Hizmetiçi Eğitim

Müdürlüğümüz her yıl İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanlarına Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından planlanarak "Bitki Sağlığı Uygulama Programı" kitabında yayınlanan sertifikalı (5 gün) ve kısa süreli (1-3 gün) hizmetiçi eğitimleri vermektedir. Bu eğitimlerde, araştırmalardan elde edilen bulguların uygulamaya aktarılması sağlanmaktadır. Yine yıl içerisinde ihtiyaç duyulan konularda bölge İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından mahallinde organize edilen teknik eleman ve üretici eğitimleri düzenlenmektedir.


 

''