Tanıtım


Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası

Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası ülkemizde bir ilk olarak, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde 2013 yılında Kalkınma Bakanlığına sunulan proje kapsamında 2016 yılında tamamlanmıştır. Kurulan alt yapı özellikle geleneksel gıdalarımıza ait genetik yapının korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir katkı sağlayacaktır. Gıda endüstrisinde kullanılan ve hali hazırda yurtdışından ithal edilen starter kültürlerin ülkemizde, gıda güvenliği açısından risk oluşturmadan üretilmesi, ülkemizin rekabet gücünün artırılması ve böylece ekonomiye katma değer sağlayacak teknik bilgi birikiminin oluşması sağlanacaktır.

Kültür koleksiyonu kapsamında ülkemizin değişik yörelerinden elde edilen fermente ürünlerdeki mikroorganizmaların tespiti ve tanımlanması, özel sektörün ihtiyaç duyduğu endüstriyel kültürlerin ticari olarak üretimine destek sağlanmasına ve ticari öneme sahip yeni türlerin belirlenebilmesine imkan sağlayacaktır.

Kurulan alt yapının içerisinde Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Genetik materyal muhafaza birimleri, Fermentasyon Ünitesi, Pilot Süt İşleme Tesisi ve Enstrümental Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır.

Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası karşılıklı yapılacak protokollerle  Kamu, Üniversite ve Özel Sektörle işbirliğine açıktır.

Teknik Alt Yapı:

 • Geleneksel Gıdalardan  İzolatların Elde Edilmesi
 • Maldı-TOF MS ile Tanımlanması
 • Suşların Teknolojik Karakterizasyonu
 • Riboprinter ile 5S, 16S ve 23S Dizi Analizleri
 • MiniSEG ile Full Genom Sekans Analizi
 • Fermantasyon
 • Liyofilizasyon
 • Kültür Kolleksiyonun Oluşturulması
 • Ürün Ar-Ge ve Süt işleme Ünitesi

  Cihaz Altyapısı:
 • Matrix-Assisted Laser Desorption İonization Time-Of-Flight Mass Spectrometry (Maldi-Tof MS)
 • Riboprinter (5S, 16S ve 23S)
 • Next Generations Sequencing (Yeni Nesil Full Sekanslama)
 • Real-Time PCR
 • Klasik PCR
 • PCR Jel Elektroforez
 • Flow Sitometri
 • Fermantör

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyete geçen Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankasındaki çalışmaların başlaması ile ilk olarak Bursa ve yakın çevresindeki il, ilçe ve köylerden numune toplanmasına başlanmıştır. Konu uzmanı personelimiz, doğal yollar ile mayalanan ürünlerin bulunabilmesi amacı ile köylü pazarlarının kurulduğu ilçelere ve hayvancılığın yoğun olduğu köy ve yaylalara giderek vatandaşın kendisinin doğal yollarla elde ettiği mayaları kullanarak yaptıkları yoğurt ve peynirlerden numune almaktadırlar. Alınan numuneler uygun şartlarda Enstitüye getirilerek analize alınmaktadır.  Analiz sonucunda elde edilen izolatlar gen bankasında saklanacak ve starter kültür olarak kullanılma potansiyelleri araştırılarak uygun olanlar değerlendirilecektir.

Numune toplama işlemleri oluşturulan çalışma takvimine göre genişleyerek devam edecektir.


Tanıtım videosu için tıklayın.

Fotoğraf Galerisi için tıklayın.


İrtibat ve bilgi için Mikrobiyoloji Böl. Başk. Mehmet Metin ÇİFCİ ile iletişime geçebilirsiniz.

0 224 246 47 20 / 131

0 505 457 23 74 

''