Etik Davranış Kuralları

​​​
·    ​Başta analiz raporları olmak üzere müşteriye ait bilgiler çalışanlar tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır.

·    Çalışanlar; numunenin kaynağına, hangi kurum ve kuruluştan geldiğine bakmaksızın istenen analizleri gerçekleştirmelidir.

·    Çalışanlar tarafından analizler en uygun teknoloji kullanılarak hatasız profesyonel olarak gerçekleştirilmelidir.

·    Çalışanlar sorumlu olduğu faaliyetleri, her türlü olası ticari, mali ve diğer baskılara rağmen yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirmelidir.

·    Yöneticiler personele adil davranmalı ve baskıcı tutum içerisinde olmamalıdır.

·    Yöneticiler ve çalışanlar arasında iyi iletişim kurulmalıdır.

·    Çalışanlar sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz yerine getirmelidir

·    Kişisel menfaatler ön plana alınmamalıdır.

·    Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanmalıdır.

·    Çalışanların performansını ve motivasyonunu artırıcı ödül sistemi adil olmalıdır.

·    Çalışanların düşünceleri dikkate alınmalıdır.

·    Yönetici ve çalışanlar, gerçekleştirilen faaliyetlerde şeffaflık ilkesini uygulamalıdır.

·    Yönetici ve çalışanlar kurumdaki imkânları israf etmeden kullanmalıdır.

·    Ayrımcılık (dil, din, mezhep, cinsiyet vb.) yapılmamalıdır.

·    Mesai kavramına azami dikkat gösterilmelidir.

·    Yöneticiler, çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltme konusunda yapıcı olmalıdır.

·    Yöneticiler ve çalışanlar birbirine güvenmelidir.

·    Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilmelidir.

·    İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esas alınmalıdır.

·    Kurum imkânları personele adil bir şekilde kullandırılmalıdır.

·    Meslek taassupları yapılmamalı ya da zemin hazırlanmamalıdır.

·    GYKMAE, tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurmalıdır.

·    Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmamalıdır.​
''