TÜBİTAK Projeleri

​Türkiye Denizlerinde Ekosisteme Dayalı Balıkçılık Yönetimi Seçeneklerinin Geliştirilmesi (DekoYön)(2013- )

Güney Karadeniz Kıyısal Ekosistemindeki Kriptobentik ve Epibentik İhtiyofaunanın Belirlenmesi (2013-)

Karadeniz Hamsi Stoklarının Akustik Yöntem ile Belirlenmesi ve Sürekli İzleme Modelinin Oluşturulması (Tübitak 1007) (2011-)

Karadeniz Alabalığı Anaç Stok Yönetim Sistemi Oluşturulmasında Moleküler Genetik Tekniklerin Kullanımı (Tübitak 1001) (2011-)

Ülkesel Gıda Kompozisyon Projesi (Tübitak 1007)(2008-2011)

Diploid (2n) ve triploid (3n) Karadeniz kalkan balığının yetiştiricilik performansının karşılaştırılması: büyüme, üreme, anormallikler, et kalitesi ve hastalıklara karşı duyarlılık (2009-2011) (TÜBİTAK 1001)

Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi (2006-2009) TÜBİTAK 1007

Trabzon Kıyılarında Balık Yumurta ve Larva Dağılımı ile Ekonomik Demersal Balıkların Üretiminin İncelenmesi (TÜBİTAK 1002 Projesi) (2006-2008)
Karadeniz'de Ağır Metal Kirliliği (1994-1997) (TÜBİTAK 1001)

Türkiye’nin Karadeniz Kıyısındaki Balık Stoklarının Tesbiti Projesi (1989-1995)
Orta ve Doğu Karadeniz’de Ağır Metal Kirliliğinin Karasal Kaynaklarının Belirlenmesi (1991-1994) (TÜBİTAK 1001)

Batı Karadeniz’de Ekonomik Önemi Olan Bazı Deniz Ürünlerinde Ağır Metallerin Belirlenmesi (1990-1992) (TÜBİTAK 1001)


''