Continuing Projects

1 Department of Horticultural Research
1.1
 Viticulture Research
1.1.11Clonal Selection On Ekşikara (Vitis Vinifera L.) Grape Cuntivar 
1.2 Biodiversity and Genetic Resources Research
1.3 Fruit Growing and Organic Research
1.3.12Determination of the Effects of Isolated  Rhizosphere Bacteria on Drought in  Gala Apple Varieties in Konya and Karaman Provinces
1.4 Vegetable Cultivation and ornamental plant Research
   
2 Department of Plant Health Research
2.1 Plant Diseases Research
2.2 Plant Pests Research
2.3 Drug and Toxicology Research
2.4 Weeds Research
   
3 Department of Animal Health, Food and Feed Research
3.1 Food of Plant Origin Research
3.1.13Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Buğday Kepeğinin Diyet Lifi Miktarı ve Antioksidan Parametrelerini Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenerek, Buğday Ekmeğinin Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesinde Kullanımı
3.2 Biosafety
3.3 Animal Nutrition and Feed Research
3.3.14Effects Of Condensed Tannin On Growth Performance, Mortality, Immunity Proteins And Cecal Parasites In Partridge Chicks
3.3.25Effects Of MOS And Whey Powder On Growth Performance, Mortality And Gut Histomorphlogy In Partridge (Alectoris Chukar)
3.3.36The Effect of Onion and Garlic Powders on Growth Performance, Viability, Antioxidant Capacity and Some Blood Parameters in Chukar Partridge Chicks
3.3.47Investigation of Metabolic Profile, Growth Rate and Feed Performance of Central Anatolian Merino and Akkaraman Sheep.
3.3.58Bazı Tritikale Hat ve Çeşitlerinde Silaj Kalitesinin Belirlenmesi
3.3.69The Effect of Addition of Different Levels of Buckwheat Seed to the Ration of Breeder Partridges on Performance, Egg Quality, incubation productivity.
3.4 Animal Health Research
3.5 Food of Animal Origin Research
   
4 Department of Livestock and Aquaculture Research
4.1 Large Ruminant Research
4.2 Animal Genetic Resources Research
4.2.110Herek Genotipi ve Bazi Yerli Koyun Irklarında Genetik Çeşitliliğin Mikrosatellitlerle Belirlenmesi
4.2.211Güney Karaman Koyun Irkında Çiftleşme, Doğum, Ana ve Kuzu Davranışlarının Belirlenmesi
  Genetic conservation projects
4.2.312Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Ve Sürdürülebilir Kullanımı "Güneykaraman Ex sitü Koruma"
4.2.4
13Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Ve Sürdürülebilir Kullanımı 'Dağlıç Koyunu'' (TAGEM/HAYSÜD/05/A01/P02/01-013)
4.2.514Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı "Honamlı Keçisi"
4.3 Poultry and Other Small Domestic Animals Research
4.4 Small Ruminant Research
4.4.115Investigation of Litter Size Trait in Akkaraman and Central Anatolian Merino Sheep by Genome Wide Association Studies Technique
4.4.216Determination of Relationships Between Gene Polymorphisms and Some Growth Traits in Akkaraman and Central Anatolian Merino Lambs
4.4.317  The Effect of Application of COX-2 Selective and Non-Selective Nonsteroidal Drugs at Different Days and Doses on Fertility in Synchronized Central Anatolian Merino Sheep during the breeding season (T1)
4.4.418Central Anatolian Merino Development Project   (T1+)
  Animal Breeding Projects
4.4.519HEKHIÜP Aksaray İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (I) - (68AKK2011-01)
4.4.620HEKHIÜP Aksaray İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (II) - (68AKK2012-02)
4.4.721HEKHIÜP Eskişehir İli Orta Anadolu Merinosu Koyunu Halk Elinde Islahı (I) - (26OAM2006-01)
4.4.822Central Anatolian Merino Sheep Breeding-II  Project  carried out in Eskisehir province within National Sheep and Goat Breeding Project of Turkey
4.4.923HEKHIÜP Karaman İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (I) - (70AKK2011-01)
4.4.1024HEKHIÜP Karaman İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (II) - (70AKK2012-02)
4.4.1125Karaman Province within National Improvement Project for Small Ruminants at Breeders Conditions 
4.4.1226Improving of Central Anatolia Merino Sheep in Breeder
Condition in Karaman (I)

4.4.1327Improving of Central Anatolia Merino Sheep in Breeder
Condition in Karaman (II)- (70OAM2012-2)

4.4.1428HEKHIÜP Konya İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (I) - (42AKK2005-01)
4.4.1529HEKHIÜP Konya İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (II) - (42AKK2011-02)
4.4.1630HEKHIÜP Konya İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (III) - (42AKK2012-03)
4.4.1731HEKHIÜP Konya İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (IV) - (42AKK2018-04)
4.4.1832HEKHIÜP Mersin İli Güney Karaman (Karakoyun) Koyunu Halk Elinde Islahı (I) - (33GKK2012-01)
4.4.1933HEKHIÜP Mersin İli Güney Karaman (Karakoyun) Koyunu Halk Elinde Islahı (II) - (33GKK2013-02)
4.4.2034HEKHIÜP Mersin İli Güney Karaman (Karakoyun) Koyunu Halk Elinde Islahı(III) - (33GKK2015-03)
4.4.2135HEKHIÜP Mersin İli İvesi Koyunu Halk Elinde Islahı (I) - (33İVE2013-01)
4.4.2236HEKHIÜP Mersin İli İvesi Koyunu Halk Elinde Islahı (II) - (33İVE2015-02)
4.4.2337HEKHIÜP Mersin İli Kıl Keçisi Halk Elinde Islahı (I) - (33KIL2012-01)
4.4.2438HEKHIÜP Mersin İli Kıl Keçisi Halk Elinde Islahı (II) - (33KIL2013-02)
4.4.2539HEKHIÜP Niğde İli Kıl Keçisi Halk Elinde Islahı (I) - (51KIL2012-01)
4.5 Fisheries Research Research
   
5 Department of Agricultural Economics and Project Management
5.1 Agricultural Policy and Economy Research
5.1.140TAGEM Tarafından Geliştirilen Buğday Çeşitlerinin Üretici Açısından Memnuniyeti ve Takibi ( Konya-Karaman İli Örneği)
   
6 Department of Field Crops Research
6.1 Meadow Pasture and Forage Crops Research
6.1.141Development of Grasspea Varieties Suitable For Centeral Anatolian Conditions
6.1.242Determination of Silage Sorghum Lines Tolerant to Water Stress for Arid and Semi-Arid Areas
6.1.343Switchgrass (Panicum virgatum L.) Breeding Studies
6.1.444Vetch Breeding Research
6.1.545Central Anatolia and South-East Transition Regions Legume Forage Crops Genetic Resources Research Project
6.2 Industrial Plants Research
6.2.146Central Anatolia Region Safflower Breeding Project
6.3 Cereals and Edible Grain Legumes Research
6.3.147Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri Buğday Araştırmaları
6.3.248Buğday Islah Araştırmaları
6.3.349Determination of Some Quality Traits in  Breeding  Materials of Bread Wheat
6.3.450Determination of Some Quality Traits in  Breeding  Materials of Durum Wheat
6.3.551Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Bazı Hastalıklara Karşı Test Edilmesi
6.3.652Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Bazı Hastalıklara Karşı Test Edilmesi
6.3.753Bazı makarnalık buğday (Triticum durum L.) ve yabanilerine ait genotiplerin kuraklık yönünden morfolojik, fizyolojik ve moleküler taranması
6.3.854Kışlık Yerel ve Modern Buğday Çeşitleri ile Bazı Islah Hatlarının Farklı Dönem Kuraklıklarına Karşı Test Edilmesi ve Kuraklıkla ile İlgili İlişkili Genetik Haritalamanın Yapılması
6.3.955Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri Arpa Araştırmaları
6.3.1056Barley Breeding Research
6.3.1157Determination of Some Quality Traits ın  Breeding  Materials of Barley
6.3.1258Arpa Islah Materyalinin Bazı Hastalıklara Karşı Test Edilmesi
6.3.1359Testing of Barley Genotypes for Yield, Morphological, Phenological and Physiological Characteristics in Drought at Different Growth Periods
6.3.1460National Oat Breeding Researchs 
6.3.1561Yulaf Islah Çalışmaları
6.3.1662Determination of Some Quality Traits ın  Breeding  Materials of Oat
6.3.1763Çavdar Geliştirme Projesi
6.3.1864Ülkesel Tritikale Araştırmaları
6.3.1965Tritikale Islah Çalışmaları
6.3.2066Determination of Some Quality Traits ın  Breeding  Materials of Triticale
6.3.2167ACC-Deaminaz Enzimini Üreten Rizosfer Bakterilerini Kullanarak Buğdayda Kuraklık Toleransının Artırılması
6.3.2268Orta Anadolu' da Doğrudan Ekim Yönteminin Nohut Tarımına Uyarlanması
6.3.2369Geleneksel ve Doğrudan Ekim Sistemlerinin Bazı Ekim Nöbetlerinde Karşılaştırılması
6.3.2470Central South Anatolian Basin Chickpea Breeding Project
6.3.2571Central South Anatolia Basin Dry Bean Breeding Project
6.3.2672Ulusal Ürün İzleme ve Verim Tahmini Projesi AP-4-İç Anadolu Bölgesinde ASM ile  Buğday Verim Tahmini ve Ürün İzleme
6.3.2773Mısırda Kuraklık Stresine Toleranslı Çeşit Islahı 
6.3.2874Maize Breeding Researchs for Middle Anatolian Region of Turkey
6.4 Medicinal and Aromatic Plants Research
6.4.175Buckwheat Breeding Project 
6.4.276Lavandula angustifolia Milli Çeşit ve tiplerinin farklı bölge koşullarındaki performanslarının belirlenmesi
   
7 Department of Soil and Water Resources Research
7.1 Climate Change and Agricultural Ecology Research
7.2 Agricultural Mechanization and Information Technologies Research
7.2.177Konya İlinde Buğday Üretiminde Hassas Tarım Uygulamaları
7.3 Agricultural Irrigation and Land Reclamation Research
7.4 Soil Management and Plant Nutrition Research


  TUBITAK PROGRAM PROJECTSPROGRAM
1
78
Akdeniz Bölgesinde İklim Değişikliğinin Etkileri İle Mücadelede Yenilikçi Arpa Islah Programlarının Oluşturulması1002
279Doğaya Ses Ver4008


  INTERNATIONAL PROJECTSSUPPORTING
180FAO-Bahri Dağdaş UTAE Uygulamalı Çiftçi OkuluFAO
2
81Overcoming the physical and mental barriers for upscaling conservation agriculture in the Mediterranean PRİMA
3
82
Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia: Developing New Varieties By Mutation Breeding in Creals- RER 5024; IAEA Avrupa ve Orta Asya'daki Başlıca Gıda Bitkilerinin İklim Değişikliğine Verimliliği ve Dayanıklılığı Artırmak: Hububatta Mutasyon Islahı ile Yeni Çeşitler GeliştirmekATOM ENERJİSİ KURUMU
483
e-OrganikAB Erasmus
584RasyonelleşmeAB Erasmus
698Sustainable Land Management and Climate Friendly Agriculture ProjectFAO
    


 
  OTHER PUBLIC PROJECTS  
 
  TOB* -YÖK** COOPERTİON EXECUTIVE AGENCY
 
 Strateji ve Bütçe Başkanlığı SUPPORTING
287Sığırlarda Embriyo Transferi ile Test Edilmeye Aday Boğa Elde Edilmesi Alt Yapısı ProjesiSBB
388Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi Alt Yapısı ProjesiSBB
    
  Kalkınma Daireleri ve AjanslarıSUPPORTING
489Şeritvari Toprak İşleme Makinesi Tasarımı ve Protip İmalatıKOP
590Davras Bölgesi Kilis Keçisi YetiştiriciliğiKOP
 
  TOB* PROJECTS  
691
Önder kadınlarımız eliyle kuraklıkla mücadele projesi-Malatya İli Akçadağ İlçesiMalatya
792Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projesi Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Yayım ProjesiKonya 
    
 
  BAP*** PROJECTS EXECUTIVE AGENCY
893Bazı Makarnalık Buğday  (Triticum durum L.) Genotiplerinin Azot Düşük ve Yeterli Ortamlarda Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi  SÜ Zir. Fak.
994Akkaraman Irkı Koyunlarda Embriyonik Ölümlerinin Azaltılmasına Yönelik Aşım Sonrası Ketoprofen Uygulamasının Etkinliğinin Araştırılması
SÜ Vet. Fak.
1095Farklı depolama sıcaklığı ve sürelerinde Kınalı Keklik (Alectoris Chukar) yumurtalarının embriyonik gelişim ve kuluçka özellikleriSÜ Vet. Fak.
 
  MUNICIPAL PARTNERSHIP PROJECTS SUPPORTING
1196Mersin İlinde Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması Ve Pazarlanması Mersin BBB
*Ministry of Agriculture and Forestry (TOB)
**Council of Higher Education (YÖK)
***Scientific research programs of Universities (BAP)YUKARI