Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Yayınlar


2010 YILI YAYIN LİSTESİ

 1. Afyon'da erik üretimi yapan işletmelerin yapısal durumu ve gelişme olanakları
 2. Bahçe ürünlerinde kalite ve standardizasyon
 3. Based molecular analysis of economically important Turkish apricot cultivars
 4. Cold Storage of Fresh Cut Granny Smith Apples
 5. Determination of Fruit Growth in Some Apple Varieties
 6. Determination of Stomata Densities of Some American Grape Rootstocks in Eğirdir-Isparta
 7. Dünya Elma Islah Programlarına Genel Bir Bakış
 8. Effect of Autumn Calcium Spray at a High Rate On 'Granny Smith' Apple Quality and Storability
 9. Effects of Some Treatments on Quality Change of 'Granny Smith' Apples During Cold Storage
 10. Elma bahçelerinde Elma içkurdu Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera Tortricidae) mücadelesinde yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörünün biyolojik performansının belirlenmesi
 11. Isparta (Senirkent) bölgesi topraklarında farklı demir gübrelerinin şeftalide demir ve diğer elementlerin alımına etkileri
 12. Jerseymac ve Jonagold Elma Çeşitlerinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşma Sürecinin Belirlenmesi
 13. Organik ve Konvensiyonel Koşullarda Yetiştirilen Williams Pride Ve Rajka Elma Çeşitlerinin Soğukta Muhafazası
 14. Pre-Harvest 1-MCP Applications In 'Stark Spur Golden' Apples
 15. Promalin ve Tepe Kesimi Uygulamalarının Armut Fidanlarında Yan Dal Oluşumu Üzerine Etkisi
 16. Quality and Yield Performance of Popular Turkish Wine Varities (Kalecik Karası and Narince) in Lake Region Ecological Conditions
 17. Response of 'Granny Smith' Apple Trees to Foliar
 18. Toprak ve yaprak analizlerinin değerlendirilmesi amacıyla bilgisayar programı geliştirilmesi.pdf

​2011 YILI YAYIN LİSTESİ

 1. 41 B Amerikan Asma Anacı ile Aşılı Bazı Üzüm Çeşitlerinin Aşı Uyuşma Katsayıları Üzerine Bir Araştırma.pdf
 2. Akça ve Beurre Precoce Morettini Armut Çeşitlerinde Çiçek Tomurcuğu Oluşumu.pdf
 3. Bağcılıkta Kullanılan Farklı Amerikan Asma Anaçlarının Yaprak Klorofil Yoğunluklarının (SPAD) Belirlenmesi.pdf
 4. Bazı Ilıman iklim Meyvelerinde Yaprak Aktif Demir İçerikleri ile Demir Eksikliği Klorozu Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi.pdf
 5. Bazı Prunus Klon ve Çöğür Anaçlarının Alyanak ve Roksana Kayısı Çeşitleriyle Aşı Uyuşma Düzeylerinin Belirlenmesi.pdf
 6. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bağ Mildiyösüne (Plasmopara viticola (Berk.et. Curt.)) Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi.pdf
 7. Determination of fruit characteristics, fatty acid profile and total antioxidant capacity of Istanbul Medlar Variety  (Mespilus germanica L.)
 8. Determination of Technological Features and Ampelographic Molecular Characterization of Some Local Grape Varieties in Lakes Region TURKEY
 9. Düşük Sıcaklıkların Granny Smith Elma Çeşidi Meyvelerinde oluşturduğu Zararların Belirlenmesi.pdf
 10. Effects of Aminoethoxyvinylglycine on Harvest Time and Fruit.pdf
 11. EGE-2, EGE-22 ve Eşme Ayva Çeşitlerinin Odun Çelikleriyle Çoğaltılması.pdf
 12. Eğirdir (Isparta) Koşullarında Elma İçkurdu [Cydia pomonella (L.) Lepidoptera Tortricidae] Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme Yönteminin İnsektisitlerle Kombine Uygulanması Üzerine Bir Araştırma
 13. Eğirdir Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Bazı şeftali Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Tespiti.pdf
 14. Eğirdir Koşullarında Elma İçkurdu (Cydia pomonella (L.) Lepidoptera Tortricidae) Mücadelesinde Bazı İnsektisit ve Mikrobiyal İnsektisitlerin Etkinliğinin Belirlenmesi
 15. Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Jerseymac Elma Çeşidinde.pdf
 16. Farklı Üzümsü Meyve Türlerinde Yaprak Klorofil Miktarının Belirlenmesi.pdf
 17. Global Elma Endüstrisinde Çeşit Eğilimleri.pdf
 18. Göller Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Özellikleri.pdf
 19. Hasat ve Hasat Sonrası Teknolojileri.pdf
 20. Isparta Eğirdir Koşullarında 'Monroe' Şeftalisinin Ağaç Üzerindeki Meyve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma.pdf
 21. Isparta İli Eğirdir İlçesinde Elma Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinin FADN Sistemine Göre Ekonomik Büyüklük Sınıfları ve Yapısal Göstergeleri
 22. Isparta ili Kiraz Üretim Alanlarında Erik cücelik virüsünün (Prune dwarf virus, PDV) Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Teşhisi ve Kılıf Protein Gen Dizilimlerinin Belirlenmesi
 23. Karalekeye Dayanıklı Elma Çeşit Islahındaki Gelişmeler.pdf
 24. Kontrollü Melezleme Yoluyla Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığına Karşı Dayanıklı Yeni Armut Çeşitlerinin Geliştirilmesi-İlk Meyve Gözlemleri
 25. M9 Anaçlı Elma Bahçelerinde Organik Yetiştiriciliğin Uygulanabilirliği.pdf
 26. Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Temel Esaslar.pdf
 27. Organik ve Konvansiyonel Olarak Yetiştirilen M9 Anaçlı Bazı Elma Çeşitlerinde Farklı Besin Uygulamaların Bitkinin Morfolojik Gelişimi Üzerine Etkileri
 28. Phenolic Composition and Antioxidant Activities of Wines and Extracts of Some Grape Varieties Grown in Turkey.pdf
 29. Seçilmiş Bazı Zerdali Genotiplerinin Polen Performanslarının Belirlenmesi.pdf
 30. Skyline Supreme ve Lutz Golden Elma Çeşitlerinde Farklı Kalsiyum Uygulamalarının Hasat Sonrası Meyve Kalitelerine Etkisi.pdf
 31. The Effects of Different Irrigation Intervals and Mulch Applications on Irrigation water use in grafted vines.pdf
 32. Türkiye’de Erik Yetiştiriciliği Konusunda Faaliyet Gösteren Yayım Elemanları ve Araştırmacıların Mevcut Durumları.pdf


2013 YILI YAYIN LİSTESİ

 1. A review on sustainable new fruit thinning strategies in apple growing.pdf
 2. Amınoethoxyvinylglycine (AVG) Delays Maturation and Improves Fruit Size and Firmness of Cv. ‘0900 Ziraat’ Sweet Cherry.pdf
 3. Antalya (Korkuteli-Elmalı) Bölgesinde Elmalara 1-MCP (SmartFresh™) Uygulamaları ve Etkileri.pdf
 4. Bazı elma çeşit ve tiplerinin meyve eti ve kabuk rengi ile ilişkili DNA markörleriyle - türkçe ingilizce.pdf
 5. Bazı Kırmızı Üzüm Çeşitlerinde Antioksidan Özellik Gösteren Bileşiklerin Belirlenmesi.pdf
 6. Bazı şelatlı demir gübrelerinin şeftalide demir eksikliği klorozuna etkileri.pdf
 7. Breeding of Scab Resistant Apple Varieties.pdf
 8. Effect Of Choline Chloride (CC) On ‘Monroe’ Peach Fruit Quality And Leaf Characteristics.pdf
 9. Effects of Harvest Date on Postharvest Quality of Cherry cv. Kordia During MAP Storage.pdf
 10. Farklı Potasyum Dozlarının Jerseymac ve Golden Delicious Elma Çeşitlerinde Çiçek Tozu Kalitesi ve Üretim Miktarlarına Etkisi.pdf
 11. Hasat Öncesi Gibberallik asit uygulamasının Monreo şeftalisinde meyve olgunluğuna ve kalitesine etkisi.pdf
 12. In Vitro Koşullarda Su Stresi Altındaki Kober 5 BB Asma Anacında Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi.pdf
 13. Insecticide Resistance Management in Insect.pdf
 14. Isparta Koşullarında Bazı Sofralık Üzüm Çeşitleri İçin En Uygun Terbiye Şekillerinin Belirlenmesi.pdf
 15. Modern Meyvecilik ve Ekonomik Değerlendirmesi.pdf
 16. Nitrogen fertilization affected the pollen production and quality in apple cultivars “Jerseymac” and “Golden Delicious.pdf
 17. Organik Elma Yetiştiriciliğinde Başarıyı Etkileyen Temel Faktörler.pdf
 18. Öküzgözü Üzüm Çeşidine Ait Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Kadmiyum Klorür Uygulamalarının Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkileri
 19. Red Flesh Apples and Breeding Studies.pdf
 20. Resistance of Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera Tortricidae).pdf
 21. Screening breeding apple progenies with vf apple scab (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) disease resistance gene specific molecular markers
 22. The Effects Of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) And Gibberellic Acid (GA3) On Fruit Quality Of ‘0900 Ziraat’ Cv.’ Sweet Cherry.pdf
 23. The Effects Of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) On Fruit Quality Of ‘Eksi Bir Cv.’ Nectarine.pdf
 24. The ripening and fruit quality of ‘Monroe’ peaches in response to pre-harvest application gibberellic acid.pdf

2014 ULUSAL YAYINLAR


1. Öztürk Y., E. Kaçal, S. Kaymak, 2014. Kontrollü Melezlemelerle Elde Edilmiş Elma Genotiplerinde Karalekeye Dayanımın Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 3-5 Şubat 2014, 242, Antalya.

2. Öztürk Y., B. Çevik, 2014. Isparta Kiraz Bahçelerinde Görülen Önemli Virüslerin Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Teşhisi ve Kılıf Protein Gen Dizilimlerinin Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 3-5 Şubat 2014, 201, Antalya.

3. Öztürk Y., S. Kaymak,  B. Çevik, M. İşci, H. Şenyurt, E. Atay, 2014. Virüs Hastalıklarının Granny Smith Elma Çeşidinde Verime ve Kaliteye Etkisi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 3-5 Şubat 2014, 261, Antalya.

4. Akgül H., K. Uçgun, M. Altındal, 2013. Bazı Şelatlı Demir Gübrelerinin Şeftalide Demir Eksikliği Klorozuna Etkileri. Meyve Bilimi/FruitScience Dergisi. 1(1), s.12-17.

5. Atasay A., M. İşçi, ve K. Uçgun, 2014. Organik Elma Yetiştiriciliği. Agromedya, Sayı:12 ISSN: 2147-6551,

6. İşci M., R. Ay, 2014.Isparta İli (Gelendost, Senirkent)Elma Bahçelerinden Toplanan Elma İçkurdu Cydia pomonella (L.)(Lepidoptera:Tortricidae)Populasyonlarının Thiacloprid'e Karşı Duyarlılık Duurumunun İncelenmesi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, S:13.

7. Çetinbaş M., S. Butar, A. Atasay, M. İşçi, H. Koçal, 2014. Prohexadione Calcium %10 (FAL 2010) Bitki Büyüme Düzenleyicisinin (BBD) Elmada Sürgün Büyümesi Üzerine Etkisi. Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Sonuç Raporu, Eğirdir.

8. Butar S., M. Çetinbaş, A. Atasay, M. İşçi, H. Koçal, 2014. NAA %6,25 (FAL 850) Bitki Büyüme Düzenleyicisinin (BBD) Elmada Meyve Seyreltmesi Üzerine Etkisi. Meyvecilik Araştırma İstatsyonu Müdürlüğü, Sonuç raporu, Eğirdir.

9. Uçgun K., S. Gezgin, H. Akgül, A. Atasay, M. Harmankaya, M. Altındal, B. İlban, M . Cansu, T. Seymen, 2014. Elma Ağaçlarında Besin Elementlerinin Dönemsel Değişimi ve Bu Değişimlerin Nedenlerinin İncelenmesi. Meyve Bilimi / Fruit Science Dergisi, 1 (2): 30-37.

10. Karamürsel D., F.P. Öztürk, M. Emre, O. S. Subaşı, Ö.F. Karamürsel, İ. Eren, G. Öztürk, 2014. Erik Üreticilerinin Yayım Faaliyetlerini İzleme Durumu. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt: 1, s: 1576, 3-5 Eylül, Samsun.


11. Karamürsel, D., M. Emre, F.P. Öztürk, H.C. Sarısu, Ö.F. Karamürsel, R.A. Emre,  G. Öztürk, A. Altıntaş, 2014. Isparta İlinde Üreticilerin Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yaklaşımı. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt: 1, s: 1051, 3-5 Eylül, Samsun.

12. Yıldız H., A. Kadayıfçı, 2014. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Kitapçığı(Basımda)

13. Çalhan, Ö., A. Güneyli, C.E. Onursal, İ. Eren, 2014. Isparta İlindeki Meyve Paketleme Tesislerinin Mevcut Durumu. 6. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. Bursa

14. Özaydın K.A., Y.E. Yıldırım, E.S. Köksal, Ö. Çetin,, Ö. Yıldız, B. Sönmez, S. Tahmiscioğlu, Ş. Küçükcoşkun, U. Caymaz, İ. Uçar, Türkeşm., İ. Taş, S. Kodal, İ. Bulut, Yılmaza., H.Ü. Kolsuz, F. Bulut, O. Şimşek, N. Angın, B. Kaya, G.K. Bilgen, K. Avağ, Köşkery., M. Aysel, M. Tekeli, K. Aydınşakir, N. Dinç, K. Berekatoğlu, E. Güney, K. Karagöz, D. Uygan, Ö. Özbek, S. Kösetürkmen, C. Küçükyumuk, H. Yıldız, ve ark. (2014). Bitki Su Tüketimi Çalışmalarında Kullanılabilecek Veri Tabanı Tasarımı. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Eylül 2014 Konya, Bildiriler kitabı (poster).

15. Özongun Ş., E.M. Dolunay, G. Öztürk,  M. Pektaş, 2014.  Eğirdir (Isparta) Şartlarında Bazı Elma Çeşitlerinin Performansları. Meyve Bilimi Dergisi, ISSN: 2148-0036, Cilt 1 Sayı:2, s:21-29.

16. Kaçal E., C. Küçükyumuk, H. Yıldız, 2014. Dönemsel Kısıtlı Sulama Uygulamalarının Braeburn Elma Çeşidinde Çiçek Kalitesi Ve Çiçek Özellikleri Üzerine Etkileri. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi 22-25 Eylül, Diyarbakır.

17. Öztürk Y., B. Altan, M. Aksu, 2014. Elma ve Armutlarda Fitoplazma Etmenleri ve Moleküler Çalışmalar. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 Eylül 2014, 213, Diyarbakır.

18. Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Kullanılacak Bitki Gelişim Düzenleyicileri ile İlgili Standart Deneme Metodu.

19. Atay A.N., E. Atay, Ö. Çalhan, Ş. Özongun, 2014. Melezleme ile Elde Edilen Elma Genotiplerinde Meyve Kalitesinin Değerlendirilmesi. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J AGR SCI), 24(2): 148- 158
20. Güneyli, A., İ. Eren, C.E. Onursal, Ö. Çalhan, 2014. Hasat Öncesi Vitormone Uygulamalarının Braeburn Elma Çeşidinin Muhafazası ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri, VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bursa, Basımda

21. Erbaş D., C.E. Onursal, Z. Babalık, M.A. Koyuncu, 2014. Üzüm Muhafazasında Salisilik Asit Kullanımı. 6. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bursa.

22. Güneyli A., C.E. Onursal, 2014. Ilıman İklim Meyvelerinde Hasat Kriterleri

23. Başayiğit L., M. Dedeoğlu,, H. Akgül, 2014. The Prediction of Iron Contents in Orchards Using VNIR Spectroscopy.Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi (Basımda)

24. Demirtaş İ., H. Koçal, Kiraz, Şeftali, Kayısı Yetiştiriciliği Ve Entegre Mücadele

25. Aslancan H., R. Sarıbaş, C. Dağıtanlıoğlu, A.B. Tınmaz, D. Arslan, Bazı Lavanta (Lavandula X intermedia Emeric  ex Loisel) Çeşitlerinin Isparta Koşullarındaki Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. 2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Yalova.

26. Sarıbaş R., H. Aslancan, R. Toker, 2014. Farklı Rakımlardan Toplanan Sütçüler Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. H. Davis) Örneklerinin Uçucu Yağ Verimlerinin, Bileşenlerinin ve Kuruma Endekslerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Yalova.

27. Küçükyumuk C., H. Yıldız, A. Ünlükara, 2014. Tuz Stresinin Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Kirazın Vejetatif Gelişimine Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1 (2):154-161
.
28. Küçükyumuk C., H. Yıldız, E. Kaçal, H. Koçal, Ö.F. Karamürsel, R.A. Emre, 2014. Damla Sulama ile Sulanan Elma Ağaçlarında Farklı Malç Uygulamaları ve Sulama Programlarının Vejetatif Gelişim ve Su Tüketimine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 24(3): 257-269.

29. Küçükyumuk C., H. Yıldız, A. Ertek, Y.S. Kurttaş, 2014. Elmada Farklı Sulama Programlarının ve Toprak Nem Değişiminin Yaprak Su Potansiyeline Etkileri. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Eylül 2014 Konya, Bildiriler kitabı 

30. Çalhan Ö., 2014. Elmalarda görülen bazı fizyolojik bozukluklar. Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, yayın no:2, s: 8.

31. Basım H., E. Basım, G. Öztürk, E. Kaçal, 2014. Türkiye’deki Erwinia amylovora İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik Özellikleri ile Ateş Yanıklığı Hastalığına Karşı Dayanıklı Armut Çeşitlerinin Geliştirilmesi: 1997-2013. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, s.185, Antalya 

32. Öztürk F. P., D. Karamürsel, M. Emre, H. C. Sarısu, İ. Eren, A. Yulafçı, R. E. Emre, 2014. İhracata Yönelik Kiraz Üretimi Yapılan Bazı İllerde Yeniliklerin Benimsenmesinde Etkili Faktörler. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül, Samsun. Bildiriler Kitabı, Cilt :3, s:1606-1613.

33. Öztürk F.P., A. Yücer, M. Demirtaş, N. Kaplan, D. Karamürsel, M. Emre, G. Öztürk, E. Kaçal, 2014. Türkiye Elma Endüstrisinin Rekabet Gücünü Artırma Olanaklarının Araştırılması. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül, Samsun. Bildiriler Kitabı, Cilt :3, s:1451-1458.

34. Sesli Y., Ceviz Yetiştiriciliği Liflet

35. Butar S., Armut Yetiştiriciliği Çiftçi Broşürü

36. Sarısu H.C., A. Sarısu, 2014. Ilıman iklim meyve türlerinde kış dinlenmesi. Tarım Gündem Dergisi, 23:74.


2014 ULUSLARARASI YAYINLAR

1. Çalhan Ö., C.E. Onursal, A. Güneyli, İ. Eren, İ. Demirtaş, 2014. Determination of optimum harvest date of sweet cherry cv. Lapins grown in Isparta. Turkish Journal of Agricultural and Natural Scinces, Special Issue: 2, pp: 1905-1910. 

2. Akıncı-Yıldırım F., G. Kepenek, B. Şan, A.N. Yıldırım, E. Kaçal, 2014. Effects of BA+GA +7 Treatments on Fruit Quality in Fuji Apple Variety. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, special issue 2, 1387-1390.

3. Sarısu H.C., M.A. Aşkın, 2014. Nucellus deformation in sweet cherry ovules at anthesis. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue; 1:1158-1163

4. Aksu, M., H.C. Sarisu, İ. Demİrtaş, İ. Gür, H. Koçal, A. Güneylİ, 2014. Determination Of Cracking Resistance and Fruit Quality Parameters of Big Lory and Prime Giant Cherry Cultivars under The Ecological Conditions of Eğirdir (Isparta). Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. Special Issue: 2, 2014

5. Aksu, M., H.C. Sarisu, İ. Demİrtaş, İ. Gür, Ö. Çalhan, C.E. Onursal, 2014. Eğirdir koşullarında Early Lory ve Cristalina kiraz çeşitlerinin çatlamaya dayanımlarının ve meyve kalite kriterlerinin incelenmesi.  Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, Abstract Book, 185-186. 22-25 Eylül 2014, Diyarbakır. 

6. Eren, İ., Ö. Çalhan, C.E. Onursal, 2014. Postharvest Practices of Apples and Cherries in Turkey. New approaches in apple and cherry growing and breeding techniques. workshop book, pp: 117-130.

7. Ozıycı H.R., N. Tetık, I. Turhan, E. Yatmaz, K. Ucgun, H. Akgul, Gubbuk, H. and Karhan, M. 2014. Mineral composition of pods and seeds of wild and grafted carob (Ceratonia siliqua L.) fruits. Scientia Horticulturae, 167: 149-152.

8. Koyuncu F., M. Çetinbaş, İ. Erdal, 2014. Nutritional Constituents of Wild-Grown Black Mulberry (Morus nigra L.). Journal of Applied Botany and Food Quality, 87:93 - 96.

9. Dilmaçünal T., D. Erbaş, M.A. Koyuncu, C.E. Onursal, and H. Kuleaşan, 2014. Efficacy of some antimicrobial treatments compared to sodium hypochlorite on physical, physiological and microbial quality of fresh-cut melons (Cucumis melo L. var. inodorus). LWT- Food Sci. and Tech. Volume: 59, Issue: 2, Pages: 1146-1151. DOI: 10.1016/j.lwt.2014.07.033

10. Emre M., F. P. Öztürk, D. Karamürsel, R. A. Emre, 2014. Evaluation Of In-Service Training Studies  Organized By The Research Instituions; The Case Of Eğirdir Fruit Research Station. Balkan Agrıculture Congress, 8-10 September, Edirne.

11. Çetinbaş M., S. Butar, A. Atasay, M. İşçi, H. Koçal, 2014. The Effect Of Pro-Ca (Prohexadione Calcium) Application On The Shoot Growth And Fruit Characteristics Of ‘Scarlet Spur’ Apple Cultivar. 25th Internatıonal Scıentıfıc - Experts Congress On Agrıculture And Food Industry, Çeşme-İzmir, September 25-27. (Basımda)

12. Çalhan Ö, C.E. Onursal, A. Güneyli, İ. Eren, M.A. Koyuncu, 2014. Effects of Different Storage Techniques and 1-MCP Application on Quality of Apple cv. Granny Smith. International Horticultural Congress, Brisbane / Avustralya

13. Butar S., and M. Çetinbaş, 2014. Effects of Aminoethoxyvinylglycine and Naphthalene Acetic Acid On Pre-Harvest Fruit Drop and Fruit Quality of ‘Jersey Mac’ Apples. 25th Internatıonal Scıentıfıc - Experts Congress On Agrıculture And Food Industry, Çeşme-İzmir, September 25-27- Basımda

14. Butar S., M. Çetinbaş, M. Altındal, 2014. Effects of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) on ‘Williams’ Pears Leaf Characteristics. 25th Internatıonal Scıentıfıc - Experts Congress On Agrıculture And Food Industry, Çeşme-İzmir, September 25-27. Basımda

15. Uzun A., Ş. Ozongun, O. Gulsen,  K.U. Yılmaz,  S. Kaymak, 2014 Chloroplast DNA markers based genetic analysis of Turkish apple germplasm. International Agriculture Congress Bucherest-Romania, 2-6 September 2014."

16. Şan B., A.N. Yıldırım, F. Akıncı-Yıldırım, E. Vural (Kaçal), 2014. Mineral Composition of Leaves and Fruits in Some Myrtle (Myrtus communis L.) Genotypes. Balkan Agriculture Congress, 8-10 September, 2014.

17. Atasay A. ve  N. Türemiş, 2014.  Effects of Some Nutrition Experiments on Ellagic Acid end Nitrate Contents in Fruit in Organic Strawberry Production. Building Organic Bridges’, at the Organic World Congress 2014, 13-15 Oct., Istanbul, Turkey

18. Çetin E.S., Z. Babalık, F. Hallaç Türk, N. Göktürk Baydar, 2014. The effects of cadmium chloride on secondary metabolite production in Vitis vinifera cv. cell suspension cultures. Biological Research. 47:47-52.

19. Güneyli A., İ. Eren, C.E. Onursal, Ö. Çalhan, G. Öztürk,,2014. Determinate The Harvest Time of Abbe Fetel and Kieffer Pears Species Grown in Goller Region Turkey. XII International Pear Symposium, Belgium. Basımda

20. Onursal C.E., I. Eren, A. Güneyli, T. Topcu, O. Çalhan, and D. Bayındır, 2014. Effect of Carvacrol on Microbial Activity and Storage Quality of Fresh-cut 'Braeburn' Apple. Acta Hort. (ISHS) 1053:215-221http://www.actahort.org/books/1053/1053_23.htm

21. Eren İ., F. Şen, C.E. Onursal, Ö. Çalhan, A. Güneyli, 2014. Nar Muhafazası Üzerine 1-Metilsiklopropen (1-Mcp)’İn Etkisi. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 Eylül 2014, Diyarbakır (basımda)

22. Seymen T., F. Eraslan, Ş. Özongun, M. Aksu, 2014. Researching of the utilization possibılities of some native apple cultivar/types in indusrty. 2nd International Congress on Food Technology, 05-07 November, 2014. Kuşadası/TURKEY

23. Gargın S., 2014. Göller Bölgesine ait Bazı Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Özelikleri ve Ekonomik Açıdan Önemleri, 2. Uluslararasısı Davraz Kongresi Bildiriler Kitabı, 29-31 Mayıs 2014, Isparta, 453-472 s.

24. Gargın S., A. Altındişli, 2014. A Research on the affinity coefficients of Red Globe grape variety with 140 R, 41 B rootstocks. 37. World Congress of Vine and wine. 09-14 Kasım 2014, Mendoza-ARJANTİN (in Press).

25. Demirtaş İ., H.C. Sarısu, M. Aksu, Ö.F. Karamürsel, İ. Gür, H. Kocal, Y. Sesli, F.P. Öztürk, Z. Babalık, M. Aydınlı, F. Eraslan, (2014). Breeding of Late Ripening Sweet Cherry Varieties. Balkan Agriculture Concress. 8-10 September, 2014. Edirne.

26. Demirtaş İ., H.C. Sarısu, M. Aksu, Ö,F. Karamürsel, İ. Gür, H. Kocal, Y. Sesli, F.P. Öztürk, Z. Babalık, M. Aydınlı, F. Eraslan, 2014. Breeding of New Sweet Cherry Varieties. New Approaches in Apple and Cherry Growing and Breeding Techniques Workshop Book. P:75-79. May, 22-24 2014. Adana, Turkey.

27. Özongun Ş., T. Seymen, F. Eraslan, 2014. Apple And Cherry Genetıc Resources Of Turkey And Studıes Of Eğirdir Fruit Research Statıon Of Apple And Cherry Genetıc Resource. New Approaches In Apple And Cherry Growing And Breeding Techniques, Work Shop Book, May 22-24.2014,P:42-51, Adana,Turkey

28. Yıldırım A.N., F. Yıldırım Akıncı, M. Polat, B. Şan, Y. Sesli, 2014. Amygdalin Content in Kernels of Several Almond Cultivars Grown in Turkey. HortScience, 49 (10): 1268-1270.

29. Öztürk G., M.A. Aşkın, 2014. Various PGRs treatments on parthenocarpic fruit development in Deveci and Ankara pear varieties. 12. International Pear Symposium, Abstract book, p.78. Belgium.

30. Öztürk F. P., D. Karamürsel, M. Emre, H. C. Sarısu, İ. Eren, A. Yulafçı, R. E. Emre, 2014. Monitoring Condition of Growers to Activities of Extension in Some Sweet Cherry  Exporter Provinces. Balkan Agrıcultural Congress  8-11 September. Edirne, Turkey. Bildiriler Kitabı, s:319-320"


2015 ULUSAL YAYINLAR

 1. Akgül H., K.Uçgun, M. Altındal, 2015. Elma Fidanı Yetiştiriciliğinde Farklı Topraksız Kültür Ortamları ve Besin Çözeltilerinin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi. Proje Sonuç Raporu. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 175s
 2. Aksu M., M. Şahin Çevik, 2015. Moleküler Markörlerin Meyve Islahında Kullanım Alanları. Meyve Bilimi/Fruit Science Dergisi, 2 (1): 49-59s.
 3. Akyüz F., Ş. Özongun, T. Seymen, M. Aksu, 2015. Bazı Yazlık Yerel Elma Tiplerinin Pomolojik Özellikler Açısından İncelenmesi. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs, 281-285, Şanlıurfa.
 4. Aslancan H., H. Şenyurt, A. Atasay, Y.E. Kitiş, R. Sarıbaş, S. Akol, M. Altındal, F.P. Öztürk, 2015. Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü İçin Allelopatiden Yararlanma Olanakları Projesi Ön Deneme Sonuçları. II. Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ağustos 2015, Afyonkarahisar.
 5. Atasay A., M. İşci, K. Uçgun, 2015. Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Başarıyı Arttıran Temel Faktörler. Bahçe Bitkileri Derneği Haber Bülteni, Cilt 4, Sayı 2, s.15-19
 6. Atay A.N., F. Koyuncu, 2015. Bitki Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının Golden Delicious Elmasında Acı Benek ve Pas Gelişimi Üzerine Etkileri Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 21: 516-524.
 7. Atay A.N., F. Koyuncu, E. Atay, 2015 'Golden Delicious' Elmasında Yok Yılı Ağaçlarına Pro-Ca Uygulamasının Vejetatif ve Generatif Gelişime Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25 -29 Ağustos 2015 Çanakkale.
 8. Atay E., 2015. Muşmulanın (Mespilus Germanica L.) Odun Çeliğiyle Çoğaltılabilme Olanaklarının Araştırılması. Türkiye 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25-29 Ağustos 2015 Çanakkkale.
 9. Atay E., Crete X, Loubet D, Lauri Pe, 2015. Elmada Su ve Sıcaklık Stresinin Dal ve Meyve Büyüme Dinamiğine Etkisi: Dendometre Analizi, 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,
 10. Butar S., 2015. Armut Yetiştiriciliği Çiftçi Broşürü
 11. Butar S., H.G. Seferoğlu, M. Çetinbaş, 2015. Avg Uygulamalarının Jersey Mac Elma Çeşidinde Hasat Önü Meyve Dökümü, Hasat Zamanı ile Meyve Verim ve Kalitesine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. ( Basımda )
 12. Çalhan Ö., 2015. Elmalarda görülen bazı fizyolojik bozuklular. Kahramanmaraş'ta tarım ve yaşam. 3: 46-48.
 13. Çalhan Ö., T. Seçmen, A. Güneyli, C.E. Onursal, İ. Eren, 2015. Granny Smith Elma Çeşidinde Farklı Depolama Tekniklerinin Toplam Fenol ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkileri. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale.
 14. Çalhan Ö., , M.A. Koyuncu, 2015. Ayvanın depolanması. Tarım Gündem. 29: 66-68.
 15. Çetinbaş M., S. Butar, 2015. Farklı Terbiye Sistemi ve Dikim Mesafelerinin Şeftali Ağacındaki İlk Yıllardaki Vegetatif Gelişimi Üzerine Etkileri. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. ( Basımda )
 16. Erbaş D., C.E. Onursal, Koyuncu MA, 2015. Derim Sonrası Salisilik Asit Uygulamalarının Aprikoz Kayısı Çeşidinin Soğukta Depolanması Üzerine Etkileri, Meyve Bilimi 2(2): 50-57.
 17. Erbaş D., C.E. Onursal, Koyuncu MA, 2015. Salisilik Asit Uygulamasının Aprikoz Kayısı Çeşidinin Manav Koşullarındaki Kalite Değişimlerine Etkisi. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale.
 18. Eren İ., C.E. Onursal, Ö. Çalhan, T. Seçmen, A. Güneyli, S. Akol, 2015. Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Starkspur Golden Delicious Elma Çeşidinde Kontrollü Atmosfer Depolama İçin Uygun Atmosfer Bileşiminin Belirlenmesi. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Komgresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale.
 19. Gargın S., 2015.Bazı Ahududu, Böğürtlen, Frenküzümü Çeşitlerinin Eğirdir İlçesinde 3 Yıllık Fenolojilerinin ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015 Çanakkale.
 20. Gargın S., 2015. Bağcılıkta Rüzgârın Etkileri Ve Eğirdir/Isparta Koşullarında Kuvvetli Rüzgârların Asmada Vegetatif Organlar Üzerindeki Etkilerinin Gözlemlenmesi, 6. GAP Tarım Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2015, Şanlıurfa.
 21. Güney M., N. Çoban, E.Z. Motalebipour, M. Khodaeiaminjan, H. Topçu, E. Kafkas, Ş. Özongun,  A.N. Atay, K.U. Yılmaz, S. Kafkas, 2015. Amasya Elmasının SSR, AFLP, E-STS ve RGA Markörleri İle Doymuş Genetik Haritasının Oluşturulması. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25 -29 Ağustos 2015 Çanakkale.
 22. Güneyli A., C.E. Onursal, T. Seçmen, İ. Eren, Ö. Çalhan, 2015. Hasat Sonrası SencyFresh Uygulamalarının Granny Smith Elma Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Etkisi. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale.
 23. Güneyli A., T. Seçmen, C.E. Onursal, M.A. Koyuncu, İ. Eren, Ö. Çalhan, 2015. Kieffer Armut Çeşidinin Kontrollü ve Dinamik Kontrollü Atmosfer Koşullarında Depolanma Süre ve Kalitesinin İncelenmesi. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale.
 24. İşci M., 2015. Elma iç kurdu mücadelesinde biyoteknik mücadele yönteminin uygulanması. Kahramanmaraş'ta Tarım ve Yaşam, Sayı:3
 25. İşci M., 2015. Kiraz sineği mücdelesinde biyoteknik yöntemlerin kullanılması. Kahramanmaraş'ta Tarım ve Yaşam, sayı:3
 26. Karamürsel D., F.P. Öztürk, M. Emre, 2015. Meyve Fidancılığı. Tarımsal Araştırmalardan Bakış, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara.
 27. Karamürsel D., F.P. Öztürk, M. Emre, O.S. Subaşı, Ö.F. Karamürsel, İ. Eren, G. Öztürk, 2015. Erik Üretiminde Yeniliklerin Benimsenmesinde Etkili Faktörler. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, 25-29 Ağustos, Çanakkale (Basım Aşamasında)
 28. Karamürsel Ö.F., 2015. Japon Grubu Erik Yetiştiriciliği. Tarım Türk Dergisi 56:68-72.
 29. Karamürsel Ö.F., H.C. Sarısu, H. Koçal, İ. Gür, F.P. Öztürk, 2015. Göller Yöresinde Papaz, Sugar ve President Erik Çeşitlerinin Farklı Anaçlar Üzerindeki Performansı. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, Çanakkale (Basım Aşamasında).
 30. Küçükyumuk  C., H.C. Sarısu, H. Yildiz, E. Kaçal, H. Koçal, 2015. Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Su Stresinin Bazı Vejetatif Gelişim parametrelerine Etkisi. YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI), 2015, 25(2):180-192.
 31. Motalebipou E.Z., N. Çoban, M. Khodaeiaminjan, H. Topçu, M. Güney, Ş. Özongun, A.N. Atay, S. Kafkas, 2015. SSR Markörler İle Amasya Elmasının İskelet Har tasının Oluşturulması. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25 -29 Ağustos 2015 Çanakkale.
 32. Nemli Y., İ. Kaya, S.R. Tamer, 2015. Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu (Ed: Önen H), Cuscuta campestris. Ezgi Ofset, Ankara, 271-282.
 33. Onursal C.E., D. Erbaş, M.A. Koyuncu, 2015. Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19 (2): 179-183.
 34. Onursal C.E., A. Güneyli, T. Seçmen, İ. Eren, M.A. Koyuncu, D. Erbaş, 2015. Derim Sonrası Salisilik Asit Uygulamasının Dr.Jules Guyot Armut Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Kalitesi Üzerine Etkileri. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale.
 35. Özongun Ş., E.M. Dolunay, G. Öztürk, M. Pektaş, 2015 Eğirdir Marim Elma Çeşit Adaptasyon Sonuçlar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, IIV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Poste Sunumu), s:93. 25-29 Ağustos-2015.
 36. Özongun Ş., T. Seymen, F. Eraslan, Y. Öztürk, 2015. Eğirdir Ekolojisinde Golden Delicious ve Grubuna Ait Elmalarda Pomolojik İnceleme GAP 7. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı. 28 Nisan- 01 Mayıs 2015, Harran Üniversitesi- Şanlıurfa, s:286.
 37. Öztürk F.P., M. Emre, D. Karamürsel, 2015. Elma. Tarımsal Araştırmalardan Bakış, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara.
 38. Öztürk F.P., D. Karamürsel, M. Emre, H.C. Sarısu, İ. Eren, A. Yulafçı, R.A. Emre, 2015. İhracata Yönelik Kiraz Üretimi Yapan İşletmelerin Yayım Faaliyetlerini İzleme Durumu. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale (Basım Aşamasında).
 39. Öztürk G., E. Kaçal, 2015. Ateş Yanıklığına Dayanıklı Armut Islahı. Bahçe Bitkileri Derneği Haber Bülteni, Cilt 4, Sayı 2, s.20-24.
 40. Öztürk Y., S. Kaymak, E. Atay, M. İşci, H. Şenyurt, B. Çevik, 2015. Bazı virüs hastalıklarının 'Granny Smith' elma çeşidinde verim ve kaliteye etkisi. Bitki Koruma Bülteni 55 (4) : 317-330
 41. Öztürk G., M.A. Aşkın, R.A. Emre, Ö.F. Karamürsel, 2015. Williams, Deveci ve Ankara Armut Çeşitleri için Uygun Tozlayıcıların Belirlenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı,s:59. Çanakkale (Basım Aşamasında).
 42. Polat M., F. Yıldırım, B. Şan, Y. Sesli, 2015. Isparta Ekolojisinde Bazı Badem Çeşitlerinin Biyokimyasal Özellikleri. Türkiye Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale
 43. Sarısu H.C., İ. Demirtaş, 2015. Gisela 5 ve Kuşkirazı Anaçları Üzerine Aşılı Davraz ve 0900 Ziraat Kiraz Çeşitlerinin Verim, Meyve Kalitesi ve Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Meyve Bilimi, 1(2):9-15.
 44. Seçmen T., C.E. Onursal, C. Küçükyumuk, İ. Eren, A. Güneyli, Ö. Çalhan, 2015. Farklı Kısıtlı Sulama Stratejilerinin Muhafaza Süresince Braeburn Elma Çeşidinde Fenolik Bileşenlere Etkisi. Meyve Bilimi 2(2): 16-21
 45. Seymen T., 2015. Eğirdir Koşullarında Bazı Elma Çeşit Ve Klonlarının Fenolojik, Pomolojik Ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 84 s, Isparta
 46. Seymen T., Ş. Özongun, F. Akyüz, A.N. Atay, 2015. RİSK: Küresel Isınma, Elmada Çiçeklenme Dönemlerinde Kaymalar ve Soğuk Zararı ÇÖZÜM: Geç Uyanan ve Çiçeklenen Elma Islahı. Bitki Islahı Proje Pazarı, 3 Kasım 2015, Antalya.
 47. Seymen T., M. Polat, 2015. Bazı Amasya Elma Tiplerinin Fenolojik, Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Morfolojik Karakterizasyonu. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19 (3): 122-129.
 48. Seymen T., A. Uzun, Ş. Özongun, F. Akyüz, Y. Öztürk, M. Aksu, 2015. Bazı Amasya Elma Tipleri Yabancı Çeşitler Arasındaki Akrabalık Düzeylerinin Moleküler Teknikler Kullanılarak Belirlenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale, 96pp.
 49. Şan B., A.N. Yıldırım, F. Yıldırım, Y. Sesli, H. Göktaş, 2015. Isparta Ekolojisinde Bazı Badem Çeşitlerinin Morfolojik, Pomolojik ve Verim Özellikleri. Türkiye Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale
 50. Uçgun K.,  H. Akgül, Ş. Özongun, M. Altındal, S. Kaymak, 2015. Bazı Elma Tip ve Çeşitlerinde "Elma Karalekesi Hastalığı (Venturia inaequalis (Cke.))'na" Dayanıklılık Mekanizmasının Bitki Besin Elementleri Yönünden İncelenmesi. Meyve Bilimi/Fruit Science, 2 (2): 22-26.
 51. Uçgun K., M. Altındal, 2015. Farklı Zamanda Olgunlaşan Kiraz Çeşitlerinde Besin Elementlerinin Dönemsel Değişimi. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale.
 52. Uçgun K., M. Altındal, M. Cansu, 2015. Elma Ağaçlarında Yaz Budamasının Meyve ve Yaprakların Kalsiyum İçeriği Üzerine Etkisi. 4.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015, Kahramanmaraş.
 53. Uçgun K., S. Gezgin, 2015. Elma Ağaçlarında Vejetasyon Boyunca Bazı Besin Elementleri Arasındaki Dengelerin Değişimi. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale.

   

  2015 ULUSLARARASI YAYINLAR
 1. Aksu M., İ. Demirtaş,  H.C. Sarisu, Ö. Çalhan, H. Akgül, 2015. Effects of Preharvest Some Applications on Cracking and Fruit Quality of '0900 ZİRAAT' Sweet Cherry Cultivar. Book of Proceedings, VI International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2015" Jahorina, 15-18 October 2015, 608 – 614p, Bosnia and Herzegovina.
 2. Aksu M., M. Şahin-Çevik, 2015. Determination of Expression Levels of Some WRKY Genes During Drought Stress in Peach. Abstract Book, II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia – Oil and Protein Crops Section Conference. 01-05 NOVEMBER 2015, 234p, Antalya, TURKEY.
 3. Aksu M., M. Şahin-Çevik, 2015. Determination of the Reference Genes Suitable for Gene Expression Studies in Response to Drought Stress in Peach. International Plant Breeding Congress and Eucarpia – Oil and Protein Crops Section Conference. 01-05 NOVEMBER 2015, p:233, Antalya,TURKEY.
 4. Akyüz F., T. Seymen, Ş. Özongun, 2015. Some Pomological and Morphological Characteristics of Apple Varieties/Types which have Resistance Genes for Apple Scab. II. International Plant Breeding Congress & Eucarpia Oil and Protein Crops Section Conference, 1-5 November, Antalya, 176 pp.
 5. Atay E., 2015. Effect of Application Time of Prohydrojasmon on Fruit Colocration of Gala And Braeburn Apples. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (6): 1242-1247.
 6. Atay E., Hucborg B, Drevet A, Lauri Pe, 2015. Growth Responses To Water And Temperature Stress In Nectarine Acta Horticulture 383.
 7. Atay E., F. Koyuncu, 2015. Branch induction Via Prolepsis in Apple Nursery Trees. Acta Horticulture, 383
 8. Aydinli M., G. Öztürk, E. Kaçal, 2015. The Possibility of Using Phenolic Compounds in Breeding to Fire Blight Resistance. II. International Plant Breeding Congress&Eucarpia Oil and Protein Crops Section Conference, 1-5 November 2015. Abstract book, p:246.
 9. Başayiğit L., M. Dedeoğlu, H. Akgül, 2015. The prediction of iron contents in orchards using VNIR spectroscopy. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 39(1): 123-134.
 10. Canbay H. S., E. Atay, S. Öğüt, 2015. Determination Of Fruit Charactericsfaaty Acid Profile And Total Antioxidant Capacity Od Mespilus Germanica L. Fruit. Journal Of Coastal Life Medicine 3 (11): 886-889 DOI.10.12980/JCLM.3. 2015J5-81
 11. Çalhan Ö., İ. Eren, T. Seçmen, A. Güneyli, C.E. Onursal, M.A. Koyuncu, 2015. Determination of storage and shelf life quality of jeromine apple variety grown in the Isparta. 6. International Scientific Agricultural Symposium, 15-18 October Jahorina, 1001-1006.
 12. Çalhan Ö., C.E. Onursal, A. Güneyli, İ. Eren, 2015. Effect of Harvest Date on Postharvest Quality of Sweet Cherry cv. Kordia During MAP Storage. Acta Horticulturae, 1071: 667-674.
 13. Çetinbaş M., S. Butar, A. Atasay, M. İşçi, H. Koçal, 2015. Reduction of apple vegetatif shoot growty Cv. Starcrimson Delicious/MM111 with prohexadione calcium application does not decrease fruit quaality. Journal of Applied Botany and Food Quality 88: 259-263
 14. Demirtaş İ., , M. Aksu, H.C. Sarısu, Ö.F. Karamürsel, İ. Gür, H. Koçal, Y. Sesli, F.P. Öztürk, Z. Babalık, M. Aydınlı, 2015. Breeding of Early Ripening Sweet Cherry Cultivars. Abstract Book, II. İnternational Plant Breeding Congress and Eucarpia – Oil and Protein Crops Section Conference. 01-05 NOVEMBER 2015, Antalya-TURKEY, p:232
 15. Drevet A , E  Hucborg, E  Atay, P.E.  Lauri, 2015. Moins D'Eau Moins De Malaidies Fruits And Legumes, 335: 14.
 16. Erdoğan F , M  Paksoy, Ö  Türkmen, 2015. Some fruit characteristics of genotype of melon (cucumis melo) with the origin of lakes region in Turkey. II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia–Oil and Protein Crops Section Conference, 1-5 November, Antalya, Turkey, 305pp.
 17. Eren İ., Ö.Çalhan, C.E. Onursal, A. Güneyli, 2015. Effects of Controlled Atmosphere, Dynamic Controlled Atmosphere and 1-Mcp On Quality of 'Granny Smith' Apples. Acta Hort. 1071:495-502
 18. Eren İ., Ö. Çalhan, C.E. Onursal, A. Güneyli, T. Seçmen, S. Akol, 2015. Determination of Optimum 02 or CO2 for Apple cv. Starkrimson Delicious Under Controlled Atmosphere Storage. 6. International Scientific Agricultural Symposium, 15-18 October Jahorina.
 19. Gargın S., A. Altındişli, 2015. Determination of Phenolic Compositions and Quality Characterics of Some Local Turkish Table Grape Varieties cultivated in Egirdir/Isparta, 38th. World Congress of Vine and wine. 05-10 June 2015, Mainz, Germany.
 20. Gur İ., H. Koçal, M. Aksu, Ö.F. Karamürsel, H.C. Sarısu, Y. Sesli, İ. Demirtaş, 2015. Selection of Prunus Cerasifera Plum Species in Isparta, Kütahya Cities and Evaluation of Rootstock Characteristics. 2nd International Plant Breeding Congress. Absract Book p: 230. Antalya
 21. Güneyli A., İ. Eren, C.E. Onursal, Ö. Çalhan, G. Öztürk, 2015. Determining the Harvest Date of Abbe Fetel and Kieffer Pear in the Lake District of Turkey. Acta Horticulturae 1094:197-204.
 22. Kaçal E., F. Yıldırım, G. Öztürk, M. Aydınlı, 2015. An Overview on Fruit Breeding in Turkey. II. International Plant Breeding Congress, 1-5 November, Antalya.
 23. Kaymak S., M. İşçi, Ş. Özongun, H. Özgönen, 2015.  Evaluation of Resistance Reaction of Apple Genetic Sources Grafted on MM 106 Rootstock for Apple Scab (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.).  SYLWAN, 159(8):163-175.
 24. Kaymak S., Y. Öztürk, H. Pinar, I. Kurbetli, Ş.R. Erdoğan, H. Şenyurt, 2015. The Effects of the Biological Active Formulates and Strains Against the Crown Rot (Phytophthora Cactorum). VI International Scientific Agriculture Symposium, 15-18 October 2015, Bosnia and Herzegovina, 1025-1030pp.
 25. Koksal N., R. Saribas, E. Kafkas, H. Aslancan, S. Sadighazadi, 2015. Determination of volatile compounds of the first rose oil and the first rose water by HS-SPME/GC/MS techniques. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 12(4): 145-150.
 26. Köksal N.,  H. Aslancan, S. Sadighazadi, E. Kafkas, 2015. Chemical investigation on Rose damascena Mill. volatiles; Effects of storage and drying conditions. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 14(1).
 27. Kücükyumuk C., H. Yıldız, H.C. Sarısu, E. Kaçal, H. Koçal, 2015. Response of sweet cherry grafted on different rootstocks to water stress. Fresenius Environmental Bulletin, 24(9a):3014-3024.
 28. Motalebipour E.Z., N. Coban,   M. Khodaeiaminjan, M. Guney, Ş. Özongun, A.N. Atay, S. Kafkas,  2015. Development of BAC-End based simple sequence repeat (SSR) markers in apple. Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, (2015) 1-2:84-92
 29. Motalebipour E.Z., S. Kafkas, Ş. Özongun, A.N. Atay, 2015. Construction of dense genetic linkage maps of apple cultivars Kaşel-41 and Williams' Pride by simple sequence repeat markers. Turk J Agric For (2015) 39: © TÜBİTAK doi:10.3906/tar-1412-73
 30. Onursal C.E., D. Bayındır, F. Celepaksoy, M.A. Koyuncu, 2015. Combined Effects of Map and Postharvest Putrescine Treatment on Storage Life and Qualıty of 'Alyanak' Apricot. Acta Hort. 1071:165-172
 31. Özongun Ş., H. Basım, T. Seymen, E. Basım, F. Eraslan, D. Baki, 2015. Development Of Dwarf And Semı-Dwarf Resıstance Apple Rootstock Agaınst Erwınıa Amylovora, A Causal Agent Of Fıre Blıght Dısease. II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia – Oil and Protein Crops Section Conference. Abstract Book. p:241. 1-5 November 2015 Antalya, Turkey.
 32. Öztürk G., M.A. Aşkın, R.A. Emre, E. Kaçal, H.C. Sarısu, 2015. Development of Embryo Sac and Pollen Tube Growth in Pear Crosses. II. International Plant Breeding Congress, 1-5 November, Antalya.
 33. Öztürk Y., B. Çevik, 2015. Genetic Diversity in the Coat Protein Genes of Prune dwarf virus Isolates from Sweet Cherry Growing in Turkey. Plant Pathology Journal 31(1) : 41-49.
 34. Öztürk Y., H. Koçal, Ş.R. Erdoğan, H. Şenyurt, M. İşci, 2015. Determination of Susceptibility of Some Aprıcot Cultivars to The Shot-Hole (Stigmina carpophila) Disease Under Natural Inoculum Conditions. II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia–Oil and Protein Crops Section Conference, 1-5 November, Antalya, Turkey, 235pp.
 35. Öztürk G., and M.A. Aşkın, 2014. Various gibberellin treatment on parthenocarpic fruit development in Deveci and Ankara pear cultivars. Proceedings of the Twelfth International Pear Symposium. Eds. Deckers, T, and Vercammen, J. ActaHort 1094:373-382.
 36. Sarısu H.C., Ö.F. Karamürsel, 2015. Emasculation, pollination, fruit set and seed quality in earlier sweet cherry variety breeding. II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia–Oil and Protein Crops Section Conference, 1-5 November 2015. Abstract book, p:116.
 37. Sarısu H.C., Ö.F. Karamürsel, F.P .Öztürk, İ. Demirtaş, İ. Gür, H. Koçal, M. Aksu, Z. Babalık, Ş. Sekmen, 2015. Correlation between lignin amount in cortex and cherry rootstock vigour. Latest technologies for crop improvement Workshop, Antalya, 22-27 February 2015. p:35
 38. Sekmen Ş., H.C. Sarısu, Z. Babalık, İ. Gür, M. Aydınlı, 2015. Shoot Propagation Studies on Selected Wild Sour Cheery Types İn Vitro Conditions II.
 39. Seymen T., Ş. Özongun, F. Akyüz, A.N. Atay, E. Kaçal, 2015. Frost Damage In Apple and Importence of Breeding Late Blooming Apple Varieties. II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia–Oil and Protein Crops Section Conference, 1-5 November, Antalya, Turkey, 174pp.
 40. Uçgun K., S. Gezgin, 2015. Can Nutritional Status of Apple Trees be Determined by Leaf Analysis in Early Vegetation. Journal of Plant Nutrition. (Accepted)
 41. Uçgun K., S. Gezgin, H. Akgül, A. Atasay, M. Harmankaya, M. Altındal, 2015. Effect of cultivars on evaluation of leaf analysis of apple trees. Third Balkan Symposium on Fruit Growing, September 16-18, 2015, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts.


2016 ULUSAL YAYINLAR
1- Atay A.N., F. Koyuncu, E. Atay, M. Altındal, B. Yalçın, 2016. Bitki büyüme düzenleyici uygulamalarının ‘Golden Delicious’ elmasının mineral madde içeriğine etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1): 84-91.
2- Atay E., 2016. Muşmulanın (Mespilus germanica L.) odun çeliğiyle çoğaltılabilme olanaklarının araştırılması. Bahçe - Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 45(Özel Sayı 1): 556-558.
3- Atay E., Crété, X., Loubet, D., Lauri, P.E. Elmada su ve sıcaklık stresinin dal ve meyve büyüme dinamiğine etkisi: Dendrometre analizi. Bahçe - Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 45(Özel Sayı 1): 98-102.
4- Gargın S., 2016. Eğirdir/Isparta Koşullarında Yetiştirilen Kültür Formu Böğürtlen Çeşitlerinin Upov Kriterleri Kullanılarak Ön Tanımlanmalarının Yapılması. V. Uluslararası Katılımlı Üzümsü Meyveler Sempozyumu 27-30 Eylül 2016, Çukurova Ün. Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl. Adana. 

5- Karamürsel D., FP. Öztürk, C. Oğuz, M. Emre, A. Bayav, Ö.F. Karamürsel, S. Akol, E. Kaçal, A. Sarısu, M. Altındal, 2016. Türkiye’de Meyve Fidanı Üreten İşletmelerin Pazarlama Yapısı ve Sorunları XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt 1: 501, 24-27 Mayıs, Isparta

6- Öztürk FP., G. Öztürk, E. Kaçal,  D. Karamürsel, A. Bayav, A. Sarısu, 2016. Armutta Tüketicinin Tercih Ettiği Dış Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt 1: 511, 24-27 Mayıs, Isparta

7- Emre M., C. Küçükyumuk, E. Kaçal, H. Yıldız, 2016. Dönemsel Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Elma Üretiminde Gelir Üzerine Etkisi Derim Dergisi, 33 (1):77-92

8- Emre M., AN. Atay, S. Gargın, E. Atay, 2016. Elma Bahçelerinde Zeminin Örtülü Bulunma Zamanlarının Verim ve Gelir Üzerine Etkisi XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 24-27 Mayıs 2016, Isparta, Cilt 3, S:1779

9- Koçal H., Kayısı Yetiştiriciliği (Köyüm Dergisi)

10- Bayav A., T. Bal, H. Demirekin, 2016. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Meyvecilik İşletmeleri Üzerine Etkileri: Isparta İli Eğirdir İlçesi Örneği. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt 2: 965-974, 24-27 Mayıs, Isparta

11- Onursal C.E., C. Küçükyumuk, Ö. Çalhan, İ. Eren, A. Güneyli, T. Seçmen, 2016. Yüzey sulama yönteminden damla sulama yöntemine geçişin Starkrimson Delicious elma çeşidinin muhafazası üzerine etkileri Nevşelir Bilim ve Teknoloji Dergisi özel sayı s:199-207

12- Onursal C.E., A. Güneyli, T. Seçmen, İ. Eren, M.A. Koyuncu, D. Erbaş,2016. Hasat sonrası salisilik asit uygulamasının Dr Jules Guyot armut çeşidinde depolama ve raf ömrü kalitesi üzerine etkileri Bahçe Özel sayı cilt: 45(1) s:188-193 
13- Çalhan Ö., C.E. Onursal, T. Seçmen, A. Güneyli, İ. Eren, 2016. Galaxy Gala elma çeşidinde muhafaza öncesi sencyfresh uygulamasının depolama süresince meyve kalitesi üzerine etkisi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 53(1):51-59

14- Eren İ., C.E. Onursal, Ö. Çalhan, T. Seçmen, A. Güneyli, M. Erkan, S. Akol, 2016. Eğirdir koşullarında yetiştirilen starkspur golden delicious elma çeşidinde kontrollü atmosfer depolama için uygun atmosfer bileşiminin belirlenmesi Bahçe Özel sayı cilt: 45 (1) s:148-15

15- Çalhan Ö., T. Topçu, A. Güneyli, C.E. Onursal, İ. Eren, 2016. Granny smith elma çeşidinde farklı depolama tekniklerinin toplam fenol ve antioksidan aktivitesi üzerine etkileri Bahçe Özel sayı cilt: 45 (1) s:1181-1186

16- Güneyli A., C.E. Onursal, T. Seçmen, İ. Eren, Ö. Çalhan, 2016. Hasat sonrası sencyfresh uygulamalarının granny smith elma çeşidinin soğukta muhafazası üzerine etkisi Bahçe Özel sayı cilt: 45 (1) s:812-816

17- Öztürk Y., B. Altan, M. İşçi, S. Kaymak, Ç.U. Serçe, Ş.R. Erdoğan, H. Şenyurt, M. Aydınlı, 2016. Elma ve armut yetiştirilen bazı bölgelerde Apple Proliferation grubu (16SrX) fitoplazmalarrın araştırılması Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, 670, Konya

18- Öztürk Y., H. Şenyurt, Ş.R. Erdoğan, M. İşçi, 2016. Elma Karaleke Hastalığına karşı Bazı fungusitlerin etki düzeylerinin Belirlenmesi Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, 671, Konya

19- Erdoğan Ş.R., F. Erdoğan, H. Şenyurt, Y. Öztürk, M. İşçi, 2016. Bazı kimyasal uygulamaların kirazda bakteriyel kanser hastalık etmenine (Pseudomonas syringae pv. morsprunorum) in-vitro koşullarda etkileri Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, 633, Konya
20- Şenyurt H., Ö. Çalhan, Ş.R. Erdoğan, Y. Öztürk, M. İşçi, 2016. Puradigm Pro' ve 'Puradigm Zone' cihazlarının elma Meyvesindeki ve ortamdaki patojen gelişimine etkisi Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, 630, Konya

21- İşçi M., Y. Sesli, Ş.R. Erdoğan, E. Albaz, Y. Öztürk, H. Şenyurt, 2016. Farklı Badem Çeşitlerinde Badem İçkurdu (Eurytoma amygdali End.)‟nun Bulaşıklık Oranlarının Belirlenmesi Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, 332, Konya

22- Uçgun K., S. Gezgin, 2016. Elma ağaçlarında vejetasyon boyunca bazı besin elementleri arasındaki dengelerin değişimi. Cilt 1, Meyvecilik. Bahçe, 45: Özel Sayı, 155-160.

23- Uçgun K., M. Altındal, 2016. Farklı zamanda olgunlaşan kiraz çeşitlerinde besin elementlerinin dönemsel değişimi. Cilt 1, Meyvecilik. Bahçe, 45: Özel Sayı, 303-308.

24- Uçgun K., Ö. Çalhan, T. Seymen, M. Cansu, M. Altındal, 2016. Kalsiyum İçeren Farklı Gübrelerin Red Chief Elma Çeşidinde Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi. Çukurova Tarım Gıda Bil. Der. 31(3): 115-122, (Özel Sayı).


25- Sarısu H.C., İ. Gür, Ö. Yürekli Cengiz, 2016. 0900 Ziraat kiraz çeşidi için kaliteli tozlayıcı çeşitler. BAHÇE Özel Sayı: VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri-Meyvecilik, 1:1234-1238.
26- Sarısu A., H.C. Sarısu, A. Bayav, 2016. Bazı kiraz çeşitlerinde çiçek tomurcuklarının morfolojik özellikleri. BAHÇE Özel Sayı: VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri-Meyvecilik, 1:1002-1005.

27- Sarısu H.C., 2016. Kiraz ağaçlarında kış budaması. HarmanTime, 36:52-54.

28- Erdem E., M.A. Aşkın, H.C. Sarısu, 2016. Kayısı ve Kiraz Çiçek Tomurcukları Üzerine Kış Donlarının Etkileri. Meyve Bilimi, 3(1):45-50.

29- Çetinbaş M., K. Çukadar, S. Butar, 2016. Seçilmiş Bazı Zerdali Genotiplerinin Polen Performanslarının Belirlenmesi. Meyve Bilimi, 3 (2): 20-23.

30- Butar S., M. Çetinbaş, A. Atasay, M. İşçi, H. Koçal, 2016. Elmada Meyve Seyreltmesi, Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerine Bitki Büyüme Düzenleyicisi Madde Uygulamalarının Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (2): 9-18.

31- Butar S., H.G Seferoğlu, M. Çetinbaş, 2016. AVG Uygulamalarının ‘Jersey Mac’ Elma Çeşidinde Hasat Önü Meyve Dökümü, Hasat Zamanı ile Meyve Verim ve Kalitesine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2): 107-124.

32- Çetinbaş M., S. Butar, 2016. Farklı Terbiye Sistemi ve Dikim Mesafelerinin Şeftali Ağacında İlk Yıllardaki Vegetatif Gelişimi Üzerine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri Bahçe (Özel Sayı), Cilt I: Meyvecilik, 45: 564-568.

33- Butar S., M. Çetinbaş, 2016. Farklı Anaç-Çeşit Kombinasyonlarının Şeftali Fidanı Gelişimine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri Bahçe (Özel Sayı), Cilt I: Meyvecilik, 45: 103-106.

34- Emre M., S. Butar, M. Çetinbaş, 2016. Jerseymac Elma Çeşidinde AVG (Aminoethoxy-Vinylglycine)’ nin Hasat Önü Meyve Dökümü, Verim Ve Gelir Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri Bahçe (Özel Sayı), Cilt I: Meyvecilik, 45: 107-111.

35- Atasay A., H. Koçal, Y. Öztürk, İ. Önal,  E. Öget, 2016.  Farklı Anaçlara Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinde İlkbahar Geç Don Zararının Belirlenmesi. VII.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri Bahçe (Özel Sayı), Cilt I: Meyvecilik, 45: 965-969


2016 ULUSLARARASI YAYINLAR


1- Atay A.N., S. Özongun, T. Seymen, A. Bayav,  E. Atay, 2016. Variability and heritability of floral development in apple full-sib offsprings. Genetika, 48 (1): 383-394. DOI: 10.2298/GENSR1601383A.
2- Atay A.N., E. Atay, Ş. Özongun, T. Seymen, 2016. Yeni ümitvar elma genotiplerinde muhafaza süresince meyve kalitesindeki değişimler. 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 3-5 Kasım 2016, Side-Antalya, Türkiye, 804-810.

3- Atay E., F. Koyuncu, 2016. Branch induction via prolepsis in apple nursery trees. Acta Horticulturae, 1139: 439-444. DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1139.76. 

4- Atay E., B. Hucbourg, A. Drevet, P.E. Lauri, 2016. Growth responses to water stress and vapour pressure deficit in nectarine. Acta Horticulturae, 1139: 353-358. DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1139.61.

5- Atay E., 2016. Which nutrients in the leaf decrease linearly as fruit load increases in apples? A preliminary study. 1. International Academic Research Congress, 3-5 November 2016, Side-Antalya, Turkey, 656-659.

6- Yıldırım F., E. Kaçal (Vural), Y. Uçar, A.N. Yıldırım, 2016. Interaction of Crop Load and Irrigation on Yield, Fruit Size, Color and Stem-end Splitting Ratio of Apple c.v. ‘Gala, Galaxy’

7- Gargın S., A. Altındişli, 2016. Effect of Climate on the Quality and Berry Coloration of Red Globe Grape Variety with Cold Storage Ability in Eğirdir/Isparta. 39th. World Congress of Vine and Wine. 25-29 October 2016, Bento Goncalvez, Brasil.

8- Aslancan H., M. Güzel, R. Sarıbaş, A. Tülek, 2016. Determination of Lavender (Lavandula angustifolia) Varieties Essential Oils Quality Characteristics in Edirne Conditions. 9nd Conference on Medicinal an Aromatic Plants of Southeast European Countries, Plovdiv, Bulgaria. 2016

9- Çalhan Ö., C.E. Onursal, A. Güneyli, İ. Eren, M.A. Koyuncu, 2016. Effects of different storage techniques and 1-MCP application on quality of "granny smith" apple. Acta Hort. 1120 p: 123-129

10- Uçgun, K., S. Gezgin, H. Akgül, A. Atasay, M. Harmankaya, M. Altındal, 2016. Effect of cultivars on evaluation of leaf analysis of apple trees. Acta Hortic.1139: 275-278. DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1139.48

11- Uçgun, K., S. Gezgin, 2016. Can nutritional status of apple trees be determined by leaf analysis in early vegetation. Journal of Plant Nutrition, 40 (3): 277-282.

12- Sarısu H.C., Ö.F. Karamürsel, İ. Gür, H. Koçal, Ö. Yürekli Cengiz, İ. Demirtaş, F.P. Öztürk, 2016. The performance of '0900 Ziraat' sweet cherry cultivar on different rootstocks. Acta Hort (ISHS), 1139:167-172.

13- Sarısu H.C., , Ö.F. Karamürsel, F.P. Öztürk, İ. Demirtaş, H. Koçal, İ. Gür, Ö. Yürekli, İ. Şevik, 2016.  Fruit Characteristics, Phenology and Yield of Six Sweet Cherry Cultivars. YYÜ TAR. BİL. DERG. (YYU J. AGR. SCI.), 26(4): 547-555.

14- Çetinbaş M., F. Koyuncu, S. Butar, 2016. Application of GA3, AVG and Choline chloride to Peach Trees: Effects on Nutritional Status of Fruit. Journal of Plant Nutrition, 39(12): 1783-1795.

15- Koyuncu M.A., C.E. Onursal, M. Çetinbaş, S. Butar, D. Erbaş, 2016. Effects of pre-harvest aminoethoxyvinylglycine (AVG) treatment on storage life and qulity of apple cv. Golden Delicious. VIII International Postharvest Symposium Cartagena. Spain 21-24 June 2016.
2017 ULUSAL YAYINLAR

1. Karamürsel D., C. Küçükyumuk, ve H. Yıldız 2017. Elma üretiminde farklı malç uygulamaları ve sulama programlarının ekonomik analizi Derim, 2017/34(2):147-157, doi: 10.16882/derim.2017.310521

2. İ Gür., ve B.Şan, 2017. Su Stresinin Armut Yetiştiriciliğinde Kullanılan Anaçlarda Morfolojik Değişimler Üzerine Etkileri Meyve Bilimi, Hakemli dergi

3. Sarısu H.C.,2017. Çiçeklenme dönemi yüksek sıcaklıkların kiraz meyve tutumu üzerine etkisi Derim, 2017/34(2):85-90

4. Çetinbaş M., S. Butar, Y. Sesli, ve B. Yaman, 2017. Armut Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit-Anaç Kombinasyonlarının Bazı Fidan Özelliklerine Etkisi Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu. 26-28 Ekim 2017. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (BASIMDA) (Sözlü SUNUM)

5. Atay E., 2017. Cevizde (Juglans regia L.) ağaç mimarisi Bahçe - Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 46(Özel Sayı 2): 133-140 (Hakemli Dergi)

6. İpek M., Ş. Arıkan, A. Eşitken, L. Pırlak, S. Aras, E. Atay, 2017. Armutta ara anaçlı fidan üretiminde aynı anda yapılan çift aşılamanın aşı başarısı ve fidan gelişimine etkisi II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 26-28 Ekim 2017, Tokat, s: 23 (Ulusal Sempozyum, Sözlü Sunum)

7. Atay E., 2017. Dünden yarına elma üretimi: Türkiye’nin avantajları ve dezavantajları Tarım Gündem Dergisi, 36: 86-88 (Hakemsiz Dergi; diğer yayınlar)

8. Atay E., 2017. Uzun soluklu bir uygulamalı araştırma projesi: Elmalarda dallı fidan eldesinde kullanılan farklı yöntemlerin fidan kalitesi, fizyolojisi ve bahçe performansı üzerine etkileri Tarım Türk Dergisi, 68(Fidancılık): 17-18 (Hakemsiz Dergi; diğer yayınlar)

9. Atay E., 2017. Sık dikim elma yetiştiriciliği ve yeni yaklaşımlar Tarım Gündem Dergisi, 41: 76-78 (Hakemsiz Dergi; diğer yayınlar)

10. Atay E., 2017. Elma yetiştiriciliğinde gelişmeler, hastalık ve zararlılarla mücadele: Türkiye perspektifi Çiftçi ve Köy Dünyası, 394: 52-55 (Hakemsiz Dergi; diğer yayınlar)

11. Sesli Y., ve F. Tekintaş, 2017. Bazı Ceviz Çeşitlerine ait Çöğürlerin Juglon İçerikleri. Bahçe - Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 46(Özel Sayı 2): 295-298 (Hakemli Dergi)

12. Sesli Y., ve F. Tekintaş, 2017. Türkiye Ceviz Fidan Üretimine Bakış Bahçe - Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 46(Özel Sayı 2): 77-82 (Hakemli Dergi)

13. Sekmen, Ş., Y. Sesli, ve H.C. Sarısu, 2017. Chandler Ceviz Çeşidinde İnvitro Çoğaltım  Protokolünün Oluşturulması. Bahçe - Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 46(Özel Sayı 2): 169-174 (Hakemli Dergi)

14. Gargın, S., 2017. Eğirdir/Isparta koşularında Yetiştirilen Kültür formu Böğürtlen çeşitlerinin uPOV kriterleri kullanılarak ön Tanımlamarının Yapılması Bahçe - Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 46(Özel Sayı 1): 119-127 (Hakemli Dergi)

15. Kaçal, E., T. Seymen, ve G. Öztürk, 2017. Elmada Çeşit Eğilimleri Tarım Türk Dergisi, 63 (Meyvecilik): 50-52 (Hakemsiz Dergi; diğer yayınlar)

16. Kaçal, E., 2017. Meyve Ağaçlarında Seyreltme Uygulamaları Tarım Türk Dergisi, 65 (Meyvecilik): 76-79 (Hakemsiz Dergi; diğer yayınlar)

17. Gargın, S., 2017. Eğirdir/Isparta Koşullarında Bağcılık Açısından Bazı İklimsel İndislerin Yıl ve Uzun Yıllar Bazında İncelenmesi Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu 11-14 Eylül 2017, Ankara.

18. Sevinç Üzümcü, S.,ve   F. Koyuncu, 2017.  Response of Maturity and Fruit Quality of ‘Angeleno’ Plum to Pre-Harvest AVG Applications (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi)

19. Güneyli A., S. Sevinç Üzümcü, 2017. Elma Hasadı Harman Time hakemsiz dergi Ekim 2017 sayı 56 s:41-44

20. Güneyli A., C.E. Onursal, S. Sevinç Üzümcü, 2017. Erik ve Şeftali Hasadı Tarım Türk hakemsiz dergi Mayıs-Haziran 2017 sayı 65 s:68-72

21. Uçgun K., M. Altındal,ve M. Cansu, 2017. Elma ağaçlarında yaz budamasının meyve ve yaprakların kalsiyum içeriği üzerine etkisi. Toprak Su Dergisi 6 (2): 71-75.

22. Uçgun K., C. Küçükyumuk, M. Altındal, H. Yıldız, ve M. Cansu, 2017. Elma Ağaçlarında Farklı Malç ve Sulama Uygulamalarının Bazı Toprak Özellikleri ve Besin Elementlerinin Alımı Üzerine Etkileri. Meyve Bilimi/Fruit Science, 4(2): 13-18.


2017 ULUSLARARASI YAYINLAR


1. Akyüz F., Ş. Özongun, ve T. Seymen, 2017. Some characteristics of local apple varieties/types which have resistance/tolerance against Erwinia amylovora acasual agent of fireblight International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 April 2017, Antalya, s. 184.

2. Butar S., M. Çetinbaş, 2017. Pre-Harvest Application Of Retain [Aminoethoxyvinylglycine (AVG)] Influences Pre-Harvest Drop And Fruit Quality Of ‘Williams’ Pears. Journal of Agricultural Sciences (Tarım Bilimleri Dergisi), 23: 353-365. 

3. Çetinbaş M., S. Butar, Ş. Sekmen, Y. Sesli, 2017.  The Effects of Pre-Harvest Prohydrojasmon Application on Fruit Color of ‘Starking Delicious’ Apples. 2nd Internatıonal Balkan Agrıculture Congress on May 16-18, 2017 in Tekirdağ, Turkey. 

4. Koyuncu F., F. Özüsoy, M. Çetinbaş, 2017. An Aspect to Present of Situtation of Fruit Trees in Turkey; Germplasm, Growing and Production 2nd Internatıonal Balkan Agrıculture Congress on May 16-18, 2017 in Tekirdağ, Turkey. 

5. Çetinbaş M., S. Butar, H Koçal, Y. Sesli, H. G. Seferoğlu, 2017. Graft Compatibility between Peach Cultivars and Rootpac Series Rootstocks. International Society Horticultural Science (ISHS), IX. Peach Symposium, 2-6 July 2017, Bucharest- Romania. 

6. Demircan V., A. Atasay, M. Altındal, M. Işçi, K. Ekinci, 2017.
Economic Analysis of Different Applıcatıons of Composts Obtained from Solid Wastes of Rose Oil Processing in Organic Apple Production. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017/ II (2):757-766. 2017

7. Atay E., S. Gargin, A. Esitken, A.N. Atay, M. Altindal, M. Emre, 2017. Orchard performance of apple worsens as weed competition increases: A long-term field study under Mediterranean conditions Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 16(5): 13-18. DOI: 10.24326/asphc.2017.5.2. 

8. Atay E., Hucbourg, B., Drevet, A., Lauri, P.E. 2017. Investigating effects of over-irrigation and deficit irrigation on yield and fruit quality in Pink LadyTM ‘Rosy Glow’ apple Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 16(4): 45-51. DOI: 10.24326/asphc.2017.4.5. 

9. Atay E., 2017. A new insight into pruning strategy in the biennial cycle of fruiting: vegetative growth at shoot and whole-tree level, yield and fruit quality of apple Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 45(1): 232-237. DOI:10.15835/nbha45110527. 

10. Atay, E., S. Gargin, A. Esitken, N.P. Guzel, A.N. Atay, M. Altindal, H. Senyurt, M. Emre, 2017. The effect of weed competition on apple fruit quality Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 45(1): 120-125. DOI:10.15835/nbha45110556. 

11. Kaçal, E., İ. Gür, M. Aydınlı, H. Koçal, H. Yıldız, M. Cansu, S. Akol, 2017. Effect of GA4+7 + BA on Russet in Starkspur Golden Delicious Apple Variety International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES) October 26-29, 2017, Antalya, Turkey

12. Onursal C.E., D. Erbaş, T. Seçmen, A. Güneyli, 2017. Effects of pre- and post-harvest 1-Methylcyclopropene (1-MCP) treatments on storage and shelf life of Starkrimson Delicious apple variety. 2nd International Balkan Agriculture Congress  16-18 Mayıs 2017 TEKİRDAĞ

13. Güneyli A., C.E. Onursal, T. Seçmen, 2017. The effects of ethylene applications after cold storage on 'Abbe Fetel' type pears exposed to 1-MCP in differing doses following the harvest 2nd International Balkan Agriculture Congress 16-18 Mayıs 2017 TEKİRDAĞ

14. Seçmen T., C.E. Onursal, A. Güneyli, 2017. The effects of postharvest salicylic acid treatments on vitamin C and sugar content of Dr Jules Guyot pear cultivar 2nd International Balkan Agriculture Congress 16-18 Mayıs 2017 TEKİRDAĞ

15. Güneyli A., C.E. Onursal, T. Seçmen, A.S. Tuğrul, A. Çınar, S. Sevinç Üzümcü, 2017. Influence of different packaging and temperature on quality of foxtail lily (Eremurus spectabilis Bieb.) during shelf life International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species 3-5 Nisan 2017 ANTALYA

16. Seçmen T., C.E. Onursal, A. Güneyli, D. Erbaş, 2017. Biochemical changes of Mint (Mentha piperita L.) during postharvest storage at different temperatures International Symposium on Advances in Lamiaceae Science 26-29 Nisan 2017 ANTALYA

17. Seçmen T., A. Güneyli, C.E. Onursal, M.A. Koyuncu, D. Erbaş, S. Sevinç Üzümcü, 2017. The use of different controlled atmosphere and 1-methylcyclopropene combinations in pear storage VI International Postharvest Unlimited Conference 17-20 October 2017 MADRİD

18. Seçmen T., A. Güneyli, C.E. Onursal, M.A. Koyuncu, D. Erbaş, S. Sevinç Üzümcü, 2017. Postharvest treatments of salicylic acid, oxalic acid and putrescine ınfluences bioactive compounds and quality of Hicaznar pomogranate during controlled atmosphere storage XII International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference CAMA 2017 18-22 June 2017 Warsaw

19. Seçmen T., A. Güneyli, C.E. Onursal, D. Erbaş, M.A. Koyuncu D. , Erbaş, 2017. The effects of controlled and dynamic controlled atmosphere storage on the L-ascorbic acid content and  sugar profile of Abbe Fetel pear XII International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference CAMA 2017 18-22 June 2017 Warsaw

20. Koyuncu M.A., A. Güneyli, D. Erbaş, C.E. Onursal, T. Seçmen, 2017. Combined effects of MAP and postharvest salicylic acid treatment on quality attributes of dill (Anethum graveolens) bunches during storage 10th International Frutic Symposium 07 February 2017 BERLİN

21. Güneyli A., C.E. Onursal, T. Seçmen, S. Sevinç Üzümcü, M.A. Koyuncu, 2017. The use of JANNY MT box in sweet cherry storage 10th International Frutic Symposium 07 February 2017 BERLİN

22. Seçmen T., C.E. Onursal, A. Güneyli, D. Erbaş, 2017. Physical and biochemical changes of Sorrel (Rumex acetosella L.) plant preserved under different temperature conditions International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species 3-5 Nisan 2017 ANTALYA

23. Yaman B., A. Öğreten,. S. Çobanoğlu, 2017. Important of specıes populatıon development determıne and based ın spıder mıte specıes ın vegetable fıelds of Diyarbakır 2nd Internatıonal Balkan Agrıculture Congress On May 16-18, 2017 in Tekirdağ, Turkey

24. Uçgun, K., M. Altındal, and M. Cansu, 2017. Usage of Shoot Analyses to Assess Early-Season Nutritional Status of Apple Trees. Erwerbs-Obstbau, DOİ: 10.1007/s10341-017-0342-x.

25. Uçgun K. and S. Gezgin, 2017. Interpretation of Leaf Analysis Performed in Early Vegetation in Apple Orchards. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 48 (14): 1719-1925.

26. Başayiğit L.,  M. Dedeoğlu,  H. Akgül, K. Uçgun and M. Altındal, 2017. Investigation of N deficiency in cherry trees using visible and near-infrared spectra part of the spectrum in field condition. Spectroscopy and Spectral Analysis, 37 (1): 293-298. 


''