Devam Eden Projeler

​...

 1.  Göller Bölgesi Koşullarında Red Globe Üzüm Çeşidi için Uygun Terbiye Sisteminin Belirlenmesi
 2. Meyve Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesi-III 
 3. Elma Anaç Islahı Projesi: Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) ve Kök Çürüklüğü (Phytophthora cactorum) Hastalıklarına Karşı Dayanıklı Bodur ve Yarı Bodur Anaç Geliştirilmesi II (2.Dilim) 
 4. Göller Yöresinde Bazı Şeftali Anaç-Çeşit Kombinasyonlarının Arazi Performanslarının Belirlenmesi 
 5. Yabani Vişne (Prunus cerasus L.) Anacı Seleksiyonu ve Çoğaltılabilme İmkânlarının Araştırılması
 6.  Farklı Dikim Sıklığı ve Terbiye Sistemlerinin Şeftalide Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
 7. Çatı Proje : Erik Anaç Islahı  -- Alt Proje   : Seleksiyon Yolu ile Klonal Erik Anaçlarının Geliştirilmesi
 8.  Göller Bölgesinde Yerel Kavun Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ve Seleksiyon Yoluyla Islahıı
 9.  Yerli ve Uluslararası Ticari Ceviz Çeşitlerinin Isparta ve Denizli Ekolojisindeki Performanslarının Belirlenmesi
 10.  Seleksiyon 1 Aşamasını Geçmiş Bazı Yerli Ceviz Tiplerinin Seleksiyon 2 ve Bölgesel Performanslarının Belirlenmesi
 11. Gisela-5 Anaçlı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Gübreleme Programının Belirlenmesi (2. Dilim)
 12. Lavandula angustıfolia Mill. Çeşit ve Tiplerinin Farklı Bölge Koşullarındaki Performanslarının Belirlenmesi
 13.  Bazı Armut Anaçlarının Farklı Lokasyonlarda Performanslarının Belirlenmesi
 14. Kirazda Farklı Kısıtlı Su Uygulamalarının Verim, Meyve Kalitesi ve Depolama Üzerine Etkileri
 15. Leonardit ve Şilempe Kaynaklı Organik Materyallerin Fidan Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 
 16. Yeni kiraz Çeşitlerinin Islahı (2. Dilim)
 17.  Melezleme ve Mutasyon Islahı ile Yeni Elma Çeşitlerinin Elde Edilmesi (2. Dilim)
 18. " Karalekeye Dayanıklı Kaliteli Elma Çeşitlerinin Elde Edilmesi (2.Dilim)
 19. Bazı Klonal Anaçların Aprikoz (Şalak) Sofralık Kayısı Çeşidi İle Uygun Dikim Mesafesi ve Uygun Terbiye Sistemlerinin Belirlenmesi
 20. Elmalarda Farklı Ara Anaç Uygulamalarının Bahçe Performanslarının Belirlenmesi 
 21. Isparta, Konya, Afyonkarahisar İllerinde Kiraz Ağaçlarındaki Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığının Durumunun ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi
 22. Ateş Yanıklığına Dayanıklı Armut Çeşit Islahı (3. Dilim)
 23. Erik Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Mesafeleri ve Terbiye Sistemlerinin Verim ve Kalite Kriterlerine Etkileri (3. dilim)
 24. Armut Yetiştiriciliğinde Kullanlan Farklı Anaçların ve Çeşit x Anaç Kombinasyonlarının Tuzluluğa Toleranslarının Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler ile İncelenmesi
 25. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak İlleri Tarım Toprakarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması
 26. Melezleme Islahı ile Elde Edilmiş ve Ateş Yanıklığı Hastalığına Karşı Dayanıklı Armut Genotiplerinin Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi
 27. Deveci Armudunda Soğuk Muhafazadan Sonra Olgunlaştırma Uygulamalarının Kalite Bileşenlerine Etkisi
 28. Türkiye Bağcılığında Araştırma-Yayım-Çiftçi İlişkilerinin Belirlenmesi
 29. "TR61 Bölgesinde Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin ve Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi
 30. Farklı Prunus Anaçlarının Kuraklık Stresine Toleranslarının Bazı Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametrelerle Belirlenmesi (Doktora Projesi)
 31. Su ürünleri desteklerinin etkilerinin analizi 
 32. Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Etki Analizi (Antalya, Burdur, Isparta Örneği)
 33. Tüketici Beğenisini Oluşturan Armut Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi
 34. Ankara Koşullarında M9 Anaçlı Jeromine Elma Çeşidinin Sulama Programının Belirlenmesi
 35. Ülkemizde Elma ve Armut Yetiştiriciliğinin Yoğun Olarak Yapıldığı Bazı Bölgelerde Bulunan ‘Candidatus Phytoplasma mali’ ve ‘Ca. P. pyri’ İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu


 1. Armut Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Anaçların ve Çeşit x Anaç Kombinasyonlarının Tuzluluğa Toleranslarının Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler ile İncelenmesi 

...

​1- Eğirdir Gölü Havzası Elma Yetiştiriciliğinde Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması ve Bilinçli Tarım İlacı Kullanımı

​...

''