Yetiştirme Tekniği Bölümü

 • Bitki pasaportu ve sertifikasyon sisteminin yürütülmesi.
 • Baz materyali  oluşturmakla  görevli İstasyonumuzda  Doku Kültürü çoğaltım yöntemlerinden sürgün ucu kültürü ve meristem kültürü yöntemleri ile virüs , hastalık ve zararlılardan ari incir fidanı elde ederek, I ve II no'lu damızlık ünitelerinin kurulması
 • Biyoteknoloji çalışmalarından ''Doku Kültürü  Yöntemleri'' kullanılarak mikroçoğaltım çalışmaları yapılması,
 • Hasatsonrası fizyolojisi ile ilgili projeler yapılması taze ve kuru incirde hasatsonrası kayıpları azaltmaya yönelik uygulamalar ile ilgili çalışılmaların yapılması. meyvelerde  fiziksel kayıpların incelenmesi.
 • Organik Tarım ile ilgili çalışmaların yapılması.
 • Meyvelerde kalite kayıplarının nedenlerinin araştırılması, çatlama,güneş yanıklığı gibi olumsuz etkilerin nedenlerinin belirlemeye yönelik araştırmaların yapılması  Stres fizyolojisi ile ilgili projelerin oluşturulması. Öncelikle kuraklığa bağlı olarak su stresinden incir ağaç ve meyvelerinin etkilenme durumlarının incelenmesi.
 • Topraksız tarım yöntemi  ile ''Üretim Şubesi'' tarafından yapılan ''Standart Fidan Yetiştiriciliğinin''bölümümüz tarafından teknik olarak desteklenmesi bölümümüzün temel görevleri arasındadır.

Bölümümüzde halen devam etmekte olan ve sonuçlanmış projeler ;

DEVAM EDEN PROJELER

 • "Bazı Sofralık İncir Çeşitlerinin Uygun Hasat Zamanı Depolama Ve Taşımaya Dayanım Performanslarının Belirlenmesi'' (2010-2014)
 • Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi (111G148 No'lu  1007 – TÜBİTAK)

İş paketi : Organik Tarımda Kullanılmak Üzere Çoğaltım Materyali Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Alt proje  :    Organik İncir Fidanı Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi

 • Bazı İncir Çeşitlerinde Farklı Su Düzeylerinin Su-Verim İlişkileri Ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2014-2019)
 • ''Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Alternatif Toprak İşleme Yöntemlerinin Ağaç Gelişimi İle Meyve Verim Ve Kalitesine Etkileri'' Bazı İncir Çeşitlerinde Virüsten Ari Ön Temel Üretim Materyalinin Elde Edilmesi ve Sertifikalı Fidan Üretimine Yönelik Araştırmalar(2015-2017) 

SONUÇLANAN PROJELER

 • İncirde Farklı Dozda Azot Uygulamalarının Bazı Kalite Özellikleri Ve Aflatoksin Üzerine Etkisi (2006-2009)
 • Sarılop İncir Çeşidinde Kaolin Partikül Film Uygulamalarının Güneş Yanıklığı, Verim, Kalite ve Bazı Zararlılar (Carpophilus ve Drosophila) Üzerine Etkileri (2007-2010)
 • Zeytin Karasu Tortusunun Organik Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Ağaç Gelişimi, Verim Ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi (2006-2012)
 • "İncir Ağaçlarında Erken Yaprak Dökümünün (Zamansız Yaprak Dökümü) Nedenlerinin Araştırlması'' (2009-2012).
 • ''Eğimli Arazilerde İncir Verim Ve Kalitesinin Arttırılması'' (2007-2012)
 • "Organik İncirin Depolanmasında Raf Ömrünü Arttırmaya Yönelik Kekik Ve Defne Uçucu Yağlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması'' (2011-2013) 
''