DECISIONS

CODEARTICLE NAMEDECISIONS
ILSC_19_156Karadeniz Bölgesi Bazı Yerel Koyun Genotiplerinde Kuyruk Yağı Yağ Asitleri Profilinin BelirlenmesiORAL PRESENTATION
ILSC_19_185Metabolic Profiles of Fat-Tail Akkaraman Breed SheepORAL PRESENTATION
ILSC_19_043The Relationship Between Cox-2, Nrf2, Tlr2 Genes Expressıon Levels and Somatic Cell Count in Goat Milk Somatic CellsORAL PRESENTATION
ILSC_19_119Control of Ciliate Protozoa in The Rumen By Using a Mixture of Saponin and Stevia ExtractsORAL PRESENTATION
ILSC_19_036Relationship Between Forest With Goat Breeding in Turkey and the Effects of This Relationship on Goat BreedingORAL PRESENTATION
ILSC_19_027Gaziantep İlinde Halk Elinde Yetiştirilen İvesi Koyunlarında Bazı Döl ve Süt Verim ÖzellikleriORAL PRESENTATION
ILSC_19_123Niğde İli Merkez İlçede Halk Elinde Akkaraman Koyunlarının Bazı Performans Özelliklerinin Belirlenmesi Ve GeliştirilmesiORAL PRESENTATION
ILSC_19_065Comparison of Different Regression Tree Methods (Cart And Chaıd) for Determination of Some Environmental Effective Factors on Lactation Milk Yield in Anatolian BuffaloesORAL PRESENTATION
ILSC_19_191The Effect of Different Levels of Fumaric Acid And Malic Acid on In Vıtro True Digestibility of Vetch (Vıcıa Satıva L.) HayORAL PRESENTATION
ILSC_19_189Organik Yonca Kuru Otu İle Mısır Silajı Farklı Kombinasyonlarının In Vitro Gerçek Sindirilebilirliklerinin BelirlenmesiORAL PRESENTATION
ILSC_19_093Estimation of Genetic Parameter of Ultrasonic Measurements of Musculus Longissimus Dorsi Muscle in Karya Lambs at the Weaning PeriodORAL PRESENTATION
ILSC_19_094Lamb Birth Weight and Ewe Live Weights in Eşme Kıvırcık SheepORAL PRESENTATION
ILSC_19_092Phenotypic and Genetic Parameter Estimations for Litter Size of Eşme Kıvırcık EwesORAL PRESENTATION
ILSC_19_068The Effect of Reduction of Vitamin and Trace Mineral Mixture in Diet on İntestinal Morphology in Growing QuailsORAL PRESENTATION
ILSC_19_091Growth Performances and Survival Rates of Eşme Kıvırcık Lambs from Birth to WeaningORAL PRESENTATION
ILSC_19_146Estimation of Genetic Parameters of Milk Yield and Fertility Traits of Simmental CattleORAL PRESENTATION
ILSC_19_064Factors Affecting Birth, 6-Month And 12-Month Weight in Anatolian Buffalo CalvesORAL PRESENTATION
ILSC_19_144Determination of the Lactation Curve Parameters Using Different Equations in Holstein Cattle  ORAL PRESENTATION
ILSC_19_044Pırlak Kuzuların Büyüme Özellikleri Üzerine Bir AraştırmaORAL PRESENTATION
ILSC_19_199Pre- and Post-Weaning Growth of Akkaraman Sheep  in Kırşehir ProvinceORAL PRESENTATION
ILSC_19_004The Use of Conjugated Linoleic Acid As Feed Additive in Order to Promote Improve Meat Quality in Beef CattleORAL PRESENTATION
ILSC_19_164Some Production Characteristic of Hair Goat in the Farm Condition in Konya ORAL PRESENTATION
ILSC_19_136Kıl Keçisi Oğlaklarında Doğum ve Sütten Kesim Ağırlıkları ile Günlük Canlı Ağırlık Artışı Üzerine Bazı Faktörlerin EtkisiORAL PRESENTATION
ILSC_19_168Karaman İlinde Yetiştirilen Orta Anadolu Merinosu Kuzuların Büyüme ve Yaşama Gücü ÖzellikleriORAL PRESENTATION
ILSC_19_110Associations Between Host Genotype and Digital Dermatitis-Linked Treponema Spp. in Dairy Cattle LamenessORAL PRESENTATION
ILSC_19_031Slaughter and Carcass Characteristics of Kivircik, Karacabey Merino, German Black Head Mutton X Karacabey Merino,  Hampshire X Merino And Ramlıc Lambs Raised under Intensive Conditions*ORAL PRESENTATION
ILSC_19_118The Evaluation of the Kıvırcık Lambs Concerning Growing and Neonatal Loss Parameters Reared on Upland and Lowland Region in Bilecik Province of Turkey Pertaining to Climatic and Altitude FactorsORAL PRESENTATION
ILSC_19_023Association of Toll-Like Receptor 4 (Tlr4) Exon 3 Variants with Ovine Johne’S Disease (Ojd) SerostatusORAL PRESENTATION
ILSC_19_186Effect of Ration Protein and Energy Levels on Serum Biochemical Profile of Fatty Tailed SheepORAL PRESENTATION
ILSC_19_099The Effect of Pregnancy Stage and Housing Conditions on Hoof Health in Dairy HeifersORAL PRESENTATION
ILSC_19_176DNA Barkodlama Yöntemi İle Kangal Köpeklerinin Genetik Çeşitliliklerinin AraştırılmasıORAL PRESENTATION
ILSC_19_175Sivas İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Kangal Akkaraman Irkı Koyunlarda Dölverimi ÖzellikleriORAL PRESENTATION
ILSC_19_020Embriyo Transferi Taşıyıcı İneklerinde Korpus Luteum Büyüklüğünün Gebe Kalma Üzerine Etkisi*ORAL PRESENTATION
ILSC_19_002Effect of Acetyl-L-Carnitine on In Vitro Produced Bovine EmbryosORAL PRESENTATION
ILSC_19_182Effects of Whey Used as Drinking Water on İmmune, Oxidant and Antioxidant Parameters of Weaning LambsORAL PRESENTATION
ILSC_19_087Lactation Characteristics of Suruç SheepORAL PRESENTATION
ILSC_19_173Lactation Characteristics of İvesi Sheep Raised in Farmer ConditionsORAL PRESENTATION
ILSC_19_024Diyarbakır İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Anadolu Mandalarının Bazı Verim Özellikleri ORAL PRESENTATION
ILSC_19_049Lactation Characteristics of Mahalli Goat Raised in Farmer ConditionsORAL PRESENTATION
ILSC_19_151Pre- and Post-Weaning Growth of Karakaş Sheep Raised in Farmer ConditionsORAL PRESENTATION
ILSC_19_039The Growth and Development Characteristics of Zom Lambs Breedıng in Public Hands in Diyarbakır Province until the Weaning Period1ORAL PRESENTATION
ILSC_19_063Growth And Development Characterıstıcs Of Karakaş Lamb Produced In Dıyarbakır Rural Area1ORAL PRESENTATION
ILSC_19_016Genetic Evaluation of Pre- And Post-Weaning Growth of Zom Sheep Raised in Farmer ConditionsORAL PRESENTATION
ILSC_19_071Molecular Phylogenetic Analysis Of Mahalli Goats İn Diyarbakır RegionORAL PRESENTATION
ILSC_19_013Serbest Gezinmeli Sistemde Yetiştirilen Etlik Piliçlerde Yem Formu Ve Yeşil Ot Tüketiminin Performans Üzerine EtkileriORAL PRESENTATION
ILSC_19_075Muş İli Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi: Doğan Malakların Cinsiyet, Doğum Ve Canlı Ağırlık Artışları*ORAL PRESENTATION
ILSC_19_040Current State and Prospects of Using Traditional Types of Milk in the Technology of Dairy Products in Republic of KazakhstanORAL PRESENTATION
ILSC_19_102Sorgum Sudan Otu Hasılına Değişen Oranlarda Katılan Üzüm Cibresinin Silaj Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi ORAL PRESENTATION
ILSC_19_095Effects of Free Capric and Lauric Acid Supplementation on Performance Parameters of Broiler ChicksORAL PRESENTATION
ILSC_19_081Akkaraman ve İvesi Irkı Kuzuların Farklı Karkas Bölgelerindeki Yağların Yağ Asidi Kompozisyonunun BelirlenmesiORAL PRESENTATION
ILSC_19_014Evaluation Of Growth Traits Of Hair Goat Kids And Milk Yield Of Does Reared Under Breeder Condition İn Burdur Province#ORAL PRESENTATION
ILSC_19_138Hatay İlinde Sığır İç Hastalıkları Açısından Son Durak: Veteriner FakültesiORAL PRESENTATION
ILSC_19_109The Effects of Some Envıronmental Factors Affectıng on The Growth Traits in  Karacabey Merıno Lambs Raised in Tekirdağ for  Community Based Sheep İmprovement ProjectORAL PRESENTATION
ILSC_19_121İstanbul İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Anadolu Mandalarının Bazı Verim ÖzellikleriORAL PRESENTATION
ILSC_19_098Genetic Polymorphism Of Some Domestic Sheep Breeds İn TurkeyORAL PRESENTATION
ILSC_19_124Birth and 120-Day Weights of Feral Goats Reared under the Extensive Breeder ConditionORAL PRESENTATION
ILSC_19_145Farklı Materyallerle Zenginleştirilen Damızlık Horoz Kümeslerinin Performans Ve Refah Parametreleri Üzerine EtkisiORAL PRESENTATION
ILSC_19_117Enstitü Koşullarında Yetiştirilen Beyaz Yumurtacı Saf Hat Horozlarda Sperma Özellikleri Ve Testesteron Seviyelerinin BelirlenmesiORAL PRESENTATION
ILSC_19_120Yumurta Tavuğu Yemlerine İlave Edilen Aspir Yağı İle Bazı Bitkisel Yağların Kan Parametreleri Ve Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin KarşılaştırılmasıORAL PRESENTATION
ILSC_19_200Yağı Alınmış Un Kurdu (Tenebrio Molitor) Larvasının Yumurta Tavuklarının Performans Özelliklerine Etkisi.ORAL PRESENTATION
ILSC_19_132Effect of Inbreeding on Milk Traits, Lactation Length and First Calving Age in Dutch Holstein Dairy CattleORAL PRESENTATION
ILSC_19_051The Effect Of Toll Like Receptor 4 (Tlr4) Inhibitor On Cryopreserved Bovine Semen KinematicsORAL PRESENTATION
ILSC_19_140Genome-Wide Association Studies of Milk Production Traits and Clinical Mastitis in Uk Dairy GoatsORAL PRESENTATION
ILSC_19_078Ankara İli Nallıhan Ve Beypazarı İlçelerinde Üretilen İpekböceği Kozalarında Kalitenin BelirlenmesiORAL PRESENTATION
ILSC_19_060The Growth Performance of Denizli and Gerze Native Chicken BreedsORAL PRESENTATION
ILSC_19_067Akkaraman Koyunlarda Ana Doğum Ağırlığı ve Sütten Kesim Ağırlığı İle Yavru Doğum Ağırlığı ve Sütten Kesim Ağırlığı Arasında İlişkiORAL PRESENTATION
ILSC_19_130Olgu Sunumu: Damızlık Bir Boğada Görülen Kimerizm ORAL PRESENTATION
ILSC_19_100Fertility, Survival, Mohair Yield and Quality in The Growth of Ankara Goats in the Hand of The People in Ankara RegionORAL PRESENTATION
ILSC_19_019Tam Yağlı Soya ve Soya Küspesinin In Sıtu ve In Vıtro Rumen Protein Parçalanabilirlikleri Arasındaki İlişkilerORAL PRESENTATION
ILSC_19_069Effects of Endocrine-Disrupting Chemicals Bisphenol a on Body Weights, Blood Values and Liver Enzymes in Neonatal Ankara GoatsORAL PRESENTATION
ILSC_19_127A Genome-Wide Association Study to İdentify Candidate Genes Associated With Dag Score in A Commercial Sheep Breeding PopulationORAL PRESENTATION
ILSC_19_114Koçlarda Borik Asit KullanımıORAL PRESENTATION
ILSC_19_125Estimation Of Live Weight Using Some Body Measurements  İn Karacabey Merino Ewes ORAL PRESENTATION
ILSC_19_134The Investıgatıon Of Kıd Growth Data In Varıous Factors Of Haır Goats Growed In Çorum ProvınceORAL PRESENTATION
ILSC_19_076Türkiye Koyun (Ovis Aries) Irklarından Morkaraman Koyunlarının Genetik Çeşitliliğinin Mtdna Belirteçleri Kullanılarak Belirlenmesi*ORAL PRESENTATION
ILSC_19_161Climate Change and Dairy Sector in TurkeyORAL PRESENTATION
ILSC_19_041Effect of the Dietary Supplementation with Rosemary Oil on Rumen Methanogenic Bacteria of Fattening LambsORAL PRESENTATION
ILSC_19_050Effects of Semen Concentration on Motility During Collection of Bull SemenORAL PRESENTATION
ILSC_19_139Keçilerde Gebeliğin Erken Teşhisinde Hızlı Görsel Gebelik Test Kiti Kullanılabilir Mi?ORAL PRESENTATION
ILSC_19_073In vitro Embriyo Üretimiyle (Ivep) Damızlık Elit Süt İneği Sürüsü OluşturulmasıORAL PRESENTATION
ILSC_19_084Dairesel (Sıfır Emisyon) ÇiftliklerORAL PRESENTATIONILSC_19_184Evaluation Of Natural Kangal Meadows’ Quality And QuantityPOSTER
ILSC_19_188Susam İşleme Endüstrisi Yan Ürünlerinden Susam Elekaltı Ve Susam Kepeğinin Besin Madde İçeriklerinin BelirlenmesiPOSTER
ILSC_19_005Current Approaches To Pre-Synchronization Protocols Increase The Submission Rate İn Dairy CowsPOSTER
ILSC_19_010The Effect Of Gnrh Injections On Reproductive Parameters Following Short Term Progesterone Administration In Awassi EwesPOSTER
ILSC_19_045Ruminant Verim Özelliklerinde Fasn (Yağ Asidi Sentaz) Geninin  EtkisiPOSTER
ILSC_19_083Yankı (Rfıd-Rf) Sistem YapılanmalarıPOSTER
ILSC_19_085Sığırlarda Kimliklendirme Ve Kimliklendirme Güvenliği Konularına Güncel YaklaşımlarPOSTER
ILSC_19_079Determination Of The Factors Affecting Honey Cost In Beekeeping EnterprisesPOSTER
ILSC_19_021Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Şavak Koyunlarında Süt Kompozisyonu Ve Somatik Hücre Sayısının Laktasyon Dönemlerine Göre Belirlenmesi*POSTER
ILSC_19_158The Effect Of Feeding Conditions On The Fatty Acids Composition İn Lamb MeatPOSTER
ILSC_19_007The Effect Of Coat Colour On Race Performance İn Thoroughbred HorsesPOSTER
ILSC_19_008Native Dogs Of TurkeyPOSTER
ILSC_19_133Avoidance Distance As Welfare Monitoring Criteria İn Dairy CattlePOSTER
ILSC_19_150Afyonkarahisar Ve Konya Bölgesinde Yetiştirilen Dağlıç Koyunlarının Bazı Verim ÖzellikleriPOSTER
ILSC_19_054Determination Of The Effect Of Some Environmental Factors On The Probability Of Survival Of Pırlak Lambs Until Weaning By Logistic Regression AnalysisPOSTER
ILSC_19_015Year, Gender, Birth Type And Enterprise Effect On Growth Characteristics And Year Effect On Some Reproductive Traits İn Middle Anatolian Merino Ewes And LambsPOSTER
ILSC_19_147Some Growth Characteristics White Karaman, Hasak Xwhite Karaman (F1) Crossbreed Lambs Breeding İn The Kuyulusebil Village PasturePOSTER
ILSC_19_148The Impact Of Some Environmental Factors On Distribution Of Births Within Day Of Akkaraman Sheep İn Farmers ConditionsPOSTER
ILSC_19_018Effects Of Ewe Age And Live Weight On Reproductive Performance İn White Karaman SheepPOSTER
ILSC_19_169Orta Anadolu Merinosu Kuzularda Büyüme Performansı Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin EtkisiPOSTER
ILSC_19_201Türkiye’De Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Ve Geleceğe Dönük Bazı Öneriler: Fransa ModeliPOSTER
ILSC_19_159Kıl Keçisi Oğlaklarında Doğum Ve 90. Gün Sütten Kesim Ağırlıkları İle Günlük Canlı Ağırlık Artışı Üzerine Bazı Faktörlerin EtkisiPOSTER
ILSC_19_070Aksaray İlinde Yürütülen ‘‘Akkaraman Irkı Koyunların Halk Elinde Islahı Projesi’’ İşletmelerinde Doğum Ağırlığı, 120.Gün Sütten Kesim Ağırlığı Ve Günlük Canlı Ağırlık Artışları Üzerine Yıl Ve Ana Yaşının EtkisiPOSTER
ILSC_19_166Orta Anadolu Merinosu Koyunlarda Bazı Yapağı ÖzellikleriPOSTER
ILSC_19_143Some Reproductive Traits İn Central Anatolian Merino Ewes İn Farm ConditionPOSTER
ILSC_19_179Reproductive Yield Of Sheeps And Survival Traits Of Lambs İn Central Anatolian Merino Grown İn Institute ConditionsPOSTER
ILSC_19_172Some Reproductive Characteristics Of Central Anatolian Merino Sheep And Survival Rates Of Their Lambs At Breeders Conditions POSTER
ILSC_19_174Aksaray İlinde Yürütülen ‘‘Akkaraman Irkı Koyunların Halk Elinde Islahı Projesi’’ İşletmelerinde  Döl Verimi Ve Yaşama GücüPOSTER
ILSC_19_038The Determination Of The Enterprise Effect On Growth Characteristics Of Akkaraman Lambs: The Case Of Karaman ProvincePOSTER
ILSC_19_047Live Weight After Shearing And Greasy Fleece Weight Of Yalova Kıvırcık Ewes POSTER
ILSC_19_165Gdf9 Gene Exon 2 Variants Of Prolific And Non-Prolific Native Turkish SheepPOSTER
ILSC_19_128The Breedıng Of Karacabey Merino İn Farm Of Balıkesir Province POSTER
ILSC_19_129Pharmacogenetıc Dıfferences In Breeds Of Sheep   POSTER
ILSC_19_170The Effects Of Order Of Lactation On Milk Components İn Water Buffalo Raised İn Sheep Breeding Research InstıtutePOSTER
ILSC_19_181Effects Of Ewe Age And Birth Weight At Lambing On Survival Rate Of Kivircik Lambs With Binary Logistic Regression AnalysisPOSTER
ILSC_19_030Effect Of Activated Clinoptilolite And Inactive Brewer'S Yeast Mixture On Slaughter And Carcass Characteristics Of Kivircik Lambs *POSTER
ILSC_19_171Growth And Survival Traits Of Central Anatolianmerinolambs İn Karaman ProvincePOSTER
ILSC_19_167Reproductive And Growth Performance Of Sakız (Chios) Sheep İn Conservation Herds POSTER
ILSC_19_155Halk Elinde Yetiştirilen Kıvırcık Koyunların Erken Dönem Büyüme Özellikleri Üzerine Bazı Çevre Faktörleri EtkisiPOSTER
ILSC_19_052Balarılarında Varroa Akarına Karşı Bazı Esansiyel Yağların KullanımıPOSTER
ILSC_19_193Effects Of Maternal Omega-3 Fatty Acid Nutrition During Late Pregnancy On Goats Lactation And Their Offspring PerformancePOSTER
ILSC_19_190Determination Of  Nutrient Content And Some Physico-Chemical Properties Of Native Southern Yellow Cattle Milks İn Eastern Mediterranean Region Of TurkeyPOSTER
ILSC_19_025Some Morphologıcal Characterıstıcs Of Karakoyun (Güney Karaman) SheepPOSTER
ILSC_19_196Antibiogram And Pathogen İsolation From Vaginal Discharge İn Dairy Cows With Metritis POSTER
ILSC_19_197Effect Of Hypomagnesemia On Hypocalcemia İn Dairy CowsPOSTER
ILSC_19_062Türkiye Arıcılığının Dünü, Bugünü Ve YarınıPOSTER
ILSC_19_061Polen Ve Koloni Performansı POSTER
ILSC_19_116Türkiye Koyunculuğunda Son 25 Yılda Besi Ve Karkas Özelliklerinin Geliştirilmesi Amacı İle Yapılan Akademik Çalışmalara Genel Bakış POSTER
ILSC_19_056Determination Of İn Vitro Digestibility Levels Of Italian Ryegrass (Lolium Multiflorum) Cultivars Harvested At Two Different Growth StagesPOSTER
ILSC_19_202Safkan Yarış Arap Atlarında Yarış Öncesi Ve Yarış Sonrası Tükürükte Eca-Mir-27A Ve Eca-Mir-27B’Nin Gen Ekspresyon Seviyelerinin Karşılaştırılması*POSTER
ILSC_19_086Growth Characteristics And Morphometric Measurements Of Suruç SheepPOSTER
ILSC_19_059Lactation Characteristics Of Zom Sheep Raised İn Farmer ConditionsPOSTER
ILSC_19_072Growth And Development Characteristics Of Colored Angora Goat İn Siirt Province POSTER
ILSC_19_026Effect Of Birth Type, Birth Year, Gender And Different Flocks On Birth And Weaning Weight Of Şavak Lambs Reared İn Farmers ConditionsPOSTER
ILSC_19_048Pre- And Post-Weaning Growth And Morphometric Measurements Of Mahalli Goat Raised İn Farmer ConditionsPOSTER
ILSC_19_137Diyarbakır İli Kulp İlçesine Bağlı Köylerde, İpekböceği Yetiştiricilerinin Çevresel Ölçümlerinin DurumuPOSTER
ILSC_19_074Taze Yonca (Medicago Sativa L.) İle Yarı Entansif Beslenen İneklerin Entansif Beslenen İneklere Göre Süt Mineral Düzeylerinin Karşılaştırılması*POSTER
ILSC_19_183Nutrıtıonal Quality Of Grape Pomace And Its Use In Anımal NutrıtıonPOSTER
ILSC_19_122Koyunlarda Gebeliğin Erken Döneminde Plasental Gelişimde Dna Metilasyonunun Rolü Ve ÖnemiPOSTER
ILSC_19_001Hatay, Osmaniye Ve Kahramanmaraş İlleri Hayvan Varlığının Sayısal Değerleri*POSTER
ILSC_19_139Keçilerde Gebeliğin Erken Teşhisinde Hızlı Görsel Gebelik Test Kiti Kullanılabilir Mi?POSTER
ILSC_19_126Erken Gebelik Kayıplarında Anjiyogenik Faktörler Üzerinde Durulmalı Mıdır?POSTER
ILSC_19_105Investıgatıon Of The Fıbre Qualıty Of Karacabey Merıno  Cross Breed Raised İn Tekirdag Province POSTER
ILSC_19_012System Dynamics Modelling To Better Understand Livestock Management And Policy For Turkish Silkworm-BreedingPOSTER
ILSC_19_106Dısease And Cullıng Incıdences Of Pregnant Brownswıss And Sımmental Heıfers*POSTER
ILSC_19_089Crıspr-Cas9 System Use Of VirologyPOSTER
ILSC_19_187A National And Natural Source: Sheep Wool And Its Brilliant Future For Turkey.POSTER
ILSC_19_017A Practical Selection Method For Awassi Growth Traits With A Demonstrative ApproachPOSTER
ILSC_19_154Kanatlı Besleme De Farklı Meyve Posalarının  Kullanılma Olanakları POSTER
ILSC_19_149Damızlık Yumurtalarda Kuluçka Sıcaklığının Kuluçka Performansı, Civciv Kalitesi Ve Eşey Oranına EtkisiPOSTER
ILSC_19_178Tüketicilerin Organik Yumurta Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: İstanbul, Ankara Ve İzmir İlleri ÖrneğiPOSTER
ILSC_19_180Düşük Çevre Sıcaklığına Karşı Krom İlavesinin Yumurtacı Tavukların Performansına EtkisiPOSTER
ILSC_19_141Biotechnological Studies İn Laying HensPOSTER
ILSC_19_152Β-Karoten’İn Biyoaktif Molekül Olarak Kanatlı Beslenmesinde Kullanımı Ve Etkilerinin İncelenmesiPOSTER
ILSC_19_153Sıcak Stresi Mücadelesinde Uygulanan Stratejilerin Bazı Biyokimsal Parametrelere Etkisinin İncelenmesiPOSTER
ILSC_19_142Kayısı Çekirdeği Küspesi Ve Yemlik Enzim Kullanımının Etlik Piliçlerin Performans Ve Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine EtkileriPOSTER
ILSC_19_157Alternatives Breeding Systems And Welfare İn Laying HensPOSTER
ILSC_19_029Karagül Koyunlarında Süt Verimi, Meme Ölçüleri Ve Kuzularda Büyümeye Ait Bazı Fenotipik KorelasyonlarPOSTER
ILSC_19_097Estimation Of Enteric Methane Emission From Sheep Production İn TurkeyPOSTER
ILSC_19_046Can Mirnas’ Expression Profile Of Cvm(Cervico-Vaginal Mucus) Be A Biomarker For Early Pregnancy Diagnosis İn Cattle?POSTER
ILSC_19_009Semen Characteristics Of The Anatolian Buffalo  POSTER
ILSC_19_035Orta Anadolu Merinosu Koyun Irkında Farklı Yaş Gruplarının Yapağı İnceliği Ve Uzunluğu Açısından KarşılaştırılmasıPOSTER
ILSC_19_011Gıda Katkı Maddeleri İle Yem Katkı Maddelerinin KarşılaştırılmasıPOSTER
ILSC_19_115Holstein Irkı İneklerde Fsh’Nın Azalan Dozlarda Ve Özel Bir Adjuvanla Karıştırılarak Tek Doz Şeklinde Uygulanan Süperovulasyon Sırasında Plazma/Fsh Düzeylerinin Farmakokinetik Olarak DeğerlendirilmesiPOSTER
ILSC_19_131Yetiştirici Koşullarındaki Ankara Keçisi Oğlaklarının Bazı Gelişim Parametreleri İle Çevresel Faktörlerin Korelasyon Ve Temel Bileşenler (Pca) AnaliziPOSTER
ILSC_19_080Free Oxygen Radıcals And Theır Oxıdatıve Stress On Embryo CellsPOSTER
ILSC_19_107Use Of Micro-Algae Biomass And Biomolecules İn Animal NutritionPOSTER
ILSC_19_113Yetiştirici Koşullarında Ankara Keçisi Oğlaklarında Doğum Ağırlığı, Günlük Canlı Ağırlık Artışı Ve Sütten Kesim Ağırlığı Üzerine Etkili Bazı Çevresel Faktörlerin DeğerlendirilmesiPOSTER
ILSC_19_111Use Of High- Densıty Snp Markers To Identıfy Genomıc Dıfferences Between Holsteın And Sımmental CattlePOSTER
ILSC_19_028Ot Tipi Yemlik Kolza (Lenox, Brassica Rapa L.) Bitkisinin Silolanabilirlik Özellikleri Ve Silaj KalitesiPOSTER
ILSC_19_066Koçlarda Androlojik Muayene SistematiğiPOSTER
ILSC_19_077Veteriner Hekimlikte Mitokondriyal Hastalıklara Karşı Farmakolojik Çözüm YaklaşımlarıPOSTER
ILSC_19_058Türkiyede Balıkçılık Ve Yem SanayisiPOSTER
ILSC_19_112Neonatal Buzağı İshalleri Ve Korunma YollarıPOSTER
ILSC_19_037Çorum İli Meralarının Vejetasyon Dönemlerine Göre Bitki Besin Madde İçeriklerinin Hayvan Besleme Açısından DeğerlendirilmesiPOSTER
ILSC_19_101The Opportunities To Use Full Feed And İntensive Fattening For Feeder CattlePOSTER
ILSC_19_090The Effect Of Import Polıcy On Cattle Productıon And Prıces In TurkeyPOSTER
ILSC_19_194Seminal Plasma Proteins As Molecular Markers Of FertilityPOSTER
ILSC_19_082Mera Koşullarında Beslenen Akkaraman Koyunlarda Doğum Sezonunun Kuzu Doğum Ağırlığı, Günlük Canlı Ağırlık Artışı Ve Sütten Kesim Ağırlığına EtkisiPOSTER
ILSC_19_088Dna Mikroarray TeknolojisiPOSTER
ILSC_19_034An Overvıew Of The Effects Of Adıpokınes On The Reproductıve SystemPOSTER
ILSC_19_192Ankara İlinde Yetiştirilen Ankara Keçileri Oğlak Büyüme Verilerinin Bakım Ve Besleme Koşulları Yönünden İncelenmesi POSTER
ILSC_19_057Evaluation To Change Of Lactation Milk Yield İn Different Years And Seasons İn Buffaloes In Çorum ProvincePOSTER
ILSC_19_096In Vıtro Embryo Development Parameters In Anatolıan Water BuffaloesPOSTER
ILSC_19_003Silkworm-Breeding İn Turkey: Overall Assessment, Problems And The Proposed SolutionsPOSTER
ILSC_19_022Oküler Lezyonlu İneklerde Orbital Hasarın Ultrasonografik Muayene İle DeğerlendirilmesiPOSTER
ILSC_19_032Improvement Project Of Morkaraman Sheep And Recommended Breeding Model İn Muş Province*POSTER
ILSC_19_195Hasmer Ve Hasak Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Faktörlerin EtkisiPOSTER
ILSC_19_177Sivas Belediyesi Köpek Barınağındaki Köpeklerin Mitokondriyal Coı Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması POSTER
ILSC_19_108Determination Of The Accuracy Of Nutrients İn Feedlot Rations İn Response To Nutrient Requirements Of İmported Cattle İn Central Region Of TurkeyPOSTER
ILSC_19_198Pre- And Post-Weaning Growth Of İvesi Sheep İn Şanlıurfa ProvincePOSTER
ILSC_19_103Köpek Mamalarına Enterococcus Faecium İlavesinin Mamanın Sindirilebilirliği Ve Bazı Dışkı Karakteristikleri Üzerine EtkileriPOSTER
ILSC_19_042İneklerin Basit Muayene Yöntemleri Ve Laboratuvar Analizleri İle Sağlık Ve Reprodüktif Durumlarının DeğerlendirilmesiPOSTER
ILSC_19_055A Study On The Enteropathogenic Viruses Threatening Economical Livestock Production: First Detection Of PicobirnavirusPOSTER
ILSC_19_053Contribution Of Breeding Studies On Birth And Weaning Weight İn Akkaraman Lambs İn Konya RegionPOSTER
ILSC_19_104Köpeklere Yedirilen Papaya Enziminin Sindirilebilirlik Ve Bazı Dışkı Karakteristikleri Üzerine EtkileriPOSTER
ILSC_19_160Current Status Of Buffalo Breeding İn Çaycuma District Of ZonguldakPOSTER
ILSC_19_135Evaluatıon Of The Relatıonshıp Between The Kıds Growth Data And The Ages Of Hair Goat Rootstock In Çorum RegionPOSTER
ILSC_19_162Consumer Perceptions For Goat Meat And Milk And Dairy Products İn TurkeyPOSTER
ILSC_19_033Çimlenmiş Yeşil Yem Toplam Karışım Rasyonun (Tmr) Kuru Madde Tüketimi, Serum Biyokimyasal Parametreler, Serum Mineral Maddeler, Süt Verimi Ve Bileşenlerine EtkisiPOSTER
ILSC_19_203Yumurta Verimi Üzerine Bazı Özelliklerin Etkisinin Regresyon Analiz Yöntemlerinden Bagging Mars İle Belirlenmesi ve R UygulamasıPOSTER


YUKARI