Balıkçılık Yönetimi Bölümü

Balıkçılık Yönetimi Bölümü Görevleri

Denizlerimiz (Karadeniz ve Marmara Denizi) ve iç sularımızda ekonomik öneme sahip türlerin stoklarının tahmini,

Önemli türlerin biyo-ekolojik özelliklerinin belirlenmesi,

Besin dinamiği, türler arasındaki prey-predatör ilişkisi,

Önemli ekonomik türlerin balıkçılık biyolojisi yönünden incelenmesi,

Av araçlarının zararlı etkilerinin azaltılmasına yönelik araştırmalar,

Kıyı yapıları ve akarsu yatakları üzerinde yapılan HES vb. yapıların balıkçılık-çevre etkileşimi açısından incelenmesi,

Projeler kapsamında balık markalama ve bu yöntem ile göç yollarının belirlenmesi ve göç sahalarının tespiti,

Bakanlık tarafından bilgi istenilen konularda araştırmalar yapılması,
görevlerini yürütür.

Bağlı Birimler:

Sürat Araştırma 1 :
Proje çalışmaları kapsamında örnek temini için her türlü av aracı ile donatılarak çalışmalar yapar, ayrıca Enstitünün diğer bölümleri için yapılan çalışmalarda kullanılır.


Sürat Araştırma 3 :
Sık zamanlı ve yakın mesafelerdeki örnekleme çalışmalarında tüm bölümler tarafından kullanılır.

Biyoloji Laboratuarı:
​Islak laboratuar olarak da adlandırılan laboratuarımızda aşağıdaki araştırmalar yapılmaktadır.
Biyometrik ölçümler: boy ve ağırlık ölçümü, cinsiyet tayini, gonad gelişim safhası, histoloji çalışmalarına yönelik örneklemeler,
Morfometrik ölçümler: Proje çalışmaları kapsamında türlerin belirlenmesine yönelik olarak balık sistematiğinde belirtilen koşullar doğrultusunda yapılan çalışmalar,
Bentik çalışmaları: Makro düzeydeki bentik organizmaların tespiti,
İhtiyoplankton çalışmaları: Saha çalışmalarında örneklenen numuneler içinde yer alan türlerin yumurta ve larva sayılarının tespiti,
Yaş okuma çalışmaları: Projeler kapsamında üzerinde çalışma yapılan türlerin yaş tespitine yönelik çalışmalar.''