Yemler ve Hayvan Besleme Bölümü

​Yem değerlendirme, yem teknolojileri analiz teknikleri,alternatif yem kaynakları,çayır mera otlatma sistemleri, meraya dayalı otlatma sistemleri ve hayvan besleme konularında araştırmalar yapmak bu bölümün görevleri arasındadır.Hayvan Besleme Laboratuvarı ve Yem hazırlama ünitesi bu bölüme bağlıdır.

  • Yemler ve Hayvan Besleme Laborautvarı
  • Personel

Laboratuvarda kaba ve kesif yemler kimyasal in vitro ve in situ yöntemlerle analiz edilmektedir. Alternatif yem kaynakları ve samanın çeşitli kimyasal maddelerle muamelesi ile yem değerinin yükseltilmesi konularında çalışmalar yapılmıştır.

Laboratuvarda bulunan HPLC, gaz kromatografi, atomik absorbsiyon spektrometre, Uv-visible spektrometre, polarimetre ve refraktometre ile silaj aletleri, yemlerde yağ asitleri, element analizleri, nişasta ve şeker analizleri yapılabilmektedir.


İsim Unvan Görev Dahili Tel.
Dr. Arzu EROL TUNÇ
Ziraat Yüksek MühendisiBölüm Başkanı 226
Pınar ÖZDEMİR Ziraat Yüksek MühendisiAraştırmacı222
Gülşen YILDIRIM ŞENYER
Kimyager
Araştırmacı224
Abdülkadir ERİŞEK
Ziraat Yüksek Mühendisi​
Araştırmacı 282
​Barış KILIÇ
​Kimya Mühendisi
​Araştırmacı
​282
Özgür GÜVEN
LaborantAnaliz Görevlisi
227


 

''