Kurumumuz

1951 yılında Ankara Keçisi ve tiftik ıslahı çalışmaları yapmak üzere Çifteler Harasına bağlı olarak kurulan Enstitümüz, 1957 yılında doğrudan Tarım Bakanlığına bağlı bir Enstitü haline gelmiş ve çalıştığı konuları genişletmiştir. Zaman içinde alt yapısını tamamlayarak Suni Tohumlama, Embriyo Transferi, Yapağı-Tiftik ve Hayvan Besleme laboratuvarlarını kurmuş, Sığır Yetiştiriciliği, Koyun Yetiştiriciliği, Ankara Keçisi Yetiştiriciliği, Tavuk Yetiştiriciliği ve Tavşan Yetiştiriciliği konularında çalışmalarını sürdürmüştür. Bu faaliyetlerine en son teknolojiyi uygulayarak devam etmektedir. 1991 yılında Suni Tohumlama Laboratuvarı, 1999 yılında Yapağı-Tiftik Laboratuvarı, 2000 yılında Hayvan Besleme Laboratuvarı ve 2001 yılında Embriyo Transferi Laboratuvarı modern cihazlarla donatılmıştır. 2007 yılında Genetik Laboratuvarı kurulmuştur. Suni Tohumlama Laboratuvarında yıllık ortalama 700.000 doz dondurulmuş boğa sperması üretimi yapılmakta ve üretilen bu spermalar sıvı azot içerisinde stoklanmaktadır. Üretilen bu spermalar ve suni tohumlama malzemeleri düzenlenen aylık turlarla Türkiye`nin tüm bölgelerine dağıtılmaktadır. Suni Tohumlama Laboratuvarı yıllık sperma üretimini gelecek talepler doğrultusunda yılda 2.000.000 doza kadar çıkarabilecek kapasitededir. Yapağı-Tiftik ve Hayvan Besleme Laboratuvarları Enstitüde yürütülen araştırmaların yanında diğer Enstitüler ve Fakültelerde yapılan araştırma çalışmalarına da destek sağlamaktadır. Embriyo Transferi Laboratuvarı Biyoteknoloji ünitesi haline getirilmiştir. Talepler doğrultusunda özel sektörle de işbirliği yapılmaktadır.

Enstitümüz, çalışmalarını 1959 yılından beri kesintisiz yayınlanan Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi vasıtasıyla gerek teknik elemanlara, gerekse yetiştiricilere sunmaktadır. Ayrıca çıkardığı özel yayınlar ve yetiştirici broşürleri vasıtasıyla da hayvancılık konularında bilgi aktarımı yapmaktadır.

Her yıl düzenlenen Suni Tohumlama kurslarıyla Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri, Hizmet İçi Eğitim seminerleriyle Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisleri, Halk Eğitim programlarıyla da Yetiştiriciler eğitilmektedir. Özellikle dondurulmuş boğa sperması üretimi, stoklanması, dağıtımı ve suni tohumlama uygulamaları konularında yeni teknikler denenmekte ve bunlar sahaya aktarılmaktadır.

Enstitümüz bu faaliyetlerini Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü sıfatıyla sürdürmekte, yetiştiricilere ve dolayısıyla ülke hayvancılığına katkı sağlamaya devam etmektedir.

Enstitünün üzerinde kurulduğu arazi 2 Mayıs 1930 tarihinde Türkiye Tiftik Cemiyeti tarafından satın alınır. Burada yetiştirilen tiftik tekeleri Ankara Keçisi yetiştiricilerine dağıtılır. Böylece ilk tiftik keçisi ıslah çalışmaları da başlatılmış olur. 17.07.1951 tarihine kadar Türkiye Tiftik Cemiyeti bu görevine devam eder ve bu tarihte arazi ve binalar, Ankara Keçisi yetiştiriciliği ve tiftik ıslahı çalışmalarına devam etmesi koşuluyla, Tarım Bakanlığına devredilir. Tarım Bakanlığı burada Çifteler Harasına bağlı olarak aygır deposu ve tiftik keçisi numune ağılını kurarak tiftik keçisi ıslah çalışmalarını devam ettirir. 1957 yılında ismi değiştirilerek Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü adını alır ve doğrudan Tarım Bakanlığına bağlanır.

Enstitü Nisan 1959 tarihinde kendi adını taşıyan Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Dergisini yayınlamaya başlar.

Enstitüde, yapılan araştırmalara materyal sağlamak ve çevredeki yetiştiricilerin damızlık taleplerini karşılamak üzere 13.05.1960 tarih ve 7473 sayılı kanun ile Enstitü bünyesinde döner sermayeli Lalahan Yetiştirme ve Deneme Çiftliği kurularak Enstitü iki isimle çalışmalarına devam eder. Sonraki yıllarda Enstitüde, hayvancılık birimleri çoğaltılıp alt yapı geliştirilerek Ankara Keçisi ve tiftik araştırmaları yanında koyun yetiştiriciliği, sığır yetiştiriciliği, tavuk yetiştiriciliği, hayvan besleme, suni tohumlama ve embriyo transferi konularında araştırmalar da yapılmaya başlanır. Enstitü 1986 yılına kadar Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü adıyla görevine devam eder. 1986 yılında çıkan bir yasayla adı Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü olarak değiştirilir. Enstitü, 1998 yılında Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü olarak görevlendirilir. 2015 yılında Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi olarak ismi ve misyonu değişmiştir.

24.04.2002 tarih ve 103 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile Yozgat Yerköy Hayvancılık Araştırma Enstitüsü kapatılarak tüm mal varlıkları ile enstitümüze devredilmiştir.


ENSTİTÜNÜN KURULUŞ AMACI

Türkiye, sayısal bakımdan çok fakat, verimleri bakımından düşük olan hayvan varlıklarına sahiptir. Enstitümüz, hayvancılıktaki bu verim düşüklüğünü gidermek için ülkesel bazda veri toplayarak değerlendirmek, temel ve stratejik araştırmalar yapmakla görevlidir. Bu çalışma konularında laboratuvar altyapısını geliştirmekte ve imkanlar dahilinde diğer kuruluşlara yardımcı olmaktadır.

Araştırıcıların ve yayımcıların eğitimini yaptırmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, kongre, sempozyum ve panel gibi organizasyonlar düzenlemek, araştırma sonuçlarının kullanıcılara ulaştırılmasını sağlamak da Enstitünün görevleri arasındadır.

Bu amaçların yerine getirilebilmesi için Enstitü bünyesinde Yetiştirme ve Üretim, Islah ve Genetik, Yemler ve Hayvan Besleme, Biyoteknoloji, Tarım ekonomisi, Eğitim Yayım bölümleri kurulmuştur.

Enstitünün Lalahanda 290 dekarı ekilip biçilebilen arazi, 700 dekarı mera, 82 dekarı sarp arazi, 330 dekarı yollar, binalar ve ağaçlık alan olmak üzere toplam 1402 dekar arazi varlığı bulunmaktadır. 1997 yılında 4.071 dekar arazi Enstitünün kullanımından kaldırılmıştır. 2002 yılında Enstitümüze devredilen Yozgat Yerköy Hayvancılık Araştırma Enstitüsüne ait 2.400 dekarı ekilip biçilebilen 10.000 dekarlık arazi de kullanılmaktadır. Enstitüde 5 idare binası, 66 lojman, işçi - memur lokali, 20 kişilik misafirhane, yemekhane, atölyeler, 50 başlık 2 boğa ahırı, 250 başlık 4 inek ahırı, 800 başlık 3 koyun ağılı, 10.000 adetlik 4 tavuk kümesi, 300 tonluk 5 kaba yem deposu, 180 tonluk 3 silo, 300 tonluk 4 silaj çukuru, 600 tonluk içme suyu deposu, 2.400 tonluk 4 sulama havuzu, 15 araç ve 7 traktör vardır. Ayrıca, jeneratör, dahili telefon sistemi, merkezi ısıtma sistemi ve matbaası bulunmaktadır.

ENSTİTÜNÜN PERSONEL DURUMU
Enstitüde biri Müdür, ikisi Müdür Yardımcısı olmak üzere 18 Veteriner Hekim, 7 Ziraat Yüksek Mühendisi, 1 Kimya Mühendisi, 1 Kimyager, 1 Biyolog 10 Teknisyen, 6 Tekniker, 3 Laborant, 14 Memur ve 64 İşçi olmak üzere toplam 125 personel görev yapmaktadır.

Kuruluş yapısı.jpg

''