Tarihçe

​​

1-   KURULUŞUN GENEL TANITIMI: 

 

a-)  Görevleri: 

Kuruluşumuz 1938 yılında önemli döviz kaynaklarından biri olan kuru incirle ilgili problemleri çözmek, ülkemiz incir yetiştiricilerine yararlı bilimsel çalışmalar yapmak üzere Aydın il merkezine 17 km. uzakta Erbeyli Köyü civarında "İncir Islah İstasyonu" adı altında faaliyete geçmiştir. Önceleri incir yetiştiricilerinin fidan ihtiyacını karşılamış olup, daha sonra % 70 incir fidanı yanında %20 zeytin,% 10 fıstık, kayısı ve erik fidanı üretimi de yapılmıştır. Ancak daha sonra su problemi yüzünden incir dışındaki meyve türleri kaldırılmıştır.

1957 yılından itibaren ülkemiz tavukçuluğunun gelişmesine paralel olarak, kültür ırkı damızlıkların bölgeye yayılmasını sağlamak amacıyla tavukçuluk çalışmalarına da başlamış olup, kuruluşun adı "Erbeyli Bahçe Kültürleri ve Tavukçuluk İstasyonu Müdürlüğü"olmuştur. Nihayet 1977 yılında "Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" haline getirilmiş, 1987 yılında  "İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" adını almıştır. Ardından 08.06.2011 tarih ve 27958 no'  lu mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü adı aldı. Son olarak Bakanlar Kurulu’nun 6 Mayıs 2015 tarihinde almış olduğu karar ile İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adı altında incir ve kestane konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Kuruluşumuzun toplam arazi varlığı 323.9 dekar olup bunun 167.6 dekarı Erbeyli'deki (merkez) arazi olup,31.3 dekarı İncirliova'daki ilek bahçesi, geri kalan 125 dekarı da Umurlu' daki bahçedir. 

İncir konusundaki çalışmalar şöylece özetlenebilir. Yürütülmekte olan ülkesel İncir Araştırmaları projesinin ıslah disiplini çalışmalarından olarak yurdumuzun Doğu Anadolu dışındaki her yeri taranarak 273 incir tip veya çeşidinin introdüksiyonu yapılarak Erbeyli ve Umurlu'daki bahçelerimizde kolleksiyona alınmıştır. Bunlar aynı zamanda Türkiye Bitki Genetik kaynakları projesinin materyali olarak da saklanmaktadır. Kuruluşumuz Türkiye Bitki Kaynakları projesinde incir gen kaynaklarını koruyup muhafaza etmekle görevlendirilmiştir. İntrodüksiyonu yapılan bu çeşitlerden bir kısmının pomolojileri yapılmış olup pomoloji çalışmaları devam etmektedir. Yine bu çeşitlerden ümit var olanlar ile Bodrum, Dalaman ve Fethiye'de adaptasyon çalışmaları yapılmıştır. İncirliova' daki ilek (erkek incir) kolleksiyonu bahçesinde 58 çeşidin kolleksiyonu ve pomoloji çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Ayrıca Sarılop çeşidinde klon seleksiyonu ve Sarızeybek isimli yeni bir çeşitte araştırma çalışmalarına devam etmektedir. 

Öte yandan sofralık incir çeşitlerinin soğukta muhafazası, gıda teknolojisi ekonomi, kuru incirlerde kalite konularında araştırma faaliyetleri devam etmektedir. 

İncir fidanı üretimi konusunda görevlendirilmiş tek resmi kuruluş olan Enstitümüz her yıl yetiştiricilerin ihtiyacı olan kurutmalık ve sofralık incir fidanlarını üretip satışlarını gerçekleştirmektedir.

Tavukçuluk şubesi 1979 yılından itibaren ülkesel Tavukçuluk Araştırma Projesi adı altında yeni bir proje ile etlik ana ve baba soylarının seleksiyonla ıslahı ve yeni soylar geliştirilmesi projesini başlatmıştır. Bu proje ile birlikte eski sürüler tamamen elden çıkarılmış, ıslah ve melezleme çalışmaları ile dış kaynaklı hibritlere dayalı yeni sürüler kurulmaya başlamıştır. 1983 yılında saf düzeyde çıkışlar başlatılarak ana hattından 40,baba hattından ise 27 horozluk familya kurulmak suretiyle pedigrili çıkışlar yapılmıştır. Ayrıca Dwarf genotipler üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır. Bu proje ile birlikte tavukçuluk şubesi ülkemizin resmi ve özel kuruluşlarının damızlık ve broyler ihtiyacını karşılamak üzere et tavukçuluğumuzun merkezi haline getirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen et tipi hibrit materyale "ERBRO" adı verilmiştir. Ülkemizde bilimsel manada bir ilk olarak organik etlik piliç ve yumurta konularında proje yürütülmüş olup, bu proje sonuçları vatandaşlarımızın faydasına sunulmuştur. 

Enstitümüzde tavukçuluk faaliyetleri Genel Müdürlük onayı ile 2018 yılında sonra ermiştir.


''