Bölümler

Islah ve Genetik Bölümü

Islah ve Genetik Bölümü, Ilıman İklim Meyve Türlerinde tüketici talebine odaklı, kalite, verimlilik ve dayanıklılık esaslarına dayalı, anaç ve çeşit ıslah çalışmaları ile genetik kaynakların tanımlanması ve muhafazasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Islah programlarının başlıca amacı, meyve kalitesi, verimlilik, erkencilik, biyotik ve abiyotik streslere toleransdır. Islah çalışmalarında seleksiyon, melezleme ve mutasyon gibi klasik ıslah teknikleri kullanılmaktadır. Bölümde, 6'sı doktorasını bitirmiş, 3'ü doktoraya devam eden, 2'si ise yüksek lisansını tamamlamış toplam 11 kişi görev yapmaktadır.

MAREM'de çeşit geliştirme ile ilgili ilk çalışmalar, 1996 yılında kirazda başlamış ("0900 Ziraat Çeşidinde Klon Seleksiyonu), çalışma sonunda 2011 yılında "DAVRAZ" kiraz çeşidi tescil ettirilmiştir.

Yabani Vişne Populasyonlarında Seleksiyon Yoluyla Anaç Elde Edilmesi" amacıyla başlatılan anaç ıslah çalışmaları 2002 den beri devam etmektedir.

2005 yılında, melezleme ve mutasyon yoluyla meyve kalitesi yüksek elma çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla elma ıslah çalışmaları başlatılmıştır. 2008 yılında ise karaleke hastalığına dayanıklı elma çeşitlerinin elde edilmesine yönelik yeni yeni bir ıslah programı oluşturulmuştur. Her iki çeşit geliştirme çalışmasında meyve değerlendirmeleri devam etmektedir.

Armutta ateş yanıklığı hastalığına dayanıklı ve meyve kalitesi yüksek armut çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla 2006 yılında melezlemelerle başlayan projede, tescil aşamasına gelinmiştir.

Kirazda yürütülen kendine verimli ve meyve kalitesi yüksek çeşit ıslahı çalışmaları ilk olarak 2008 yılında başlamış ve bugüne kadar meyve kalitesi yüksek bazı ümitvar genotipler ileri düzey gözlemler için seçilmiştir.

2012 yılında "Seleksiyon Yolu ile Klonal Erik Anaçlarının Geliştirilmesi ile 2014 yılında elmada "Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) ve Kök Çürüklüğü (Phytophthora cactorum) Hastalıklarına Karşı Dayanıklı Bodur ve Yarı Bodur Anaç Geliştirilmesi"'ne yönelik anaç ıslah programları başlatılmıştır.

Islah ve Genetik Bölümü sorumluluğunda olan çeşitli meyve türlerine ait tip ve çeşitlerden oluşan genetik kaynaklar parselinde, karakterizasyona yönelik fenolojik, morfolojik ve moleküler çalışmalar yapılmakta, genetik materyalin muhafazası sağlanmaktadır.

Çalışmalar, başta TAGEM olmak üzere TUBİTAK ve BAP tarafından desteklenmiş ve desteklenmektedir.​

 

Yetiştirme Tekniği Bölümü

Bölümde 3 doktora, 5 yüksek lisans düzeyinde olmak üzere 8 araştırmacı ile 2 tekniker ve 1 laborant bulunmaktadır. Başta ılıman iklim meyve türleri olmak üzere (elma,  armut, kiraz, şeftali, kayısı, bağ, üzümsü meyveler)  tıbbi ve aromatik bitkilerde (yağ gülü, lavanta, kekik vb)  çalışılmaktadır.  Kısaca yapılan çalışmalar; çeşit adaptasyon ve introdüksiyon çalışmaları, uygun anaç-çeşit kombinasyonlarının belirlenmesi, farklı budama ve terbiye sistemlerinin geliştirilmesi, anaçlara göre uygun çoğaltma yöntemlerinin belirlenmesi (odun çeliği, yeşil çelik, daldırma yöntemleri, doku kültürü), uygun dikim sıklıklarının belirlenmesi, doku kültürü ile çoğaltma yöntemlerinde yeni protokollerin oluşturulması, fizyoloji çalışmaları (tuza, kurağa dayanıklılık), farklı yetiştirme tekniği çalışmaları (organik yetiştiricilik, iyi tarım uygulamaları),  fidan yetiştiriciliğinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi (dallı fidan yetiştirme,  farklı aşı tekniği uygulamaları, organik fidan yetiştiriciliği), bitki gelişim düzenleyicilerin meyve verim ve kalitesine etkileri, yabancı ot mücadelesinde alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi olarak özetlenebilir. 

Bölümde araştırma faaliyetleri yanında çok sık olarak teknik personele ve üreticilere yönelik eğitim faaliyeti de yürütmektedir. Çalışmalar TAGEM, TUBİTAK, AB'nin finanse ettiği projeler ile özel sektör işbirliği çerçevesinde gerçekleşmektedir.BGD Uygulaması​
Çiçekten M​eyveye Kayısı


Fidan Yetiştiriciliği​
​Elmada Dallı Fidan Arazi Performansı​
​Gül Yağı Çıkartılması
İn Vitro Bitkiler
​Kirazda Kalibrasyon Ölçümü

Meyve Eti Sert​​lik Ölçümü


Organik Ç​ilekte Farklı Besin Uygulamaları​
Şeftalide ​Terbiye SistemiTaç Genilişliği Ölçümü​
Tam Bodur Elma Bahçesi​
Şeftalide Y​​az Budaması​

Toprak ve Su Kaynakları Bölümü

Bölümde 1 Doçent, 1 doktora ve 4 yüksek lisans düzeyinde ve 1 lisans olmak üzere 6 araştırmacı,  ve 2 tarım işçisi görev yapmaktadır. Ilıman iklim meyve türlerinde (elma, armut, kiraz, şeftali, kayısı, bağ, üzümsü meyveler) bitki besleme ve sulama konularında araştırma çalışılmaları yapılmaktadır.


Bitki besleme konusunda yapılan çalışmalar; Ilıman iklim meyve türlerinde bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin ağaç gelişimi, verim ve kalite üzerine etkilerinin araştırılması, uygun gübreleme tekniklerinin geliştirilmesi, toprak ve yaprak analizlerinde yeni yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, topraksız fidan yetiştiriciliğinde uygun ortam ve besin konsantrasyonlarının belirlenmesi şeklinde özetlenebilir.


Sulama konusunda yapılan çalışmalar; Ilıman iklim meyve türlerinde sulama programlarının belirlenmesi, daha az su kullanılarak üretimin devam ettirilmesi için yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi (kısmi kök kuruluğu, kısıtlı sulama, dönemsel kısıtlı sulama, malç kullanımı vb.), kuraklık ve tuzluluğa dayanımın seviyelerinin belirlenmesi, bölgede yetiştirilen tüm ürünlere ait Kc katsayılarının belirlenmesi olarak özetlenebilir. 


Bölümümüz araştırmalar yanında teknik personele ve üreticilere yönelik eğitim faaliyetlerinde yer almaktadır.  Ayrıca araştırma projeleri ve üreticilere ait yaprak, toprak ve su analizleri konusunda hizmet vermektedir.

Hasat Sonrası Fizyolojisi Bölümü

Hasat Sonrası Fizyolojisi Bölümü Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü altında ılıman iklim meyve türlerinde hasat sonrası fizyolojisi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Yoğun emek sonucu üretilen tarımsal ürünler zamanında ve doğru hasat yapılmadığında, ürünler son tüketiciye ulaşana kadar uygun olmayan koşullara maruz bırakıldığında hasat sonrası ciddi kayıplar ile karşılaşılmaktadır. 

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Hasat Sonrası Fizyolojisi Bölümünde yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli ve üzümsü meyve türlerinde hasat sonrası fizyolojisi araştırma faaliyetlerinde bulunulmaktadır. 

Bu türlerde;

  1. Ürünlerin uygun hasat zamanının belirlenmesi,
  2. Hasat öncesi ve hasat sonrası kaliteyi iyileştirici uygulamaların ürünlerin hasat sonrası fizyolojisi üzerine etkilerinin incelenmesi,
  3. Ürüne özgü uygun ambalajlama, depolama ve taşıma koşullarının belirlenmesi,
  4. Hasat sonrası yeni teknolojilerin uygulanabilirliğinin incelenip yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.
  5. Bölümde elde edilen çıktılar her platformda sektör paydaşlarıyla paylaşılmaktadır.

Ayrıca bölüm özel sektöre ruhsat-ürün etkinlik denemeleri ve ürün analizleri konularında hizmet vermektedir. 

Hasat Sonrası Fizyolojisi Bölümü araştırma faaliyetlerini MAREM, TAGEM, TÜBİTAK, DPT, Özel Sektör, Kalkınma Ajansı, AB'nin finanse ettiği projeler çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

 Bitki Sağlığı Bölümü

Bölümde yüksek lisans düzeyinde 3  araştırmacı bulunmaktadır. Başta ılıman iklim meyve türleri olmak üzere elma,  armut, kiraz, şeftali, kayısı, bağ, üzümsü meyveler, badem ve ceviz de görülen hastalık ve zararlılar ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar arasında; hastalık ve zararlıları teşhis etmek, meyve türlerinde hastalık zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, pestisitlerde  hastalık ve zararlara karşı gelişen direnç mekanizmalarını tespit etmek,  entegre tarım yöntemleri, tahmin ve erken uyarı sistemleri ile zirai mücadelede etkinliği artırmak bulunmaktadır.

 

Bölümümüz araştırma faaliyetleri yanında teknik personele ve üreticilere yönelik eğitim faaliyeti de yürütmektedir. Çalışmalar TAGEM, Tubitak, AB'nin finanse ettiği projeler ile özel sektör işbirliği çerçevesinde gerçekleşmektedir.Tarım Ekonomisi Bölümü

Bölümde, Yüksek Lisansını tamamlamış Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu 4 uzman personel görev yapmaktadır.


Tarım Ekonomisi Bölümü; rutin olarak kurumun çalışma konuları arasında yer alan türlerin, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde mevcut durumlarını, anket çalışmalarına dayanan orijinal veriler, istatistikler ve diğer kaynaklarla ortaya koyarak sektör analizleri yapmakta, araştırıcıların Ar-Ge faaliyetlerini planlamalarına ışık tutmaktadır.


Bölümde; tarımsal Ar-Ge'nin üreticilere etkilerinin, bilginin aktarılması aşamasındaki zincirin, üreticilerin sosyo-ekonomik durumlarının ve üretim pratiklerinin ortaya koyulduğu çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca ürün bazında piyasa fiyatları, arz-talep dengesi ve sezonal fiyat değişimleri izlenmekte, bahçe tesis ve üretim maliyetleri hesaplanmaktadır.


​​

Üretme ve İşletme Bölümü

Personel:

Bölümümüzde 1 Ziraat Yüksek Mühendisi, 1 Ziraat Teknikeri, 21 kadrolu tarım işçisi ve 17 geçici tarım işçisi çalışmaktadır.

Meyve Üretimi:

Serpil İşletmesi ve Merkez işletmemizde yıllık olarak yaklaşık 250 ton elma üretimi ve 50 ton civarında diğer meyveler (erik, kiraz, şeftali, kayısı, armut, ayva) üretilmektedir.​

​Fidan ve Anaç Üretimi :

​Ilıman iklim meyve türlerinden elma, armut, ayva, kiraz, vişne, erik, şeftali, nektarin, kayısı, ceviz ve badem türlerinde yılda ortalama yaklaşık 100.000 civarında sertifikalı fidan üretimi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda yaklaşık 50.000 adet klon elma ve ayva anacı üretilmektedir. Üretilen fidanlar resmi kuruluşlar ile özel sektöre satılmaktadır.

​​Baz Materyal Üretimi :

Baz materyal olarak 29 elma, 2 şeftali, 2 armut, 2 kiraz, 1 muşmula ve 1 erik çeşidi olmak üzere toplam 38 çeşit ve MM 111, MM 109, Myrobolan B, Marianna GF 8-1, Pixy, GF 677 klon anaçları ile Mahlep tohum anacının 1 nolu ünite kurma yetkisi İstasyonumuza verilmiştir. Temel kademedeki fidan ve materyal üretimi 2012 yılında başlamış olup elimizde mevcut olan anaç ve çeşitlerde bu durum artarak devam etmektedir. Baz materyallerin koruma altına alındığı 3 adet 6 x 36 m. ebatlarında tül sera ile 5 adet fidan üretimi ve çelik köklendirme için plastik tünel mevcuttur.


​​

Destek Hizmetleri Bölümü

​asasasa

Enformasyon ve Yayım Birimi

EĞİTİM TANITIM VE DESTEK FAALİYETLERİ

MAREM, araştırma faaliyetlerinin yanında eğitim faaliyetlerine de büyük önem vermektedir. Araştırma sonuçlarının ilgili sektör paydaşlarına ulaştırılması amacıyla her yıl değişik sayılarda eğitim programı düzenlenmekte, bu programlarda teknik personel ve yetiştiricilere çeşitli konularda eğitim verilmektedir. Bunun yanında, çalışma konuları ile ilgili birçok kitap, kitapçık, bülten ve çiftçi broşürü hazırlanmakta ve kullanıcılarına sunulmaktadır.

Kurum, yükseköğrenim öğrencilerine, ağırlıklı olarak saha ve laboratuvar çalışmalarına dayanan uygulamalı eğitimlerle staj imkânı sağlamakta, geleceğin mühendislerinin donanımlarını artırmalarına katkı yapmaktadır.

MAREM çalışma konularında fuar, çalıştay, panel, sempozyum ve kongre gibi ulusal ve uluslararası bir çok etkinlikte yer almış ve ev sahipliği yapmıştır.

Enstitümüz, her yıl en az 2 fuara katılarak (Growtech Eurasia ve Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı) üretilen bilgi ve teknolojilerin tanıtım ve yayımını sağlamaktadır.

İlk sayısı 2013 yılında yayınlanmaya başlayan ve meyvecilik alanında ilk bilimsel dergi olma niteliği taşıyan "Meyve Bilimi Dergisi", yılda iki kez yayınlanarak üretilen bilgileri sektör paydaşlarına iletmektedir.

IMG_4013.JPG
Çalıştay Salonlar (104).JPG
IMG_6090.JPG
IMG_6330.JPG
Isparta Tarım Fuarı 1.JPG
IMG_5994.JPG
Growtech (16).JPG
IMG_6073.JPG


''