Yurtiçi Yayınlar

Aksungur, M., C. Yılmaz, İ. Tabak, N.Aksungur ve D.S. Mısır, 2005. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)’nın Kültür Şartlarına Adaptasyonu. Fırat Ü. Fen ve Müh. Bil. Der., 17 (2): 349-359

Aksungur, M., E. Üstündağ, ve B. Akbulut, 2005. Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Alternatif Türler Üzerinde Çalışmalar. TAGEM Araştırma Bülteni, 4: 10-14

Başçınar N.S., H. Sağlam, 2005. Doğu Karadeniz’de Vatoz (Raja clavata), İskorpit (Scorpaena porcus) ve Tiryaki (Uranoscopus scaber) Balıklarının Beslenme Alışkanlıkları, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri, 165-169, Trabzon.

Aksungur, M., İ. Togan, M. Zengin, İ. Tabak, C. Yılmaz, N. Aksungur, 2005. Doğu Karadeniz Kıyılarında Dağılım Gösteren Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, Palas, 1811) Populasyonunun Mitokondrial ve Meristik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması. “Ulusal Su Günleri 2005” 28-30 Eylül 2005. KTÜ., Deniz Bilimleri Fakültesi-TÜDAV, Trabzon, 146-153

Aksungur, M., İ. Tabak, M. Zengin, C. Yılmaz, N. Aksungur, ve A. Alkan, 2005. Türkiye’nin Doğu Karadeniz Kıyılarında ve Akarsularında Dağılım Gösteren Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)’nın Göç Özellikleri. 1-4 Eylül 2005 XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale.

Çakmak, E., Aksungur, N. Firidin, Ş., Çavdar, Y. ve Kurtoğlu, İ. Z. 2005. Doğal ve Kuluçkahane Kökenli Karadeniz Alabalığı Anaçlarında Üreme Özelliklerinin İrdelenmesi. “Ulusal Su Günleri 2005” 28-30 Eylül 2005. KTÜ., Deniz Bilimleri Fakültesi-TÜDAV, Trabzon, 516-522.

Bircan, R., S. Bilgin, Ç. Sümer, S. Özdemir, E.Ş. Çelik, O. Ak, H.H. Satılmış, B. Bayraklı, 2005. Orta Karadeniz’de (Sinop-Samsun Yöresi) Yaşayan Altınbaş Kefalın [Liza aurata (Risso, 1810) (Pisces: Mugilidae)] Üreme Biyolojisi ve Populasyon Özellikleri. VIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Çanakkale.

Yerli, S.V., 2005. Çıldır Gölü Stok Tayini DEBAG - 120/G Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni 5(1): 4–6

Düzgüneş, E., S. Ünsal, M. Feyzioğlu, T. Şahin, 2005 Doğu Karadeniz’deki Deniz Salyangozu Rapana thomasiana Gross.,1861 Stoklarının Tahmini. DEBAG143/G. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(1): 7–8

Aydın, İ. 2005. Japonya’da Denizlerin Balıklandırılması ve Deniz Çiftçiliği Kavramı. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(1): 9–11

Küçük, H. 2005. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Resirkülasyon Sistemlerinin Kullanılması. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(1): 12–15

DPT, 2005. Devlet Planlama Teşkilatı 2005 Yılı Raporu VIII. Tarımsal Gelişme – Su Ürünleri Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni 5(2): 4–6

Zengin, M., M. Bozali, 2005. Marmara Denizinde Av Araçları İle Avcılık Potansiyelinin Tespiti Projesi. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(2): 7–8​
Bircan, R., S. Bilgin, Ç. Sümer, S. Özdemir, E.Ş. Çelik, O. Ak, H.H. Satılmış, ve B. Bayraklı 2006. Orta Karadeniz’de (Sinop-Samsun Yöresi) Yaşayan Altınbaş Kefalin, Liza aurata (Risso, 1810) (Pisces: Mugilidae), Üreme Biyolojisi ve Popülâsyon Özellikleri Fırat Ü. Fen ve Müh. Bil. Der., 18(1): 49-62.

Başçınar, N., N. Aksungur, ve E. Çakmak, 2006. Üç farklı su sıcaklığı rejiminde, Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) larvalarının besin kesesi tüketimi ve büyüme oranları. Ege Ü., Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4): 403-406.

Zengin, M., 2006. Balıklandırmanın Genel Kriterleri ve Dünyada ve Ülkemizdeki Stoklama Deneyimleri. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya. 69-82

Aydın İ., E. Küçük, H. Polat ve B. Ceylan 2006. Kalkan Balığı Psetta maxima Yavru Otolitlerinin ALC ve OTC Kullanılarak Markalanması. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya. 395-402

Aksungur, M., E. Çakmak, N. Aksungur, ve Y. Çavdar, 2006. Deniz Alabalıklarında Stok Yönetimi ve Balıklandırma Stratejileri. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya. 403-412

Zengin, M. 2006. Orta Karadeniz Kıyıları (Kızılırmak-Yeşilırmak) Kıyılarındaki Ekosistem Değişimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı. 07–11 Kasım 2006, Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Muğla. 275–286.

Çavdar, Y. İ. Aydın, 2006. Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Temel İlkeleri. Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, 1–4 Kasım 2006, Yalova.

Alkan, A., B. Akbulut, S. Başçınar, B. Zengin ve Serdar S. 2006. Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni 6: 5–7

Akbulut, B. 2006. Mersin Balıkları Popülasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkânlarının Araştırılması. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: 7–8

Ekiz, A. S. 2006. Su Ürünleri Politikalarımızın, Avrupa Birliği Müktesebatına Uyumu. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: 9–11

Işıdan, H. 2006. Önemli Bazı Viral Balık Hastalıkları-I Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: 12–14

Selen, H. 2006. Ses ve Deniz Canlıları. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6(2): 1–3

Savaş, H. 2006. Ordu İlinde Bulunan Ağ Kafes İşletmelerinin Çevresel Parametreler ve Su Ürünleri Sağlığı Yönünden İzlenmesi. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6(2): 4–6

Zengin, M. ve İ.Z. Kurtoğlu, 2006. Trabzon-Sera Gölündeki Kerevit Popülasyonunun Durumu Üzerine Bir Ön Değerlendirme. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6(2): 7–8

Ekiz, A.S. 2006. AB Tarama Sürecinde 13. Müzakere Başlığı: Balıkçılık. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: 8–10

Işıdan, H. 2006. Önemli Bazı Viral Balık Hastalıkları-II. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: 10–12

Aydın, İ. 2006. Balık Larvalarında Otolit. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: 14–16


Akbulut B., S. Ustaoğlu Tırıl, M. Zengin ve M. Aksungur, 2007. Türkiye’de Mersin Balığı Avcılığı ve Balıkçılığının Tarihi Gelişimi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(3): 6-9

Aksungur M. 2007. Atık Su Ürünleri ve Kullanımı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(2): 4-7

Aksungur M. ve E. Üstündağ, 2007. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 2006 yılı Faaliyetleri. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(1): 1-5

Aksungur M., A. Alkan, B. Zengin, C. Yılmaz ve İ. Tabak, 2007. Karadeniz Alabalığının Tatlısu Ortamındaki Göçü Üzerine Bazı Çevresel Parametrelerin Etkisi. Ekoloji, 17(65): 28-35

Aksungur N., 2007. Pazarlama Boyuna Kadar Yavru Besleme ve Büyütme. Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Alkan A., 2007. Kafes Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi Üzerine Etkileri ve Analiz Yöntemleri, Yetiştiricilik ve Çevre Etkileşimi Çalıştayı, 29-30 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Altınok İ., H. Savaş, E. Çapkın ve Ş. Kayış, 2007. Bakteriyel Böbrek Hastalığı Türkiye’de Ne Zaman Ortaya Çıktı? XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-7 Eylül 2007, Muğla.

Aydın İ. ve H. Polat, 2007. Kalkan Balığında (Psetta maxima) Kemik ve Kıkırdak Boyama Prosedürü, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-7 Eylül 2007, Muğla. 92.

Aydın İ., 2007. Yumurta Eldesi ve İnkübasyon, Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Başçınar N. S., 2007. Ülkemizdeki Kabuklu ve Yumuşakça Deniz Ürünleri Üretimi ve İhracaatı. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(2): 14–17

Başçınar N. S. ve N. Başçınar, 2007. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas,1811) Larvalarında Artemia ve Toz Yem Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı bir Araştırma. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-7 Eylül 2007, Muğla. 361.

Ceylan B. ve G. Özdemir, 2007. Biyolojik İstila ve Karadeniz’deki İstilacı Türler, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(3): 1-5

Ceylan B., 2007. Kalkan Balığı Yetiştiricilik Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi Tanıtımı, Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Çankaya A. 2007. Karadeniz Bölgesinde Balıkçı Kooperatiflerinin Son 20 Yıldaki Gelişimi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(3): 12-13

Çavdar Y. İ. Okumuş, İ. Aydın, E. Çakmak, ve M. Aksungur, 2007. Karadeniz Bölgesinde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Çiftçilerin Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Bakışı. XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-7 Eylül 2007, Muğla. 362.

Çavdar Y., 2007. Karadeniz’de Akuakültür ve Turizm,Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(1): 5–7

Çiftci Y., 2007. Kalkan Balığında Genetik Çalışmalar, Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Dağtekin M. ve O. Ak, 2007. Doğu Karadeniz Bölgesin’de Balık Tüketimi, İthalat ve İhracat Potansiyeli. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(3): 14-16

Erteken A. ve A. Haşimoğlu, 2007. Ülkemizdeki Balık Yemi Teknolojisinin Gelişimi. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(2): 8-9

Genç Y. 2007. Türkiye’de Son 20 Yılda Hamsi Avcılığı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(2): 4-7

Güngör H., Zengin, M., Güngör, G., 2007. Socio-Economic Structure of the Deep Water Pink Shrimp Fisheries in the Marmara Sea. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty. Vol. 4, Number: 3, 261-269.

Haşimoğlu A. ve G. Özdemir, 2007. Canlı Yem, Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Işıdan H. ve İ. Kutlu, 2007. Balık Yetiştiriciliğinde Kimyasal Kullanımı. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(3)10-11

Kurtoğlu İ.Z. ve E. Çakmak, 2007. Karadeniz Bölgesi Kültür Balıkçılığı: Alabalık yetiştiriciliği, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(1): 10–15

Kutlu, S. ve G. Balçık Mısır, 2007. Bölgemizde Su Ürünleri İşleme Değerlendirme Tesislerinin Gelişimi. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(1): 15-16

Küçük E. ve B. Ceylan, 2007. Larva Bakım ve Büyütme, Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Nezaki G., ve A. Erteken, 2007. Kalkan'da Besin İhtiyacı ve Besleme, Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Özdemir A., 2007. Kafes Yetiştiriciliği ve Çevre Etkileşimlerine Genel Bakış, Yetiştiricilik ve Çevre Etkileşimi Çalıştayı, 29-30 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Özdemir A., 2007. Kalkan Balığında Sürdürülebilir Yavru Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi Tanıtımı, Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Polat H., 2007. Anaç Yönetimi, Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Sağlam H., 2007. Son 20 yılda Salyangoz Avcılığı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(1): 8-10

Savaş H. ve H. Işıdan, 2007. Kalkan Balığı Hastalıkları, Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Savaş H. ve M. Türe, 2007. Bölgemizdeki Doğal ve Kültürü Yapılan Balıklarda Görülen Paraziter ve Bakteriyel Hastalıklar. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 7(2):10-13

Ustaoğlu Tırıl S., Akbulut B., M. Zengin F. Alagil ve M. Gül, 2007. Mersin Balıklarını (Acipenseridae) Koruma Stratejisi Olarak Markalama Uygulamaları, XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla. 25.

Üstündağ C. ve H. Küçük, 2007. Kalkan Yetiştiriciliği Tesisi Fizibilite Çalışması, Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Üstündağ C., 2007 Karadeniz'de Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi Tanıtımı, Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Üstündağ E., M. Aksungur, B. Özkan ve B. Akbulut, 2007. Uygulamalı Araştırma-Geliştirme Projelerinde Tanıtım Faaliyetlerinin Önemi ve Etkinliği. XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla. 332.

Zengin M. 2007. Yetiştiricilik Yoluyla Üretilen Kalkan Balığı Yavrularının Doğal Stoka Katılımları ve Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi Özet Tanıtımı, Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15-16 Kasım 2007, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON.

Zengin M., E. Düzgüneş, A.C. Dinçer ve C. Mutlu. 2007. Güneydoğu Karadeniz (Türkiye)’deki Orta Su Trolü ile Avlanan Küçük Pelajiklerin Avcılığı Üzerine Bir Ön Araştırma. XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla. 222

Zengin M. ve E. Buhan, 2007. Almus-Ataköy Baraj Gölleri’nde (Yeşilırmak Havzası, Tokat) Balıklandırma Sonrası Balık Faunasında Görülen Değişimin Değerlendirilmesi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8): 267-277.​


Ak, O., E. Çakmak, M. Aksungur ve Y. Çavdar, 2008. Akarsu Üzerindeki Faaliyetlerin Sucul Ekosisteme Etkisine Bir Örnek: Yanbolu Deresi (Arsin, Trabzon). Su ve Enerji Kullanımı Kongresi. 22-23 Ekim. Artvin: 334-340.

Ak, O., 2008. Karadeniz’de İhtiyoplankton Çalışmaları, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(2): 01-03

Ak, O., E. Çakmak, M. Aksungur, Y. Çavdar ve B. Zengin, 2008. Akarsu Üzerindeki Doğal Ve İnsan Kaynaklı Faaliyetlerin Sucul Ekosisteme Etkisine Bir Örnek: Yanbolu Deresi (Arsin, Trabzon) Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 389–400.

Ak, O., S. Kutlu ve İ. Aydın, 2008. Trabzon Kıyılarında (Doğu Karadeniz) Dip Trolü ile Avlanan Balık Faunası Üzerine Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 24(1-2):380-388.

Akbulut, B., 2008. Mersin Balıklarında Yumurta Alımı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(2): 1-3

Akbulut, B., İ.Z. Kurtoğlu, E. Üstündağ, ve M. Aksungur, 2008. Karadeniz Bölgesinde Balık Yetiştiriciliğinin Tarihsel Gelişimi ve Gelecek Projeksiyonu. Journal of Fisheries Sciences,

Aksungur, M., 2008. Karadeniz’de Mersin Balıkçılığının Tarihi. Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı. Özdemir, A., Akbulut, B., Aksungur, M. (Ed.) Çalıştay Bildiri Kitabı. 30-31 Ekim 2008- Samsun: 16-19.

Aksungur, N., 2008. Beslenme Ve Su Ürünleri, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(1): 15-17

Alkan, A., 2008. Deniz Suyunda Arsenik Tayini, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(1): 3-5

Alkan, A., S. Serdar, ve B. Zengin, 2008. Yeşilırmak ve Kızılırmak Nehirlerinde Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi. Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı. Özdemir, A., Akbulut, B., Aksungur, M. (Ed.) Çalıştay Bildiri Kitabı. 30-31 Ekim 2008- Samsun: 64-73.

Aydın, İ., B. Akbulut, H. Işıdan, Y. Çavdar, İ.Z. Kurtoğlu, E. Çakmak, D. Memiş, H. Polat, N. Aksungur, H. Savaş ve E. Ercan, 2008. Rus Mersini’nde Sperm Muhafazası (Karyoprezervasyon). Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı. Özdemir, A., Akbulut, B., Aksungur, M. (Ed.) Çalıştay Bildiri Kitabı. 30-31 Ekim 2008- Samsun: 93-96.

Aydın, İ., E. Küçük, H. Polat, ve H. Iwamoto, 2008. Kalkan balığı, Psetta maxima (linnaeus, 1758)’ nın kemik ve kıkırdak boyama prosedürü. Journal of FisheriesSciences, 2 (3): 440-446.

Başçınar N.S., N. Başçınar, 2008. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Larvalarında Artemia ve Toz Yem Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Journal of Fisheries Sciences, 2(3): 447-456.

Başçınar, N., E. Çakmak ve N. Aksungur, 2008. Üç Farklı Su Sıcaklığı Rejiminde, Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Alevinlerinin Boy Artışı, Maksimum Alevin Ağırlığı ve Gelişim İndeksi. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu (Uluslararası katılımlı) 14-17 Ekim 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi. Isparta.

Başınar, N.S., 2008. Bentik Canlılar, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(1): 13-14

Ceylan, B., 2008. Ülkemizde Kalkan Balığı Üretiminin Dünü Bugünü, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(2): 4-6

Çakmak, E., 2008. Pelajik Deniz Balığı Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(2): 14-16

Çakmak, E., N. Başçınar, Y. Çavdar, N. Aksungur ve Ş. Firidin, 2008. Kültür Şartlarında Yetiştirilen Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax Palas, 1811) Yaş ve Cinsiyete Bağlı Bazı Vücut Oranlarının Belirlenmesi. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu (Uluslararası katılımlı) 14-17 Ekim 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi. Isparta.

Çankaya, A., 2008. Trabzon Merkez Ve İlçeleri İç Su Ürünleri Tarımsal Üretici Birliği Genel Koordinatörü Sayın Hüseyin Salihoğlu İle Röportaj, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(1): 10-12

Çavdar, Y., 2008. Su Ürünleri Destek Primleri, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(2): 13-15

Çiftçi, Y., 2008. Balık Popülasyonları İçin Gen Bankaları, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(2): 21-24

Dağtekin, M. ve O. Ak, 2008. Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetiştiricilik Yoluyla Su Ürünleri Üretimi Yapan İşletmelerin Pazarlama Yapısı ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 1. Alabalık Sempozyumu 14–16 Ekim 2008, Eğirdir, Isparta. (Poster)

Dağtekin, M., 2008. Orkinos Avcılığında Kontrol Amaçlı İzleme, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(1): 05-06

Ercan, E., D. Memiş, İ.Z. Kurtoğlu, B. Akbulut, E. Çakmak, Aydın, İ., Savaş, H., Y. Çavdar ve N. Aksungur, 2008. Mersin Balığı Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yumurta inkibatörleri. Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı. Özdemir, A., Akbulut, B., Aksungur, M. (Ed.) Çalıştay Bildiri Kitabı. 30-31 Ekim 2008- Samsun: 97-100.

Ergün, H., 2008. Su Ürünleri Tüketimi Ve Tanıtım Çalışmaları Yeterliliği, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(3): 17-18

Eroğlu, O., 2008. Karadeniz’in Türkiye Kıyılarında Dağılım Gösteren Mersin Balığı Türlerinin Mitokondrial Dna Sekans Analizi Yöntemiyle Tanımlanması, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(1): 18-20

Eroğlu, O., Y. Çiftci ve Ş. Firidin, 2008. Karadeniz’in Türkiye Kıyılarında Dağılım Gösteren Mersin Balığı Türlerinin Mitokondrial DNA Sekans Analizi Yöntemiyle Tanımlanması. Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı. Özdemir, A., Akbulut, B., Aksungur, M. (Ed.) Çalıştay Bildiri Kitabı. 30-31 Ekim 2008- Samsun:57-63.

Erteken, A., 2008. Sciaenidae Familyası Balıklarından Mavruşgil ve Kötek Balıklarının Biyo-ekolojik Özellikleri, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(1): 1-3

Fidan, D., 2008. Akreditasyon Çalışmaları ve Dökümantasyon, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(2): 9-10

Firidin, Ş., 2008. Su Ürünleri Üretiminde Enzimlerin Yeri, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(2): 14-16

Genç, Y., 2008. 2007/08 Avcılık Sezonunun Değerlendirilmesi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(2): 18-20

Güngör, H., M. Zengin ve G. Güngör, 2007. Socioeconomic Structure of the Deep Water Pink Shrimp Fisheries in the Marmara Sea. Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty. 2007, 4(3), s: 261-269

Haşimoğlu, A., 2008. Tatlısu Planktonlarının Genel Özellikleri, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(1): 13-16

Işıdan, H., 2008. Yetiştiricilikte Protoyotik Kullanımı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(3): 12-14

Kurtoğlu, İ.Z., 2008. Kapalı Devre Balık Yetiştiriciliği Yöntemiyle Sürdürülebilir Üretim (SUSTAINAQ), Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(3): 9-11

Kurtoğlu, İ.Z., D. Memiş, B. Akbulut, E. Çakmak, İ. Aydın, H. Savaş, Y. Çavdar, N. Aksungur, ve E. Ercan, 2008. Mersin Balığında Döl Alım Çalışmaları. Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı. Özdemir, A., Akbulut, B., Aksungur, M. (Ed.) Çalıştay Bildiri Kitabı. 30-31 Ekim 2008- Samsun :88-92.

Kurtoğlu, İ.Z., E. Çakmak, N. Başçınar, N. Aksungur, ve Y. Çavdar, 2008. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax)‘nın Ön Besleme Evresinde Yem Tercihinin Belirlenmesi I. Ulusal Alabalık Sempozyumu (Uluslararası katılımlı) 14-17 Ekim 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi. Isparta.

Kutlu, İ., 2008. Balıklarda Enzim Çalışmaları, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(1): 01-04

Kutlu, S., 2008. Karaya Çıkış Noktaları, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(2): 04-06

Küçük, E., 2008. Balık Yetiştiriciliğinde Stres, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(2): 11-13

Memiş, D., E. Ercan, İ.Z. Kurtoğlu, B. Akbulut, İ. Aydın, E. Çakmak, H. Savaş, Y. Çavdar, ve N. Aksungur, 2008. Mersin Balığı Anaçlarının Gonad Gelişimi Ve Yumurta Alımı. Özdemir, A., Akbulut, B., Aksungur, M. (Ed.) Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştay Bildiri Kitabı. 30-31 Ekim 2008- Samsun :81-86.

Mısır, G., 2008. HACCP Uygulamalarında Son Gelişmeler, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(3): 4-6

Mısır, S.D., 2008. Gemi İzleme Sistemleri, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(2): 07-09

Özdemir, A., 2008. Barajların Yetiştiricilik Ve Balıkçılıkta Kullanımı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(1): 6-9

Özdemir, A. 2008. Bölgesel ve Global İklim Değişikliğinin Ülkemiz Sucul Habitatlarına Etkisi. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi 27-30 Mayıs 2008 Ankara.

Özdemir, A. 2008. Akuastrateji: Ortak Akıl Çalıştayı ve Sanal Enstitü Tanıtımı, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi 27-30 Mayıs 2008 Ankara.

Özdemir, A., M. Aksungur, ve E. Çakmak, 2008. Baraj Göllerinin Su Ürünleri Yetiştiriciliği Amacıyla Kullanımı. Su ve Enerji Kullanımı Kongresi. 22-23 Ekim. Artvin: 325-333.

Özdemir, G.P. 2008. Karadeniz Plankton Çeşitliliği, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(3): 1-3

Sağlam, H., 2008. Dip Balıklarında Mide İçeriğinin İncelenmesi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(3): 7-8

Savaş, H., 2008. Balık Satış Yerlerinde Hijyen, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(3): 9-11

Selen, H., 2008. Karadeniz Bölgesinde Balıkçı Gemisi İnşa Sektörü, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(3): 19-21

Serdar, S., 2008. Yeşilırmak Nehrine Ait Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Parametreler, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(2): 10-12

Türe, M., 2008. Su Ürünleri İthalat Ve İhracatında Hijyen, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(1): 07-09

Üstündağ, C., 2008. www.Akuademi.net Sitesinin Tanıtımı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(2): 7-8

Üstündağ, E. 2008. Türkiye’de Balıkçılık Eğitimi. Türk Tarım Dergisi (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi), 178 : 48-53.

Üstündağ, E. ve C. Üstündağ, 2008. Su Ürünleri Akademik Bildiriler Yayım Sistemi: Akuademi.Net, Ulusal Akademik Yayıncılık 2008 (ULAKBIM), 21-22 Kasım 2008, Ankara.

Üstündağ, E., 2008. Balıkçılık Yönetim Kararları Etki Değerlendirme Analizi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(2): 14-15

Zengin, B., 2008. Cihaz Kalibrasyonu, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 8(1): 17-18

Zengin, M., 2008. Marmara Denizi Sosyo-Ekonomik Projesi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 9(1): 10-12

Zengin, M., H. Güngör, H. Polat, S. Kutlu, ve M. Aksoy, 2008. Marmara Denizindeki Karides Balıkçılığının Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Karides Avcılığı ve Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştay, 30-31 Ocak 2008, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi.

Zengin, M., M. Dağtekin, M. Gül, ve T. Can, 2008. Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp) Durumu Üzerine Bir Ön Araştırma. Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi 27-30 Mayıs 2008 Ankara.

Zengin, M., M. Gül ve A.K. Ayan, 2008. Kızılırmak Deltası Bafra Balık Göllerindeki Çevresel Faktörlerin Göl Ekosistemi ve Balıkçılığı Üzerine Olan Etkileri. Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, L. Balas (Editör), Türkiye Kıyıları 08 Kongresi Bildiriler Kitabı, 27-30 Mayıs 2008. Ankara:185-194.

Zengin, M., S. Tırıl Ustaoğlu, M. Dağtekin, H. Eryıldırım, T. Can, ve M. Gül, 2008. 2000’li Yılların Başında Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu Üzerine Bir Ön Araştırma. Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı Özdemir, A., Akbulut, B., Aksungur, M. (Editör.) Çalıştay Bildiri Kitabı. 30-31 Ekim 2008- Samsun :36-51.


Ak, O., Özdemir, A. ve Aksungur, M. 2009. Hidroelektrik Santrallerde ÇED Süreci ve Sucul Ekosisteme Etki de Doğal Alabalıkların Yeri TKB-SUMAE, Doğal Alabalık Çalıştayı: Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.

Akbulut, B. ve Ustaoğlu Tırıl, S. 2009. Ülkesel mersin balıkları yönetim planı önerisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009, Rize.

Akbulut, B., Çakmak, E., Kurtoğlu, İ.Z. ve Alkan, A. 2009. Farklı Ağırlıklardaki Karadeniz Alabalığının Deniz Suyunda Oksijen Tüketiminin Belirlenmesi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009, Rize.

Akkan, Ö. ve Kurtoğlu, İ.Z. 2009. Balıklandırma Çözüm Olabilir mi? Doğal Alabalık Çalıştayı: Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.

Aksungur, M., Çakmak, E. ve Aksungur, N. 2009. Salmon ve doğal alabalıkların koruma stratejileri, Doğal Alabalık Çalıştayı: Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.

Aksungur, N., Çakmak, E., Aksungur, M., Başçınar, N., Kurtoğlu, İ.Z., Firidin, Ş., Çavdar, Y., Zengin, B. 2009. Karadeniz alabalığında yavru ve filetoluk büyütme çalışmaları Doğal Alabalık Çalıştayı: Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.

Aksungur, N., Çakmak, E., Başçınar, N. ve Çavdar, Y. 2009. Karadeniz alabalığı yetiştiriciliğinde optimum stok yoğunluğunun tespiti. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Alkan, A., Zengin, B., Sedar, S. 2009. The Investigation Of Some Physical And Chemical Characteristics In Water Column Of South- Eastern Black Sea Coast (Trabzon), 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, (Ab 320) 23-26 September, Fatsa-Ordu.

Aydın, İ. 2009. Balık larvalarında günlük yaş okuması: Ayu balığı, Placoglossus altivelis Örneği. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Aydın, İ. ve Ak, O., 2009. Balık Larvalarında Otolit Çıkarma ve Günlük Yaş: Ayu Balığı, (Plecoglossus altivelis Temminck & Schlegel, 1846) Örneği Journal of Fisheries Sciences.com

Aydın, İ., Küçük E., Polat, H., Ceylan, B. 2009. Pisi Platichthys flesus luscus Yetiştiriciliğinde Metamorfoz Sonrası Görülen Başlıca Morfolojik Anormallikler. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Başçınar, N.S. ve Çakmak, E. 2009. Karadeniz alabalığı Salmo trutta labrax larval dönem ilk besleme, Doğal Alabalık Çalıştayı: Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.

Başçınar, N.S. ve Çakmak, E. 2009. Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax Palas, 1811) larvalarında öğünlük canlı yem oranı, mide sindirim zamanı ve oranının belirlenmesi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Ceylan, B. ve Özdemir, G. 2009. Karadeniz kalkan balığı larvalarında, Psetta maxima (Linnaeus, 1758), gün uzunluğunun yaşama oranı ve anormalliklere etkisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Çakmak, E., Ak, O., Çavdar, Y., Aksungur, M., Aksungur, N., Firidin, Ş., Kurtoglu, İ.Z. ve Zengin, B. 2009. Akarsu balıklandırmasına bir örnek: Yanbolu Deresi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Çakmak, E., Kurtoglu, İ.Z., Çavdar, Y., Aksungur, N., Firidin, Ş., Başçınar, N., Aksungur, M., Esenbuğa, H. ve Zengin, B. 2009. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax) Kültüre Alma Süreci ve Anaç Stok Yönetimi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Çakmak, E., Kurtoğlu, İ.Z., Çavdar, Y., Aksungur, N., Başçınar, N., Firidin, Ş., Zengin, B., Esenbuğa, H. 2009. Doğal alabalıkların kültüre alınma süreci ve sürdürülebilir yetiştiriciliği, Doğal Alabalık Çalıştayı: Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.

Çankaya, A. ve Üstündağ E. 2009. Trabzon İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörünün Durumu ve Gelişimi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Çavdar, Y. ve Çakmak, E. 2009. TKB-SUMAE Karadeniz Alabalığında Yetiştiricilik Potansiyeli Doğal Alabalık Çalıştayı: Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.

Çiftçi, Y., Eroğlu, O. ve Firidin, Ş. 2009. Ülkemizde kahverengi alabalıkların genetik dağılımı, Doğal Alabalık Çalıştayı: Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.

Dağtekin, M. ve Aksungur, M. 2009. Alabalık avcılığında yasal koruma statüsü ve illegal avcılık, Doğal Alabalık Çalıştayı: Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.

Firidin Ş. Çakmak, E. Kurtoğlu, İ.Z., Çavdar, Y., Aksungur, N., Ergün, H. 2009. Karadeniz alabalığı üretimi, sağım, yumurta verimliliği ve larval dönem çalışmaları, Doğal Alabalık Çalıştayı: Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.

Firidin, Ş., Çakmak, E., Aksungur, N., Kurtoglu, İ.Z. ve Çavdar, Y. 2009. Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, Pallas, 1811)’nın embriyonal gelişiminin incelenmesi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Genç, Y., Ak, O., Sağlam, H., Başçınar, N.S., Kutlu, S. ve Dağtekin, M. 2009. Doğu Karadeniz’de gırgırla yapılan hamsi ve istavrit avcılığında karaya çıkarılan üründeki hedef dışı türlerin kompozisyonu. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Kurtoglu, İ.Z., Aksungur, M., Çakmak, E., Aksungur, N., Firidin, Ş., Çavdar, Y. ve Zengin, B. 2009. Karadeniz alabalığında (Salmo trutta labrax) smoltlaşma. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Kurtoglu, İ.Z., Küçük, H. ve Alkan, A. 2009. Türkiye deniz balıkları kuluçkahanelerinin ekonomik analizi ve sürdürülebilirliği. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Kurtoğlu, İ.Z., Çakmak, E., Aksungur, M., Firidin, Ş. 2009. Karadeniz alabalığında smoltifikasyonun belirlenmesi için kan parametrelerinin analizi, TKB-SUMAE Doğal Alabalık Çalıştayı: Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.

Sağlam, H., Özdemir, G., Ceylan, B., Haşimoğlu, A. ve Özdemir A. 2009. Doğu Karadeniz’de istilacı deniz salyangozunun, Rapana venosa Valenciennes 1846, veliger larvalarının gelişimi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Üstündağ, E. 2009. Ülkemizde su ürünleri alanındaki akademik yayın performansı, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Üstündağ, E., Kayış, Ş., Atasaral Şahin, Ş., Şahin, A., Koral, S. ve Yandı, İ. 2009. Balıkçılık teknolojisi ve su ürünleri mühendisliği lisans eğitiminin öğrenci gözüyle değerlendirilmesi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Zengin M. ve Aksungur M. 2009. Karadeniz alabalığının biyoekolojik yapısı ve göç davranışı, Doğal Alabalık Çalıştayı: Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.

Zengin, M. ve Düzgüneş E. 2009. Güneydoğu Karadeniz’de küçük pelajiklerin avcılığında kullanılan farklı tasarımlardaki orta su trolü ağlarının seçicilik özelliklerinin belirlenmesi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Zengin, M. ve Mutlu C. 2009. Güneydoğu Karadeniz litoralinde orta su trolü ile avlanan Çaca (S. sprattus phalericus) balıklarının avcılığı üzerine bir araştırma. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009 Rize.

Zengin, M., Kalaç, B., Dalkıran, G., 2009. Ülkemizdeki Amatör Balıkçılığın Durumuna Bir Bakış: Galata Köprüsü, Çanakkale Boğazı ve Abant Gölü Örnekleri. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 29 Eylül–1 Ekim 2009, Elazığ. Bildiriler.

Aksungur, M. 2009. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 2008 Yılı Faaliyetleri, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:1, Mart 2009

Başçınar, N.S. 2009. Bentik Canlılar Ve Biyoindikatör Tür, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:1, Mart 2009

Işıdan, H. 2009. Probiyotikler, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:1, Mart 2009

Üstündağ, E. 2009. Karadeniz’de Balıkçılık Yönetimi Uygulamaları Ve Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:1, Mart 2009

Çavdar, Y. 2009. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Desteklemeler, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:1, Mart 2009

Çankaya, A. 2009. Üretici Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Salihoğlu İle Röportaj, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:1, Mart 2009

Kurtoğlu, İ.Z., Küçük H. ve Alkan A. 2009. Kapalı Devre Akuakültür Sistemleri Kullanarak Sürdürülebilir Akuakültür Üretimi, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:2, Haziran 2009, Trabzon, 1-4.

Ak, O. 2009. Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerinin Sucul Ekosistem Üzerine Etkileri, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:2, Haziran 2009, Trabzon, 5-7.

Dağtekin, M. 2009. Ülkemizde Orkinos Avcılığı ve Yetiştiriciliği (Besiciliği), YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:2, Haziran 2009, Trabzon, 8-9.

Kutlu, S. 2009. Su Ürünleri Eşleştirme Projesi Karaya Çıkış Noktaları, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:2, Haziran 2009, Trabzon, 10-11.

Ergün, H. 2009. Su ürünleri tüketimi ve tanıtımı, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:2, Haziran 2009, Trabzon, 12-14.

Polat, H. 2009. Dezenfeksiyon Amaçlı Ozon Kullanımı, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:2, Haziran 2009, Trabzon, 15-16.

Erteken, A. 2009. Mavruşgil (Sciaena umbra) ve Kötek (Umbrina cirrosa) Balıklarının Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:2, Haziran 2009, Trabzon, 17-18.

Haşimoğlu, A. 2009. Fitoplanktonik Organizmaların Genel Özellikleri, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:3, Eylül 2009, Trabzon, 1-2.

Sağlam, H. 2009. Demersal Balıkların Besleme Ekolojisinin İncelenmesi, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:3, Eylül 2009, Trabzon, 3-5.

Aydın, İ. 2009. Pisi Balığı (Platıchthys flesus luscus )’nın Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:3, Eylül 2009, Trabzon, 6-8.

Ceylan, B. 2009. Ülkemizde Kalkan Balığı Üretiminin Dünü Bugünü, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:3, Eylül 2009, Trabzon, 9-11.

Zengin, M. Polat, H., S. Kutlu, Dinçer, A.C. Güngör, H., Aksoy, M., Özgündüz, C., Karaarslan, E., Firidin, Ş. 2009. Marmara Denizindeki Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris, Lucas 1846) Balıkçılığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:3, Eylül 2009, Trabzon, 12-14.

Akbulut, B. 2009. Mersin Balığı Yavru Üretim Çalışmaları, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:3, Eylül 2009, Trabzon, 15-16.

Eroglu, O. 2009. Karadeniz’in Türkiye Kıyılarında Dağılım Gösteren Mersin Balığı Türlerinin (A. stellatus, A. gueldenstaedtii, H. Huso) Mitokondrial Dna Sekans Analizi Yöntemiyle Tanımlanması. YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:3, Eylül 2009, Trabzon, 17-18.

Ciftci, Y., 2009. Balık Popülasyonları İçin Gen Bankaları, YUNUS Araştırma Bülteni - Yıl:9, Sayı:3, Eylül 2009, Trabzon, 19-20.

Özdemir, A., 2009. Cooperation Developed by Our Institute with the International Organizations, YUNUS Research Bulletin - Year: 9, Volume: 4, December 2009, Trabzon, 01-03.

Zengin, M. 2009. Dolphin Hunting In The Black Sea, YUNUS Research Bulletin - Year:9, Volume:4, December 2009, Trabzon, 04-07.

Akbulut, B. 2009. Studies on Sturgeon Juvenile Production, YUNUS Research Bulletin - Year:9, Volume:4, December 2009, Trabzon, 08-09.

Aydın, İ. 2009. Research On The Cultural Potential Of The Plaice Specıes (Platıchthys flesus luscus), YUNUS Research Bulletin - Year:9, Volume:4, December 2009, Trabzon, 10-11.

Ceylan, B. 2009. Turbot Aquaculture In Turkey: From Past Untıl Today, YUNUS Research Bulletin - Year:9, Volume:4, December 2009, Trabzon, 12-14.

Ak O., Kutlu, S. ve Aydın, İ. 2010. Trabzon kıyılarında dip trolü av kompozisyonu ve ekonomik balıkların yoğunluk miktarı, Journal of Fisheries Scienes.com, DOI: 10.3153/jfscom.2011012

Ak, O., Çakmak, E., Aksungur, N. Firidin Ş., Çavdar, Y. M. Aksungur, 2010. Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerinde ÇED Süreci ve Sucul Ekosisteme Etkide Doğal Alabalıkların Yeri, Journal of Fisheries Scienes.com

Ak, O., Özdemir, G.P., Kutlu, S., Genç, Y., Alkan, A. ve Haliloğlu, H.İ. 2010. Trabzon Kıyılarında 2007/2008 Yıllarında Hamsi (Engraulis encrasicolus) Yumurta Ve Larvalarının Vertikal Dağılımı İle Ölüm Oranları, I. Ulusal Hamsi Çalıştayı “Sürdürülebilir Balıkçılık” Ak O. ve Dağtekin M. (Ed.) 17–18 Haziran 2010. Çalıştay Bildiri Kitabı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon: 164.

Ak O. ve Dağtekin M. 2010. (Editör) I. Ulusal Hamsi Çalıştayı “Sürdürülebilir Balıkçılık” 17–18 Haziran 2010. Çalıştay Bildiri Kitabı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon, 179 sayfa.

Akbulut, B. Çakmak, E. Kurtoğlu, İ.Z. Aksungur, N. 2010. Karadeniz’den Yakalanan ve Tanklarda Mezgit ile Beslenen Genç Mersin Morinalarının (Huso huso) Büyüme Performansı, Journal of Fisheries Scienes.com, 184-189, DOI: 10.3153/jfscom.2010019.

Akbulut, B., ve A. Özdemir, 2010. Trabzon ve Ordu illerinde bulunan ağ kafes işletmelerinin izleme çalışmaları, Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, 25-26 Mayıs, Kartepe, Kocaeli.

Aksungur, M., Ak O., ve Özdemir, A., 2010. Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerinin Sucul Ekosisteme Etkisi: Trabzon Örneği Journal of Fisheries Scienes.com, pp. 79-92, DOI: 10.3153/jfscom.2011010

Alkan, A., S. Serdar, B. Zengin, 2010. Su kalite parametrelerinde değişim ve modelleme, Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, 25-26 Mayıs, Kartepe, Kocaeli.

Aydın, İ and Şahin, T., Reproductive performance of turbot (Psetta maxima) in the South-Eastern Black Sea. Turk. J. Zool., 35, (2011), 109-113

Aydın, İ and Şahin, T.,Polat, H., Güneş, E. 2010. Reproductive Performance of Wild and Hatchery-Reared flounder, Platichthys flesus luscus, in the Southern Black Sea Coast, Turk. J. Zoology(in press)

Aydın, İ. Polat, H. Ak, O. ve Küçük E. 2010. Pisi Balığının Platichthys flesus luscus L. 1758 Yetiştiricilik Ortamına Adaptasyonu: Yaşama Oranı ve Büyüme, SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Aydın, İ., Ak, O., 2010. Balık Larvalarında Otolit Çıkarma ve Günlük Yaş: Ayu Balığı, (Plecoglossus altivelis Temminck & Schlegel, 1846) Örneği, Journal of Fisheries Scienes.com, pp. 136-143.

Aydın, İ., Küçük, E., Şahin, T., ve Kolotoğlu, L. 2010. The effect of feeding frequency and feeding rate on growth performance of juvenile. Journal of Fisheries Scienes.com, pp. 35-42, DOI: 10.3153/jfscom.2011004.

Aydın, İ., Polat, H., Küçük, E., Gül, Ö., 2010. Diploid (2n) ve Triploid (3n) Karadeniz Kalkan Balığında (Psetta maxima) Büyüme ve Gonad Gelişimi “I. Ulusal moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi”

Aydın, İ., Polat, H., Şahin, T., Kolotoğlu, L. ve Küçük, E. 2010. Effect of iodine treatment on the hatching rate of Black Sea turbot, Psetta maxima, eggs, Journal of Fisheries Scienes.com, pp. 35-42 DOI: 10.3153/jfscom.2011004.

Aydın, İ., Polat, H., Şahin, T., Kolotoğlu, L. ve Küçük, E. 2010. Effect of iodine treatment on the hatching rate of black sea turbot, (Psetta maxima Linnaeus, 1758), eggs, Journal of Fisheries Scienes.com, pp. 73-78, DOI: 10.3153/jfscom.2011009.

Aydın, İ., Şahin, T., Kolotoğlu, L., Özongun, M. 2010. The effect of sexual dimorphism on growth of the black sea turbot, Psetta maxima, Journal of Fisheries Scienes.com, pp. 47-51, DOI: 10.3153/jfscom.2011006

Başçınar N.S. ve Gözler A.M. 2010. Karadeniz Yetiştiricilik Alanlarında Bentik Organizmalardaki Değişimler “Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi II. Çalıştayı" 25-26 Mayıs TÜBİTAK MAM Gebze

Başçınar, N. S. ve Çakmak, E. 2010. Identification of gastric evacuation time and rate of Black sea trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) through live feed use. Kafkas Ü., Veterinerlik Dergisi,

Başçınar, N. S. ve Çakmak, E. 2010. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının Karşılaştırılması, Kafkas Ü., Veterinerlik Dergisi, 16(6), 915-920.

Çakmak, E., Ak, O., Aksungur, N. Firidin Ş., Çavdar, Y. M. Aksungur, İ. Z. Kurtoğlu ve B. Zengin 2010. Yanbolu Deresine Bırakılan Markalı Karadeniz Alabalıklarının (Salmo trutta labrax, Palas, 1811) Geri Dönüşümü, Büyümesi ve Beslenmesi Eğirdir Su Ürünleri Dergisi

Çavdar, Y., Serdar, S., Aydın, İ., Çakmak, E., Aksungur, M., Alkan, A., Zengin, B., Şahin, T. Okumuş, İ. 2010. Türkiye Balıkçılığı İçin Bir Fırsat: Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği IV. Organik Tarım Sempozyumu

Dağtekin M. 2010. Dünyada Ticari Öneme Sahip Hamsi Türleri Ve Avcılığı, I. Ulusal Hamsi Çalıştayı “Sürdürülebilir Balıkçılık” Ak O. ve Dağtekin M. (Ed.) 17–18 Haziran 2010. Çalıştay Bildiri Kitabı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon: 148-155

Dağtekin, M. ve Emeksiz F. 2010. Trabzon İlinde Su Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Yapısı., Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:22-2.

Genç, Y., Ak, O., Başçınar, N.S., Dağtekin, M., Erbay, M. ve Atılgan, E. 2010. Doğu Karadeniz’de 2009-2010 av sezonunda avlanılan hamsi balığı’nın (Engraulis encrasicolus (L., 1758)), populasyon parametreleri ve hedef dışı av oranları, I. Ulusal Hamsi Çalıştayı “Sürdürülebilir Balıkçılık” Ak O. ve Dağtekin M. (Ed.) 17–18 Haziran 2010. Çalıştay Bildiri Kitabı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon: 58-64.

Güngör, G., Güngör, H., Zengin, M., Benli, K., Düz, G., 2010. Marmara Denizi Balıkçılığı: Kaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecek için Stratejiler Paneli. 02 Ekim 2010 Silivri. Bildiriler Kitabı.

Güngör, H., Güngör, G., Zengin, M., Demirkol, C., 2010. Marmara Denizi Balıkçılığının Sosyal Profili ve Balıkçılığı Etkileyen Dinamikler. Marmara Denizi Balıkçılığı: Kaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecek için Stratejiler Paneli. 02 Ekim 2010 Silivri. Bildiriler Kitabı.

Mantıkçı, A.M., Başçınar, N. S. , Gözler, A.M., İşmen, P., Yüksek, A., Tolun, L., Atabay, H., 2010. Balık Çiftliklerinin Makrozoobentos Üzerine Etkileri, Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, 25-26 Mayıs, Kartepe, Kocaeli.

Mısır Balçık, G. 2010. Gıda Güvenliğinde HACCP Uygulamaları , Ordu Tarım il müd., Gıda Güvenliği Dergisi,

Özdemir, A., 2010. AB Ortak Balıkçılık Politikası ve hamsi balıkçılığı, I. Ulusal Hamsi Çalıştayı “Sürdürülebilir Balıkçılık” Ak O. ve Dağtekin M. (Ed.) 17–18 Haziran 2010. Çalıştay Bildiri Kitabı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon: 33-37.

Özdemir, A., Karakoç, F.T., 2010. Balık yetiştiriciliğinde çevresel etki, Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, 25-26 Mayıs, Kartepe, Kocaeli.

Ak, O., 2010. Ülkeniz Sularında Hamsi İle İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmalar, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Haziran, 2: 1-3.

Atılgan, E., Erbay, M., Aydın, İ., 2010.Doğu Karadeniz’deki Ekonomik Bazı Balık Türlerinin Otolit Özellikleri, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Eylül 2010

Dağtekin, M., 2010. Geçmişten Günümüze Hamsi İstihsali, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Haziran, 2: 4-5.

Fidan, D., 2010. Laboratuvar Akreditasyonu, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Eylül 2010

Firidin, Ş., 2010. Rekombinant DNA Teknolojisi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Eylül 2010

Genç, Y., 2010. Balıkçılık Politikalarının Hamsi Stoklarına Etkileri ve Öneriler, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Haziran, 2: 6-9.

Kutlu, İ., 2010. Balıklarda Sindirim ve Sindirim Enzimleri, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Eylül 2010

Özkan, B., 2010. Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 3. Ülke Eğitim Programı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Eylül 2010

Savaş, H., 2010. Kaynağından Sofraya Su Ürünlerinde Gıda Güvenliği, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Mart, 1: 18-21.

Türe, M. ve Savaş, H., 2010. Karadeniz Bölgesinde Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Lactococcosis (Lactococcus garvieae), Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Eylül 2010

Üstündağ, E., 2010. Geçmişten Günümüze Balıkçılık Uygulamaları Ve Hamsi Avcılığına Etkileri, I. Ulusal Hamsi Çalıştayı “Sürdürülebilir Balıkçılık” Ak O. ve Dağtekin M. (Ed.) 17–18 Haziran 2010. Çalıştay Bildiri Kitabı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon: 67-72.

Zengin, M., 2010. Marmara Denizi’ndeki Ticari Balıkçılık Kaynakları ve Bu Kaynakların Yönetim Stratejileri. Marmara Denizi Balıkçılığı: Kaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecek için Stratejiler Paneli. 02 Ekim 2010 Silivri. Bildiriler Kitabı.

> Zengin, M., 2010. Ülkemizdeki Amatör Balıkçılığın Durumuna Genel Bir Bakış: Galata Köprüsü, Çanakkale Boğazı ve Abant Gölü Örnekleri, 11-12 Aralık 2010, Uşak "1. Türkiye Sportif Balıkçılık Çalıştayı". Bildiriler Kitabı 

Zengin, M., Akbulut, B., Dağtekin, M., Gül, M., Can, T. ve Eryıldırım, H. 2010. Güney Karadeniz’deki Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp ve Huso) Dağılımları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 2010, Trabzon, L. Balas (Editör), 727-740.

Zengin, M., Aksungur, M., Altındağ, A. 2010. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, Palas, 1811)’nın Deniz, Akarsu ve Göl Ekosistemlerindeki Beslenme Dinamiği Üzerine Bir Araştırma. 06-08 Temmuz 2010 Karaman, Ermenek “2. Ulusal Ablalık Sempozyumu”. Bildiriler.

Zengin, M., Güngör, H. Güngör, G., Dağtekin, M., İnceoğlu, H., Düz, G., Benli, K., Kocabaş, E., 2010. 2000’li Yılların Başında Marmara Denizi Balıkçı Filosunun Yapısal Özellikleri, "Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, 26-25 Eylül 2010, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) İstanbul, B. ÖZTÜRK (Editör), 345-354 s.

Zengin, M., Polat, H. ve Kutlu S., 2010. Marmara Denizi Karides (Parapenaus longirostris) Balıkçılığında Hedef ve Hedef Dışı Av Oranlarının Tahmini "Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, 26-25 Eylül 2010, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) İstanbul. B. Öztürk (Editör), 361-374.

Çakmak, E., Kurtoglu, İ.Z., Çavdar, Y., Aksungur, N., Firidin, Ş., Başçınar, N., Aksungur, M., Esenbuğa, H., Ak, O. ve Zengin, B. 2009. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax) Yetiştiriciliği ve Balıklandırma Amacıyla Kullanımı, Proje Sonuç Raporu Kitabı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2010-1, Trabzon, 204 s.

Işıdan H., Bolat, Y., Özdarendeli, A., Albayrak, H., Kutlu, İ. ve Türe, M., 2010. Karadeniz Bölgesinde Kültürü Yapılan Ve Doğal Balıklardan Viral Hemorajik Septisemi Virüs (VHSV) İzolasyon Çalışmaları Ve Elde Edilecek İzolatların Patojenitesini Belirleyen Genetik Yapı Üzerine Çalışmalar. Proje Sonuç Raporu Kitabı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2010-3, Trabzon, 34 s.

Çakmak, E. ve M. Aksungur (Ed.), 2010. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax) Yetiştiriciliği El Kitabı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 2010–2 Trabzon, 58 s.

Türe, M., 2010. Balık İthalat ve İhracatında Hijyen, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Mart, 1:15-17.

Üstündağ, C., 2010. Hamsili Kitaplardan Hamsili Yemekler, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Haziran, 2: 22.

Üstündağ, E., 2010. İçinden Hamsi Çıkan Kitaplar, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Haziran, 2:18-21.

Zengin, M., 2010. Hamsi Avcılığının Uzun Geçmişi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Haziran, 2:14-17.

Zengin, M., 2010. Marmara Denizi Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Araştırma Bülteni, Mart, 1:07-10.

Ak O. ve Y. Genç, 2011. Balıkçılık Kapasitesi ve Filo Yönetimi, Türk Tarım Dergisi, Eylül-Ekim sayısı.

Akbulut B., B. Özkan ve M. Erbay (Eds), 2011. Yunus Araştırma Bülteni, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yıl 11, Sayı 1- 4.

Akbulut B., N. Aksungur ve O.T. Özel, 2011. Mersin Balıklarının Besin İhtiyaçları ve Beslenmeleri, Yunus Araştırma Bülteni, 11 (4): 13-19.

Akbulut B., E. Çakmak, İ.Z. Kurtoğlu ve N. Aksungur, 2011. Hamsi ile Beslenen Mersin Morinalarının Büyüme Performansı, Yunus Araştırma Bülteni, 11(1): 21-26.

Akbulut B., M. Zengin, M. Dağtekin, B. Özkan, O. Eroğlu, Y. Çiftci, Ş. Firidin, E. Çakmak, Y. Çavdar, N. Aksungur, İ. Aydın, S. Ustaoğlu Tırıl, D. Memiş, A. Alkan, E. Üstündağ ve S. Serdar, 2011. Mersin Balıkları Populasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması, Proje Sonuç Raporu, TAGEM/HAYSÜD/2006/09/02/01, Su Ürünleri Merkez Araş. Enst. Müd. –Trabzon, 286 s.

Akbulut B., Y. Çavdar, E. Çakmak ve N. Aksungur, 2011. Mersin Balıklarının Larva ve Yavrularının Bayıltılmasında Karanfil Yağı Kullanımı; Tuzluluğun Bayılma ve Ayılma Sürelerine Etkisi, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25–27 Ekim 2011, Antalya.

Akbulut B., E. Çakmak, I. Z. Kurtoğlu, I. Aydın, H. Ergün, H. Savaş, N. Aksungur ve Y. Çavdar, 2011. Mersin Balığı Anaç Stoğu Oluşturmada Sıcaklığın Etkisi, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA), 7-9 Eylül 2011, Samsun.

Aksungur M., O. Ak ve A. Özdemir, 2011. Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerinin Sucul Ekosisteme Etkisi: Trabzon Örneği, Journal of FisheriesScienes.com, 5(1):79-92.

Aksungur M., A. Özdemir, E. Gözgözoğlu, ve H. Deniz, 2011. Su Ürünleri Üretiminde Yeni Dönem, Bilimsel Bilginin Kullanımı ve Yayımı, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25–27 Ekim 2011, Antalya.

Alkan A., M. Aktaş, N. Alkan, U. Akbaş ve B. Zengin, 2011. Samsun ve Ordu Kıyılarında Avlanan Mezgit (Merlangius merlangus euxinus) ve Barbunya (Mullus barbatusponticus) Balıklarında Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA), 7-9 Eylül 2011, Samsun.

Alkan A., S. Serkan ve B. Zengin, 2011. Karadeniz Yüzey Suyu Sıcaklığının (Trabzon) Son On Yıldaki (2000-2010) Değişimi. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA), 7-9 Eylül 2011, Samsun.

Atılgan E., Ş. Soğuksulu ve H. Aslan, 2011. Trabzon İli Hidroelektrik Santrallerinin (HES) Mevcut Durumu, Sucul Ekosisteme Olan Etkileri ve Öneriler, Yunus Araştırma Bülteni, 11(4): 7-12.

Aydın İ., H. Polat, T. Şahin, L. Kolotoğlu and E. Küçük, 2011. Effect of iodine treatment on the hatching rate of Black Sea turbot (Psetta maxima Linnaeus, 1758) eggs, Journal of FisheriesScienes.com, 5(1): 73-78.

Aydın İ., E. Küçük, T. Şahin and L. Kolotoğlu, 2011. The effect of feeding frequency and feeding rate on growth performance of juvenile Black Sea Turbot (Psetta maxima, Linneaus, 1758), Journal of FisheriesScienes.com, 5(1):35-42.

Aydın İ., T.Şahin, L. Kolotoğlu and M. Özongun, 2011. The effect of sexual dimorphism on growth of the black sea turbot, Psetta maxima, Journal of FisheriesScienes.com, 5(1):47-51.

Aydın İ., 2011. Kültür Balıklarında Sperm Kalitesi: Kalite Parametrelerinin Ölçümü ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler, Yunus Araştırma Bülteni, 11(1): 8-13.

Aydın İ., T. Şahin, E. Küçük, ve H. Polat, (2011). Kuluçkahanede Yetiştirilen Pisi Balığı (Platichthys flesus luscus Pallas, 1814)’nın Spermatolojik Özellikleri, Journal of FisheriesSciences.com, 5(4): 270-278.

Aydın İ., T. Şahin, L. Kolotoğlu and M. Özongun, 2011. The effect of sexual dimorphism on growth of the black sea turbot, Psetta maxima, Journal of FisheriesScienes.com, 5(1): 47-51.

Aydın İ., E. Küçük, O. Ak and H. Polat, 2011. Effect of feeding frequency on growth, feed conversion, and body composition of juvenile Black Sea flounder (Platichthys flesus luscus Pallas, 1814) Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 30 Haziran - 1 Temmuz 2011 Eğirdir, Isparta.

Aydın İ., H. Polat ve E. Küçük, 2011. Karadeniz Pisi Balıklarının (Platichthys flesus luscus Pallas, 1814) Yumurta İnkübasyonunda Işıklanma Süresinin Etkisi, 7-9 Eylül, 2011, FABA 2011 Su Günleri Sempozyumu, Samsun.

Aydın İ., E. Küçük ve H. Polat, 2011. Karadeniz Kalkan balığında (Psetta maxima Linnaeus, 1758) Triploid uygulamanın cinsiyet oranına etkisi, 25–27 Ekim 2011, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya.

Başçınar N.S. and E. Çakmak, 2011. Determination of Gastric Evacuation Time and Rate of Black Sea Trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Larvae Through Live Feed Utilization, Journal of FisheriesSciences.com, 2(3): 447-456.

Başçınar N.S., 2011. Kafes Balıkçılığının Bentik Ortama Etkisi, SUMAE, Yunus Araştırma Bülteni, 11(2): 23-27.

Başçınar N.S., 2011. Turkey Shrimp Farming Overview, International Journal of Crop Production and Animal Breeding, Agriculture Agenda, 1(5):132-136.

Başçınar N.S., 2011. Çıldır Gölü Tatlısu Midyelerinin Populasyon Parametrelerinin Tespiti ve Ekonomik Olarak Değerlendirme İmkanları, I. Çıldır Gölü Çalıştayı, 21-22 Haziran 2011, Ardahan.

Çavdar Y., 2011. Türkiye Güncel Mevzuatı Işığında Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Yunus Araştırma Bülteni, 11(1): 02-07.

Dağtekin M., E. Yılmaz and M. Gürel, 2011. General Structure and Economic Analysis of Fish Farms in Ordu Province-Turkey, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg.,17(5): 699-706.

Eroğlu O., Ş. Firidin ve Y. Çiftci, 2011. Karadeniz’de Yaşayan Mersin Balığı Türlerinin Sekans, RFLP ve Multipleks PCR Analiz Yöntemleri ile Belirlenmesi, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25–27 Ekim 2011, Antalya.

Eroğlu O., Y. Çiftçi ve Ş. Firidin, 2011. Altındere Alabalık Popülâsyonundaki Genetiksel Değişimin Belirlenmesi. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA), 7-9 Eylül 2011, Samsun.

Firidin Ş., O. Eroğlu, ve D.Z. Bak, 2011. Kahverengi Alabalık Genetik Yaklaşımlı Anaç Yönetiminde Türkiye Soy Gruplarının Multipleks Pzr Yöntemi İle Belirlenmesi. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA), 7-9 Eylül 2011, Samsun.

Gümüş A. ve M. Zengin, 2011. İkibinli Yılların Başında Samsun Balıkçılığının Durumu: Çöken Demersal Balık Stoklarına Karşılık Alternatif Arayışlar. Samsun Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 13-16 Ekim 2011, Samsun.

Gündüz S.G., B.B. Gözü ve Ö. Baştürk, 2011. Triploit ve Diploit Alabalıkların Vücut Kompozisyonları Arasındaki Farklılıklar, Yunus Araştırma Bülteni, 11(2): 15-22.

Kutlu İ., 2011. Hipoksi ve Balıkların Hipoksiye Yanıtı, Yunus Araştırma Bülteni, 11(3): 1-4.

Kutlu S., A.F. Yeşilsu ve Ş. Firidin, 2011. Su Ürünleri Kaynaklı Zehirlenmeler, Yunus Araştırma Bülteni, 11(3): 20-25.

Özel O.T. ve A. Özdemir, 2011. Ülkemizde Balık Besleme ve Yem Araştırmaları: Mevcut Durum ve İhtiyaçlar. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 30 Haziran - 1 Temmuz 2011, Eğirdir, Isparta.

Özel O.T. ve B.Z. Sarıçiçek, 2011. Rumen Anaerobik Mantarları. 6. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (uluslararası Katılımlı). 29 Haziran-02 Temmuz 2011, Hayvan Besleme Derneği, Samsun.

Özel O.T. ve B.Z. Sarıçiçek, 2011. Ruminant Beslemede Bor Mineralinin Önemi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 14-16 Eylül 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Polat H., 2011. Dünyada ve Ülkemizde Kalkan Balığı Yetiştiriciliği, Yunus Araştırma Bülteni, 11(4): 01-06.

Polat H., S. Yavuz ve İ. Aydın, 2011. Karadeniz Kalkan Balığına (Psetta maxima) Pelet Formda Uygulanan LHRH-a Hormonunun Yumurta Verimine Etkisi, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA), 7-9 Eylül 2011, Samsun.

Polat H., ve M.R. Özen, 2011. Optimum İnkübasyon Suyu Sıcaklığında Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta maxima Linnaeus,1758) Yumurtalarında Embriyonik Gelişim, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25–27 Ekim 2011, Antalya.

Polat H., ve M.R. Özen, 2011. Farklı Sıcaklık ve Tuzluluğun Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta Maxima Linnaeus,1758) Yumurtalarının Embriyonik Gelişimi Üzerine Etkisi, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25–27 Ekim 2011, Antalya.

Zengin M. ve S. Yerli, 2011. Çıldır Gölü Ekolojisi ve Balık Populasyonları, 21-22 Haziran, I. Çıldır Gölü Çalıştayı, Ardahan.

Zengin M. ve Yerli, S. 2011. Çıldır Gölü Balıkçılık Yönetimi Üzerine Bir Ön Değerlendirme, I. Çıldır Gölü Çalıştayı, 21-22 Haziran 2011, Ardahan.

Zengin M., C. Mutlu ve E. Düzgüneş, 2011. Güneydoğu Karadeniz Littoralinde Orta Su Trolü ile avlanan Çaça (S. sprattus phalericus) Balıklarının Avcılığı Üzerine Bir Araştırma, Yunus Araştırma Bülteni, 11(1): 14-20.

Zengin M., 2011. Samsun Trol Balıkçılığının Geçmişteki İzleri, Samsun Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 13-16 Ekim 2011, Samsun.

Zengin M., A. Özdemir ve Y. Genç, 2011. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Kuruluşlarında Balıkçılık Yönetiminde Görevli Personelin İş/Hizmet Kalitesi Üzerine Kantitatif Bir Değerlendirme, Yunus Araştırma Bülteni, 11(3): 8-19.

Zengin M., 2011. Ülkemizdeki Balıkçılığın Bugünkü Durumu: Marmara Denizi Örneği Sürdürülebilir Balıkçılık Sempozyumu, 12 Şubat 2011, İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ve Bakırköy Belediyesi, İstanbul.

Zengin M. ve M. Onkardeşler (Eds.), 2011. Marmara Denizi Balıkçılığı: Kaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecek İçin Stratejiler Paneli, 02 Ekim 2010, Silivri, İstanbul. Bildiriler Kitabı, 156 s.

Ak O. ve Y. Genç, 2012. The Black Sea Fisheries, (ed. Tokaç, A., Gücü, AC., Öztürk, B.), TUDAV published 516 p. İstanbul.

Ak O. ve Y. Genç, 2012. Trabzon Kıyısal Alanındaki Balık Faunasının Son Yirmi Yıllık Değişimi, Karadeniz’de Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı, (Bildiri sunum), Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 6–8 Kasım 2012, Sinop.

Ak O. ve Y. Genç, 2012. Trabzon Kıyısal Alanındaki Balık Faunasının Son Yirmi Yıllık Değişimi, Karadeniz’de Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı, (Bildiri sunum), Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 6–8 Kasım 2012, Sinop.

Akbulut B., E. Çakmak, İ.Z. Kurtoğlu and A. Alkan, 2012. Routine Oxygen Consumption Rate of the Black Sea Trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811), Journal of Fisheriessciences.com, 6(29): 88-95, DOI: 10.3153/jfscom.2012011.

Akbulut B. ve İ. Aydın, 2012. Mersin Balığının Mevcut Durumu ve Geleceğine İlişkin Öngörüler. Ondokuzmayıs İlçesi Tatlı Su Balıkçılığı Sempozyumu. 09 Kasım 2012 Ondokuzmayıs. Samsun

Akbulut B., M. Zengin, S. Kutlu ve N. Aksungur, 2012. TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi Su Ürünleri Sektör Raporu, Sözleşme No: TR90/11/DFD/21, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (TC Kalkınma Bakanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenmiştir), 105 s.

Akbulut B., 2012. Mersin Balığı Yetiştiriciliği, Emre Y., Özdamar, E. ve Yalın B. (Eds.). Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, 243-252.

Akbulut B., B. Janka ve A.F. Yeşilsu, 2012. Mersin Balıklarının Beslenmesinde Yağ Asitlerinin Önemi, Yunus Araştırma Bülteni, 12(2): 17-23.

Akbulut B., M. Erbay ve A.F. Yeşilsu (Eds), 2011. Yunus Araştırma Bülteni, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yıl 12, Sayı 1- 4.

Akpınar Özcan İ., 2012. Ülkemiz ve Dünya Denizlerinde Koruma Altındaki Denizatı Populasyonlarının Mevcut Durumu. SUMAE, Yunus Araştırma Bülteni, 12(2): 24–31.

Aksungur N., 2012. Akuakültürde Kapalıdevre Sistemleri, Emre Y., Özdamar, E. ve Yalın B. (Eds.). Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, 257-264.

Alkan A. and B. Batı, 2012. Polistiren Divinilbenzen Kopolimeri Reçinelerin Modifikasyonu ve Eser Elementlerin Önderiştirilmesinde Kullanılabilirliği. Eser Analiz Çalıştayı, 27-30 Haziran 2012, Trabzon.

Alkan A., 2012. Yetiştiricilikte Su Kalitesi ve Önemi, Emre Y., Özdamar, E. ve Yalın B. (Eds.), Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, 265-271.

Alkan A., Ç. Gökçek, B. Zengin ve U. Akbaş, 2012. Çıldır Gölü (Ardahan) Sedimentlerinde Bazı Organik ve İnorganik Kirletici Düzeylerinin Belirlenmesi. Ekoloji Sempozyumu, 3-5 Nisan 2012, Kilis.

Atılgan E., M. Erbay ve N.S. Başçınar, 2012. İstavrit (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) Balığının Bütün Otolit ve Kırılıp-Yakılan Otolit Yaşlarının Karşılaştırılması. Yunus Araştırma Bülteni, 12 (4):6-12.

Aydın İ., 2012. Balıkçılıkta Bilimsel Çalışmalar. Doğu Karadeniz’de Kafes Balıkçılığı, Karadeniz’de Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı, 06-08 Kasım 2012, Sinop.

Aydın İ., B. Akbulut, V. Chipinov and E.S. Dzharigazov, 2012. Temperature response to sperm motility of Russian sturgeon semen during the post-activation period. Yunus Araştırma Bülteni, 12 (3): 1-6.

Aydın İ., E. Küçük, H. Polat ve Y. Çavdar, 2012. Balıklarda Büyüme ve Yemden Yararlanma Üzerine Triploidinin Etkisi, II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 11-12 Ekim 2012, Armutlu, Yalova.

Aydın İ., 2012. Karadeniz’de Balıkçılık Araştırmaları. Yakakent Deniz Balıkçılığı Sempozyumu.09 Kasım 2012. Yakakent. Samsun

Aydın İ., Akbulut B. and D. Memiş, 2012. Semen Collection and Cryopreservation of Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) Reared in Turkey. Yunus Araştırma Bülteni, 12 (3): 1-7.

Balçık Mısır G., 2012. Denizel Kaynaklı Bazı Fonksiyonel Gıdalar ve Gıda Bileşenleri, Yunus Araştırma Bülteni, 12 (1): 1-7.

Çakmak E., 2012. Kafes Balıkçılığı, Emre Y., Özdamar, E. ve Yalın B. (Eds.). Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, 233-243.

Çakmak E., 2012. Damızlık Stok Yönetimi, Emre Y., Özdamar, E. ve Yalın B. (Eds.). Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, 206-217.

Çakmak E., 2012. Karadeniz Alabalığı (Salmo Trutta Labrax Pallas, 1811)’nın Özel Sektöre Kazandırılması, TAGEM/HAYSÜD/2006/09/03/02 nolu projenin sonuç raporu. 147 s.

Çavdar Y., 2012. Alabalık Yetiştiriciliği; Sağım İnkübasyon ve Ön besleme, Emre Y., Özdamar, E. ve Yalın B. (Eds.). Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, 2217-221.

Dağtekin B.B. ve B. Özkan, 2012. Akuakültürde Mekanizasyon, Emre Y., Özdamar, E. ve Yalın B. (Eds.), Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, 251-256.

Dağtekin M., M. Zengin, A. Gümüş, S. Süer, G. Dalgıç, İ.Ö. Akpınar, M. Zengin ve A. Van, 2012. Karadeniz’de Dip Trolü Avcılığının Demersal Balık Stokları Üzerine Etkisi, Karadeniz’de Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı (Bildiri sunum), Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 6-8 Kasım 2012, Sinop

Ergün H., 2012. Alabalıklarda Büyüme, Boylama ve Hasat, Emre Y., Özdamar, E. ve Yalın B. (Eds.). Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, 223-231.

Genç Y. 2012. Karadeniz’deki Gırgır Balıkçılığı Yakakent Deniz Balıkçılığı Sempozyumu. 09 Kasım 2012. Yakakent. Samsun

Güngör G., H. Güngör, M. Zengin, K. Benli ve G. Düz, 2012. Balıkçılıkta Kooperatifleşmenin Önemi. Marmara Denizi Kooperatiflerinin Mevcut Durumu ve Örgütlenmenin Balıkçılığa Olası Katkıları. Marmara Denizi Balıkçılığı: Kaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecek için Stratejiler Paneli. 02 Ekim 2010, Silivri, İstanbul. Bildiriler Kitabı, Silivri Belediyesi, Trabzon SÜMAE, 158 s. s:133-133.

Güngör H., G. Güngör, M. Zengin ve C. Demirkol, 2012. Marmara Denizi Balıkçılığının Sosyal Profili ve Balıkçılığı Etkileyen Dinamikler. Marmara Denizi Balıkçılığı: Kaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecek için Stratejiler Paneli. 02 Ekim 2010, Silivri, İstanbul. Bildiriler Kitabı, Silivri Belediyesi, Trabzon SÜMAE, s:113-122.

Kutlu S., G. Balçık Mısır ve A. Erteken, 2012. Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın-Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması, Sea Expo Turkey Fuarı, 14-17 Temmuz 2012, İstanbul.

Küçük E. 2012. Karadeniz’de Kafes Balıkçılığı. Yakakent Deniz Balıkçılığı Sempozyumu.09 Kasım 2012. Yakakent. Samsun.

Küçük E., 2012. Karadeniz Kalkanı (Psetta maxima L., 1758) Yemlerinde Balık Unu Yerine Kısmi Olarak Kullanılan Bitkisel Protein Kaynaklarının Büyüme Performansı Üzerine Etkisi, II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 11-12 Ekim 2012, Armutlu, Yalova.

Küçük E., E. Çakmak, N. Aksungur ve Y. Çavdar, 2012. Doğu Karadeniz’de Kafes Balıkçılığı, Karadeniz’de Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı, 06-08 Kasım 2012, Sinop.

Özdemir G.P. and O. Ak, 2012. Qualitative and Quantitative Changes of Phytoplankton in the South East Black Sea (Trabzon Coasts), Yunus Araştırma Bülteni, 12 (4): 13-25.

Özdemir G.P. ve O. AK, 2012. The qualitative and quantitative distribution of the zooplankton in the Southeastern Black Sea (Trabzon coast), J. Black Sea/Mediterranean Environment, Vol. 18, No. 3: 279-298.

Özel O.T., 2012. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Humik Maddelerin Kullanım Olanakları. (Uluslararası katılımlı) 1. Ulusal Humik Madde Kongresi. 06-09 Haziran 2012. Sakarya, SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, (2012-1): 519-527.

Polat H. ve E. Çakmak, 2012. Kültür Şartlarına Adapte Edilen Kırlangıç Balığı (Triglia lucerna Linnaeus, 1758)’ndan Döl Alımı, Yunus Araştırma Bülteni, 12 (4): 1-5.

Türe M., H. Işıdan, H. Savaş ve İ. Kutlu, 2012. PFGE Metodu Kullanılarak Lactococcus garvieae’nin Genetik Çeşitliliğinin ve Yayılımının Belirlenmesi. TAGEM/HS/10/09/02/179. Proje sonuç raporu.

Türe M., O. Eroğlu ve E. Aksakal, 2012. Balık Hastalıklarında Moleküler Genetik Belirteçler ve Kullanımları. Yunus Araştırma Bülteni, 12 (3):8-17.

Yılmaz E., B. Akbulut ve A. Yılmaz, 2012. Sınırlı ve Döngüsel Yemleme Stratejisin Japon Balığı (Carassius auratus, Linnaeus 1758) Yavrularında Büyümeye Etkisinin Araştırılması. TUBİTAK 10012, Proje No: 111O065 Sonuç raporu. 72 s.

Zengin M. 2012. Bafra Balık Göllerindeki Balıkçılığın durumu ve Göl ekosistemindeki Problemler. Ondokuzmayıs İlçesi Tatlı Su Balıkçılığı Sempozyumu. 09 Kasım 2012 Ondokuzmayıs. Samsun.

Zengin M. 2012. Samsun İlindeki Trol Balıkçılığının Mevcut Durumu. Yakakent Deniz Balıkçılığı Sempozyumu.09 Kasım 2012. Yakakent. Samsun.

Zengin M. ve M. Dağtekin, 2012. Doğu Karadeniz’de Kıyı Balıkçılığı, Karadeniz’de Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı (Bildiri sunum), Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 6-8 Kasım 2012, Sinop.

Zengin M. ve M. Onkardeşler, 2012. Marmara Denizi Balıkçılığı: Kaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecek İçin Stratejiler Paneli, 02 Ekim 2010, Silivri, İstanbul. Bildiriler Kitabı, Silivri Belediyesi, Trabzon SÜMAE, 158 s.

Zengin M. ve S. Tırıl Ustaoğlu, 2012. Tehlike Altındaki Mersin Populasyonlarının Üreme Göçü İçin Yeşilırmak Hala Bir Umut Olabilir mi? Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2012, Hatay-Antakya, L. BALAS (Editör), Bildiriler Kitabı, Cilt-1, s: 421-434.

Zengin M., 2012. Marmara Denizi’ndeki Ticari Balıkçılık Kaynakları ve Bu Kaynakların Yönetim Stratejileri. Marmara Denizi Balıkçılığı: Kaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecek için Stratejiler Paneli. 02 Ekim 2010, Silivri, İstanbul. Bildiriler Kitabı, Silivri Belediyesi, Trabzon SÜMAE, s:21-33.

Zengin M., 2012. Türkiye Denizlerindeki Önemli Ticari Balık Türlerinin İlk Avlanma Boyları. SÜMDER, Su Ürünleri Mühendisleri Derneği, 43/49 Mart, 2012, s:69-73.

Zengin M., D. Memiş ve J. Gessner, 2012. Mersin Populasyonlarının Geleceği Açısından Sakarya Nehri Habitatını Etkileyen Çevresel Faktörler ve Akarsu Sucul Yaşamının Sürdürülebilirliği Üzerine Öneriler. FABA, 2012: Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi, Özet Bildiriler Kitabı, 222 s.

Zengin M., S.V. Yerli, M. Dağtekin ve İ. Akpınar Özcan, 2012. Son Yirmi Yılda Çıldır Gölü Balıkçılığında Meydana Gelen Değişimler. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğridir Su Ürünleri Fakültesi, 27-29 Ağustos, 2012, Isparta. SDÜ Eğridir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı, Cilt 8, Sayı 2, 14 s.

Zengin M., Y. Genç ve O. Ak, 2012. Kuzeydoğu Karadeniz (Gürcistan, Abazya) Kıyılarında Hamsi Avlayan Türk Balıkçı Filosunun Durumu Üzerine Bir Ön Araştırma, Yunus Araştırma Bülteni, 12 4: 27-43.

Zengin M., Y. Genç, N.S. Başçınar, O. Ak, M. Dağtekin , E. Atılgan, M. Erbay ve İ.Ö. Akpınar, 2012. TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi Su Ürünleri Sektör Raporu (Su Ürünleri Avcılığı Bölümü), Sözleşme No: TR90/11/DFD/21, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (TC Kalkınma Bakanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenmiştir), 105 s.

1. Afan F., O. Eroğlu, Ş. Firidin, Z.D. Bak, M. Zengin ve M. Dağtekin, 2013. Çıldır Gölünde ki Kahverengi Alabalıkların (Salmo trutta) Sekans ve RFLP Yöntemi ile Genetik Analizi, 3. Alabalık Sempozyumu 24-26 Mayıs 2013,Kastamonu.

2. Ak O., H. Selen, M. Dağtekin ve B. Zengin, 2013. Doğu Karadeniz Bölgesinde 2011 Yaz Dönemi Zooplankton-Jelimsi Organizma İlişkisi. 17 Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül, 2013, İstanbul Bildiri Özetleri Kitabı.

3. Ak O., H. Selen, M. Dağtekin, M. Erbay, B. Zengin, Y. Genç ve D.S. Mısır, 2013. Doğu Karadeniz Bölgesinde 2011 Yaz Dönemi İhtiyoplanktonunun Bolluk ve Dağılımı. FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu. 30 Mayıs-01 Haziran, 2013, Erzurum.

4. Akbulut B., S. Kutlu, Aksungur N., E. Çakmak, Yeşilsu A.F. ve E. Alp. 2013. Sivriburun Mersin Balıklarında Besleme Sıklığının Büyüme, Yem Değerlendirme, Et Verimi ve Et Kalitesine Etkisi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül, 2013, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı.

5. Akpınar Z., A. Özdemir ve G.Özdemir, 2013. Karadeniz Şartlarında Levrek Balığı (Dicentrarchus labrax, L. 1758) Larva Yetiştiriciliği, FABA2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, Erzurum.

6. Akpınar Z., A. Özdemir, N. Aksungur, N. Dülger, O.T. Özel, B. Akbulut, H. Ergun, E. Çakmak ve H. Melek, 2013. Gözlenmiş Sibirya Mersini (Acipenser baerii Brandt,1869) Yumurtalarının Kapalı Devre Sistemde Kuluçka ve Yavru Üretim Başarısı, FABA2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, Erzurum.

7. Akpınar Z., E. Çakmak ve H. Gültekin, 2013. Kültüre alınan Kırlangıç Balığı (Chelidonichthys lucerna Linnaeus, 1758) Yumurtalarının Embriyolojik Gelişim Aşamalarının Belirlenmesi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013. İstanbul.

8. Akpınar Z., M.A. Gökçe ve O.Taşbozan, 2013. Stok Yoğunluğunun Minekop (Umbrina Cirrosa, Lin. 1758) Yavrularının Yaşama Oranları Ve Büyüme Performansarı Üzerine Etkileri, FABA2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, Erzurum.

9. Alkan A., D. Fidan, S. Serdar, U. Akbaş, B. Zengin,ve M.B. Kılıç, 2013. Rize-Fırtına Deresi Su Kalitesinin Aylık Değişimlerinin Belirlenmesi, 26-27 Nisan 2013, Fırtına Vadisi Sempozyumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Rize.

10. Alkan A., S. Serdar, D. Fidan, U. Akbaş, B. Zengin, ve M.B. Kılıç, 2013. Doğu Karadeniz Akarsularının Besin Elementi Düzeyleri, 30 Mayıs-01 Haziran 2013, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA), Atatürk Üniversitesi, Erzurum

11. Atılgan, E. ve E.M. Kocaman, 2013. Doğu Karadeniz’de İstavrit (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) Balığının Yaş, Otolit Morfolojisi ve Bazı Halka Özellikleri, 30-1 Haziran 2013, Faba 2013 Sempozyumu, Erzurum.

12. Aydın İ. ve B. Akbulut, 2013. Kalkan Balığının (Psetta maxima) Bayıltılmasında Karanfil Yağı Kullanımı: Sıcaklık, Doz ve Balık Büyüklüğünün Etkileri, FABA2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, Erzurum.

13. Bak Z.D., O. Eroğlu ve Ş. Firidin, 2013. Karadeniz’deki Hamsi Popülasyonunun Genetik Yapısının RFLP Yöntemiyle Belirlenmesi ,FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu. 30 Mayıs-01 Haziran, 2013, Erzurum.

14. Balçık Mısır G., S. Kutlu ve S. Çibuk, 2013. “İnci kefalinin (Chalcalburnus tarichi) toplam lipit ve yağ asitleri kompozisyonunun belirlenmesi, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyum Bildiriler Kitabı, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum sayfa 427

15. Balçık Mısır G., S.Kutlu ve S. Çibuk, 2013. Determination of Total Lipid and Fatty Acids Composition of Pearl Mullet (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811), Fisheries abd Aquatic Sciences-FABA-2013 Symposium 30 May-1 June 2013 428p.

16. Başçınar N.S. ve E. Atılgan, 2013. Farklı Bölgelerdeki (Ukrayna, Rize, Samsun) Hamsi (Engraulis encrasicolus)Otolitlerinde Morfometri ve Şekil Analizleri. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitapçığı, 3-6 Eylül, İstanbul.

17. Başçınar N.S., 3013. Doğu Karadeniz Kıyılarının Ekolojik Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Bentik Omurgasız Organizmaların Tür Çeşitliliği Proje Tanıtımı, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitapçığı, 3-6 Eylül, İstanbul.

18. Çakmak E., H. Polat, Z. Akpınar, N.Aksungur, ve O. Ak, 2013. Kırlangıç Balığının (Chelidonichthys lucerna L., 1758)'nın Kültür Ortamına Uyumu, Yunus Araştırma Bülteni, 2013 (2): 3-9.

19. Dağtekin B.B., 2013. Çıldır Gölü’nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) Et Verimi, Kimyasal Kompozisyonu ve Tüketimini Arttırma Yöntemleri, Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, 12-13 Haziran 2013, İstanbul.

20. Dülger N., Çakmak E. ve A. Güven, 2013. Kırlangıç Balığı (Chelidonichthys lucerna Linnaeus, 1758)’nın Kültür Ortamına Alınabilme Potansiyeli, 30-1 Haziran 2013, Faba 2013 Sempozyumu, Erzurum.

21. Eroğlu O., Ş. Firidin, M. Aksungur, F. Afan ve Z.D. Bak, 2013. Karadeniz Alabalığında (Salmo trutta labrax) Doğal ve Kültür Popülasyonlarının Genetik Yapısının Belirlenmesi,3. Alabalık Sempozyumu 24-26 Mayıs 2013,Kastamonu.

22. Eroğlu O., Ş. Firidin, Z.D. Bak ve Y. Çiftçi, 2013. İnci Kefali (Alburnus tarichi Pallas,1811)Popülasyonlarının Genetik Yapısının Mitokondriyal DNA-RFLP Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi. FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu. 30 Mayıs-01 Haziran, 2013, Erzurum.

23. Fidan D., ve A. Alkan, B. Zengin ve S. Serdar, 2013. Kafes Balığı Yetiştiriciliği Kıyısal Alanında Trıx İndeksi, FABA 2013 Sempozyumu, Erzurum.

24. Firidin Ş., O. Eroğlu ve Z.D. Bak, 2013. Doğal Alabalıklarda Uygulamalı Genetik Çalışmalar,3. Alabalık Sempozyumu 24-26 Mayıs 2013,Kastamonu.

25. Firidin Ş., O. Eroğlu ve Z.D. Bak, 2013. Genetik Yaklaşımlı Anaç Yönetimi FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu. 30 Mayıs-01 Haziran, 2013, Erzurum.

26. Firidin Ş., O. Eroğlu ve Z.D. Bak, 2013. Kahverengi Alabalıkda Genetik Yaklaşımlı Anaç Yönetimi;Türkiye Soy Gruplarının Multipleks PZR ile Belirlenmesi ,Yunus Araştırma Bülteni, (1):1-8.

27. Güngör G. ve M. Zengin, 2013. Marmara Denizinde Karaya Çıkarılan Avın Pazarlama Yöntemleri ve Kar Marjlarının Analizi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül, 2013, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı.

28. Güngör H., M. Zengin ve G. Güngör, 2013. Marmara Denizi’nde Deniz Ürünleri Ekonomisi. Su Ürünleri Ekonomisi Çalıştayı, 10-11 Ekim, 2013. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Bildirileri Kitabı.

29. Özcan Akpınar İ., M. Zengin, A. Gümüş, M. Dağtekin, S. Süer, G. Dalgıç, M. Zengin, A. Van ve B. Zengin, 2013. Karadeniz Kıyılarında Trol Balıkçılığının İzlenmesi Çalışmaları, 22-23 Mayıs 2013,Marmaris.

30. Yeşilsu A.F. ve G. Özyurt, 2013. Su Ürünlerinin Kalite ve Güvenliği için Türkiye ve Dünyada Uygulanan Mevzuatlar. Journal of FisheriesSciences.com, 7(1): 58-71.

31. Yeşilsu A.F. ve G. Özyurt, 2013. Su Ürünlerinin Tazeliğinin Değerlendirilmesinde Elektronik Burun ve Yapay Görme Sistemlerinin Kullanımı, Yunus Araştırma Bülteni, 13(3): 39-45.

32. Zengin M. ve M. Dağtekin, 2013. Marmara Denizindeki İllegal Balıkçılığın Azaltılmasında Cezai Uygulamaların Etkisi ve Daha Etkin Bir Balıkçılık Yönetimi İçin Öneriler. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül, 2013, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı.

33. Zengin M., 2013. An Overview of the Status of Recreational Fisheries in Turkey: Samples of Galata Bridge, the Dardanelles and Lake Abant. Yunus Araştırma Bülteni 2013 (2): 51-65.

34. Zengin M., 2013. Karadeniz’de Iskarta Av Meselesi. SlowFish-Fikir Sahibi Damaklar, Uluslararası İstanbul 2013 Etkinlikleri. 17-20 Ekim, 2013, Boğaziçi Üniversitesi.

35. Zengin M., 2013. Zavena’nın Eski Balıkçıları: Malkoçoğlu Mustafa Reis. 26-28 Nisan 2013; Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Akçaabat Belediyesi Yayınları, Cilt 1, 325-334.

36. Zengin M., A. Gümüş, M. Zengin, ve N. Polat, 2013. Seasonal Distribution of Benthopelagic Fish Fauna in Samsun Shelf Area Between 2010 and 2011 Fishing Periods. FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu. 30 Mayıs-01 Haziran, 2013, Erzurum.

37. Zengin M., İ. Özcan-Akpınar, M. Dağtekin, A. Gümüş, ve Ç.C. Kılıç, 2013. Çıldır Gölü Ekosistemine Yerleşerek Dinamik Bir Stok Oluşturan Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio, Bloch, 1782)’nın Avcılık-Populasyon İlişkileri. Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, 12-14 Haziran, 2013, İstanbul. Bildiri Özet Kitabı.

38. Zengin M., M. Dağtekin, İ. Özcan-Akpınar ve A. Gümüş, 2013. Çıldır Gölü Havzasındaki Alabalık Populasyonlarının (Salmo trutta caspius, Kessler, 1877) Göç-Avcılık Etkileşimleri. Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, III. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 24-26 Mayıs, 2013, Bildiri Özetleri Kitabı.

39. Zengin M., S. Hacisalihoğlu, S. Gümüş, ve S. Akbulut, 2013. Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyette bulunan HES’lerden bırakılan telafi suyunun işletme sonrasında sucul ekosistem ve balık populasyonları üzerine olan etkileri: Trabzon, Arsin, Yanbolu Deresi örneği. FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu. 30 Mayıs-01 Haziran, 2013, Erzurum.
Ak, O. ve Aslan, H., 2014. Akarsu Üzerindeki Faaliyetlerin Sucul Ekosisteme Etkisi: Doğu Karadeniz Örneği. HES’ler ve Balık Geçitleri Çalıştayı, 25-26 Haziran 2014, Isparta.

Ak, O. and Dağtekin, M., 2014. Horse Mackerel Trachurus mediterraneus Fisheries in the Black Sea Coast. Turkish Fisheries in the Black Sea (Ed., Düzgüneş, E., Öztürk, B., Zengin, M.), Turkish Marine Research Foundation, ISBN: 978-975-8825-32-5, 40, 250.

Akbulut, B., 2014. Mersin Balıklarında Günlük Büyüme. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ, Bildiri Kitabı, 196-197.

Bak, Z.D., Firidin, Ş., Eroğlu, O., 2014. Genetik Veri Tabanının Uygulamaya Aktarımı: Kahverengi Alabalıklarda Orjin Tespiti. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ, Bildiri Kitabı, 426-427. (Poster)

Balçık Mısır, G., 2014. Balıklarda Lipitler, Yağ Asitleri ve Bunların Bazı Önemli Metabolik Fonksiyonları. Yunus Araştırma Bülteni, 1: 51-61.

Başçınar, N.S., 2014 . Benthic Invertebrates (Mollusca, Polychaeta, Crustacea) Dynamics in the Turkish Black Sea Coast. Turkish Fisheries in the Black Sea (Ed., Düzgüneş, E., Öztürk, B., Zengin., M),  Turkish Marine Research Foundation, ISBN: 978-975-8825-32-5, 40, 469-490.

Başçınar, N.S., Atılgan, E., 2014. Hamsi Otolitlerinde Morfometrik Analizler. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ, Bildiri Kitabı, 178-179.


Başçınar, N.S., 2014. Bentik. Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum Uygulamalı Deniz Bilimleri Eğitimi Kitapçığı, 10-11s, ODTÜ- Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, Mersin.

Dağtekin, M., Zengin, M., Özcan-Akpınar, İ., 2014.  Çıldır Gölü’ndeki Kerevitlerin (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Popülasyon Özellikleri. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ, Bildiri Kitabı, 90-91.

Düzgüneş, E., Sağlam, H., Kasapoğlu, N., 2014. General Outlines of Fisheries in the Black Sea. Turkish Fisheries in the Black Sea (Edited by: E. Düzgüneş, B. Öztürk, M. Zengin), Turkish Marine Research Foundation, ISBN: 978-975-8825-32-5, No:40, 147-174.

Düzgüneş, E., Öztürk, B. and Zengin, M. (Eds.), 2014. Turkish Fisheries in the Black Sea. Turkish Marine Research Foundation, ISBN: 978-975-8825-32-5, No:40, 548p.

Eroğlu, O., Afan, F., Firidin, Ş., 2014. Su Ürünlerinde Mikrosatellit Belirteçlerin Kullanımı. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ, Bildiri Kitabı, 244-245.

Genç, Y. and Dağtekin, M., 2014.  Anchovy Fisheries in the Southern Black Sea Coast. Turkish Fisheries in the Black Sea (Ed., Düzgüneş, E., Öztürk, B., Zengin., M), Turkish Marine Research Foundation, ISBN: 978-975-8825-32-5, 40,  224.

Genç, Y., 2014. Red mullet fisheries in the Black Sea. Turkish Fisheries in the Black Sea (Edited by: E. Duzgunes, B. Ozturk, M. Zengin), Turkish Marine Research Foundation, ISBN: 978-975-8825-32-5, 40, 340.

Gözü-Dağtekin, B.B., Baştürk, Ö., 2014. Çıldır Gölü’nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio Bloch, 1782) Et Verimi ve Biyokimyasal Kompozisyonu. Yunus Araştırma Bülteni, 2: 15-22.

Gözü-Dağtekin, B.B, Balçık Mısır, G. ve Kutlu S., 2014. Çıldır Gölü’ndeki gümüşi havuz balığının (Carassius gibelio Bloch,1782) biyokimyasal ve yağ asitleri kompozisyonunun mevsimsel değişimi. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ, Bildiri Kitabı, 262-263.

Işıdan, H., Kutlu, İ., 2014. Viral Hemorajik Septisemi Virüs Genotip 1e Suşlarının Çipura (Sparus Aurata) ve Levrek (Dicentrarchus Labrax) Balıkları Üzerinde Patojenitelerinin Belirlenmesi. Yunus Araştırma Bülteni, 2: 49-53.

Küçük, E., Özdemir, G., Perker, N., Güven, A., Türe, M., 2014. Probiyotik ve Vitamin Kullanımının Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta maxima) Larvalarının Yaşam Oranına Etkisi. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ, Bildiri Kitabı, 204-205.

Özcan-Akpınar, İ., Zengin, M., Gümüş, A., Akamca, E., Süer, S., Dağtekin, M., Dalgıç, G., Van, A., 2014. Karadeniz’de Trol Avcılığına Açık ve Kapalı Alanlardaki Makrofaunanın Tür Çeşitliliğinin Karşılaştırılması. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu. 22-23 Mayıs 2014, Kocaeli.

Özyurt, G., Özkütük, A.S., Şimşek, A., Yeşilsu, A.F. ve Ergüven, M., 2014. Balık Proteinlerinden Hazırlanan Yenilebilir Kaplamaların Soğukta ve Dondurularak Depolanan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) Filetolarının Raf Ömrü ve Kaliteleri Üzerine Etkileri. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ, Bildiri Kitabı, 370-371. (Poster).

Polat, H., Aydın, İ., Küçük, E., Özel, O.T., Alp, E., 2014. Kalkan Balığında (Psetta maxima) Fotoperiyod Yöntemiyle Erken Dönemde Elde Edilen Spermin Özellikleri. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ, Bildiri Kitabı, 208-209.

Polat, H., 2014. Kırlangıç Balığının (Chelidonichthys lucerna) Yumurta Özellikleri. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ, Bildiri Kitabı, 346-347. (Poster).

Türe, M. ve Altınok, İ., 2013. Pulsed-Field Gel Electroforesis (PFGE) Metodu ve Sucul Organizmalarda Kullanımı. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9(1): 44-54.

Yeşilsu, A.F. ve Polat, A., 2014. Su Ürünlerinin Bozulmasında Enzimlerin Rolü. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(3): 10-21.

Zengin, M., 2014. Last Three Decades of the Turbot Fisheries in the Turkish Black Sea. Turkish Fisheries in the Black Sea (Eds: Düzgüneş, E., Öztürk, B., Zengin, M.), Turkish Marine Research Foundation, ISBN: 978-975-8825-32-5, 40, 305-339.

Zengin, M., Gümüş, A., 2014. Sprat Fisheries in Samsun Shelf Region of the Turkish Black Sea Coast. Turkish Fisheries in the Black Sea (Eds: Düzgüneş, E., Öztürk, B., Zengin, M.), Turkish Marine Research Foundation, ISBN: 978-975-8825-32-5, 40, 264-292.

Zengin, M., 2014. Past and Present Status of Sturgeon Populations and Their Spawning Habitats in the Turkish Black Sea Rivers. Turkish Fisheries in the Black Sea (Eds: Düzgüneş, E., Öztürk, B., Zengin, M.), Turkish Marine Research Foundation, ISBN: 978-975-8825-32-5, 40, 422-456.

​Makaleler


Atılgan, E., Başçınar, N.S., 2015. Age and Some Ring Characteristics and Morphometric Analyses of Mediterranean Horse Mackerel’s Otoliths (Trachurus mediterraneus, Steindachner, 1868) in The Black Sea. Yunus Araştırma Bülteni 2015(4):3-12. DOI: 10.17693/yunus.63615.

Aydın, İ., Polat, H., Küçük, E., 2015. Farklı Fotoperiyot Uygulamalarının Karadeniz Pisi Balığı (Platichthys flesus luscusPallas, 1814) Yumurtalarında Embriyogenesise Olan Etkisi. Yunus Araştırma Bülteni, 2015(2):3-7. DOI: 10.17693/yunus.88304 

Baki, H., Çakmak, E., Baki, B. ve Altuntas, C., 2015. III. Nesil (F3) Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1814) Anaç Ağırlığı ve Kuluçka Verimi İlişkisi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(7):550-555.

Dağtekin, M., 2015. Türkiye Denizlerinde Balıkçılığın Genel Durumu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOP) Dergisi, 2015(1):64-67. 

Düzgüneş, E., Emiral, H., Şahin, A., Kasapoğlu, N., Zengin, M., Arpa, H., Sağlam, E.N., 2015. Balıkçılık Sektöründe Türkiye-AB İlişkileri. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015, Ankara, s:943-957.

Mısır-Balçık, G., Kutlu, S., Ayyıldız, H., 2015. Fish Consumption Preferences of Consumers in Trabzon, Turkey, Yunus Araştırma Bülteni, 2015(2): 45-57.

Zengin, M., 2015. Unutulan Bir Avcılık Kültürü, Kaybolan Bir Balık Türü: Antik Çağların Son Temsilcileri: Morinalar. Balık Kitabı. (Editör, Emine Gürsoy Naskeli), Kitabevi Yayınevi, Yayın No: 597, s:236-295.

Poster ve Bildiriler ​


Afan, F., Eroğlu, O., 2015. Balıklandırmanın Genetik Yapıya Etkisi. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir, Isparta. Sempozyum Özet Kitapçığı, s:  (Poster)

Akpınar, Z., Gökçe, M.A., Taşbozan, O., Özcan-Akpınar, İ. 2015. Minekop Yavrularında (Umbrina cirrosa, L., 1758) Stok Yoğunluğunun Stres ve Büyümeye Etkisi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir. Bildiri Özet Kitabı, s:358. (Poster)

Aslan, H., Soğuksulu, Ş., Ak, O., 2015. Trabzon İli HES Projelerinin Rehabilite ve Erozyon Kontrolü Yönüyle İrdelenmesi. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop. Bildiri Özet Kitapçığı, s:302. (Poster)

Aydın, İ., Genç, Y., Dağtekin, M., 2015. Gürcistan'da Hamsi Avcılığı, 3. Ulusal Hamsi Çalıştayı, 16-17 Mayıs 2015, Trabzon.

Baş​çınar, N.S., Zengin, B., Erbay, M., Özcan-Akpınar, İ., Atılgan, E., Gözler, A., 2015. Karadeniz Kıyılarında Mollusca Grubunun Derinliğe Bağlı Kantitatif Dağılımının Mevsimsel Haritalanması. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop. Bildiri Özet Kitapçığı, s:490. (Poster)

Başçınar, N.S., Zengin, B., Mısır, D.S., Atılgan, E., Özcan-Akpınar, İ., Erbay, M., 2015. Karadeniz Kıyılarında Polychaeta Grubunun Derinliğe Bağlı Kantitatif Dağılımının Mevsimsel Haritalanması. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir, Isparta. Sempozyum Özet Kitapçığı, s:295. (Poster)

Dağtekin, B.B., Mısır-Balçık, G., Kutlu, S., 2015. Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio, Block 1782) Lipit Kalite İndekslerinin Mevsimsel Değişimi, 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir. Bildiri Özet Kitabı, s:293. (Poster)

Dağtekin, M., Genç, Y., 2015. Karadeniz'de Hamsi Avcılığı Yapan Teknelerin Ekonomik Analizi ve Avcılık Stratejileri. 3. Ulusal Hamsi Çalıştayı, 16-17 Mayıs 2015, Trabzon.

Düzgüneş, Z.D., Firidin, Ş., Eroğlu, O., 2015. Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği İçin Genetik İzleme Programlarının Önemi. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop. Bildiri Özet Kitapçığı, s:307. (Poster) 

Genç, Y., Ak, O., Başçınar, N.S, Dağtekin, M., Atılgan, E., Akpınar, İ.Ö., Zengin, M., Erbay, M., Mısır, D.S., Selen, H., 2015. 2011-2015 Yılları Arasında Karadeniz'de Avlanan Hamsinin Biyolojik ve Avcılık Değerleri. 3. Ulusal Hamsi Çalıştayı, 16-17 Mayıs 2015, Trabzon.

Kasapoğlu, N., Gökçe, G., Dereli, H., Ölçek, S., Erbay, M., Bal, H., Atılgan, E., Özcan- Akpınar, İ., Mısır, D.S., Genç, Y., Kalıpçı, Ö., Erkan, S., 2015. Işıkla Avcılığın Sürdürebilir Balıkçılığa Etkisi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir. Bildiri Özet Kitabı, s:273. (Poster)

Kutlu, S., Mısır-Balçık, G., 2015. Ulusal Gıda Kompozisyonu Veri Tabanı: "Turkomp".            18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir. Bildiri Özet Kitabı, s:294. (Poster)

Mısır-Balçık, G., 2015. Yan Ürün ve Atıkların Değerlendirilmesinde Çevre Dostu Bir Uygulama: "Balık Protein Hidrolizatları", Ekoloji  2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop. Bildiri Özet Kitapçığı, s:309. (Poster)

Öğüt, H., Altuntaş, C., 2015. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Viral Hemorajik Septisemi Virüsünün Epidemiyolojisi ve Yetiştiriciliği Yapılan Türlere Virülensi. 18.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir. Bildiri Özet Kitabı, s:388. (Poster)

Özcan-Akpınar, İ., Zengin, M., Akamca, E., Dağtekin, M., 2015. Güneydoğu Karadeniz'de (Samsun-Ordu) Kıkırdaklı Balıkların Trol Ağları İçerisindeki Oransal Dağılımları. 18.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir. Bildiri Özet Kitabı, s:320. (Poster)

Polat, H., Beken, A.T., Aydın, İ.,  2015. Kırlangıç Balığının (Chelidonichthys lucerna L., 1758) Sperm Özellikleri İle İlgili Ön Çalışma. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop. Bildiri Özet Kitapçığı, s:162.

Polat, H., Aydın, İ., Küçük, E., 2015. Yaş ve Kuru Dölleme Metotlarının Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta maxima) Yumurtalarının Döllenme ve Çıkış Oranlarına Etkisi. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop. Bildiri Özet Kitapçığı, s:478. (Poster)

Selen, H., Ak, O., Zengin, B., Genç, Y., Dağtekin, M., Aydın, E., Firidin, Ş., Özcan-Akpınar, İ., 2015. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Hamsi (Engraulis encrasicolus ponticus) Yumurta ve Larvalarının Dağılım ve Bolluğu ile Üreme Özellikleri. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-19 Mayıs 2015, Sinop. Bildiri Özet Kitapçığı, s:171.

Türe, M., Alp, H., 2015. Kültürü Yapılan Balık Türlerindeki Bakteriyel Etkenler ve Antibakteriyel Direnç Profilleri, Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop. Bildiri Özet Kitapçığı, s:436 (Poster).

Üstün, F., Ak, O., Selen, H., 2015. Güneydoğu Karadeniz'de İlkbahar Mevsimindeki Kopepod Kompozisyonu. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop. Bildiri Özet Kitapçığı, s:473. (Poster)

Zengin, M., Dağtekin, M., Türe, M., 2015. Doğal Populasyonları İyileştirme Amacı ile Yeşilırmak, Kızılırmak ve Sakarya Nehirlerine Bırakılan Kültür Orijinli, Markalı Yavru Mersin Balıklarının (Acipencer stellatus ve Acipencer gueldenstaedti) Denizel Ortamdaki Göç ve Büyümelerinin Takibi. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir, Isparta. Sempozyum Özet Kitapçığı, s:116.

Zengin, M., Güngör, G., İnceoğlu, H., Düz, G., Benli, K., Kocabaş, E., Çolakoğlu, S., Aklaş, M., 2015. Türkiye'deki Balıkçı Kooperatiflerinin Balıkçılık Yönetimi İçerisindeki Rolü: Marmara Denizi İçin Bir Durum Tespiti Çalışması. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir. Bildiri Özet Kitabı, s:98.

Zengin, M., 2015. Dip Sürütme Ağlarının Bentik Ekosistem Üzerindeki Etkileri. II. Marmara Denizi Sempozyumu, Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği, 22-23 Aralık 2015, İstanbul.​

  1. Başçınar, N.S., Zengin, B., Özcan Akpınar, İ., Atılgan, E., Gözler, A.M., Jafarova, E.E., Aytan, Ü., Erbay, M., Mısır, D.S., 2016. Doğu Karadeniz (Samsun-Hopa) Kıyılarında Bentik Ekolojik Kalite. ODTÜ Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, 31 Mayıs-3 Haziran 2016, Bildiri Özetleri Kitabı, s:355.
  2. Başçınar, N.S., Atılgan, E., 2016.  Karadeniz'de Farklı Bölgelerde Yaşayan Hamsi (Engraulis encrasicolus, L. 1758)'nin Otolit Morfometrisi ve Şekil Analizleri: Ukrayna ve Türkiye (Rize, Samsun). Yunus Araştırma Bülteni, 16(4): 311-319. DOI: 10.17693/yunus.01133
  3. Başçınar, N.S., Başçınar, N., Seyhan, K., 2016. Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814)'nda Balık Büyüklüğünün Mide Boşaltımı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 1-2 Eylül 2016, Adana, Bildiri Özet Kitabı, s:13.
  4. Polat, H., Aydın, İ., Parlak, R.,  2016. Kalkan Balığı (Psetta maxima) Yetiştiriciliğinde Hormon Uygulaması ve Yumurta Alımı. II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği Gamet Biyolojisi Çalıştayı. 19-21 Nisan 2016, Muğla, Çalıştay Kitapçığı, s:7. (Sözlü Sunum)
  5. Polat, H., Aydın, İ., Küçük, E., 2016. Kalkan Balığında (Psetta maxima) Fotoperiyot Yöntemiyle Erken Dönemde Elde Edilen Gametlerin Özellikleri. II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği Gamet Biyolojisi Çalıştayı. 19-21 Nisan 2016, Muğla, Çalıştay Kitapçığı, s:36. (Sözlü Sunum)
  6. Zengin, M., 2016. Dip Sürütme Ağlarının Marmara Denizindeki Bentik Ekosistem Üzerine Etkileri. II. Marmara Denizi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları,  Yayın No: 95, 187-193 s.
  7. Zengin, M., Gümüş, A., 2016. Vertical and Seasonal Distribution of Benthic and Benthopelagic Macrofauna in the South-eastern Black Sea Coast. ODTÜ Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, 31 Mayıs-3 Haziran 2016, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, 399, s:66.
  8. Zengin, M., 2016. Still is There A Hope for Turkish Rivers in Recovery of Sturgeon Species in the Black Sea? ODTÜ Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, 31 Mayıs-3 Haziran 2016, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, 399, s:293.

 


''