Islah ve Genetik Bölümü

Islah, genetik, biyometri ve kayıt sistemleri konularında çalışmalar yapmak bu bölümün görevleri arasındadır. Genetik Laboratuvarı ve Yapağı-Tiftik laboratuvarı bu bölüme bağlıdır.

  • Genetik Laboratuvarı
  • Yapağı Tiftik Laboratuvarı
  • Bölüm Personeli

Laboratuvar öncelikle sığırlarda pedigri doğrulaması yapabilmek amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla sığır ırkına ait çeşitli biyolojik materyallerden (kan, doku, folliküllü kıl ve sperma) DNA izolasyonu ve otomatize edilmiş kapiller jel elektroforez ile mikrosatelit analizi yapabilecek bir donanıma sahiptir. Gerek yurt içinde üretilen ve gerekse yurtdışından ithal edilen spermaların bildirilen boğalara ait olup olmadığının kontrolü, yurtiçinde sperma üretim izni alınacak boğaların pedigri doğrulamasına yönelik olarak genotiplendirilmesi, sperma ithalatı ve üretimi yapacak kişi ve kuruluşların yaptıracağı DNA analizlerinin yapılması, adli vakalar, sığırlarda ebeveyn tespiti laboratuvarın görevleri arasındadır. Laboratuvarda koyun, keçi ve manda türlerinde de yukarıda belirtilen analizlerin yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Ayrıca laboratuvar, STR (mikrosatellit), SNP, RFLP, AFLP, SSCP gibi değişik polimorfizmlerin tespiti ve bu tür verilere dayalı olarak yürütülen genetik çeşitlilik, genetik hastalıklar, QTL ve MAS gibi pek çok alandaki genetik çalışmaların yapılabileceği gelişmiş bir donanıma sahiptir.

TUBİTAK ile ortaklaşa yürütülen "Yerli hayvan genetik kaynaklarından bazılarının in vitro korunması ve ön moleküler tanımlanması" (Türkhaygen-1) projesi kapsamında yerli sığır, koyun, keçi ve bazı at ırklarına ait DNA örnekleri oluşturulan DNA bankasında saklanmaktadır.

Laboratuvarda yapağı ve tiftik gibi hayvansal liflerin yanında, pamuk gibi bitkisel liflerinde analizi yapılmaktadır. Enstitümüzdeki koyun ve keçilere ait yapağı ve tiftikler ile diğer Enstitü ve Kuruluşlardan gelen yapağı ve tiftiklerin analizleri bu laboratuvarda yapılmaktadır. Yapağı ve tiftiklerin incelik, uzunluk, ondulasyon, elastikiyet, mukavemet, kempli ve medullalı elyaf oranları gibi fiziksel özellikleri incelenmekte ve randıman oranı belirlenmektedir.

Laboratuvarın yıllık hayvansal elyaf numune işleme kapasitesi 3.000 adettir. Laboratuvar kendi alanında araştırma çalışmalarının yapıldığı donanımlı tek laboratuvardır.


Laboratuvar bünyesinde yapağı ve tiftik müzesi de bulunmaktadır. Müzede Türkiye'deki koyun ve keçi ırkları ile çeşitli ülkelerde bulunan koyun, keçi ve yapağı veren diğer hayvan ırklarına ait toplam 300 civarında yapağı ve tiftik örneği sergilenmektedir.

​İsim Unvan​ Görev​ Dahili Tel.
Dr. ​Vedat KARAKAŞ
Kim. Yüksek MühendisiBölüm Başkanı​240​
Sedat BEHREM
Ziraat Yük. Mühendisi
Yapağı Laboratuvar Sorumlusu​237
Aylin AYDOĞDU
​Veteriner Hekim
​Genetik Laboratuvarı Sorumlu Yöneticisi
​270
​Zeynep SEMEN
​Veteriner Hekim​
Araştırmacı​233
​Senem Esin SELÇUK
Biyolog​Araştırmacı270
​Ahmet AKÇAY
Biyolog​Araştırmacı
​239
​Dr. İlke ÜNLÜSOY
​Veteriner Hekim​Araştırmacı​270
​Yasemin ÇİÇEK
​Veteriner Hekim​Araştırmacı​238
​Mehmet KIZILASLAN
​Biyolog​Araştırmacı​239
​Yunus ARZIK
​Veteriner Hekim
​Araştırmacı
​239
​Fatma Gül KORKMAZ
​Veteriner Hekim
​Araştırmcı
​210
​Adem KARADAĞ
​LaborantAnaliz Görevlisi​241
Keziban KURUSAKIZ
Teknisyen​ ​Analiz Görevlisi​230
​Murat AKKUŞ
Laborant​Analiz Görevlisi​241
​Münür ÇALIŞKAN
​Laborant
​Analiz Görevlisi
241


''