Hakkımızda

Müdürlüğümüz 1952 yılında Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü olarak kurulmuş olup 1986 yılına kadar (Ziraat Meslek Lisesi, Bahçe Kültürleri İstasyonu ve Ür​​etme İstasyonu) gibi muhtelif isim ve görevlerle faaliyetine devam etmiştir. 


04.05.1994 tarihli Bakanlık Oluru ile "Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü"ne dönüştürülerek Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlanmış ve Ilıman iklim meyve fidanlarını üretmek yanında bu meyve türleri ile ilgili araştırmalar yapmakla görevlendirilmiştir.

23.06.2015 tarih ve 2015/ 7706 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü” olarak ismi değiştirilmiştir. Halen “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak "Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü” adıyla faaliyet göstermektedir.

​Araştırma
  1. ​Meyvecilik, bağcılık, süs bitkileri, sebzecilik, bitki sağlığı, tıbbi aromatik bitkiler ve toprak su kaynakları konularında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.​
  2. Bu ürünlerde uygun üretim teknikleri, araç ve girdi kullanımını saptamak.
  3. Yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, tüketici isteklerine uygun tür ve çeşitleri geliştirmek.
  4. Üretim ve pazarlama süresince karşılaşılan tüm sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
  5. Sağlıklı, ismine doğru materyalin üretilerek üretimle ilgilenen birimlere aktarmak.

Deneme ve Kontrol hizmetleri

Bakanlığımız talimatları çerçevesinde Müdürlüğümüzün çalışma konularına giren her türlü kamu ve özel sektör denemelerini yürütmek, kamu ve özel sektör denemelerini, fidan ve anaç üretimlerini kontrol etmek,

Üretim faaliyetleri

Çalışılan tüm bitki türlerinde nitelikli üretim materyali (fidan, anaç, aşı gözü) üretimi, bitki koruma ve bitki beslemeye yönelik üretim faaliyetleri, Müdürlüğün her türlü gelir getirici kaynağını (bilgi, arazi, sera vb.) kullanarak ürün üretmek ve bunları değerlendirmek,

Eğirdir ilçesi 37o 50ı 41ıı – 38o 16ı 55ıı kuzey enlemleri ile  30o 57ı 43ıı – 30o 44ı 39ıı doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Güneybatı Anadolu'da Göller Bölgesi yöresinde 1414 km2 lik alan üzerinde; Türkiye nin 4. büyük gölü olan Eğirdir Gölünün doğudan batıya uzanan kıyılarında kurulmuştur. 

Isparta il sınırları içerisinde olan ilçe kuzeyden Yalvaç ve Gelendost ilçeleri, doğudan Şarkikaraağaç ve Aksu ilçeleri, güneyden Sütçüler ilçesi, güneybatıdan Burdur ili, batıdan Isparta merkez ve Atabey ilçeleri ile kuzeybatıdan Senirkent ilçesiyle komşudur. (http://www.egirdir.gov.tr/default_B1.aspx?content=195)

Enstitümüz Eğirdir İlçe merkezine 7 km uzaklıktadır.


 ​​Müdürlüğümüz arazilerinin google earth görüntüsü

 
 

​Müdürlüğümüzden bir görüntü


 
 

Bölgesel Görev Alanı:

Enstitümüz,

​​Isparta, Budur, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Ankara, ​Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Eskişehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Aksaray illerinden sorumludur.

 
​Müdürlüğümüz Sorumluluk Alanını Gösterir Harita​


Görev Konuları:

​​Müdürlüğümüz ;

Meyvecilik, bağcılık, süs bitkileri, sebzecilik, bitki sağlığı, tıbbi aromatik bitkiler ve toprak su kaynakları konularında;

1. Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

2. Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri veya erken uyarı sistemleri ile bitki besleme ve zirai mücadelede etkinliği artırmak, hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarını azaltacak araştırmalar yapmak,

3. Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalar yapmak,

4. Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşit ve hatları tescil ettirmek ve ıslah materyalinin devamlılığını sağlamak

5. Sahibi olduğu çeşitlerde sertifikasyona esas olacak 1 ve 2 no’lu parselleri oluşturmak, baz materyali muhafaza etmek, talep eden fidancılara nitelikli çoğaltım materyali aktarmak,

6. Ilıman iklim meyve hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri hakkında çalışmalar yapmak

7. Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek,

8. Bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek,

 
9. Görevli olduğu temel bitki gruplarında vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasat dönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere, muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak,

Organizasyon Şeması.jpg

''