Publications

​Last 5 Years Inside Publications


Year Title of Publications
​2017
Adanacıoğlu, H. and Z. Albayram Doğan, 2017. Direct Marketing Initiatives in Agricultural Cooperatives, 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017, Tekirdağ/Turkey, (Oral presentation)​
2017
Albayram Doğan Z., F. Metinoğlu , H.A. Adsan, İ. Ekinci, M. Yercan,  2017. İzmir İlinde Tarımsal Üretici Örgütlerinin Yapılanması ve Ortak/Üye İlişkileri, Sonuç Raporu, TAGEM/TEAD/14/A15/P02/005, UTAEM/İzmir.​
2017
Blengini, G.A., D., Blagoeva, J., Dewulf, C., Torres de Matos, V., Nita, B., Vidal-Legaz, C., Latunussa, Y., Kayam, L., Talens Peirò, C.E.L., Baranzelli, S., Manfredi, L., Mancini, P., Nuss, A., Marmier, P., Alves-Dias, C., Pavel, E., Tzimas, F., Mathieux, D., Pennington, and C., Ciupagea, 2017. Assessment of the Methodology for Establishing the EU List of Critical Raw Materials. European Union, 2017. ISBN 978-92-79-69612-1, ISSN 1831-9424, doi:10.2760/73303​
2017
Celen, A. E., U. Erdal, 2017. The Effect of Two Different Rotation Systems On  Soil Organic Matter In Organic Forage Cultivation. VIII. International Agriculture Symposium. 5-8 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina​
2017
Çelik Z. and H. Adanacıoğlu, 2017. Research Study on Competition in Aegean Region for Cherry Production and Marketing, 5th International Food R&D Project Market, Aegean Exporter Associations, May-2017, İzmir/Turkey.​
2017
Çelik Z. and S. Gökkür, 2017. Climate Change and Agricultural Water Management Strategies in Turkey, 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, September-2017, Kırklareli/Turkey.​
2017
Çelik Z. and Y. Kayam, 2017. A Strategic Tool for Combating Climate Change: Agricultural Cooperatives and Renewable Energy Cooperatives, XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017, September-2017, Edirne.​
2017
Çelik Z., 2017. Ethics on Food and Seed Security, 1st Turkish Congress on Agricultural and Food Ethics (With International Participant), March-2017, Ankara/Turkey.​
2017
Çelik Z., 2017. İklim Değişimi ve Tarım Ekonomisi, Tarım ve Çevre Paneli, Kasım-2017, Menemen-İzmir.​
2017
Çelik Z., Ü. Erdal, M. Etöz, 2017. Economic Dimension of Ecological Agriculture in Turkey and Impact on Climate Change, 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, September-2017, Bayburt/Turkey.​
2017
Erdal ,U .,M.Dalcam, I.Yasa, 2017. The Comparison of Pesticide Residues on Organic and Conventional Raisin Products in Aegean Region. The 3rd International Symposium on Eurasian Biodiversity. 5-8 July, Minsk, Belarus.​
2017
Erdal ,U., A.Halıkı Uztan.,B.Aldı, 2017. Investigating Potential Mycotoxigenic Mold Types in Different Rotation Systems in Organic Animal Feed Cultivation Under Aegean Region Conditions. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation. 12-15 September, Edirne, Turkey.​
2017
Erdal ,U., H.Hanoglu, H.Ozelcam. 2017. Nutrition Contents of Some Organic Feeds Grown in Different Rotation Systems under Aegean Region Conditions. I. International Organic Agriculture and Biodiversity. 27-29 September, Bayburt, Turkey​
2017
Erdal ,U., O.Sokmen, 2017. Comparison of Soil Properties in Organic and Conventional Cotton Growing. I. International Organic Agriculture and Biodiversity. 27-29 September ,Bayburt, Turkey​
2017
Erdal ,U.,A.E. Celen, 2017.The Effect of Two Rotation Systems on Roughage , Energy and Protein Feed Yield in Organic Forage Cultivation. VIII. International Agriculture Symposium. 5-8 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina​
2017
Gökkür S. ve Z. Çelik, 2017. The Impact of Climate Change on the Agricultural Production Economics, 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, September-2017, Kırklareli/Turkey.​
2017
Gunduz, M., N.  Korkmaz, S. Sen, P. Tarı Akap, 2017. Damla Sulama ile Sulanan Mısırın Su Verim İlişkileri. 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 12-15 Eylül 2017. Bildiri Özetleri Kitabı. S.72. Kırklareli. www.topraksukongresi2017.org​
2017
Gunduz, M., N. Korkmaz, P. Tarı Akap, S. Sen,  Ş. Aşık, 2017. Evsel Kaynaklı Arıtılnış Atık Sularla Sulamanın Pamuk Bitkisinde Bazı Bitki Besin Elementi Değişimine Etkileri. 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 12-15 Eylül 2017. Bildiri Özetleri Kitabı. S.229.  Kırklareli. www.topraksukongresi2017.org​
2017
Kayam, Y. G., Yılmaz, M., Etöz, G., Yüceerim, 2017. Bazı Kuraklık İndislerinin Karşılaştırılması ve İklimsel Analizler; Menemen Örneği. 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1, s. 554-571, Kırklareli.​
2017
Kayam, Y., G.B., Aydın, 2017. İklim Değişikliğinin Aydın Yöresinde Toprak Nemi Üzerindeki Etkileri ve SWAP Modeli ile Simülasyonu. Toprak Su Dergisi, 2017, Özel Sayı: s. 31-45, DOI: 10.21657/topraksu.338304​
2017
Kayam, Y., M., Beyazgül, 2017. New Approaches for Effective Drought Risk Assessment, Handbook of Drought and Water Scarcity: Principles of Drought and Water Scarcity, (Chapter 19) CRC Press, ISBN 9781498731027 - CAT# K26164.​
2017
Özden, N., Göçmez, S., 2017. Turgutlu, Ahmetli ve Salihli Ovaları Tarım Topraklarının Verimlilik Özellikleri ve Haritalanması (Poster), 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Kırklareli.​
2017
Şahin Taysun, K., N. Özden,  A.Taysun, 2017. Monitoring Temporal Change of  Land Cover and Land Degradation in The Sample Area of Torbalı And Kemalpasa Districts of İzmir City. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress. Proceedıngs Book. Volume:1, p.642-653, 12-15 September, Kırklareli /Turkey.​
2017
Tarı Akap, P., Ş. Özçelik, M. Gunduz, N.  Rahmanoğlu, 2017. Arıtılmış Atık suyla Sulanan Marulda Patojenik Bulaşıklığının Belirlenmesi. 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 12-15 Eylül 2017. Bildiri Özetleri Kitabı. S.97.  Kırklareli. www.topraksukongresi2017.org​
2017
Unal. C., A.Halıkı Uztan., O. Akpınar, U. Erdal, 2017. Evaluating Potential Aflatoxinogenic  Properties Of  Aspergillus flavus Isolates Isolated From Organic Animal Feed With Moleculer Methods. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation. 12-15 September,Edirne, Turkey​
2017
Uslu, İ., A. Ok Özdarıcı, Z. Çelik, 2017. How is the Crop This Year?" (Field and Vegetable Crops Area Sown and Yield Estimation Maps), 5th International Food R&D Project Market, Aegean Exporter Associations, May-2017, İzmir/Turkey.​
2017
Uslu, İ., A. Özdarıcı Ok, Z. Çelik, 2017. Bu Sene Mahsul Nasıl ? (Tarla ve Sebze Ürünleri Ekili alan ve Verim Tahmini Haritaları), V. Uluslararası Gıda Arge Proje Pazarı (Poster Sunumu), İzmir, Türkiye​
2017
Yılmaz, G., N. Özden, E. Bora, G. Yüceerim, 2017. Balıkesir-Bigadiç Dağlık Bölgesindeki Küçük Bir Havzada RUSLE ve CBS Kullanılarak Toprak Erozyonunun Tahmini, 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler Kitabı, cilt 1, s: 630-641, Kırklareli.​
2016
Albayram Doğan, Z., Yercan, M., 2016. Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi, Tarım Ekonomisi Dergisi, ISSN 1303-0183, Cilt 22, Sayı 2, sf. 49-58, Aralık 2016​
2016
BAYRAM, S. E., ELMACI, Ö. L., ÖZDEN, N., 2016. İzmir İli Güney Hattı Şeftali (Prunus persica L.) Bahçelerinin Beslenme Durumlarının İncelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016; 13(4)​
2016
Çelik, Z., 2016 "Gıda Toplulukları ve Aracısız Ürün Ağı Analizi" Meyve Bilimi Dergisi, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü, ISSN:2148-0036, Yıl: 2016,Cilt:1 (Özel Sayı), s. 26-32, (Araştırma Makalesi)​
2016
Çelik, Z., 2016 "Gıda Toplulukları ve Aracısız Ürün Ağı Analizi" VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu/Eğirdir, Ekim-2016. (Sözlü Bildiri)​
2016
Çelik, Z., 2016 "Tarımda İklim Değişimi Uyum Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme" Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi/Isparta, Mayıs-2016 (Sözlü Bildiri)​
2016
ERDAL ,U., A. ONGUN ,O.SOKMEN. 2016. Temporal Effects of Organic and Conventional Farming Systems on the Chemical Properties of Vineyard Soils. 27Th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry. Bursa, Turkey.
2016
ERDAL ,U., A. ONGUN ,O.SOKMEN. 2016. Temporal Effects of Organic and Conventional Farming Systems on the Chemical Properties of Vineyard Soils. 27Th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry. Bursa, Turkey.​
2016
Etöz M., 2016. İklimsel parametrelerde mevsimsel dalgalanmaların zeytin fenolojisi ve fizyolojisi üzerine etkilerinin araştırılması (İzmir-Kemalpaşa örneği). Uluslararası Katılımlı 2. İklim Değişimi ve Tarım Etkileşimi Çalıştayı, ŞANLIURFA, 174 (Sunulu Bildiri).
2016
Etöz M., Sökmen Ö., Yüceerim G., 2016. Monitoring and usage areas of phenological stages with BBCH scale on olive trees (Olea europaea),  27th  International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, / BURSA (Poster Bildiri).
2016
Gökkür, S., Çelik, Z., 2016 “Meyve ve Sebze Ürünlerinde Küresel Değer Zinciri” Meyve Bilimi Dergisi, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü, ISSN:2148-0036, Yıl: 2016, Cilt:1 (Özel Sayı), s. 50-55, (Derleme)
2016
Gökkür, S., Çelik, Z., 2016 “Meyve ve Sebze Ürünlerinde Küresel Değer Zinciri” VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu/Eğirdir, Ekim-2016. (Sözlü Bildiri)
2016
GUREL A., M. BAYRAKTAR, B. AKYOL, E. İLHAN, B. TANYOLAÇ, H. AKDEMİR, M. ÇOBAN, Ş. H.-SMEDLEY, U. ERDAL. 2016. Journey of Naturally Colored Cottons: From Field to Final Products and Their Product Ranges. Vol.:18,Number:1,Issue:52,Page:108-115, January  (DOI Number): 10.21205/deufmd.20165217551​
2016
KAYAM, Y. and G.B. AYDIN, 2016. Soil Moisture Simulations under the Climate Change Projections in Aydın Region of Turkey. EUROSOILIstanbul2016, 16-21 October 2016. Istanbul.​
2016
ÖZDEN, N., KARAGÜL, V., SÖKMEN, Ö., CANDAN, N., ŞEN, S., Ertürk, A., 2016. Ege Bölgesi Bağlarının Toprak ve Bitkideki Mikroelement İçerikleri, AgroBor 2016, Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu, 16-18 Kasım 2016.
2016
ŞEN S., KORKMAZ N., GÜNDÜZ M., KAYAM Y., DOĞAN Z.A., BİLİR L., AŞIK Ş., Ege Bölgesinde Pamuk ve Mısırın Yüzeyaltı Damla Sulama Programı Yayın No: UTAEM 2016/1 Menemen-İzmir​
2016
ŞEN S., YILMAZ G., ALKAN Ü., 2016. Yarı Dairesel Mikrohavza Su Hasadı Tekniği ile Toprak Su Tutma Kapasitesini İyileştirici Uygulamaların Zeytin Fidanı Gelişimine Etkisi. Uluslararası Katılımlı 2. İklim değişikliği ve Tarımsal Etkileşimi Çalışıtayı 08-09/ Kasım 2016 Şanlıurfa​
2016
UYSAL E, ŞEN O.F., DAŞ KILIÇ Ö.B., CANDAN N., UZUN N., ÜNER K., ALBAYRAK B., BIYIKLI M., ÜĞLÜ G., RAHMANOĞLU N., 2016. Türkiye'nin Önemli Sanayi Domatesi Üretim Alanlarının Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi, Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu, 16-18 Kasım 2016, ANKARA.​
2016​
Uysal, E., Daş Kılıç,  Ö.B., Albayrak,  B.,  Üğlü,  G., Bıyıklı, M., Rahmanoğlu , N., Şen, O., 2016. Bursa Yöresinde Yetiştirilen Sanayi Domateslerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi, Bahçe Dergisi ISSN 1300-8943​
2015​Çelik, Z. Yerel Tohum Tercihindeki Değişimin Sosyo-Ekonomik Analizi, 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş, s. 66. ​​
2015​Dinçer, T., Akagündüz, O.Y. , Sargın H. and Bayram, H. Functional Properties Of Gelatin Recovered From Scale Of Farmed Sea bass, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, DOI: 10.3906/vet-1406-68, 39: 102-109.​
2015​​Gündüz, M., N. Korkmaz, S. Şen, Ş. Aşık. Evsel Kaynaklı Arıtılmış Atık Sular ile Sulamanın Pamuk Bitkisinde Ağır Metal ve Mikroelement Değişimine Etkileri.  4. Uluslararası katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş, s: 91-92. 
2015​Gündüz, M., N. Korkmaz, S. Şen, Ş. Aşık, S. Aras. Farklı Kalitedeki Sulama Sularının Fiğ Bitkisinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri. 4. Uluslararası katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş, s:91. ​
2015​Gündüz, M., N. Korkmaz, Ş. Aşık. Effects of Irrigation With Treated Domestic Wastewater on Various Chemical Properties of The Soil. Hungarian Agricultural Engineering (29). pp. 44-50. ISSN 0864-7410 ​
2015​Korkmaz, N., M. Gündüz, S. Şen, N. Özden. İzmir-Menemen Ovası Taban Suyunun Derinlik ve Tuzluluğunun Mevsimsel Değişimine Jeoistatistiksel Yaklaşım. 4. Uluslararası katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş, s: 36. ​
2015​​Korkmaz, N., M. Gündüz, Ş. Aşık. Temporal and Spatial Variations of Groundwater Level and Salinity: A Case Study in The Irrigated Area of Menemen Plain in Western Turkey. Hungarian Agricultural Engineering (28). pp. 39-43. ISSN 0864-7410
2015​​Özden, N.,  N. Korkmaz, M. Gündüz. Menemen Sulama Alanında Kurak Koşullarda Su Dağıtım Performansı. 4. Uluslararası katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş, s:85. 
2015​​Şahin Taysun, K., E. Nurlu, A. Taysun.  Arazi Bozunumunun Uzaktan Algılama Yöntemi ile Belirlenmesine Yönelik Bir Örnek Alan Çalışması. 4. Uluslararası katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş, s:25. 
2015​Uzmay, A., M. Yercan, Z. Albayram Doğan. Assessment of Food Security In The World and Turkey, 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture And Food Industry, 27-30 Eylül 2015, Saraybosna, Bosna Hersek.​
2015​Yılmaz, G., L. Aruğaslan.  Alt Havza Düzeyinde Sediment Ölçme ve Değerlendirme; Kocadere Havzası Örneği. 4. Uluslararası katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş, s: 49. ​
2014Albayram Doğan  Z., M. Yercan, A. Uzmay. The problems and suggested solutions about farmer’s organizations in dairy cattle, 25th International Scientific-Expert Congress on Agriculture and Food Industry, Çeşme-İzmir, 25-27 Eylül 2014, (Sunulu Bildiri)
2014​Albayram, Z., K. Mattas, E. Tsakiridou. Purchasing local and non-local products labeled with geographical indications (GIs), Operational Research International Journal, Volume 14, Issue 2, 237-251. DOI 10.1007/s12351-014-0154-9. Published online: 15 July 2014.​
2014Bayram Onaç H. Duyusal analizde uygulamalı teknik eğitim. Analiz'35 İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Md.Yayını, 21, 24-25.​​
2014Bayram Onaç H., R.B Baran. Balda polen sayımı analizi. Analiz'35 İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Md.Yayını, 22, 22.​
2014​Çelik, Z. Biyoçeşitliliğin korunmasında kadınların rolü, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, s. 16-19.
2014Çelik, Z. Yerel tohumların korunması için katılımcı eylem araştırması: İzmir, Karaot Köyü ve Yöresi, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, s. 97-106​
2014Deveciler M., Bora E. Meyve Ağaçlarında Gövde Çap Varyasyon İndekslerinin Sulama Planlama ve Tahmininde Kullanılma Olanakları, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu / TEKİRDAĞ (Poster Bildiri). 21-23 Mayıs 2014, (Basım aşamasında).​
2014Gunduz, M., N. Korkmaz, S.  Asık. Effects of irrigation with domestic treated wastewater on the some soil chemical properties. The 18th World Congress of CIGR. Agricultural and Biosystems Engineering- Upgrading the Quality of Our Life. 16-19 September 2014. Behijing- China.​
2014Gündüz, M. ve N. Korkmaz. Gediz Nehri Emiralem Regülatöründe bazı su kalitesi göstergelerinin zamansal değişimi, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ.​
2014Gündüz, M. ve N. Korkmaz. Karık ve ardışık karıkta kısıntılı sulama uygulamalarının mısır verimine etkisi, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ.​
2014​Gündüz, M., N. Korkmaz, S. Şen, Z.L. Bilir, Ş. Göçmez, Ş. Aşık. Evsel kaynaklı arıtılmış suların bazı toprak ve bitki özellikleri üzerine etkileri, UTAEM 2014-02, Menemen.
2014​Korkmaz, N. ve M. Gündüz. Hidrojel uygulamalarının toprak nem içeriği ve buğday verimine olan etkisi, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ.
2014​Korkmaz, N., M.  Gündüz ve Ş. Aşık. Menemen sol sahil sulama alanının denize yakın bölgesinde taban suyu derinliği ve kalitesinin zamansal değişimi, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ.
2014Korkmaz, N., M. Gündüz, N. Özden, S. Şen, Z. L. Bilir, S. Aşık, A.B. Tekin, Ş. Güzelses. Menemen sol sahil sulama alanında taban suyunun mekânsal ve zamansal değişiminin jeoistatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi, UTAEM 2014-01, Menemen.​
2014Metinoğlu, F., Z. Albayram Doğan, İ. Özdemir Ekinci. Türkiye'de kuraklık ve çölleşmenin kırsal göçe etkileri, 2. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Eylül 2014, Konya, (Poster Bildiri)​
2014Ozaydın, K., N. Korkmaz, S. Şen. Bitki su tüketimi çalışmalarında kullanılabilecek veri tabanı tasarımı. II. Drought and Desertification Symposium with International Participation. 16-18 September 2014 Konya.​
2014​Özden, N., N. Korkmaz, M. Gündüz. Menemen sağ sahil sulama alanında arazi bilgi sisteminin su yönetiminde kullanılması. II. Drought and Desertification Symposium with International Participation. 16-18 September 2014 Konya.
2014Rahmanoğlu N. Ağır metaller ve fitoremediasyon. UTAEM E-Bülten, 3, 4​
2014​Şahin Taysun K. Hatalı arazi kullanımına dair Ege'de bir örnek alan çalışması. Tarım TR Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül, 11, 46-47
2014Şahin Taysun K., N. Özden,  E. Nurlu, A. Taysun. İzmir İli Torbalı ve Kemalpaşa İlçelerinde arazi bozunumunun değerlendirilmesi, II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Konya,16-18 Eylül, s.92.​
2014Tarı Akap, P., S. Aras, D. Kahraman. Subsurface irrigation as a promising approach to reduce pathogenic impact when using wastewater. Bridging the gap between increasing knowledge and decreasing resources, Tropentag, September 17-19, 2014, Progue, Czech Republic. (Sunulu Bildiri)​
2014Tarı Akap, P., S. Aras, D. Kahraman. The determination of pathogenic contamination of lettuce irrigated by treated waste water. 8th Egerton University International Congress, Kenya. ​
2014Tarı Akap, P., S. Aras, N. Rahmanoğlu. Evsel kaynaklı arıtılan atık suların sulamada kullanılabilirliği üzerine bir inceleme, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (Poster), 21-23 Mayıs, Tekirdağ.​
2014Tarı Akap, P., S. Aras, Ş. Yuzbaşı. The investigation of pathogenic situation of soil irrigated by trated wastewater. 9th International Soil Congress on the Soul of Soil and Civilization. 14-16 October 2014, Side, Antalya. (Poster Bildiri)​
2014Taysun, A., N. Özden, K. Şahın Taysun, M. Okur. Manisa Akselendi Ovasında kumul oluşumuna ve gelişimine etki eden bazı faktörlerin irdelenmesi ve bunların Karapınar kumul aktivitesi ile karşılaştırılması, II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Konya, 16-18 Eylül, s.93.​
2014Uzmay, A., M. Yercan, Z. Albayram dogan. Recent developments on economics of milk and dairy products in the World and Turkey, 25th International Scientific-Expert Congress on Agriculture and Food Industry, Çeşme-İzmir, 25-27 Eylül 2014, (Sunulu Bildiri)​
2014Yercan, M., A. Uzmay, Z. Albayram Doğan. Factors affecting consumer preferences between red meat and chicken meat; A Case of Izmir, 25th International Scientific-Expert Congress on Agriculture and Food Industry, Çeşme-İzmir, 25-27 Eylül 2014, (Sunulu Bildiri)​
2014Yılmaz G., G. Yüceerim, M. Deveciler. İklim değişikliği sürecinde Kocadere Havzası yağış ve akımlarında gözlenen değişiklikler, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (Poster), 21-23 Mayıs, Tekirdağ.​
2014​Yılmaz, G., E. Bora, L. Aruğaslan. Balıkesir-Bigadiç Kocadere Havzasında yağışların miktar ve şiddetlerinin yersel, zamansal değişimi, II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu (Poster), 16-18 Eylül 2014, Konya.
2014​​​Yüceerim G., G. Yılmaz. Model ve simülasyonlar için önemli bir parametre olan toprak nemi izleme yöntemleri, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (Poster), 21-23 Mayıs, Tekirdağ.​
2013Gül A., Özaktan H., Kıdoğlu F., Tüzel Y., 2013. Rhizobacteria promoted yield of cucumber plants grown in perlite under Fusarium wilt stress. Scienta Horticulturae 153: 22-25.
2013Erdal, Ü.,  Sökmen, Ö., Göçmez S., Bilir L., Üner K., Okur N., Okur B., Anaç D., Ongun A.R., Ertem A., Çakmak R., Turgut E. 2013. Bağ Yetiştiriciliğinde Organik Ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri (UTAEM 2013-02) Sonuç Raporu, Menemen, İzmir.
2013Erdal Ü., Ölgen M. K., Sökmen Ö., Özden N., Göçmez S., Bilir L., Metinoğlu F., Üner K. 2013. Orta Gediz Havzasında Tarımsal Amaçlı Ekolojik Bölgelendirme (UTAEM 2013-01) Sonuç Raporu, Menemen, İzmir.
2013Erdal, Ü.,  Sökmen, Ö., Göçmez S., Bilir L., Üner K., Okur N., Okur B., Anaç D., Ongun A.R., Ertem A., Çakmak R., Turgut E. 2013. Pamuk Yetiştiriciliğinde Organik Ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri (UTAEM 2013-03) Sonuç Raporu, Menemen, İzmir.
2013Demirkıran, O., İ. Oğuz, E. Karaş, K. Kuşvuran, G. Yılmaz 2013. Su Havzalarında Sediment Verimi
2013Deveciler M., Yüceerim G., 2013. İklimsel Sürecin Tanımlanmasında Ağaç Yaş Halkaları Ve Stabil İzotop Oranlarından Yararlanma Olanakları, III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / TOKAT (Poster bildiri). 22-24 Ekim 2013, 877-884.
2013Yılmaz G., İ. Abalı, N. Aykanlı, C.O. Acar (2013). Balıkesir – Bigadiç Kocadere Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (UTAEM 2013-05), (Sonuç raporu), Menemen-İzmir.
2013Deveciler M., Yüceerim G., 2013, İklimsel sürecin tanımlanmasında ağaç yaş halkaları ve stabil izotop oranlarından yararlanma olanakları. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 22-24.Ekim, TOKAT. s: 877-884.
2013Özden N., Göçmez S., Bilir Z. L., Sökmen Ö. 2013. Turgutlu, Ahmetli Ve Salihli Ovaları Tarım Arazilerinin Potansiyel Toksik Element Ve Bitki Besin Maddesi Kapsamları  (UTAEM 2013-04) Sonuç Raporu, Menemen, İzmir.
2013Belge A., M. Özen, F. Çobanoğlu, R. Konak, N. Tan, H. Kocataş, E. Tutmuş, B. Ertan, S. Şen, N. Korkmaz, M. E. İrget, M. Tepecik, 2013. Toprak Makro - Mikro Bitki Besin Elementleri ve Toprak Neminin İncir Ağaçlarında Erken Yaprak Dökümü Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi , 3-7 Haziran 2013, Nevşehir.
2013Bilir, L., Göçmez, S., Kayam, Y., "İzmir İlinde Tesis Edilen Yapay Sulakalanların Giderim Performansları" , III.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 22-24 Ekim-2013 -Tokat
2013Bilir Z. L., Göçmez S., Kayam Y. 2013. İzmir İlinde Tesis Edilen Yapay Sulak Alanların Giderim Performansları (TAGEM-TOPRAKSU- 2012/151) Sonuç Raporu, Menemen, İzmir.
2013Gündüz, M. ve Korkmaz, N., 2013. Damla Sulama Sistemi İle Pamuğun Su Verim İlişkilerinin Belirlenmesi, 3. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim 2013, s: 773-780. Tokat.
2013Gündüz, M. ve Korkmaz, N., 2013. Damla Sulama İle Farklı Sulama Uygulamalarının Pamuğun Kök Bölgesi Toprak Nem Değişimi Üzerine Etkisi, 3. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim 2013, s: 742-749Tokat.
2013Korkmaz, N., Gündüz, M., Avcı, M., Âşık, Ş., Ünal, H.B., 2013. Tersiyer Kanallar Düzeyinde Su Dağıtım Performansı: Menemen Sulaması Örneği, 3. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim 2013, s: 789-798, Tokat.
2013Metinoğlu F., IŞIN F., Adsan H. A. 2013. Kimyevi Gübre Ve Toprak Analizi Desteğinin Sosyo - Ekonomik Açıdan İncelenmesi (İzmir İli Örneği) (TAGEM  2012- 5) Sonuç Raporu, Menemen, İzmir.
2013Uzmay, A., Yercan, M., Albayram, Z. (2013) "Factors Affecting Consumer Preferences for Poultry Meat in Izmir Metropolitan City", 24th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, Saraybosna, Bosna Hersek, 25-28 Eylül 2013, (Sunulu Bildiri)
2013Uzmay, A., Albayram, Z., Yercan, M. (2013). "The Developments of Milk Prices in Turkey and Seasonality Index", The Journal of Ege University Faculty of Agriculture, Special Issue, Volume 1, ss: 325-330. ISSN: 1018-8851.
2013Metinoğlu, F., Işın, F., Adsan, H. A., 2013, Kimyevi Gübre ve Toprak Tahlili Desteğinin Sosyo- Ekonomik Açıdan İncelenmesi (İzmir İli Örneği). Yayın No: TAGEM 2012-5, İzmir

 

2012Albayram, Z., Mattas, K., Tsakiridou, E. (2012). "Factors Affecting Consumer Behaviour When Purchasing Local and Non-Local Products Labeled with Geographical Indications (GIs)". 23rd International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, 27-29 Eylül 2012 (Sunulu Bildiri)
2012Uzmay, A., Albayram, Z., Yercan, M. (2012). "The Developments of Milk Prices in Turkey and Seasonality Index". 23rd International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, 27-29 Eylül 2012 (Sunulu Bildiri)
2012Yercan, M., Tosun, D., Albayram, Z. (2012). Book of Abstract of 23 International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry. Editör.
2012Adanacıoğlu, H., Albayram, Z. (2012). "A Conjoint Analysis of Consumer Preferences for Traditional Cheeses in Turkey: A Case Study on Tulum Cheese", Korean Journal for Food Science of Animal Resources, Vol. 32, No. 4, pp. 458-466(2012). DOI. 10.5851/kosfa.2012.32.4.458
2012Korkmaz, N., Gündüz, M., Tarı, P. 2012. Arıtılmış Evsel Kaynaklı Atıksuların Tarımsal Sulamada Kullanılması. ETAEM Bahçe Bitkileri Grubu BAV toplantısı, yayın no:151, s(27-36), İzmir
2012Korkmaz, N. and M. Avcı, 2012. Evaluation of Water Delivery and Irrigation Performances at Field Level: the case of the Menemen Left Bank irrigation district in Turkey. Indian Journal of Science and Technology, 5(2)2079-2089.
2012Gündüz, M., Korkmaz, N., Şen, S. 2012. Nokta Kaynaklı Yağmurlama Sistemi Kullanarak Pamuğun Su Verim İlişkisinin Belirlenmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, , E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 24-25 Mayıs 2012, İzmir
2012Korkmaz, N., Gündüz, M., Bilir, L. 2012. Menemen Ovasında Eriğin Damla Sulama Programı. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 24-25 Mayıs 2012, Cilt 1(859-865), İzmir
2012Gündüz, M., Korkmaz, N., Tarı, P. 2012. Determination of Water-Yield Relationships of Cotton by Using Line - Source Sprinkler System. The International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" 15-17 May 2012, p(146-151). Çeşme-İzmir-TURKEY
2012Yüzbaşı, Ş., Kendirli, B. Bandırma İlçesi Kümes Tarımına Etkili Olan İklimsel Kriterlerin Belirlenmesi. II. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu Kitabı Cilt:2, S:899-906, 24-25 Mayıs 2012, İzmir.
2012

Candan N., 2012 Fertigasyon ve Önemi, Tarım Türk, Sayı:37, Sayfa:18-22

 

2012Yılmaz, G., C.O. Acar, H.Uysal,N.Özden (2012). Rainfall Erosivity Factor (R) Values Determined from Daily Rainfall Data and Its Annual Distribution in Balikesir-Bigadiç Kocadere Creek Watershed. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", 15-17 May,Çeşme-İzmir.
2012Avcı M., Yüceerim G., 2012. Eğimli arazilerde en uygun damla sulama sistemi tasarımında doğrusal programlama tekniğinin kullanımı. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu / İZMİR , s: 125-132
2012Deveciler M., Yılmaz G., Yüceerim G., Acar C. O., 2012. İklim değişikliği sürecinde Kocadere havzası maksimum, minimum ve ortalama hava sıcaklıkları ile yağış dizilerinde gözlemlenen değişiklikler ve eğilimler. Ege tarımsal araştırma enstitüsü bahçe bitkileri grubu bölge alışveriş toplantısı bildirileri / İZMİR. S; 17-25.
2012Yavuz M.Y., Cakir R., Kavdir Y., Deveciler M.,(2012).Irrigation water management for sprinkler irrigated corn using rooting data obtained by the minirhizotron technique. International Journal of Agriculture & Biology ISSN Print: 156-8530; ISSN Online: 1814- 9596. 11-360/MFA/ 2012 / 14.1.11-19pg.
2012Deveciler M., Yavuz M. Y., Çakır R., Kavdir Y., 2012. Sulama düzeylerindeki değişimin mısır bitkisi azot kullanımına etkileri. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu / İZMİR. (Sunulu bildiri) 215-221.
2012Deveciler M., Yılmaz G., Yüceerim G., Acar C. O., 2012. İklim değişikliği sürecinde Kocadere havzası maksimum, minimum ve ortalama hava sıcaklıkları ile yağış dizilerinde gözlemlenen değişiklikler ve eğilimler. Ege tarımsal araştırma enstitüsü bahçe bitkileri grubu bölge alışveriş toplantısı (Sunulu bildiri), İZMİR. S; 17-25.
2012Özden, N., Kurucu, Y., 2012. Parcel Based Crop Pattern Planning of the Left Bank Irrigation Area of Menemen Plain by Remote Sensing Tecgniques, 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, 2012, Çeşme-İzmir/TURKEY, v:3, p:290-295
2011Şahin Taysun K., Özden N., Yılmaz G., Acar O. , Nurlu E. ve Taysun A., 2011. UA ve CBS Teknikleri Yardımıyla İzmir İli Torbalı ve Kemalpaşa İlçeleri Örnek Alanında Arazi Bozulması'nın Zamansal ve Konumsal Değişiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi- TAGEM-BB-TOPRAKSU-2011/116/ Sonuçlandırılmış Proje/Mülga Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü
2011Gül A., Tüzel Y., Tüzel İ.H., İrget E., Kıdoğlu F., Tepecik M. Effects of nutrition and irrigation on sweet pepper production in volcanic tuff. 2011, Spanish Journal of Agricultural Research 9(1)
2011Deveciler M., 2011. Farklı yağmurlama sulama düzeylerinin mısır kök gelişimi ve nitrat yıkanması üzerine etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı- Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Y. Yavuz. 13.06.2011, 76s.
2011Yavuz M. Y., Çakır R., Kavdır Y., Bahar E., Deveciler M., 2011.Tekil lateral tekniği ile sulanan mısır bitkisi kök gelişiminin bitki su tüketimi üzerine etkisi. Çanakkale Tarım Sempozyumu (Sunulu Bildiri), 10-11 Ocak 2011, Çanakkale.
2011

Işık F., Yavuz M. Y., Çakır R., Kavdır Y., Deveciler M., Minirhizotron kamera ile elde

edilen kök görüntülerine göre yapılan sulamaların biber bitkisinin verimi, kök gelişimi ve su kullanım randımanlarına etkisi, 2011. Çanakkale Tarım Sempozyumu (Poster Bildiri), 10–11 Ocak 2011, Çanakkale.

2011Çankaya R., Yavuz M., Y., Bahar E., Deveciler M., 2011. Onsekiz Mart Çan Termik Santrali Uçucu Külünün Tarımsal Sulama Sistemlerinde Kullanılan Betonların Geçirgenlik Ve Mukavemet Özelliklerine Etkileri. Çanakkale Tarım Sempozyumu (Poster bildiri) 10–11 Ocak 2011, Çanakkale.
2011Esetlili, M.T., Özen, F., Özden, N., Bolca, M., Kurucu, Y., Altınbaş, Ü., 2011. Uzaktan Algılama Teknigi Kullanılarak Zeytin Agaç Varlığının Belirlenebilirligi, Torbalı (İzmir) Örnegi. Ulusal Zeytin Kongresi, 22-25 Şubat 2011, Akhisar-Manisa.
2011Gündüz, M., Korkmaz, N., BİLİR, Z.L., ŞEN, S. 2011. Şeftalide Farklı Sulama Uygulamalarının Meyve Kalitesi ve Bitki Besin Elementleri İçeriği Üzerine Etkileri. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-25 Kasım 2011, s(1066-1071), Ankara.
2011Gündüz, M., Korkmaz, N., Kayam, Y., Şen, S. 2011. Buğdayda Farklı Sulama Uygulamalarının Kök Bölgesi Toprak Nem Değişimi ve Verim Üzerine Etkisi. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-25 Kasım 2011, S(1020-1028). Ankara.
2011Gunduz, M., N. Korkmaz, S. Asik, H. B. Unal, and M. Avci., 2011. The Effects of Various Irrigation Regimes on Soil Water Balance, Yield and Fruit Quality of Drip Irrigated Peach Trees. ASCE Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 137(7)426-434 doi:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000310.


​Research Reports​​Year Title of Publications
2009Güncellenebilir Arazi Bilgi Sisteminin Sulama Şebekesi Düzeyinde Toprak ve Su Yönetiminde Kullanılması
2009Türkiye'de Kuraklık Yönetimi Uygulamaları; Karşılaşılan Sorunlar ve Etkin Bir Kuraklık Risk Yönetimi için Yaklaşımlar
2009Menemen Sol Sahil Sulamasında Tersiyer Kanal ve Tarla Düzeyinde Su Dağıtım Performansının Değerlendirilmesi
2009Manisa İlinde Bazı Sulama Teislerinde Fiziki ve Sosyo Ekonomik Kaynaklı İşletme Sorunları ve Çözüm Olanakları
2008Gediz Havzası Tarım İşletmelerinde Ürün Desenine Uygun Mekanizasyon
2008Göllendirmeli ve Ardışık Göllendirmeli Karık İşletim Biçimlerinin Pamuk Bitkisinde Karşılaştırılması
2006Toprak İşleme Alet ve Makinelerınde İş Organlarının Aşınmasının Yakı, Güç ve Zaman Gereksinimi Üzerindeki Etkileri
2005Çanakkale-Çan Yalama Deresi Havzasında Yağış ve Akımların  Araştırılması
2005Bitki İçsel Düzeyini ve Yaprak Sıcaklığını Ölçen Tekniklerin Pamuk Sulamasında Kullanılması
2005Ege Bölgesinde Şeftalinin Damla Sulama Programı
2003Ege bölgesinde Şeftalinin Azotlu gübre Gereksinimi
2003Gediz Havzası Koşullarında Damla Sulama Yöntemiyle Bağın Sulama Programı
2002Plastik Malçlama Tekniği İle Erken Ekimin, Pamukta Su Tasarrufuna, Verime ve Kalite Üzerine Etkileri
2002Menemen Ovası Koşullarında Ispanağın Azotlu ve Fosforlu Gübre Gereksinimi
2002Ege Koşullarında En Fazla Azot Tespit Etme Özelliği Gösteren Fasulye Nodozite Bakterilerinin (Rhizobium Phaseoli) Sera ve Tarla Koşullarında Seçilmesi
2001Çanakkale -Bayramiç Eğridere Havzası Yağış ve Akım karakteristikleri
2001Infrared Termometre Tekniğinin Pamuk Sulamasında Kullanılma Olanakları
2001Ege Bölgesi Halofit vejetasyonun Ekolojisi
2001Menemen Ovası Koşullarında Pırasanın Azotlu ve Fosforlu Gübre Gereksinimi
2001Menemen Ovası Koşullarında Erkenci Karnabaharın Azotlu ve Fosforlu Gübre Gereksinimi
2001Menemen Ovası Koşullarında Maydanozun Azotlu ve Fosforlu Gübre Gereksinimi
2000Balıkesir Yöresinde Sarımsağın Azotlu Gübre İhtiyacı
2000Balıkesir Yöresinde Kuru Soğanın Azotlu ve Fosforlu Gübre Gereksinimi
2000Menemen Ovası Koşullarında Göbekli Marulun Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteği
2000Manisa İli Saruhanlı İlçesi Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi Optimal İşletme Organizasyonları ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü
1999Pamuk Tarımı Yapılan Menemen Ovası Topraklarında Verim, Toprağın Organik Madde Miktarı ve Mikrobiyolojik Aktivite Üzerine Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Etkisi
1999Balıkesir Koşullarında Mısırın Su-Verim İlişkileri
1999Değişik Bor Konsantrasyonlu Sulama Sularının Pamuk Verimi ve Toprak Bor Birikimine Etkileri
1999Söke Ovasında Kış Yıkamalarının Taban Suyuna ve Topraktaki Tuz Dengesine Etkisi
1998Ege Bölgesinde Kontur Sürüme Ait P Faktörünün Yapay Yağmurlayıcı (=Rainfall simulator) ile Arazi Koşullarında Saptanması
1997Ege Bölgesinin Sulanabilir Alanlarında Yetiştirilen Ekmeklik ve Makarnalık Buğdayın Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteği ile Olsen Fosfor Analiz Metodunun Kalibrasyonu
1997Menemen Ovasında İkinci Ürün Mısırın Su Tüketimi
1997Orta Gediz Havzasında Şeritvari Ekim Sisteminin Su Erozyonuna Etkisi
1997Akhisar Civarında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Toprak Özellikleri ve Rüzgar Erozyonu Denklemi Faktörlerinin Hesaplanması
1996Denizli Sarayköy Ovası Kapalı Drenaj Projeleme Kriterleri
1996Lizimetre Koşullarında Pamuk İçin Drenaj Projeleme Kriterleri
1996Ege Bölgesinde Pamuk ve 2.Ürün Mısır Tarımında Kullanılan Tarım Alet ve Makinelerin Zaman ve Yakıt Tüketimleri
1995İzmir Yöresinde Mekanik Scraper'le Yapılan Tesviye çalışmalarında Zaman, Yakıt Tüketimi ve İş Başarıları
1995Menemen Yöresinde Değişik Tarımsal Mekanizasyon Uygulamalarının İkinci Ürün Mısır Verimine ve Anız Yakılmasının Toprağın Mikrobiyolojik Aktivitesine Etkileri
1995Organik Gübrelerin Azotlu Gübrelerle Birlikte Kullanılma Olanakları, Pamuk, Buğday ve 2.Ürün Mısır Verimine Etkileri ile Toprağın Besin Bilançosu
1995Menemen Ovası Koşullarında Farklı Sulama Yöntemleri İle Sulamanın Pamuk Verimine ve Su Kullanımına Etkileri
1995Çivril Ovası Tuzlu-Sodyumlu ve Borlu Topraklarının Islahı İçin Gerekli Yıkama Suyu ve Islah Maddesi İle Islah Süresi
1995Salihli Ovası Tuzlu ve Alkali Topraklarının Islahında Keçiborlu Kükürt İşletmesi Flotasyon Atıklarının Kullanma Olanakları
1994Farklı Sulama Yöntemlerinin Menemen Yöresinde 2. Ürün Mısır ve Soyanın Verimine ve Su Kullanma Randımanına Etkileri
1994Ege Bölgesi Koşullarında Patatesin Ticari Gübre İsteği ve Fosfor-Potas Analiz Metotlarının Tarla Denemeleriyle Kalibrasyonu
1993Balıkesir Yöresinde Farklı Sulama Programlarının Sanayi Domatesinin Verim ve Bazı Kalite Üzerine Etkileri
1993Ege Bölgesinde Farklı Sulama Programlarının Nazilli-84 ve Nazilli-87 Pamuk Çeşitlerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
1993Ege Bölgesi Koşullarında Sulamada Kullanılan Değişik Kalitede Sulama Sularının Pamuk Verimine ve Toprak Tuz Dengesine Etkileri
1993Söke Ovasında İkinci Ürün Ayçiçeğin Su Tüketimi
1993Gediz Havzasında Bağın Azot Fosfor ve Potasyumlu Gübre İstekleri
1993Ege Bölgesi Koşullarında Şark Tütünlerinin Ticari Gübre İstekleri ve Fosfor-Potas Analiz Metotlarının Tarla Denemeleriyle Kalibrasyonu
1993Menemen Yöresinde Tavuk Gübrelerinin ve Azotlu Gübre ile Kombinasyonlarının Patates Verimine Etkileri
1993Küçük Menderes Havzasında Biber Patlıcan ve Taze Fasulyenin Üretim Girdileri ve Maliyetleri
1991Manisa Saruhanlı Lütfiye Köyü Arazi Toplulaştırmasının Ekonomik Sonuçları
1992Sulama Suyundaki Bor Düzeylerinin Lizimetre Koşullarında, Toprakta Bor Birikimi İle Ayçiçeği Fasulye ve Çeltiğin Gelişmelerine Etkileri
1992Aşağı Gediz Havzasında Yuvarlak Çekirdeksiz Üzümün Su Tüketimi İle Sulamanın Verim ve Kaliteye Etkisi
1991Denizli Sarayköy Ovasında Doğal Jips İçeren, Tuzlu Sodyumlu Toprakların Islahı İçin Gerekli Yıkama Suyu Miktarı
1991Çanakkale-Ezine Bahçeli Göleti Bük Deresi Havzası Yağış Karakteristikleri (1981-1990)
1991Nazilli Bereketli Ovası Kapalı Drenaj Projeleme Kriterleri
1991Menemen Yöresinde İkinci Ürün Soyanın Su Tüketimi
1991Ege Bölgesi Koşullarında Mısır ile Sorgumun Ticaret Gübresi İstekleri ve Olsen Fosfor Analiz Metodunun Kalibrasyonu
1991İzmir ve Muğla Yöresinde Ticaret Gübrelerin Zeytin Verimi, Yağ Miktarı ve Yaprakların Besin Elementi Kapsamına Etkileri
1991Menemen ve Aydın Ovalarında Early Red ve Rio-Oso-Gem Şeftali Çeşitleri İçin Yaprakların Mikro Element Kapsamları Mevsimsel Değişimi ve Stabil Denemeleri
1991Ege Bölgesinde İkinci Ürün Soyanın Karma Bakteri Kültürü İle Aşılanmış Koşullardaki Azotlu Fosforlu ve Potasyumlu Gübre İhtiyacı
1990Menemen Yöresinde Mandalina Su Tüketimi
1990Ege Bölgesi Koşullarında Domates Biber ve Patlıcanın Ticari Gübre İstekleri İle Olsen Fosfor Analiz Metodunun Kalibrasyonu
1990Aşağı Büyük Menderes Havzasında Fosforun ve Bazı Toprak Özelliklerinin Çeltiğin Verimine ve Çinko Alımına Etkileri
1990Ege Bölgesinde Ayçiçeğinin Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteği İle Sulanan Koşullarda Olsen Fosfor Analiz Metodunun Kalibrasyonu
1990Gediz Havzasında Tesviye İşleminde Kullanılan Dozer-Scraper'e İlişkin Zaman, Yakıt Tüketimi ve İş Başarıları
1990Ege Bölgesinde Zeytinin Üretim Girdileri ve Maliyetleri
1989Muğla Yöresinde Çinko Eksikliği Görülen Mandarinlerde Arazların Giderilmesi
1989Orta ve Yukarı Büyük Menderes Havzası Sulama Rehberi
1989İzmir Kemalpaşa Koşullarında Zeytinin Su Tüketimi
1989Lizimetrede Değişik Taban Suyu Tuz Konsantrasyonu ve Düzeylerinin Pamuk Gelişimine, Verimine ve Topraktaki Tuz İçeriğine Etkisi
1989Salihli ve Söke Ovalarında Bandırma Gübre Sanayi Atığı Jipsli Materyalin Çorak Toprakların Islahında Kullanılma Olanakları
1989İzmir Yöresinde Pamuk Tarımında Kullanılan Tarım Alet ve Makinelerin İşletme Değerleri
1987Aşağı Büyük Menderes Havzasında Çinko Gübrelenmesinin Çeltik Verimine ve Çinko Konsantrasyonuna Etkileri
1987Menemen Yöresinde Ticaret Gübrelerinin Mandarin Ürününe ve Yaprakların Bazı Besin Elementi Kapsamına Etkileri
1987Ege Koşullarında Çeltiğin Ticari Gübre İsteğiyle En Uygun Azot Kaynağının Uygulama Zaman ve Şekli
1987İzmir Yöresinde Kavun ve Karpuzun Üretim Girdileri ve Maliyetleri
1987Ege Bölgesinde Yetiştirilen Kayısı, Şeftali, Mandalin, Kiraz ve Üzümün Üretim Girdi ve Maliyetleri
1986Aşağı Gediz Havzasında Çeltik ve Domatesin Üretim Girdileri ve Maliyetleri
1986Ege Bölgesinde İncirin Üretim Girdileri ve Maliyetleri
1986Salihli Ovası Kapalı Drenaj Projeleme Kriterleri
1986Ege Koşullarında Bakteri Kültürü Uygulamasının Soya Verimi ve Azot Kapsamına Etkisi ve Bakteri Suşlarının Azot Eşdeğeri
1986Menemen Yöresinde Hububat Sonra İkinci Ürün Olarak Yetiştirilecek Çeltiğin Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteği
1985Menemen Koşullarında Tansiyometrenin ve Alçı Blokların Pamuk ve Bağın Sulama Zamanlarının Saptanmasında Kullanılması
1985Aydın Yöresinde Ticaret Gübrelerinin Zeytin Ürününe ve Yapraktaki Bazı Besin Maddeleri Kapsamına Etkileri
1985Menemen Koşullarında Üniversal Denklem Faktörleri
1985Ege Bölgesi Koşullarında Topraktaki Sert Tabaka Kırılmasının Arpa-Buğday ve Tütün Verimine Etkisi
1985Menemen Ulucak Homojen Havzası Akımları
1985Menemen Ulucak Homojen Havzası Yağış Karakteristikleri
1985Ege Bölgesinde Patatesin Üretim Girdileri ve Maliyetleri
1984Ege Bölgesinde Kısıntılı Sulamanın Pamuk Verimine Etkisi
1984Menemen Ovasında Hububattan Sonra İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Tarla Fasulye Çeşitleri
1984Ege Yöresinde Nodozite Bakteri Kültürü İle Aşılamanın Sera ve Tarla Koşullarında Nohut Verimine ve Azot Kapsamına Etkisi
1984İzmir İli Çöplerinin İşlenmesi İle Elde Edilen Gübrenin Toprakların Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi
1984Menemen Ovasında Buğdayın Üretim Girdileri ve Maliyeti
1983Menemen ve Sındırgı Koşullarında Patatesin Azot-Su İlişkileri ve Su Tüketimi
1983Ege Bölgesinde Nodozite Bakteri Kültürü İle Aşılamanın Sera ve Tarla Koşullarında Bakla Verimine ve Azot Kapsamına Etkisi
1983Ege Bölgesinin Sulu Koşullarında Buğdaydan Sonra İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Patatesin Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteği.
1982Menemen Yöresi Sulu Koşullarında Ana Ürün ve 2.Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır. Çeşitleri
1982Menemen Yöresi Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Soya Çeşitleri
1982Ege Koşullarında Azotlu Gübre Çeşit ve Miktarlarının Buğday Verimine Etkileri
1982Menemen Koşullarında Pamukta Trifluralin Uygulanmasının Toprak Mikroflorasına Etkisi ve Verimle Olan İlişkisi
1982Menemen, Manisa ve Nazilli Yörelerinde Sulu Koşullarda Buğdaydan Sonra İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısırın Ticaret Gübre İsteği
1981Aşağı Büyük Menderes Havzası Sulama Rehberi
1981Menemen Ovası Koşullarında Pamuk ve Bağın Üretim Girdileri ve Maliyetleri
1981Menemen Yöresi Kuru Koşullarında Tütünün Üretim Girdileri ve Maliyeti
1981Ege Bölgesinde Sodik ve Tuzlu Sodik Toprakların Islahı İçin Gerekli Jips ve Yıkama Suyu Miktarları İle Yıkama Süresinin Tespiti
1981Menemen Ovası Tuzlu Sodik Topraklarında Çeltik Su Gereksiniminin Tarla Parsellerinde ve Lizimetrede Saptanması
1981Gediz Havzası Sulama Rehberi
1981Menemen Ovası Koşullarında Pamuğun Değişik Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Erkenciliğe ve Verimine Etkisi
1981Menemen Ovası Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Kavun Çeşitleri
1981Menemen Koşullarında Buğdaydan Sonra İkinci Ürün Mısırda Bazı Yaprak Gübrelerinin Topraktan Gübrelemeyle Karşılaştırılması
1981Ege Koşullarında Yerli Buğdayların Ticari Gübre İsteği ve Olsen Analiz Metodunun Tarla Denemeleriyle Kalibrasyonu
1981Ege Koşullarında Yüksek Verimli Buğdayın Ticari Gübre İsteği ve Olsen Fosfor Analiz Metodunun Tarla Denemeleriyle Kalibrasyonu
1981Ege Koşullarında Pamuğun, Azot, Fosfor ve Potas Gereksinimi ve Olsen Fosfor Analiz Metodunun Tarla Denemeleri İle Kalibrasyonu
1980Sulu Koşullarda Menemen Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilecek Patates Çeşitlerinin ve Dikim Zamanının Saptanması
1980Menemen Ovasında Yetiştirilecek Yüksek Verimli Çilek Çeşitleri
1980Menemen Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilecek Uygun Domates Çeşitlerinin Saptanması
1980Ege Koşullarında Nodozite Bakteri Kültürü İle Aşılamanın Tarla Koşullarında Fiğin Verimi İle Azot Kapsamına Etkisi
1978Menemen Ovası Sulama Şebekesinde Sulama Randımanlarının Saptanması
1978Menemen Ovasında Yoncanın Azot-Fosfor İhtiyacı İle Fosfor Uygulama Zamanının Saptanması
1978Menemen Ovası Koşullarında Fiğ Bitkisinin Yeşil Gübre Değerlerinin Saptanması
1976Gediz Havzası Menemen Alüviyal Topraklarında Değişik Drenaj Sistemlerinde Tuzların Yıkanması
1976Menemen Yöresinde Bakteri Kültürü ile Aşılanmanın Tarla Şartlarında Yonca Mahsul Verimi ve Azot Kapsamına Etkisi
1976Menemen Ovası Sulama Şebekesinde Su Naklinde Meydana Gelen Kayıplar Üzerinde Araştırmalar
1975Sel Sularının Kışın Bağlarda Kullanılmasının Nem Muhafazası ve Verimlilik İlişkilerinin Tespiti
1974Ege Bölgesinde Sulu Şartlarda İkinci Bitki Olarak Yetiştirilecek Domates Bitkisinin En Uygun Ekim ve Dikim Zamanının Tespiti.
1975Ege Bölgesinde Ziraat Yapılan Erkenci, Orta ve Geç Karnıbahar Çeşitlerinde En Uygun Ekim ve Dikim Zamanının Tespiti
1972Ege Bölgesi Havzalarında Yağış Analizleri ve Yağış Tekerrür Tahminleri
1972Ege Bölgesi İklim Faktörlerine Göre Toprakta Su Birikmesi, İklim Karakterleri, Kuraklık İndisleri, Kuru ve Yaş Ayların Tespiti
1972Aşağı Gediz Havzası Bitki Su Tüketimleri ve Su Kullanma Katsayıları Testleri
1968Ege Bölgesi Zirai Sulama Rehberi
1965Gediz Havzası Zirai Sulama Rehberi
1965Menemen Sulama Şebekesi Dahilinde Üretim Tipi ve Asgari İşletme Büyüklüğü
1957Sulama Rehberi​

YUKARI