Gıda Teknolojisi Bölümü

​İncir Araştırma İstasyonu bünyesinde "İncir Şubesi" içerisinde faaliyet gösteren Gıda Bilimi çalışmaları 2011 yılında Gıda Teknolojileri Bölümü'nün kurulmasıyla tek çatı altında toplanmıştır. Bölümümüzde 1 Gıda Mühendisi ve 2 Ziraat Mühendisi görev yapmaktadır. Gıda Teknolojileri Laboratuvarı 2013 yılında kurulmuş olup HPLC, UV/VIS Spektrofotmetre ve temel laboratuvar cihazlarıyla; mikotoksin, fenolik maddeler, flavonoidler, antosiyanin, toplam antioksidan kapasite, mineraller, C vitamini, renk, asitlik ve nem analizleri gibi temel deneyleri bünyesinde yapabilmektedir. 

Gıda Teknolojileri Bölümü; özel sektör, kamu ve üniversite işbirliği ile incir sektörünün yenilikçi bir anlayış içerisinde çağdaş teknolojileri uygulayabilir hale gelmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu anlayış içerisinde tüketicinin bilinçlenmesi, kaliteli ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Üreticilerin ise standartlara uygun üretim yapabilmeleri ve ürünlerini daha iyi değerlendirebilmeleri amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Temel görevi araştırma yapmak olan bölümümüzün, sektör paydaşları ve tüketicilere yönelik eğitim çalışmalarında bulunmak, tüketicileri bilinçlendirmek, bilimsel yayınlar üretmek, kongre ve sempozyumlara katılmak,  incirin kalite-fiyat endeksi hakkında politikalar üretmek ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak diğer hedefleri arasında bulunmaktadır.   

Sonuçlanan projelerin araştırma konuları:

 • İncir kurutma sistemlerinin geliştirilmesi.
 • İncir kurutmada yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılması.
 • Taze incirin depo ve raf ömrünü uzatmaya yönelik çalışmalar.
 • Kuru incir hasat metotlarının iyileştirilmesi.
 • İncirde gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalar.
 • Aflatoksin ve diğer mikotoksinlerin önlenmesine yönelik uygulamalar.
 • İyi tarım uygulamalarının gıda güvenliğine etkisi.
 • Katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesi.
 • İncirin fonksiyonel içeriğinin tesbiti ve tüketici sağlığı üzerine olumlu etkilerinin araştırılması.

 

Devam eden araştırmaların konuları:

 • Siyah renkli kuru incir üretilmesi.
 • Zorlamalı kurutma sistemleri kullanarak taze incirin kurutulması.
 • Kuru incirde aflatoksin analiz metotlarının iyileştirilmesi.​
''