Başarı Hikayemiz


BAŞARI HİKAYESİ- 1

Kurum: İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü İncirliova / AYDIN

Proje Tarihi: 2006-2008

Proje No: TAGEM/GY/06/11/01/117

Proje Adı: İNCİR LOKUMU ÜRETİMİ VE MUHAFAZASINDA; BAZI KATKI MADDELERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Bütçesi: 26.000,00 TL

Katılımcılar: İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

Proje Amacı:

Beslenme açısından önemli bir yere sahip olan inciri, başta gelişmekte olan çocuklar olmak üzere tüketiciler tarafından daha tercih edilir hale getirmek adına ürün çeşitliliği önemlidir.

Türkiye'de üretilen kuru incirler Ekstra, I. Sınıf, II. Sınıf ve Endüstriyel olarak sınıflandırılmakta olup bunların yaklaşık %20'lik kısmını Endüstriyel incirler oluşturmaktadır. Bu çalışma ile toksin bulaşmamış, gıda olarak değerlendirilmesinde sakınca bulunmayan fakat sofralık niteliği de olmayan incirlerin daha kârlı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu incirlerin albenisi iyi olmadığı için hurda diye sınıflandırılan incirlerle karıştırılıp alkol, pekmez ve yem sanayisine aktarılmaktadır. Sağlıklı olan meyvelerin bir kısmının incir lokumu ve türevleri olarak değerlendirilmesinde yarar vardır. Bu amaçla pazar değeri daha düşük olan Endüstriyel incirlerden incir lokumu üretmek ve üretim şartlarını optimize etmek hedeflenmiştir. 

Proje Sonucu:

İncir lokumu üretimi çalışmaları sonucunda %55 incir içeren ve hidrokolloit olarak sadece asit modifiye mısır nişastası kullanılan formül beğeni kazanmıştır. Çalışmalarımız sonucunda incir lokumu imalatında kullanılan incir pürelerinin çekirdeğinin kırılmış olması ile kırılmadan kullanılması arasında istatistiksel bir farklılık bulunmadığı için ek işçilik ve maliyet gerektiren çekirdek kırma işlemine gerek yoktur. Lokum imalatında olduğu gibi incir lokumu imalatında da ustalık mahareti ön plana çıkmaktadır. İyi bir incir lokumu elde etmek için şeker, su, sitrik asit ve nişasta karışımı lokum kazanında, lokum kıvamına gelinceye kadar (yaklaşık 2 saat ve SÇKM değeri 80-85 oluncaya kadar) pişirilmelidir. Pişirme işlemi bitince karemelizasyonu engellemek için ürünün sıcaklığı 50oC'nin altına düşmeden incir eklenmemelidir. Elde edilen ürünün depolanmasında 6 aylık raf ömrü için ambalaj veya incir konsantrasyonu ayrımı yapmaksızın Gıda Katkı Maddelerine gerek kalmadan depolama yapılabilir.

Kullanım Alanı:

Çalışmalarımız sonucu elde ettiğimiz ürün geleneksel tatlardan uzaklaşmadan üretilmesinin yanı sıra yeni tat ve aromasıyla yüksek beğeni kazanmıştır. Aydın'da incir ve incir ürünleri konusunda faaliyet gösteren 3 adet ticari firma incir lokumunu üretim konuları arasına dahil etmişlerdir. Bu firmalardan birisi ihracata yönelik üretim yapmaktadır.  

BAŞARI HİKAYESİ -2

İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

                                                        Erbeyli / AYDIN

Proje Tarihi: 2006-2012

Proje Adı: ZEYTİN KARASU TORTUSUNUN ORGANİK KURU İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AĞAÇ GELİŞİMİ, VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ

Bütçesi:41.500 TL   TAGEM projesi

Katılımcılar:

Proje yürütücüsü kuruluş: İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ 

Proje yürütücüsü: Berrin Şahin

Yardımcı Araştırmacılar:

Ramazan Konak

Birgül Ertan

Eşref Tutmuş

Aytekin Belge

Destekleyen kuruluş: ADÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ferit Çobanoğlu

Destekleyen kuruluş: EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BLM

Prof. Dr. Nur Okur

Prof. Dr. Burçin Çokuysal 

Projenin Amacı:

Zeytinyağı üretiminden kaynaklanan ikinci yan ürün karasudur. Çok yüksek bir organik kirlilik yüküne sahip olan karasuyun alıcı ortamlara hiçbir önlem alınmaksızın verilmesi sonucu ciddi çevre problemleri ile karşı karşıya kalınmaktadır. Yüksek arıtma maliyetleri nedeniyle karasu problemine, ekonomik olarak uygulanabilirliği olan teknolojik çözümler henüz geliştirilememiştir. Karasuyun çevreye boşaltımı kesinlikle yasaktır. Karasu organik madde, fosfor ve potasyumca zengin bir kaynaktır. Karasu %6-8 oranında katı madde içerir. Katı maddede % 20-24 organik madde, % 0.5-1.5 azot, % 0.5-1.5 fosfor, %1 potasyum bulunmaktadır.

Bu proje ile; incir ağaçlarına karasu tortusunun farklı miktarlarının ve farklı sıklıkta uygulamalarının; toprağın yapısal ve mikrobiyolojik özelliklerine, yaprağın mineral maddelerine, ağaç gelişimi, meyve verim ve kalitesine etkisi incelenmiştir. Karasuyun organik gübre olarak incir ağaçlarına uygulanabilirliğinin denenmesi, hem organik incir yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi olumlu yönde etkileyebileceği hem de karasu atığı gibi bir ülkesel kaynağı faydalı hale getirilebileceği, çevre kirliliğini azaltabileceği için önemli olduğu düşünülmüştür.

25 Kg/ağaç, 50 Kg/ağaç, 75 Kg/ağaç, 100 Kg/ağaç dozları her yıl ve iki yılda bir uygulanarak; farklı zaman aralıklarıyla yapılan uygulamanın ve farklı miktarların ağaç gelişimi, verim ve kaliteye etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Şekil 2. Karasu kesekleri traktörle ezilerek  ya da başka bir şekilde parçalanarak  ufak taneli hale getirilir.

Şekil 1. Zeytinyağı fabrikalarının atığı karasu


PROJE SONUÇLARI

 

Şekil 5. Hazırlanan karasu tortusu Ocak ayında kış yağışlarından önce incir ağaçlarına uygulanır. Projedeki verim ve kalite parametrelerinin istatistiki değerlendirilmesi sonucu 75 Kg/ağaç uygulaması en iyi sonucu vermiştir.

Şekil 3. Kullanıma hazır karasu tortusu 

Karasu tortusu uygulamalarının, ağaç gelişimini belirleyen sürgün uzunluğu ve boğum sayısı parametrelerini arttırıcı etkisi olmuş, verim artışı sağlanmıştır.

Farklı miktarda karasu tortusu uygulamaları güneş yanıklı incir oranını (%) azaltmış, dolayısıyla sağlam incir oranını (%) arttırmıştır. Bu durumun karasudaki potasyumdan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Şekil 4. İncir mevesinde güneş yanıklığı  ​

Karasu tortusu uygulamalarının, ağaç gelişimini belirleyen sürgün uzunluğu ve boğum sayısı parametrelerini arttırıcı etkisi olmuş, verim artışı sağlanmıştır.

Farklı miktarda karasu tortusu uygulamaları güneş yanıklı incir oranını (%) azaltmış, dolayısıyla sağlam incir oranını (%) arttırmıştır. Bu durumun karasudaki potasyumdan kaynaklandığı düşünülmektedir.​


''