20.3.2018 / Gösterim Sayısı : 223

General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) Karadeniz Toplantısı

General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) Yetiştiricilik Komitesinin organize ettiği ve Tunus, Fas, Bosna Hersek, Arnavutluk, Gürcistan, Romanya, Slovakya, Moldova, Bulgaristan, Ukrayna, İtalya, İspanya, Malta, Karadağ ve Yunanistan, FAO, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) ve Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünden (SUMAE) ilgili kişilerin katılımıyla “Akdeniz ve Karadeniz Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisini Yürütme Bölgesel Toplantısı; Regional meeting to operationalize the strategy for the sustainable development of Mediterranean and Black Sea aquaculture” ve “Karadeniz’de Akuakültür Demonstrasyon Merkezi Odaklı Teknik Toplantı; Aquaculture Demonstrative Centre Focus Technical Meeting in the Black Sea” konulu çalışma toplantısı 13-15 Mart 2018 tarihleri arasında Trabzon’da enstitümüz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonunda enstitümüze ait olan Sürat Araştırma-1 gemisi ile kafes işletmeleri ziyaret edilmiştir. Bu ziyaret kapsamında kafeslerdeki yemleme faaliyetleri yerinde incelenmiştir. Daha sonra Rize ilinde Fırtına deresi vadisinde bulunan bir alabalık çiftliği ziyaret edilerek incelemelerde bulunulmuştur.


''