Uluslararası Projeler

​Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesine Yönelik “3. Ülke Eğitim Programı” (2010-2012) JICA ve TİKA işbirliği projesi

Recovery of Sturgeon Populations Populations in Turkey: Habitat Assesment and Restocking (2008-2011) (FAO-TCP Projesi)

Karadeniz’de Balık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi: Kalkan Balığında Sürdürülebilir Larva Üretiminin Araştırılması (2005-2007) (JICA)

Karadeniz’de Balık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi: Kalkan Yetiştiriciliği (1997-2004) (JICA)

Appraisal of The Sturgeon and Sea trout Fisheries and Proposals For a Rehabilitation Programme (1989)(FAO/TCP Projesi)
''