12.10.2018 / Gösterim Sayısı : 27

Kurumumuzda Sıfır Atık Projesi Uygulanmaya Başlandı

#2018 Sıfır Atık

​İsrafın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha etkin kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya en az düzeye çekilmesi, atığı oluştuğu kaynakta ayırarak geri dönüşüm sistemine dahil edilmesi amacıyla ilk etapta 2018 yılı sonuna kadar projenin bütün Kamu Kurumlarında uygulanmaya başlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Kurumumuzda oluşan atık ve sınıfları belirlenmiş, 24 metrekarelik geçici depolama alanı ve 20 atık noktası oluşturulmuştur. 14 Eylül 2018 tarihi itibariyle aktif olarak çalışmalara başlanmıştır. Kurumda oluşan atık türleri ve miktarları 3'er aylık raporlar halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilecektir. Proje kapsamında personel eğitimlerine devam edilecektir. 

''