Su Ürünleri Sağlığı Bölümü


Su Ürünleri Sağlığı Bölümünün  Görevleri:
 1. Sahadaki su ürünleri sağlığı ile ilgili sorunların çözümüne yönelik araştırma çalışmaları yapmak.
 2. Hastalıkların kontrol altına alınması için stratejiler geliştirmek ve bakanlığa öneriler sunmak.
 3. Hastalıklarla ilgili epidemiyolojik çalışmalar yapmak.
 4. Hastalıklarla mücadele ve kontrol amacıyla bölgedeki özel işletmelere teşhis-tedavi hizmetleri vermek ve ortak proje çalışmaları yapmak.
 5. Bölgedeki işletmelerin hastalık problemlerine yönelik seminerler düzenlemek ve eğitim çalışmaları yapmak (Dezenfeksiyon, Hijyen, Bulaşmaların engellenmesi, Çevre sağlığı, Güvenli ilaç kullanımı v.b. ).
 6. Enstitümüzde ve diğer enstitülerde yürütülmekte olan projelere teknik destek sunmak
 7. ​Enstitümüzde yürütülen çok disiplinli ve iş paketli projelerde yer almak.

Bağlı Birimler:

Balık Hastalıkları Laboratuarları
Enstitümüz; Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı bünyesinde 1998 yılında Japon JICA (Japonya Uluslar arası İşbirliği Ajansı) kuruluşunun desteğiyle kurulan balık hastalıkları laboratuarları 2000 yılından itibaren aktif olarak çalışmaya başlamıştır. Başlangıçta Enstitü bünyesinde yürütülen projelerde meydana gelen hastalık problemlerini araştırmak, teşhis ve tedavi teknikleri geliştirmek gibi faaliyetler yürüten bölüm, zamanla bölgede mevcut özel işletmelere de teşhis-tedavi ile araştırma hizmeti vermeye başlamıştır. Balıklardaki viral, bakteriyel, paraziter ve mantar hastalıkları konusunda temel araştırmaları yapabilecek cihaz ve ekipman donanımına sahip laboratuarda halen 4 Veteriner Hekim, 1 Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi ve 1 Uzman Kimyager görev yapmaktadır.

Laboratuarda Yapılan Çalışmalar:

 • İnfeksiyöz karakterli balık hastalıkları araştırmaları, epidemiyolojik çalışmalar:
 • Ekonomik değeri olan doğal ve işletmelerde yetiştirilen balık türlerinde viral , bakteriyel, paraziter ve fungal kökenli enfeksiyonlarda epidemiyolojik araştırmalar ile ilgili proje çalışmaları yapılmaktadır.
 • Serolojik analizler ve testler ( Direk ve İndirek IFAT, Titrasyon, Serum Nötralizasyon, ELISA, Konvansiyonel biyokimyasal ve API test):
 • Viral ve bakteriyel etkenlerin neden olduğu hastalıkların tanısında ve etkenlerin tiplendirilmesinde serolojik analizler ve tanı teknikleri kullanılmaktadır.
 • Viral ve bakteriyel etkenlere yönelik moleküler genetik teşhis teknikleri (PCR, RT-PCR, Realtime PCR):
 • Viral ve Bakteriyel kökenli hastalıkların araştırılmasında, tanısında ve etkenlerin tiplendirilmesinde moleküler genetik teşhis teknikleri kullanılmaktadır
 • Virüs hastalıkları için hücre kültürü çalışmaları:
 • ​Balıklarda hastalık yapan virüslerin izolasyonu için hücre kültürü (RTG-2, FHM, BF-2 ve EPC hücre hatları) çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca laboratuarımızda;
 • ​Histopatolojik doku incelemeleri
 • Hastalık sonucu izole edilen bakteri ve virus suşları ile deneysel enfeksiyon oluşturma testleri,
 • ​İlaç duyarlılık testleri yapılmaktadır.

''