Sonuçlanan Projeler

...

 1. ​Eğirdir (Isparta) Koşullarında Bazı Çilek Çeşitlerinin Adaptasyonu
 2. 0900 Ziraat Kiraz Çeşidi İçin Uygun GA3 (Gibberellik Asit) Dozlarının Belirlenmesi​
 1. Eğirdir Yöresi Elma Yetiştiriciliğinin Durumu ve Sorunlarının Belirlenmesi ile Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi
 2. Elma çeşit adaptasyon denemesi 1
 3. Şeftali-Nektarin Adaptasyon Denemesi
 4. M9 Anacı Üzerinde Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinin Derim Zamanlarının Belirlenmesi ve Uygun Depolama Koşullarının Araştırılması​

​2004
 1. Kiraz Çeşit Adaptasyon Denemesi
 2. Elma Klon Anaçlarında İç Mekan Aşılarının Uygulanabilirliği Üzerine Araştırmalar
 3. Elma Çeşit Adaptasyon Denemesi 3
 4. Elma Çeşit Adaptasyon Denemesi 2
 5. Burdur Dimriti Üzüm Çeşidi İçin Uygun Dölleyici Çeşidin Belirlenmesi​

 1. Eğirdir (Isparta) Yöresinde Yetiştirilen Bazı Yeni Elma Çeşitlerinin Soğuk Depolarda Muhahaza İmkanları
 2. Göller Bölgesi Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları
 1. Dış Satıma Uygun Yeni Erik Çeşitlerinin Değişik Ekolojilere Uyumu Üzerine Araştırmalar 
 2. Erik Çeşit Adaptasyon Denemesi
 3. Elma İç Kurdu [(Cydia pomonella (L.)] ve Elma Karalekesi Hastalığı [Venturia inaeqaualis(Cke.)] Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Hidrolik Bahçe Pülverizatörünün Biyolojik Performansının Belirlenmesi
 4. Kiraz Çeşit ve Tiplerinin Pomolojik ve Moleküler Genetik Yöntemlerle Belirlenmesi​

 1. Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
 2. MM 106 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinde Meyve Büyümesi Ve Gelişiminin İncelenmesi (Yüksek Lisans Projesi)
 3. Alyanak ve Roksana Kayısı Çeşitlerinin Badem, Şeftali Çöğür ve Myrobolan 29C Klon Anaçları İle Uyuşmalarının Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi)
 4. Isparta-Eğirdir Karayolunun Peyzaj Planlama İlkeleri Açısından İncelenmesi 
 5. Eğirdir-Boğazova Topraklarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
 6. Farklı Anaçlara Aşılı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Çiçek Tomurcuklarında Morfogenesis ve Besin Elementi İlişkileri
 7. Bazı Yeni Elma Çeşitlerinde Uygun Dölleyici Çeşidin ve Kendine Verimliliğin Belirlenmesi 
 8. Elma Çeşit Adaptasyon Denemesi IV
 9. MM 106 Anaçlı bazı elma çeşitlerinin Elma kara Lekesi Hastalığı (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.)’na karşı dayanıklılık reaksiyonlarının belirlenmesi üzerine araştırmalar​

 1. M9 anaçlı Braeburn elma çeşidinde farklı sulama sıklığı ve fertigasyon uygulamalarının verim ve kaliteye etkileri
 2. Eğirdir Koşullarında Farklı Elma ve Kiraz Anaçlarında Uygun Mikoriza Tür ve ortamının Tespiti
 3. Erik Anaç Çeşit Denemesi
 4. Farklı Gölgeleme Oranlarının M9 Anacı Üzerine Aşılı Granny Smith Elma Çeşidinde Meyve Kalitesi ve Hasat Zamanına Etkisi
 5. Eğirdir Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Bazı Şeftali Çeşitlerinin Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Tespiti
 6. Red Haven Şeftali Ve Fantasia Nektarin Çeşitlerinin Bazı Klonal Anaçlar Üzerindeki Uyuşma Durumlarının Belirlenmesi
 7. Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Elma Yetiştiriciliği 
 8. Pixy Erik Anacına Aşılı Stanley Çeşidinde Sık Dikim Denemesi​
 1. ​Isparta ve Denizli İllerindeki Elma İşletmelerinde Yeniliklerin ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri
 2. Elma İçkurdu [Cydia pomonella (L.) Lep. : Tortricidae]’nun Farklı Elma Çeşitlerindeki Zarar Oranlarının Belirlenmesi
 3. M9 Elma Anacında Farklı Dikim Sıklığı ve Terbiye Sistemlerinin Verim ve Kalite Kriterlerine Etkileri
 4. M9 Anaçlı Elma Bahçelerinde Organik Yetiştiriciliğin Uygulanabilirliği
 5. Armut Adaptasyon ve Introdüksiyon Denemesi​
 1. M 9 Anaçlı Braeburn Elma Çeşidinde Farklı Sulama Sıklığı ve Fertigasyon Uygulamalarının Muhafaza Süresine Etkileri
 2. Elma  Çeşit Adaptasyon Denemesi V​
 1. ​Bazı Depolama Koşullarının Roxana Kayısı Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Etkisi 
 2. Yüzey Sulama Yönteminden Damla Sulama Yöntemine Geçişte Elma Ağaçlarında Fizyolojik ve Morfolojik Değişimlerin Tespit Edilmesi ve Sulama Programının Belirlenmesi
 3. Isparta İli Eğirdir İlçesinde Elma Üreten Tarım İşletmelerinin AB Muhasebe Veri Ağı (FADN) Sistemine Göre Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi
 4. Türkiye'de Erik Yetiştiriciliği Konusunda Yapılan Ar-Ge Çalışmalarının Etki Değerlemesi  
 5. Türkiye'de Kiraz Yetiştiriciliği Konusunda Yapılan Ar-Ge Çalışmalarının Etki Değerlemesi  ​
 1. Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Kiraz Yetiştiriciliği
 2. Yerli ve Yabancı armut çeşitlerinde genetik çeşitliliğin ve benzerliliğin SSR markerları ile belirlenmesi
 3. Bazı Elma Çeşitlerinin Elma Kara Lekesi Hastalığına  (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) Dayanıklılık Genleri Açısından Moleküler Markörler Yardımıyla Taranması
 4. Kireçli Topraklarda Bazı Armut, Kiraz, Erik ve Şeftali Anaçlarının Farklı Demir Bileşiklerinden Yararlanma Yetenekleri
 5. Elma Virüs Hastalıklarının Granny Smith Elma Çeşidinde Verime ve Kaliteye Olan Etkisi 
 6. 0900 Ziraat Kiraz Çeşidi ve Seçilmiş Bazı Klonlarında Görülen Verimsizlik Üzerine Biyolojik Çalışmalar (Doktora Tezi)
 7. Meyve Genetik Kaynaklarının Muhafazası ve Değerlendirilmesi​

2013
 1. Kiraz Üretim Alanlarında Görülen Önemli Virüslerin Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Teşhisi ve Kılıf Protein Gen Dizilimlerinin Belirlenmesi
 2. Eğirdir (Isparta) Koşullarında Bazı Üzüm Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi
 3. Kısıtlı Sulama ve Yarı Islatmalı Sulama Uygulamalarının M9 Anaçlı Starking Delicious Elma Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi  
 4. Isparta İlinde Bitkisel Üretimde Tarım Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 5. Kontrollü Atmosfer (KA) Depolamanın yaygınlaştırılması
 1. Sık Dikim Elma Bahçelerinde Zeminin Örtülü Bulunma Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkisi
 2. Endemik Olarak Yetişen Çöven (Gypsophila arrostii Guss, var nubulosaBoiss. Et Heldr)  Bitkisi İçin Bazı Yetiştirme Tekniği Uygulamaları 
 3. Yeni Tesis Edilmiş Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) Bahçeleri İçin En Uygun Çırpma Budama Yüksekliğinin Belirlenmesi
 4. Armut Anaç Çeşit Denemesi
 5. Antropojenik Etkiler Sonucu Alan Kullanımı Değişimlerinin CBS ve Uzaktan Algılama Tekniği ile İncelenmesi: Eğirdir Örneği
 6. AVG (aminoethoxyvinilglycine )’ nin Bazı Elma ve Armut Çeşitlerinde Hasat Önü Dökümü, Hasat Zamanı ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

 1. ​Isparta İlinde Elma Bahçelerinde Zararlı Olan Elma İçkurdu [Cydia pomonella (L.) Lep. : Tortricidae]’nun Yaygın Olarak Kullanılan Bazı İnsektisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi​​
 2. Farklı Malç Materyalleri ve Sulama Programlarının Elmada Vejetatif Gelişme, Bitki Su Tüketimi ve Yabancı Ot Kontrolüne Etkilerinin Belirlenmesi 
 3. Eğirdir (Isparta) Koşullarında Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin, Fenolik Bileşimlerinin Belirlenmesi
 4. Elma Fidanı Yetiştiriciliğinde Farklı Topraksız Kültür Ortamları ve Besin Çözeltilerinin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
 5. Bazı Yerli Elma Çeşit ve Tiplerinde Genetik Çeşitliliğin Morfolojik ve Moleküler Markörler ile Belirlenmesi
 6. ‘Scarlet Spur’ Elma Çeşidinde Hasat Zamanının Belirlenmesi ve Farklı Depolama Sistemlerinin Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri ​
 7. Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Elma Çeşitlerinde Kontrollü Atmosfer Depolama İçin Uygun Atmosfer 

 1. Abbe Fetel, Kieffer ve Dr. Jules Guyot Armut Çeşitlerine Uygulanan Etilen, DPA ve 1-MCP'nin Hasat Sonrası Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
 2. Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü için Allelopatiden Yararlanma Olanakları​
 3. Bazı Ceviz Tür ve Çeşitlerinin Tohum Anacı Olarak Kullanılabilme Potansiyellerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
 1. Türkiye Meyve Fidancılığı Alt Sektör Analizi
 2. Yerli ve Uluslararası Ticari Ceviz Çeşitlerinin Isparta ve Denizli Ekolojisindeki Performanslarının Belirlenmesi
 3. Eğirdir Gölü Havzası Elma Yetiştiriciliğinde Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması ve Bilinçli Tarım İlacı Kullanımı (BAKA)


1- Farklı Gül Anaçlarının Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.)’nde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2.Dilim)
 2- Elmalarda Dallı Fidan Eldesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Fidan Kalitesi, Fizyolojisi ve Bahçe Performansı Üzerine Etkileri''