Publications

No

2023 Publications

1​​
Çapkın K., Cilbiz M.., 2023.  Investigating Relationships Between Catch Per Unit Effort (CPUE) and Some Angler Characteristics in the Turkish Inland Recreational Fisheries: A Case Study from Uluabat Lake

https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1193781
​2
​Kozák, P., Erol, K.G.Uzunmehmetoğlu, O.Y., Tangerman, M., Mojžišová, M., Özkök, R., Kouba, A., Çınar, Ş., Petrusek, A. 2023. Short-term artificial incubation before hatching limits vertical transmission of Aphanomyces astaci from chronically infected females of a host species susceptible to crayfish plague. Aquaculture, 569, 739373.

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.739373​
 

 

2023 Oral/Poster Papers​

1

Vural T2023. Preliminary findings of study on ethical decision-making of veterinarians in Turkey 22 Haziran 2023 - ICAVST,Borna Hersek

 


No

2022 Publications

1Bulut C., Kubilay, A., 2022. Bakır Sülfatın (CuSO4.5H2O) Farklı Konsantrasyonlarının Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) Üzerine Histopatolojik Etkileri. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 8 (1), (İn press).

https://doi.org/10.17216/limnofish.777287
2

M Ergün, C Bulut, G Koçer, 2022.Göksu Çayı (Isparta) Üzerindeki Gökkuşağı Alabalık Tesisleri Su Kalitesi Etkilerinin Çok Değişkenli İstatistiki Analizi ve Tahmini Azot-Fosfor YükleriJournal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 8 (2), 176-191

https://doi.org/10.17216/limnofish.749798

3

Apaydın Yağcı, M., Alp, A. , Yağcı, A. , Uysal, R. , Bilgin, F. , Cesur, M. & Yegen, V. 2022. Length-Weight Relationships of Ten Fish Species From Lake Eğirdir, Turkey. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences ,7(2),105-109 .

https://doi.org/10.35229/jaes.982459

4

CİLBİZ, M., & UYSAL, R. 2022. Some Growth Properties and Length at First Maturity of Big Scale Sand Smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) in İznik Lake, Turkey. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research8(1), 44-51.

DOI:10.17216/LimnoFish.869342

 

5Pamukoğlu, Y. , Kırkan, B. & Yoldaş, B. 2022. LAVANTA BİTKİSİ ÖZÜTÜ KULLANILARAK SİNH2@FeNP NANOKOMPOZİTİNİN YEŞİL SENTEZİ İLE SULU ÇÖZELTİDEN METİLEN MAVİSİNİN GİDERİMİ: DENEYSEL TASARIM YAKLAŞIMI . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi.10 (1) , 272-285 . DOI: 10.21923/jesd.1005031
6

Pamukoglu, M. Y., Kirkan, B., & Yoldas, B. 2022. Green synthesis of SiNH2@ FeNP nanocomposite using and removal of methylene blue from aqueous solution: experimental design approach. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 1-19.

 https://doi.org/10.1080/03067319.2022.2087516

7Külköylüoğlu, O., Yağcı, A., Erbatur, İ., Yağcı, M. A., Bulut, C., & Çınar, Ş. (2022). Effects of water quality changes on the Ostracoda (Crustacea) species diversity and seasonal occurrence patterns in Lake Eğirdir (Isparta, Turkey). Biologia, 1-15.
 

 

2022  Oral/Poster Papers​

1

Kadir ÇAPKIN, Mehmet CİLBİZ, Kamile Gonca EROL, 2022. Kapımızdaki İstilacılar: Amerikan Kerevitleri. Türkiye'deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Tür Tehditlerinin Değerlendirilmesi. Yabancı İstilacı Tür Tehdidi: Teoriden Pratiğe Sempozyumu (TERİAS).10-12 Ağustos 2022, İZMİR.

2Cafer Bulut, Erhan Şener 2022.Evaluation Of Water And Sediment Heavy Metal Samples Of Beyşehir Lake By Geographical Information Systems, Sofas/2022,Trabzon, Uluslararası Bildiri
3Cafer Bulut, Abidin Fidan, Faruk Pak, Özgür Aktaş, Mustafa Ergün, Mehmet Pazar, Gürkan Koçer, Soner Savaşer, Bahadır Emre, 2022. Evaluation Of The İmpacts On The Kanlıçay Stream (Çameli, Denizli) Of The Trout Facilities. 6.Alabalık Sempozyumu, ulusal bildiri
4Cafer Bulut, Abidin Fidan, Mustafa Ergün, Mehmet Pazar, 2022. Çameli/Denizli Bölgesinde Yer Alan Gökkuşağı Alabalık Tesislerinin Durum Değerlendirilmesi, 1.Çameli Sempozyumu, Ulusal Bildiri

 
No

2021 Publications

1

Özkök, R., Aktaş, M., Erol, K. G., Didinen, B. I., Ceylan, M., Çetinkaya, S., Uzunmehmetoğlu, O. Y., Çinar, Ş., Çavdar, N., Pazar, M., & Sevgili, H. (2021). Effects of serotonin (5- HT) on juvenile culture of narrow- clawed crayfish Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823). Aquaculture Research, Volume 53,  Issue 2, 431– 439. https://doi.org/10.1111/are.15584

2

Özkök, R., Aktaş, M., Erol K.G., Didinen, B., Ceylan, M., Çetinkaya, S., Uzunmehmetoğlu, O.Y., Çınar, Ş., Çavdar, N., Pazar, M. (2021). Melatonin'in Tatlısu İstakozu (Pontastacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Yavrularında Gelişim, Hayatta Kalma Oranı ve Bağışıklık Yanıtı Üzerindeki Etkisi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 7(2), 108-114. https://doi.org/10.17216/limnofish.761841

3

Erol, K.G., Özkök, R., Yağcı, M.A., Uzunmehmetoğlu, O.Y. (2021). A bilaterally partitioned colouration of a narrow-clawed crayfish Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) in the Lake Eğirdir (Central Anatolian, Turkey). Limnologica, 86, 125843. https://doi.org/10.1016/j.limno.2020.125843

4

Sağlam, T., Düşen, S., Yağcı, M. A., & Yağcı, A. (2021). Investigation of Cryptosporidium spp. and Giardia spp. in Lake Eğirdir (Isparta). Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. Cilt 51, Sayı 4, Sayfa(lar) 363-367.

5

Yağcı, M. A., Alp, A., Akın, Ş., Yağcı, A., Yeğen, V., Uysal, R., ... & Cesur, M. (2021). The effects and interactions of three invasive fish species introduced to the aquatic ecosystem of a Turkish Lake (Eğirdir Lake). Aquatic Ecology55(4), 1273-1283.

6

Donis, D., Mantzouki, E., McGinnis, D. F., Vachon, D., Gallego, I., Grossart, H. P., ... & Rodríguez, V. (2021). Stratification strength and light climate explain variation in chlorophyll a at the continental scale in a European multilake survey in a heatwave summer. Limnology and Oceanography66(12), 4314-4333.

7

YAĞCI, M. A., YEGEN, V., YOLDAŞ, B., VURAL, T., & YAĞCI, A. A. (2021).Preliminary Study on Zooplankton Fauna of Beytepe Pond (Ankara/Turkey). Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences6(4), 700-704.

8

YAĞCI, M. A., ERBATUR, İ., DEMİR, A., & YAĞCI, A. (2021). A Preliminary Study on Zooplankton Fauna of Kızılca Pond (Konya-Seydişehir/Turkey). Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences6(3), 341-344.

9PAMUKOĞLU, Y., KIRKAN, B., & YOLDAŞ, B. (2021). LAVANTA BİTKİSİ ÖZÜTÜ KULLANILARAK SİNH2@ FeNP NANOKOMPOZİTİNİN YEŞİL SENTEZİ İLE SULU ÇÖZELTİDEN METİLEN MAVİSİNİN GİDERİMİ: DENEYSEL TASARIM YAKLAŞIMI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi10(1), 272-285. (Kabul edildi)
10ÇETİNKAYA, S., UYSAL, R., & YEGEN, V. (2021). Seasonal changes in meat yields, chemical compositions and fatty acids of endemic Antalya barb (Capoeta antalyensis). Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma14(1), 45-52.
11

YEGEN, V., & SARI, H. M. (2021). Growth Characteristics of the Endemic Eğirdir Minnow (Pseudophoxinus egridiri) Population. Lımnofısh 7(3): 241-249.

 

2021 Oral/Poster Papers

1

Meral Apaydın Yağcı  Eğirdir Gölü Zooplanktonu Son Durumu. 2021. 9. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. Burdur, 4-6 Ağu. Sözlü Sunum

2

Vedat Yegen, Soner Çetinkaya, Rahmi Uysal, Fuat Bilgin, Hasan Musa Sarı, Savaş Yılmaz. 2021. Beyşehir Gölü'ndeki Sudak Balığı (Sander lucioperca L., 1758)'nın Büyüme Özellikleri.9. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. Burdur, 4-6 Ağu. Sözlü Sunum

3

Abdulkadir Yağcı, Meral Apaydın Yağcı, Okan Külköylüoğlu, İsmail Erbatur, Mustafa Ceylan, Gazel Burcu Aydın, Menekşe Taş, Divrik, Mustafa Emre Gürlek, Belgin Çamur Elipek, Mehmet Zeki Yıldırım, Yunus Ömer Boyacı, Şakir Çınar, Enes Dalgakıran. 2021.Eğirdir Gölü Bentik Organizmaları Dağılımı. 9. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. Burdur, 4-6 Ağu. Sözlü Sunum

4

Nurhayat Dalkıran, Cafer Bulut, Didem Karacaoğlu, Mehmet Pazar. 2021. Adıgüzel ve Cindere Baraj Gölleri (Denizli) Fitoplankton Kompozisyonu ve Trofik Seviyelerinin Belirlenmesi. 9. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. Burdur, 4-6 Ağu. Sözlü Sunum

5

Mustafa Ceylan, Ramazan Küçükkara, İsmail Erbatur, Soner Savaşer, Rahmi Uysal, Vedat Yeğen, Abdullah Demir, Fuat Bilgin, Osman Çetinkaya. 2021. Kızılırmak Deltasındaki Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) Popülasyonlarının Üreme Döneminin Belirlenmesi. 9. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. Burdur, 4-6 Ağu. Sözlü Sunum​


No

2020 Publications

1
YAĞCI, M. A., AKIN, Ş., Alp, A., YAĞCI, A., Cesur, M., Uysal, R., ... & Yegen, V. (2020). Applying stable isotopes of carbon (δ $^{13} $ C) and nitrogen (δ $^{15} $ N) to examine the role of pikeperch (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) in structuring the food web of Lake Eğirdir (Central Anatolia), Turkey. Turkish Journal of Zoology44(5), 408-423.
2Çetinkaya, S., Uysal, R., Yegen, V., Ceylan, M., Akçimen, U., & Bilgin, F. (2020). Age, length-weight relationships and condition factors of endemic Antalya barb Capoeta antalyensis (Battalgil, 1943). Journal of Fisheries8(2), 823-827.
3CİLBİZ, M., AYDIN, C., & UZUNMEHMETOĞLU, O. Y. (2020). Türkiye'nin Kerevit Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Üretiminin Ulusal ve Küresel Ölçekte Değerlendirilmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research6(1), 59-74.
4Cìlbìz, M. (2020). Pleopodal fecundity of narrow-clawed crayfish (Pontastacus leptodactylus Eschscholtz, 1823). Invertebrate Reproduction & Development64(3), 208-218.
5Cilbiz, M., Uysal, R., TOSUNOĞLU, Z., Aydin, C., Ahmet, A. L. P., & Bilgin, F. (2020). New Approach for Codend Selectivity: a Case Study of Coastal Beach Seine for Big-Scale Sand Smelt (Atherina boyeri) Fishery in İznik Lake. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences20(9), 681-692.
6Cilbiz, M., Uysal, R., YAĞCI, A., KORKUT, S. O., ÇAPKIN, K., & Cesur, M. (2020). CPUE comparison of traditional crayfish fyke net rigged with knotted net and alternatively knotless net. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences38(1), 79-86. Accepted date:2020
7BULUT, C., & KUBİLAY, A. (2020). Comparative Studies on Serum Lysozyme Activities of Common Carp (Cyprinus carpio), Pikeperch (Sander lucioperca), Prussian Carp (Carassius gibelio) and Crayfish (Astacus leptodactylus). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research6(2), 111-119.
8

Ceylan, M. (2020). Effects of maternal age on reproductive performance of the southern medicinal leech, Hirudo verbana Carena, 1820. Animal Reproduction Science218, 106507.

9

BOZOVA, B., & Levent, İ. Z. C. İ. (2020). Effects of Plant Extracts on the Quality of Sous Vide Meagre (Argyrosomus regius) Fillets. Acta Aquatica Turcica17(2), 255-266. Yayına kabul edilişi 09.2020.

10

Yuksel, F., Cilbiz, M., Demirol, F., Capkin, K., Bektas, Z. H., & Gunduz, F. (2020). A Comparıson Of Morphometrıc Features Of The Narrow Clawed Crayfısh (A C C Eschscholtz, 1823) Lıvıng In Two Dıfferent Habıtats. Feb Fresenıus Envıronmental Bulletın, 7999.
No

2019 Publications

1

Bektaş, Z. H., Savaşer, S., Akçimen, U., Ceylan, M., Yener, O., & Bulut, C. (2019). Using of black cumin seed powder (Nigella sativa) as immunostimulant and growth promoter in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences19(12), 987-999.

2Uzunmehmetoğlu, O. Y., Buřič, M., Erol, K. G., Özkök, R., Çınar, Ş., & Kozák, P. (2019). Habitat separation of the crab potamon potamios and the crayfish pontastacus leptodactylus in Lake eğirdir, Turkey. Limnologica, 78, 125692. https://doi.org/10.1016/j.limno.2019.125692
3

KOCA, S. B., PAZAR, M., Bekir, ATAR., & YİĞİT, N. Ö. (2019). Niger (Guizotia abyssinica Cass.) tohumunun balık yemi hammaddesi olarak kullanılabilirliği ve ülkemizde yetiştirilebilirliğinin araştırılması. Acta Aquatica Turcica15(1), 108-116.

4

Soner Savaşer, Ufuk Akçimen, Mustafa Ceylan, Zübeyde Hanol Bektaş, Osman Yener, Cafer Bulut.   (2019). Zencefil (Zingiber officinale)'in Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum) İmmunostimulant ve Büyüme Destekleyici Olarak Kullanımı LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 5(2): 121-135.

5

YEDİER, S., BOSTANCI, D., KONTAŞ, S., KURUCU, G., APAYDIN YAĞCI, M., & POLAT, N. (2019). Comparison of otolith morphology of invasive big-scale sand smelt (Atherina boyeri) from natural and artificial lakes in Turkey. Iranian Journal of Fisheries Sciences18(4), 635-645.

6

Bulut, C., & Kubilay, A. (2019). Eğirdir Gölü (Isparta/Türkiye) su kalitesinin mevsimsel değişimi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences36(1), 13-23.

7

Ceylan, M., Küçükkara, R., & Akçimen, U. (2019). Effects of broodstock density on reproduction efficiency and survival of southern medicinal leech, Hirudo verbana Carena, 1820. Aquaculture498, 279-284.

8

Ceylan, M., DUMAN, M., Sevda, I. N. A. N., OZYIGIT, M. O., SATICIOGLU, İ. B., & ALTUN, S. (2019). The Study of histopathologic Changes of Experimental Infection with Listonella (Vibrio) anguillarum in Rainbow Trout. Journal of Research in Veterinary Medicine38(1), 59-66.

9

Manav, M., Ceylan, M., & Büyükçapar, H. M. (2019). Investigation of reproductive efficiency, growth performance and survival of the southern medicinal leech, Hirudo verbana Carena, 1820 fed with mammalian and poultry blood. Animal reproduction Science206, 27-37.

10

Ateşşahin, T., & Cilbiz, M. (2019). Some Socio-Demographic Characteristics of Inland Amateur Fishermen: Case of Turkey. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology7(1), 134-141.

11

 

Cilbiz, M., Bektaş, Z. H., Capkin, K., Hatipoğlu, B. Ç., & Kaya, M. A. (2019). Seasonal Variation of Zebra Mussel (Dreissena polymorpha Pallas, 1771) Colonization on Turkish Narrow-Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Eğirdir, Turkey. Aquatic Sciences and Engineering34(2), 67-73.

12

Ateşşahin, T., & Cİlbiz, M. (2019). The effect of hook size, spinner colour and fishing season on catching efficiency in angling for rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792). Pakistan Journal of Zoology51(5), 1937-1942.

 

2019 Oral/Poster Papers​

1

Bulut, C., Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Mevcut Durumun Değerlendirilmesi. Göz Bebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli (Sorunlar Çözümler),  Isparta 06 Şub.2019. Sözlü Sunum (Ulusal)

2

Bulut, C., Ülkemizin Bazı Göllerinde Ağır Metal Düzeylerinin İncelenmesi. Göl Yönetimi Çalıştayı (Uygulamalar, Sorunlar, Yaklaşımlar), Isparta. 05 Nis. 2019. Sözlü Sunum (Ulusal)

3

Bulut, C., Batı Akdeniz Bölgesi Su kaynakları: Eğirdir-Kovada Gölü Su Kaliteleri. Batı Akdeniz Bölgesi'nde Tarımsal Faaliyetlerin Toprak ve Suya Olan Etkileri Çalıştayı,  Isparta 30 Nis. 2019. Sözlü Sunum (Ulusal)

4

Bulut, C., Mamak, A., Emre, B., Ergün, M., Pazar, M., Estimation of Nitrogen-Phosphorus Load from the of Farms Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Installed on Aksu (Köprüçay) Stream (Isparta). 2nd International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Elazığ/Turkey.2019. 3-5 Sep. Sözlü sunum

5

Cafer Bulut, Faruk Pak, Özgür Aktaş, Erhan Şener, Ufuk Akçimen, Kâzım Uysal, Şakir Çınar. Investigation of Some Heavy Metal Parameters in İznik Lake and Related Streams. 2nd International Symposium on Limnology and Freshwater fisheries Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

6

Mehmet Pazar, Seval Bahadır Koca. The Effect of Soya Meal on Reproductive and Growth Performance in Pseudotropheus Socolofi Fish. 2th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Elazığ/Turkey.            2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

7

Ergün, M., Bulut, C., Mamak, A., Emre, B., Koçer, G Estimation of Nitrogen-Phosphorus Load from the of Farms Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Installed on Çandır Göksu Stream (Isparta). 2nd International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Elazığ/Turkey        . 2019. 3-5 Sep. Sözlü sunum

8

 

Korkut, S. O., Can, S., Illegal Fishing in Eğirdir Lake (Isparta, Turkey). 2nd International Symposium Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep.           Sözlü Sunum

9

Çapkın, K., Cilbiz, M., Korkut, S. O., Cesur, M., & Uysal, R. Cath Composition of Anglers in Uluabat Lake (Bursa, Turkey). 2nd International Symposium Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

10

Ceylan, M., Küçükkara, R., Erbatur, İ., Karataş, E., Tunç, M., Sağlam, N., Reproduction and growth performance of the medicinal leeches (Hirudo sp.). 14th International Young Scientists' Conference "Biology: From a Molecule Up to the Biosphere"., Kharkiv-Ukrayna             27-29 Kasım, 2019. Davetli Sunum

11

Ceylan, M., Küçükkara, R., Erbatur, İ., Karataş, E. Unusual function of wetlands as hirudotherapy centers: An ignored threat in terms of preventive medicine. 1st International Conference on Preventive Medicine., Antalya-Türkiye 12-14 Kasım 2019. Sözlü Sunum

12

Ceylan, M. Overview of National and International Legislations in terms of Medicinal Leeches.  2nd International Health Science and Life Congress. Burdur-Türkiye 24-27 Nisan 2019. Sözlü Sunum

13

Mustafa Ceylan, Ramazan Küçükkara, Rahmi Uysal, İsmail Erbatur, Soner Savaşer, Osman Çetinkaya, Fuat Bilgin, Vedat Yegen, Abdullah Demir. Some Biological Parameters of the Medicinal Leech Populations in Kızılırmak Delta, Turkey. 2nd International Symposium Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

14

Mustafa Ceylan. Hirudinea Fauna of Some Lakes of Balıkesir/Turkey. 2nd International Symposium Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

15

Cilbiz, M., Aydın, C., Tosunoğlu, Z., Seasonal variation in the fykenet selectivity of Crayfish (Astacus leptodactylus) in Eğirdir Lake. 1 st International Symposium on Biodiversity Research (ISBR2019), Çanakkale, Turkey.564-570p. May 2-4 2019. Sözlü Sunum

16

Mehmet Cilbiz, Tuncay Ateşşahin. A Compilation Study of Gillnet and Trammel Net Selectivity Research in Turkish Inland Fisheries. 2nd International Symposium Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

17

Çapkın, K., Cilbiz, M., Çınar, Ş., Savaşer, S., Korkut, S.O., Ceylan, M., Growth properties and stock status of invasive Sand Smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) in Beyşehir Lake. 1 st International Symposium on Biodiversity Research (ISBR2019), Çanakkale, Turkey.564-570p. May 2-4 2019. Sözlü Sunum

18

Aydın, C., Cilbiz, M., Tosunoğlu, Z., Comparison of CPUE of four different mesh Codends in the Aegean Sea demersal trawl fishery. 1 st International Symposium on Biodiversity Research (ISBR2019), Çanakkale, Turkey.564-570p. May 2-4 2019. Sözlü Sunum

19

Fuat Bilgin, Mehmet Cilbiz, Rahmi Uysal, Mustafa Ceylan, Mehmet Cesur, Vedat Yegen, Soner Çetinkaya. Length Based Stock Assessment of Pikeperch (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) with Trop­shR in Karataş Lake (Burdur-Turkey). 2nd International Symposium Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

20

Rahmi Uysal, Mehmet Cilbiz, Ahmet Alp, Vedat Yeğen, Abdulkadir Yağci, Fuat Bilgin. Reproductive biology of Invasive Sand Smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) population in İznik Lake (Bursa, Turkey). 2nd International Symposium Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

21

Soner Savaşer, Seyit Aydın, Ufuk Akçimen S. Oğuz Korkut, İlker Bilgili. Identification of Vibrio anguillarum Infection Agent by a Microbial Identification System in a Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Farm. 2nd International Symposium Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

22

Gürkan Koçer, Kadir Çapkın. Electroforethical methods and usage in fisheries. 2nd International Symposium Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

23

 

İsmail Erbatur, Mehmet Cilbiz, Abdulkadir Yağcı. Preliminary Study on Some Blood Parameters of Giant Spring Minnow (Pseudophoxinus anatolicus, Hanko 1925). 2nd International Symposium Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

24

Burcu Bozova, Soner Çetinkaya. Surimi and Surimi-Based Products. 2nd International Symposium Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

25

Burcu Bozova, Soner Çetinkaya. Additives Used in Surimi Production. 2nd International Symposium Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ/Turkey. 2019. 3-5 Sep. Sözlü Sunum

26

Burcu Bozova, Soner Çetinkaya, Levent İzci. Global Warming Impacts on the Future of Fisheries and Aquaculture. 4 th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress  2019. Poster Sunum

27

Meral Apaydın Yağcı, İsmail Erbatur Abdullah Demir, Abdulkadir Yağcı. Kızılca Göleti (Konya-Seydişehir/Türkiye) Zooplankton Faunası Üzerine Bir Ön Çalışma. 4 th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress      2019. Sözlü Sunum.
​asd

No2017 Publications
1Erol, KG., Özkök, R., Cilbiz, N., Küçükkara, R., Çınar, Ş., Tümgelir, L., Ceylan, M., Meke, T., Diler, Ö., Didinen, BI., Bahadır Koca, S.  (2017). Effect of Different Feed and Stocking Density on Survival and Growth Performance of Astacus leptodactylus (Esch., 1823) Juveniles. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 3(3): 159-165. MAKALE
2Cilbiz, M., Uysal, R., Alp, A., Yeğen, V., Apaydın Yağcı, M., Yağcı, A., Küçükkara, R.,  (2017). Mesh Size Recommendation for Turkey Pike (Esoc lucius L., 1758) Gillnet Fishery.Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 17: 815-820. DOI: 10.4194/1303-2712-v17_4_17-MAKALE-SCİ
3Cilbiz, M., & Yalım, F. B.  (2017). Growth, Mortality, Recruitment and Yield of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792 in Karacaören-I Dam Lake, Turkey.Pakistan Journal of Zoology, 49(3), 825-832. doi.org/10.17582/journal.pjz/2017 MAKALE-SCİ
4Ceylan, M., Küçükkara, R., Akçimen, U., Yener, O., (2017). Reproduction efficiency of the Horse Leech, Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758).Invertebrate Reproduction & Development, 61(3): 182-188. DOI: 10.1080/07924259.2017.1318096MAKALE
5Apaydın Yağcı, M., Yeğen, V., Yağcı, A., Uysal, R. (2017). A Preliminary Study on Zooplankton Species in Different Aquatic Habitats of Anatolia (Turkey)Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. Doi: 10.17216/LimnoFish-277465. 3(1): 45-50 MAKALE
6Ceylan, M., Çetinkaya, O., (2017). Eğirdir Gölü Çevresi Sulak Alanlarında Tıbbi Sülük Avcılığı ve Ekonomisi Üzerine Araştırmalar.Türkiye Parazitoloji Dergisi. 41(2): 96-101. DOI: 10.5152/tpd.2017.5150 MAKALE
7Çetinkaya, Soner., Bilgin, Şengül., Ertan, Ömer Osman. (2017). Increasing Shelf Life of SousVide Cooked Rainbow Trout by Natural Antioxidant Effective Rosemary: Basic Quality Criteria.Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 3 (2) 69-77 MAKALE
8Çetinkaya, Soner (2017). The Marinat Technology and Impact of Marination on Quality Properties of Aquatic Products.Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 3 (2) 117-128 MAKALE

No2017 Oral/Poster Papers​
1Ceylan M., Küçükkara R., Erbatur İ., Akçimen U., Savaşer S., Bulut C., Cilbiz M., Meke T., Çınar Ş., Kara D., Sağlam N.  (2017). Catch Efficiency of Medicinal Leech in Turkish Lake Region. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Isparta. 4-6 Ekim 2017
2Çetinkaya, S. Yeğen, V., Uysal, R., Akçimen, U., Bilgin, F., Ceylan, M.  (2017). Seasonal Changes of Length-Weight, Meat Yield and Chemical Composition of Khramulya Fish (Capoeta antalyensis). 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Eğirdir ISPARTA TÜRKİYE. 4- 6 Oct. 2017
3Bulut, C., Uysal, K., Savaşer, S., Pak, F., Aktaş, Ö., Çınar, Ş.,  (2017). Investigation of Some Metal Levels in Water and Sediment Samples of Beysehir Lake LimnoFish-2017 1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Eğirdir-Turkey. 4-6 October 2017
4Bulut, C., Dalkıran, N.,  (2017). Phytoplankton Species Diversity of Beysehir Lake,  LimnoFish2017, 1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Eğirdir-Turkey 4-6 October 2017
5Bulut, C., Dalkıran N., Akçimen, U., Ceylan, M., Koçer, M.A.T., Pak, F., Çınar, Ş.,  (2017). Phytoplankton Species Diversity of Uluabat Lake, XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation.. Edirne, Turkey. 12-15 September 2017
6Bulut, C., Erbatur, İ., Akçimen, U. (2017). İznik Gölü Su ve Sediment Örneklerinde Bazı Metal Düzeylerinin Araştırılması XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation.. Edirne, Turkey 12-15 September 2017
7Bulut, C., Akçimen, U., Savaşer, S.,  (2017). Estimation of the Nitrogen-Phosphorus Load Caused by Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) - Kanlıçay Stream (Denizli),. LimnoFish-2017, 1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Eğirdir-Turkey 4-6 October 2017
8Özkök, R., Erol, K.G., Uzunmehmetoglu, O.Y. 2017 (2017). Share of in Fishery Production of Crustacean in Turkey and World I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Eğirdir-Isparta/Turkey Poster sunum 4-6 October 2017
9Erol, K.G., Özkök, R. Veske, E., Uzunmehmetoglu, O.Y., Çınar, Ş. 2017.  (2017). Crayfish Research Center in Turkey, European Crayfish Conference 2017: The IAA Cruise 2017, Finland-Sweden Uluslararası 16-18 August 2017
10Özkök, R., Erol, K.G., Uzunmehmetoğlu, O.Y., Çınar, Ş.  (2017). The Status of Indigenous Crayfish Species, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) In Turkey European Crayfish Conference 2017: The IAA Cruise 2017, Finland-Sweden Uluslararası 2017, 16-18 August
11Ceylan, M., Çetinkaya, O., (2017). Assessment of Population Structure and Size of Medicinal Leech Hirudo verbana, Inhabiting some Model Wetlands of Turkey. International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries., Eğirdir/Isparta-Türkiye (Sözlü Sunum) 04-06 Kasım 2017
12Ceylan, M., Küçükkkara, R., Akçimen, U., Cesur, M., Çapkın, K., Bilgin, F., (2017). First Report on Introduction of Medicinal Leech to The Wild. International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries., Eğirdir/Isparta-Türkiye (Poster Sunum) - 04-06 Kasım 2017
13Ceylan, M., Çetinkaya, O., (2017). Reproduction Ecology of Medicinal Leech, Hirudo verbana in Wetlands Around Lake Eğirdir, Turkey. International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries., Eğirdir/Isparta-Türkiye (Poster Sunum) - 04- 06 Kasım 2017
14Savaşer, S., Akçimen, U., Ceylan, M., Hanol Bektaş, Z., Yener, O., Bulut, C., R., (2017). Use of Dietary Ginger (Zingiber officinale) as Immunostimulant in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries., Eğirdir/Isparta-Türkiye (Sözlü Sunum) - 04-06 Kasım 2017
15Apaydın Yağcı, M., Akın, Ş., Alp, A., Cesur, M., Uysal, R., Yağcı, A., Bilgin, F., Yeğen, V., Yalım, F.B. (2017). Stable Isotopes Analyses of Primary Producers in Lake Eğirdir 1 st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries. LimnoFish-2017 Eğirdir, Turkey (Poster Sunum) 04-06 October 2017
16Erbatur, İ., Yağcı, A., Cilbiz, M., Bilgin, F., Apaydın Yağcı, M., (2017). Giant Spring Minnow's Pseudophoxinus anatolicus Hanko, 1925) Meat Yield Determination According to the Gender. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries. LimnoFish-2017., Eğirdir, Turkey (Poster Sunum) 04-06 October 2017
17Erbatur, İ., Yağcı, A., Ceylan, M., Apaydın Yağcı, M. (2017). Regional Distribution of Zebra Mussels (Dreissena polymorpha, Pallas 1771) in Lake Eğirdir. XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation. Edirne, Turkey (Poster Sunum) 12-15 September 2017
18Yağcı, A., Taş Divrik, M., Aydın, G.B., Erbatur, İ., Ceylan, M., Apaydın Yağcı, M., Çamur-Elipek, B. (2017). A Taxonomic Study on Chironomidae and Oligochaeta Fauna of Eğirdir Lake. XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation. Edirne, Turkey (Poster Sunum) 12-15 September 2017
19Apaydın Yağcı, M., Koçer, M.A.T., Çınar, Ş., Çapkın, K., Yağcı, A., Bulut, C., Bilgin, F., Cesur, M., Uysal, R. (2017). Summer Phytoplankton Biomass and Dominant Cyanobacter Species of Some Lakes and Dam Lakes in the Lakes Region. XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation. Edirne, Turkey (Poster Sunum) 12-15 September 2017
20Apaydın Yağcı, M., Akın, Ş., Alp, A., Yağcı, A., Cesur, M., Uysal, R., Bilgin, F., Yeğen, V., (2017). Trophic ecology of pike perch (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) as revealed stable carbon and stable isotope (δ13C and δ15N) in Lake Eğirdir (TURKEY). SEAB 2017/ The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity Minsk – BELARUS (Sözlü Sunum) 05-08 July 2017
21Bulut, C., Kubilay, A. (2017). Comparison of Some Heavy Metal Levels Gill, Muscle and Liver Tissue of Common Carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) in Egirdir Lake, 1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, LimnoFish-2017, EğirdirTurkey. 4-6 October 2017
22Bulut, C., Kubilay, A. (2017). Investigation of Levels Lysozyme Activity, Cortisol and Serum Glucose in Pike Perch (Sander lucioperca L., 1758) 1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, LimnoFish-2017, Eğirdir-Turkey 4-6 October 2017
23Yoldaş, B., Akçimen, U., Bulut, C., Uysal, R., Yeğen, V., Savaşer, S., (2017). Evaluation of Surface Water Quality of Sarıyar Dam Lake, 1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, LimnoFish-2017 Eğirdir-Turkey. 4-6 October 2017
24Yoldaş, B., Akçimen, U., Bulut, C., Yener, O., Yeğen, V., Savaşer, S., Küçükkara, R., (2017). Evaluation of Water Quality Parameters of Gökçekaya Dam Lake, LimnoFish-2017, 1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, EğirdirTurkey. 4-6 October 2017
25Yoldaş, B., Akçimen, U., Bulut, C., Uysal, R., Yeğen, V., Savaşer, S., Küçükkara, R. (2017). Water Quality Characteristics of Rivers Feeding into Sarıyar Dam LimnoFish-2017, 1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Eğirdir-Turkey. 4-6 October 2017
26Bulut, C., Kubilay, A. (2017). Sazan Balığı (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) Örneklerinde Lizozim Aktivitesi, Kortizol ve Serum Glukoz Düzeylerinin Araştırılması, XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation.  Edirne, Turkey 12-15 September 2017
27Apaydın Yağcı, M., Koçer, M.A.T., Çınar, Ş., Çapkın, K., Yağcı, A., Bulut, C., Bilgin, F., Cesur, M., Uysal, R. (2017). Göller Bölgesi Bazı Göl ve Baraj Göllerinin Yaz Fitoplankton Biyokütlesi ve Baskın Siyanobakter Türleri XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation. Edirne, Turkey 12-15 September 2017
28Yağcı, A., Apaydın Yağcı, M., Uysal, R., Cesur, M., Bilgin, F., Yeğen, V. (2017). The Length-Weight and Length-Length Relationships of Vimba (Vimba vimba Linnaeus, 1758) in Eğirdir Lake Ecology 2017 International Symposium., Kayseri, Turkey (Poster Sunum) 11-13 May 2017
29Apaydın Yağcı, M. (2017). Seasonal Zooplankton (Rotifera, Cladocera and Copepoda) Fauna of Eğirdir Lake. Ecology 2017 International Symposium. Kayseri, Turkey (Sözlü Sunum) 11-13 May, 2017
30Cilbiz, M., İlhan, A., Sarı, H.M., Aydın, C. (2017). Comparison of Gillnet and Trammel Net Selectivity for Prussian carp (Carassius gibelio Bloch,1782) in Marmara Lake, Turkey. I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Isparta, Turkey. 35p. October 04-06, 2017
31Ateşşahin, T., Cilbiz, M. (2017). Some Socio-Demographic Properties of Turkey Inland Amateur Fishermen by Interactive Survey. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Turkey. 42p October 04-06 2017
32Bektaş Hanol, Z., Uçar, F.B., Savaşer, S., Cilbiz, M., 2017. (2017). Using of Potential Probiotic in Fish Feeding. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Isparta, Turkey. 75p. October 04- 06 2017
33Yalım, F.B., Gülle, İ., Pak, F., Aktaş, Ö., Cilbiz, M., Emre, Y., Çınar, Ş., Uysal, R., Oruç, H. (2017). Determination of Some Heavy Metals in Four Fish Species from Karacaören I Dam Lake, Turkey. I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Isparta, Turkey. 120p. October 04- 06 2017
34Yüksel, F. Cilbiz, M., Demirol, F., Çapkın, K., Bektaş Hanol, Z., Gündüz, F. (2017). A Comparison of the Size-Composition of the Turkish Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Inhabiting Eğirdir Lake vs Keban Dam Lake. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Isparta, Turkey. 141p October 04-06, 2017
35Bektaş Hanol, Z., Cilbiz, M., Çınar, Ş., Savaşer, S., Yoldaş, B., Yener, O., Demirol, F. (2017). Condition Index of Narrow-Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus, Eschscholtz 1823) in Turkey Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Isparta, Turkey. 159p October 04- 06 2017
36Cilbiz, M. Uysal R., Tosunoğlu, Z., Aydın, C., Alp, A., Bilgin, F. (2017). New Approach for Codend Selectivity of Coastal Beach Seine for Big-scale Sand Smelt (Atherina boyeri Risso 1810) Fishery in İznik Lake, Turkey. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Isparta, Turkey. 169p. October 04-06 2017
37Ateşşahin, T., Cilbiz, M. (2017). Amateur Fishing License Status in Turkish Inland Amateur Fishery by Interactive Survey. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Isparta, Turkey. 172p. October 04-06 2017
38Çapkın, K., Cilbiz, N., Cilbiz, M., Korkut, S.O., İzci, L., (2017). Amino Acid Composition and Chemical Score of Hydrolysate Gained by Freshwater Crab (Potamon potamios, Olivier 1804) in Lake Eğirdir, Isparta (Turkey).. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Isparta, Turkey. 235p October 04-06, 2017
39Çetinkaya, S., Ertan, Ö.O., Bilgin, Ş. (2017). The Effects of Some Herbs on Sous Vide Cooked Rainbow Trout Fatty Acids. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Eğirdir ISPARTA TÜRKİYE. 4-6 Oct. 2017
40Çetinkaya, S. (2017). Microbiological Characteristics of Sous Vide Method in Fisheries Processing. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries,. Eğirdir ISPARTA TÜRKİYE. 4-6 Oct 2017
41Çetinkaya, S., Genç, İ. Y. (2017). Antimicrobial Effects of Sage, Thyme and Rosemary on the Sous Vide Cooked Rainbow Trout. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries,. Eğirdir ISPARTA TÜRKİYE. 4-6 Oct 2017
42Çetinkaya, S. (2017). Possible Effects On Human Health Of Cyanotoxins In Seafood. International Congress Of Health And Environment. Adana-TURKEY October 23-25, 2017
43Yegen, V., Çetinkaya, S., Uysal, R., Bilgin, F., Cesur, M. (2017). Fish Fauna Distribution Of Lotic And Lentic Ecosystems In Bilecik Province. International Congress Of Health And Environment. Adana-TURKEY October 23-25, 2017
44Yeğen, V., Sarı H.M. (2017). Biological Properties of Anatolian Endemic Killifish Aphanius anatoliae (Leidenfrost, 1912) in Lake Eğirdir Türkiye. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Eğirdir, TÜRKİYE (Sözlü Sunum) 4 – 6 October 2017
45Erbatur, İ., Yağcı, A., Cilbiz, M., Bilgin, F., Apaydın Yağcı, M. (2017). Giant Spring Minnow's (Pseudophoxinus anatolicus Hanko, 1925) Meat Yield Determination According to the Gender. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries. LimnoFish2017., Eğirdir, Turkey (Poster presentation) 04-06 October 2017
46Özyılmaz, A. , Erbatur, İ., Yağcı, A., Demirci, S., Bozdoğan Konuşkan, D. (2017). Meat Yield, lipid level, and Fatty Acid Profiles of Anatolian Minnow (Pseudophoxinus anatolicus, Hanko, 1925) from Seydişehir/Konya, Turkey. I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries. LimnoFish-2017. Eğirdir, Turkey (Oral presentation) 04-06 October 2017
47Seval BAHADIR KOCA, Mehmet PAZAR, Bekir ATAR, Mehmet NAZ, Nalan Özgür YİĞİT (2017). Investigation of the Usability as an Fish Feed and Cultivation Ability of Niger (Guizotia abyssinica Cass.) Seed in Our Country, LimnoFish-2017, 1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, , Eğirdir-Turkey 4-6 October 2017​

48Ceylan, M., (2017). Türkiye'de Sülük Olmak. 1. Ulusal Sülük Çalıştayı, , Elazığ (Sözlü Sunum) 42852
49Cilbiz, M., Yalım, F.B. (2017). Karacaören-I Baraj Gölü'nde (Burdur-Türkiye) Siraz Balığı (Capoeta antalyensis) Avcılığında Solungaç Ağı Seçiciliği. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, , Sinop. 162p. Sözlü sunum 12-15 Eylül 2017
50Korkut, S.O., Cilbiz, M., (2017). Eğirdir Gölü'nde (Isparta-Türkiye) Kerevit Vebası (Astacus leptodactylus) Hastalığının Son Durumu. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, , Sinop. 180p. Sözlü sunum 12-15 Eylül 2017

 
No2016 Publications
1Bulut, C., Kubilay, A., Akçimen, U., Yener, O. (2016). Eğirdir Gölü Mikrobiyoloji Kalitesinin Mevsimsel Değişimi. Suleyman Demirel University, Journal of Natural and Applied Sciences
2Apaydın Yağcı M.,Yağcı A., Dölcü B. (2016). Relationships between the physicochemical parameters and zooplankton in Eğirdir Lake (Turkey). Iranian Journal of Fisheries Sciences
3Apaydın Yağcı, M., (2016). Variations in Zooplankton Species Structure of Eutrophic Lakes in Turkey. In: Rashed, M. N., editors.. Lake Sciences and Climate Change KİTAP BÖLÜMÜ-
4Aydın, C., Cilbiz, M., İlhan, A. & Sarı, H.M (2016). Selectivity of multifilament trammel and gillnets for common carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Lake Marmara.. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 33(3): 183-192. doi:  10.12714/egejfas.2016.33.3.01
5Çetinkaya, Soner; Bilgin, Sengül; Ertan, Ömer Osman; Bilgin, Fuat.  (2016). Vakum Paketli Pişirme Yöntemi (Sous Vide) ve GökkuĢağı Alabalığı(Oncorchynchus mykiss Walbaum, 1792)'na Uygulanması. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
6Didinen, B.I., Bahadır, Koca S., Metin, S., Diler, O., Erol, K.G., Dulluc, A., Koca, H.U., Yigit, N.O. ,Ozkok, R., Kucukkara, R. (2016). Effect of lactic acid bacteria and the potential probiotic Hafnia alvei on growth and survival rates of narrow clawedcrayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823)stage II juveniles, 2016,. Iranian Journal of Fisheries Sciences 15(4) 1307-1317
7İzci, L., Bilgin, Ş., Günlü, A., Çetinkaya, S., Diler, A., Genç, İ. Y., Bolat, Y. (2016). Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus) Dönerinin Soğuk Depolama Sırasındaki Kalite Değişimleri.. Tarım Bilimleri Dergisi. 22 (3), 360-369.
8Gurbuz, F., Uzunmehmetoğlu, O.Y., Diler,Ö, Metcalf, J.S., Codd, G.A. (2016). Occurrence of microcystins in water, bloom, sediment and fish from a public water supply. Science of the Total Environment. Vol:15, 562:860-8. doi: 10.1016/j.scitotenv
9Yağcı, A., Apaydın Yağcı, M., Bilgin, F., Erbatur, İ.,  (2016). The effects of physicochemical parameters on fish distribution in Eğirdir Lake, Turkey. . Iranian Journal of Fisheries Sciences 15 (2): 846-857.

10Apaydın Yağcı, M., Yağcı, A (2016). Dünden Bugüne Eğirdir Gölü Üzerine Yapılan Bilimsel Araştırmalar.. Ayrıntı Dergisi
No2016 Oral/Poster Papers​
1Akçimen, U., Ceylan, M., Yeğen, V., Uysal, R., Bilgin, F., Apaydın Yağcı, M. (2016). First Report of Eustrongylides excisus (Jagerskiöld, 1909) Larvae in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) for Turkey. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA) (Poster sunum) 2016
2Apaydın Yağcı, M., Yağcı, A., Çınar, Ş., Külköylüoğlu, O., Bulut, C., Yeğen, V., Akçimen, U., Uysal, R., Erbatur, İ., Ceylan, M., Bilgin, F., Yoldaş, B., Korkmaz, B., Yener, O. (2016). Limnological Monitoring Project of the Trophic Structure in Lake Eğirdir.. SEAB 2016 İnternational Symposium on EuroAsian Biodiversity. Antalya 23-27 May 2016
3Apaydın Yağcı, M., Yeğen, V., Yağcı, A., Uysal, R. (2016). A Preliminary Study on Zooplankton Species in Some of the Dam Lakes, Ponds and Streams in Anatolia (Konya, Burdur, Isparta, Denizli, Sivas / Turkey).. SEAB 2016 İnternational Symposium on EuroAsian Biodiversity (Sözlü sunum) 2016
4Ateşşahin, T., Cilbiz, M. (2016). The Effect of Hook Sizes, Spinner Colors and Fishing Season on Catching Efficiency in Angling for Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Karakaya Dam Lake, Turkey.. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA) 167p. 2016
5Bulut, C., Dalkıran, N., Akçimen, U., Erbatur, İ., Pak, F., Çınar, Ş. (2016). Phytoplankton of İznik Lake and Their Seasonal Variations. FABA 2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences 2016
6Bulut, C., Kubilay, A.,  (2016). Comparison of Some Heavy Metal in Crayfish (Astacus leptodactylus, Eschscholtz 1823) in Egirdir Lake.. FABA 2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya, Turkey. 2016
7Bulut, C., Kubilay, A., Birden, B., 2016.  (2016). Effects of Different Concentrations of Copper Sulphate (CuSO4.5H2O) on Histopathological in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss).. FABA 2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya, Turkey. 2016
8Bulut, C., Uysal, K., Yaman, M., Emre, Y., Akçimen, U., Çınar, Ş., Erbatur, İ., Pak, F., Aktaş, Ö., (2016). Investigation of Some Heavy Metal Levels in Water Samples of İznik Lake.. FABA 2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 No 2016
9Ceylan, M., Çetinkaya, O., (2016). Catch Efficiency of Medicinal Leech Hirudo verbana Carena, 1820 in Wetlands Around Lake Eğirdir, Turkey.. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA). 03-05 Ekim 2016, Antalya-Türkiye (Poster Sunum) 2016
10Cilbiz, M., Aydin, C., Çapkin, K., Korkut, S.O. (2016). Seasonal Variation of Catch Composition for Four Different Fyke Net Codends On Narrow-Clawed (Turkish) Crayfish Fishing in Eğirdir Lake, Turkey.. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2016). November 03-05, 2016 Antalya, Turkey. Abstract Book, 366p. 2016
11Cilbiz, M., Yalım, Bilgin.F., Yağcı, A., Yener, O., Çınar, Ş.  (2016). Length Based Stock Assessment of Common Carp (Cyprinus Carpio, Linnaeus 1758) in Karacaören I Dam Lake, Turkey. . International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2016). November 03- 05, 2016 Antalya, Turkey. Abstract Book, 367p. 2016

12Çapkın, K., Cilbiz, N., Cilbiz, M., Korkut, S.O., Bilgin, Ş  (2016). Optimization of Enzymatic Hydrolysis for Freshwater Crab (Potamon Potamios, Olivier 1804).. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2016). November 03-05, 2016 Antalya, Turkey. Abstract Book, 454p. 2016
13Çetinkaya, S., Ertan, Ö. O., Bilgin. Ş. (2016). Sensory And Chemical Changes In Thyme Applied And Sous-Vide Processed Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) During Chilled Storage.. FABA 2016 International Symposium on Fısheries and Aquatic Science. 3-5 Kasım, Antalya- Türkiye 2016
14Erbatur, İ., Yağcı, A.  (2016). Weight-Lenght and Lenght-Lenght Relationships of Endemic Species of Giant Spring Minnow (Pseudophoxinus anatolicus Hanko, 1925) . SEAB 2016/ İternational Symposium on EuroAsian Biodiversity., ANTALYA, TURKEY (Poster presentation/text summary). 23-27 May 2016
15Korkut, S.O., Cilbiz, M., Ayaz, A., Çapkın, K., Cesur, M., Çınar, Ş.  (2016). Ghost Fishing by Gillnets and Trammel Nets in Egirdir Lake, Turkey. International . International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2016) November Antalya, Turkey. Abstract Book, 399p. 42493
16Küçükkara, R., Ceylan, M., Akçimen, U.,  (2016). Effects of Broodstock Density on Reproduction Efficiency of Medicinal Leech Hirudo verbana Carena, 1820. . International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA). 03-05 Ekim 2016, Antalya-Türkiye (Sözlü Sunum) 2016
17Savaşer, S., Akçimen, U., Ceylan, M., Hanol Bektaş, Z., Yener, O., Bulut, C., (2016). Effect of Dietary Black Seed (Nigella sativa) on Growth of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). . International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA). 03-05 Ekim 2016, Antalya-Türkiye (Poster Sunum) 2016
18Şener, E., Şener, Ş., Uysal, R., Bulut, C.,  (2016). Evaluation of the Seasonal and Spatial Lake Level Change Using By Worldview-2 Satellite Images in the Eğirdir Lake Turkey. Living Planet İnternational Symposium 2016, 9-13 May 2016, Prague, Czech Republic. 2016
19Yağcı, A., Erbatur, İ., Cilbiz, M.,  (2016). Otolith length, breadth and weight with total length of fish relation among of Anatolian endemics Giant Spring Minnow (Pseudophoxinus anatolicus Hanko, 1925). . SEAB 2016 İnternational Symposium on EuroAsian Biodiversity. Antalya, Türkiye (Poster Sunum) 23-27 May 2016
20Yeğen, V., Çetinkaya, S., Uysal, R., Bilgin, F., Bostan, H.  (2016). Stream Fish Fauna of Eskişehir Province (Turkey). . FABA 2016 International Symposium on Fısheries and Aquatic Science., Antalya- Türkiye 3- 5 November 2016

21Akçimen, U., Yegen, V., Çetinkaya, S., Korkmaz, B. (2016). Beyşehir Gölü'nde Yaşayan Chondrostoma beysehirense Balıklarında Larnea sp. Enfestasyonu VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 2016
22Apaydın Yağcı, M., Akın, Ş., Alp, A., Yağcı, A., Uysal, R., Cesur, M., Bilgin, F., Yeğen, V., (2016). Eğirdir Gölü Çeşitli Sucul Organizmalarında δ15N ve δ13C Duraylı İzotop Analizi: Omurgasız Organizmaların δ15N ve δ13C Duraylı İzotop Analizi Değerleri VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu Eğirdir Gölü. Poster Sunum 2016
23Apaydın Yağcı, M., Akın, Ş., Alp, A., Yağcı, A., Uysal, R., Cesur, M., Bilgin, F., Yeğen, V. (2016). Eğirdir Gölü'nde Balıkların δ15N ve δ13C Duraylı İzotop Analizi Değerleri VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu., Mersin (Poster sunum). 31 Ağustos-2 Eylül 2016
24Bulut, C. (2016). Eğirdir Gölü ve Göldeki Bazı Su Ürünleri Türlerinde Ağır Metal Düzeyleri ve Stres Parametrelerinin Araştırılması. Isparta Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu-Ulusal 2016
25Bulut, C., Akçimen, U., Çınar, Ş., Savaşer, S., Erbatur, İ., Yener, O. (2016). Beyşehir Gölü ve Bağlantılı Derelerde As, Cr, Ni ve Zn Düzeylerinin Araştırılması. 7. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, S:20, , Mersin (Sözlü Sunum) 31 Ağustos-2 Eylül 2016
26Bulut, C., Akçimen, U., Yener, O., Çınar, Ş., (2016). Kovada Gölü (Eğirdir-Isparta) ve Kovada Kanalı'nda Bazı Ağır Metal Parametrelerinin Araştırılması. 7.Limnoloji Sempozyumu-Ulusal 2016
27Ceylan, M., 2016. (2016). Adım Adım Tıbbi Sülük Araştırma Merkezi. Ulusal-Alternatif İçsu Ürünleri Türleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, 11-13 Ocak 2016, Antalya (Sözlü Sunum) 2016
28Cilbiz, M., Hanol Bektaş, Z., Çapkın, K., Hatipoğlu, B.Ç., Kaya, M.A., (2016). Eğirdir Gölü Tatlısu Istakoz'larında (Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823) Zebra Midyesi (Dreissena polymorpha Pallas 1771) Olgusu. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31 Ağustos- 02 Eylül 2016, Mersin. 59 p. 2016
29Erbatur, İ. (2016). Yağ Balığı' nın (Pseudophoxinus anatolicus Hanko, 1925) Üretim Olanaklarının Araştırılması Projesi Ulusal-Alternatif İçsu Ürünleri Türleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, 11-13 Ocak 2016, Antalya (Sözlü Sunum) 2016
30Erbatur, İ., Yağcı, A., Cilbiz, M.,  (2016). Türkiye İç Sularının Endemik Bir Türü Olan Yağ Balığı (Pseudophoxinus anatolicus Hanko, 1925)' nın Otolit Biyometrisi.  7. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, S:56, 31 Ağustos-2 Eylül, Mersin (Poster Sunum) 2016
31Erol, K.G., Özkök, R.  (2016). Kapalı Devre Sistemleri: Kerevit Araştırma Merkezi, Alternatif  İçsu Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, 11-13 Ocak 2016, Antalya. Ulusal 2016
32Erol, K.G., Özkök, R.  (2016). Kontrollü Koşullarda Kerevit Üretimi.  Alternatif İçsu Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, 11-13 Ocak 2016, Antalya Ulusal 2016
33Korkut, S.O., Cilbiz, M., Ayaz, A., Çapkın, K., Cesur, M., Çınar, Ş., (2016). Eğirdir Gölünde Hayalet Avcılık Araçlarının Alan Tarama Yöntemi ile Araştırılması.  VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 2016, Mersin 64 p. 31 Ağustos- 02 Eylül 2016
34Özen,A., Çoban,Ç.,Dedeoğlu,Y., Vural,T.,  (2016). Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Hayvanlara Yönelik Empati Kapasitelerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma.  V. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2016, Bursa-Ulusal 2016
35Savaşer, S., Ceylan, M., Akçimen, U., Hanol Bektaş, Z., Yener, O., Bulut, C., (2016). Zencefilin (Zingiber officinale) Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Büyümeye Etkisi 4. Ulusal Alabalık Kongresi, 27-30 Ekim 2016, Afyonkarahisar 2016
36Yağcı, A., Bolat, Y.,  (2016). Balıklarda Yaş Tayini Çalışmaları İçin Polyester Kalıp Hazırlama ve Kesit Alma; Omur Örneği.  VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 2016, Mersin. (Poster Sunum) 31 Ağustos-2 Eylül 2016
37Yeğen, V., Akın, Ş.  (2016). Köprüçay Nehri Yukarı Havzası (ISPARTA/TÜRKİYE) Balık Topluluk Yapısının Alansal ve Mevsimsel Değişimi  VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, , Mersin, Türkiye. (Sözlü Sunum) 31 Ağustos – 2 Eylül 2016
38Çapkın, K., Cilbiz, M., Gül, M.,  (2016). Uluabat Gölü Amatör Balıkçılarının Sosyo-Demografik Özellikleri.  VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, , Mersin. 57 p 31 Ağustos- 02 Eylül 2016
39Çetinkaya, S., Yegen, V., Bilgin, F., Uysal, R., Ceylan, M., Akçimen, U. (2016). Sorgun Barajı'nda (Aksu-Isparta) Yaşayan Capoeta antalyensis (Battalgil, 1943)'in Boy-Ağırlık İlişkileri VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, , Mersin 31Ağustos-02 Eylül 2016No2015 Publications
1Uysal, R., Alp, A., Yeğen, V., Apaydın Yağcı, M., Çetinkaya, S., Yağcı, A., Bostan, H., Cesur, M., Küçükkara, R. (2015).The Growth Properties of Prussian Carp (Carassius gibelio Bloch, 1782) Population in İznik Lake. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1(1) : 19-27
2Yeğen, V., Uysal, R., Yağcı, A., Cesur, M., Çetinkaya, S., Bilgin, F., Bostan, H., Apaydın Yağcı, M. (2015).New Records for Distribution of Invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846) in Anatolia. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (1): 57-65
3Cilbiz, M., Çınar Ş., Cilbiz, N. Çapkın, K., Ceylan, M.,  (2015).Monofilament Gill Net and Trammel Net Selectivity for the Silver Crucian Carp (Carassius gibelio Bloch, 1782) in the Eğirdir Lake, IspartaTurkey. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 13(4): 967-978
4

Cilbiz, M., Küçükkara, R., Ceylan, M., Savaşer, S., Meke, T.  (2015).Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey. LimnoFish, 1(1): 1-7.

DOI: 10.17216/LimnoFish5000083989

5Hanol, Z., Cilbiz, M., Çınar, Ş., Korkut, S.O., Yener, O., (2015).Investigation the Selectivity of Gillnet Used in Roach (Rutilus rutilus L., 1758) Fishery in Uluabat Lake, Bursa-Turkey. Journal of Survey in Fisheries Sciences. 1(2):11-20
6Çetinkaya, Soner; Bilgin, Şengül; Ertan, Ömer Osman (2015).Su ürünlerinde tazelik ve kalite belirlemede klasik yöntemler(Clasical methods on the seafood freshness and quality determination)Ege. J Fish Aqua
7Çetinkaya, Soner; Yegen, Vedat; Bilgin, Fuat; Uysal, Rahmi; Bostan, Hasan. (2015).Variations of Some Growth Characteristics and Length-Length Relationships of Sakarya Bleak (Alburnus esherichii Steindachner, 1897) in Different Habitats. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
8Bolat, Y., Koca, H.U., Yıldırım, U.G., Özvarol, Y., Turna, İ.İ., Şener, E., Yeğen, V., Bilgin, F. Bostan, H. (2015).Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1(3): 103-111
9Uysal, R., Alp, A., Yeğen, V., Apaydın Yağcı, M., Çetinkaya, S., Yağcı, A., Bostan, H., Cesur, M., Küçükkara, R., (2015).İznik Gölü (Bursa/Türkiye)'ndeki Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio Bloch, 1782) Büyüme Özellikleri. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1(1) : 19-27-
10Korkut S.O., Saygı H., Cesur M., (2015).Socio-Economic Structure of the Fishermen on Lake Beysehir. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. 2(2): 157–162-
11

Bulut C., Kubilay, A., Hanol Bektaş, Z., Birden, B. (2015).Histopathological Effects of Formaldehyde (CH2O) on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1 (1) : 43-48.

DOİ: http://dx.doi.org/10.17216/LimnoFish-5000087455A-

12

Bulut C., Kubilay, A., Hanol Bektaş, Z., Birden, B. (2015).Histopathological Effects of Formaldehyde (CH2O) on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1 (1) : 43-48.

DOİ: http://dx.doi.org/10.17216/LimnoFish-5000087455A-

13Apaydın Yağcı, M., Alp, A., Yağcı, A., Cesur, M., Bilgin, F. (2015).Growth and reproduction of sand smelt Atherina boyeri Risso, 1810 in Lake Eğirdir, Isparta, Turkey. Indian Journal of Fisheries Sciences 6 (1): 1-5.
14Cilbiz, M., Apaydın Yağcı, M., Uysal, R., Yağcı, A., Cesur, M. (2015).Investigation of Monofilament Gill Net Selectivity for Vimba (Vimba vimba Linnaeus, 1758) in Eğirdir Lake, Turkey. Pakistan Journal of Zoology. 47(3): 882-886.
15

H Ayyildiz, Y Emre, A Yagci, A Altin - Journal of Applied Ichthyology,  (2015).Length–weight relationships of eight freshwater (Cypriniformes) fish species from Turkey. Journal of Applied Ichthyology. 31 (3): 963-964.

doi: 10.1111/jai.12828

16E Demir, F Turna, S Aksakal, Y Emre, N Emre, A Yağcı., Kaya,B. (2015).The Comet Assay Usıng Raınbow Trout (Oncorhynchus mykiss) For The Detectıon of Nutrıent Pollutıon Generated From Overfed Fısh Farms ın The Esen Stream. Fresenius Environmental Bulletin. 24: 3665-3671.
17

Apaydın Yağcı, M., Yılmaz, S., Yazıcıoğlu, O., Polat, N. (2015).The Zooplankton Composition of Lake Ladik (Samsun, Turkey). Turkish Journal of Zoology. 39: 652-659.

DOI: 10.3906/zoo-1312-54.[readonline]

18

Ceylan, M., Çetinkaya,O., Küçükkara, R., Akçimen, U. (2015).Reproduction Efficiency of the Medicinal Leech Hirudo verbana Carena, 1820. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 15: 417-424.

DOI: 10.4194/1303-2712-v15_2_27

19

Ateşşahin, T., Duman, E., Cilbiz, M., (2015).Selectivity and Catch Efficiency of Three Spinner Hook Sizes in Angling for Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) (Walbaum,1792) in Karakaya Dam Lake (Eastern Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science.15:4. 851-859.

DOI: 10.4194/1303-2712-v15_4_08

20

Bulut C., Akçimen U. (2015).Burdur Karamusa Deresi'nde Gökkuşağı Alabalığı İşletmesinin Dere Üzerine Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi. Yunus Araştırma Bülteni, 15 (1): 45-58.

DOİ:http://dx.doi.org/10.17693/yunus.47520-

21

Çetinkaya, S., Yegen, V., Bilgin, F., Uysal, R., Bostan, H. (2015).2015.Variations of Some Growth Characteristics and Length-Length Relationships of Sakarya Bleak (Alburnus esherichii Steindachner, 1897) in Different Habitats. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1(1): 29-35 (2015).

DOI: 10.17216/LimnoFish-50 00087074 

22

Cilbiz, M., Küçükkara, R., Ceylan, M., Savaşer, S., Meke, T.  (2015).Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research.1:1, 1-7.

DOI: 10.17216/LimnoFish-5000083989

23Hanol, Z., Cilbiz, M., Çınar, Ş., Korkut, S.O., Yener, O.,  (2015).Investigation the Selectivity of Gillnet Used in Roach (Rutilus rutilus L., 1758) Fishery in Uluabat Lake, Bursa-Turkey.Journal of Survey in Fisheries  Sciences. 1(2):11-20
24Bulut C., Kubilay, A., Hanol Bektaş, Z., Birden, B.,  (2015).Histopathological Effects of Formaldehyde (CH2O) on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1(1): 43-48
No2015 Oral/Poster Papers​
1Apaydın Yağcı, M., Alp, A., Yağcı, A., Uysal, R. (2015).Food Composition and Prey Selection of Pikeperch, Sander lucioperca (Actinopterygii: Perciformes: Percidae), of Lake Eğirdir in the Mediterranean , TurkeySEAB 2015 İnternational  Symposium on EuroAsian Biodiversity, Bakü, Azerbaijan (Sözlü sunum) 01-05 June 2015
2Yağcı, A., Apaydın Yağcı, M., Bilgin, F., Erbatur, İ. (2015).Some Physico-Chemical Parameters Concerning the Fish Communities of the Lake Eğirdir (TURKEY)SEAB 2015 İnternational  Symposium on EuroAsian Biodiversity, Bakü, Azerbaijan (Sözlü sunum) 01- 05 June 2015
3Tarkan.,S., Yeğen.,V. (2015).Standard Methods for Fish Sampling in Central Asia.American Fisheries Society 145th Annual Meeting, , Portland, Oregon, USA. (Sözlü Sunum)-Uluslararası 16 – 20 Ağustos 2015
4Yener, O., Korkmaz, B., Yağcı, A., Apaydın Yağcı, M. (2015).Suğla Gölü (Seydişehir, Konya) Bentik Organizmaları Üzerine Bir ÇalışmaII. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu. Eğirdir-Isparta Ulusal- (Poster sunum) 20-22 Mayıs 2015
5Apaydın Yağcı, M., Alp, A., Yağcı, A., Yeğen, V. (2015).Eğirdir Gölü'ndeki Çakıl Balığı'nın Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) Beslenme Özelliklerii II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu., Eğirdir-Isparta Ulusal- (Poster sunum). 20-22 Mayıs 2015
6Cilbiz, M., Yağcı, A., Yener, O., Korkmaz, B.,  (2015).Suğla Gölü (Konya-Türkiye) Sudak Balığı (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) Avcılığında Solungaç Ağı Seçiciliği 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Ege Üni. AKM, İzmir.  1-4 Eylül 2015
7Bilgin, F., Yeğen, V., Uysal, R., Yağcı, A., Cesur, M. (2015).Bıyıklı Balık (Luciobarbus escherichii)'ın Kütahya İli Akarsu Formlarındaki Boy-Ağırlık İlişkileri ve Kondisyon Faktörlerindeki Değişimler 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Ege Üni. AKM, İzmir. 1-4 Eylül 2015
8Yeğen, V., Yağcı, A., Uysal, R., Cesur, M.  (2015).Kütahya İli Baraj ve Göletlerinin Balık FaunasıII. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu., Eğirdir-Isparta. Ulusal 20-22 Mayıs 2015
9Çavdar, N., Özkök, R., Erol, K.G.  (2015).Su Ürünlerinde Melatonin UygulamalarıUlusal-II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 2015, Eğirdir 20-22 Mayıs 2015
10Cilbiz, M. Küçükkara, R., Çapkın, K., Erol, K.G. (2015).Avlama Dönemi ve Eşey Farklılıklarının, Solungaç Ağı Seçiciliği Üzerine Etkileri: Manyas Gölü'nde Carassius gibelio (Bloch, 1782) Örneği.II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, , Eğirdir 20-22.Mayıs.2015
11Ceylan, M., Çetinkaya, O.,  (2015).Tıbbi Sülük Hirudo verbana'nın Sucul Kuş Yuvalarını Barınma ve Üreme Alanı Olarak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Ulusal-Ekoloji Sempozyumu, , Sinop (Sözlü Sunum) 6-9 Mayıs 2015
12Ceylan, M., Çetinkaya, O., Uysal, R., Yeğen, V. (2015).Eğirdir Gölü Çevresinde Tıbbi Sülük (Hirudo verbana Carena, 1820) Popülasyonlarının Bulunduğu Bazı Habitatların Balık Çeşitliliği, Büyüklüğü ve Oransal Dağılımın BelirlenmesiII. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, , Isparta Ulusal-(Sözlü Sunum) 20-22 Mayıs 2015
13Ceylan, M., Küçükkara, R., Akçimen, U., Yener, O. (2015).At Sülüğü (Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758))'nün Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi.18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, , İzmir (Poster Sunum) 01-04 Eylül 2015
14Ceylan, M., Çetinkaya, O., Akçimen, U., Küçükkara, R. (2015).Tıbbi Sülük (Hirudo verbana Carena, 1820) Avcılığında Bazı Çevresel Değişkenlerin Günlük Av Verimi Üzerine Etkileri18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir (Sözlü Sunum) 01-04 Eylül 2015
15Cilbiz, M., Yalım, F.B., Korkmaz, B., Yener, O. (2015).Karacaören-I Baraj Gölü'nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum,1792) Avcılığında Solungaç Ağlarının Av Verimi ve Seçiciliğinin BelirlenmesiUlusal-II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Eğirdir 20-22 Mayıs 2015
16Çapkın, K., Cilbiz, M., Uysal, R., Gökçınar, N.C. (2015).Hirfanlı Baraj Gölü Balıkçılarının SosyoEkonomik Özellikleri.Ulusal- II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Eğirdir. 20- 22 Mayıs 2015
17Korkut, S.O., Cilbiz, M., Ayaz, A., Cesur, M. (2015).Balıkçı Gözüyle Eğirdir Gölü Balıkçılığında Hayalet Avcılık.Ulusal- II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Eğirdir 20-22 Mayıs 2015
18Çetinkaya, S., Bilgin, Ş., Ertan, Ö.O. (2015).Alabalıklarda vakum paketli pişirme (sous vide) uygulamasında adaçayı kullanımının besin bileşenlerine etkisi18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu, İzmir 1-4 Eylül 2015
19Çetinkaya, S., Bilgin, Ş., Ertan, Ö.O. (2015).Alabalıklarda vakum paketli pişirme (sous vide) uygulamasında biberiye kullanımının ürün kalitesine ve saklama süresine etkisi.18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu, İzmir 1-4 Eylül 2015
20Çetinkaya, S. (2015).Rezervuar Yönetimi ve Balıklandırmada Siyanotoksinler ve Su Ürünlerine Etkileri.Ulusal II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Eğirdir  42144
21Yeğen, V. (2015).Kovada Gölü Balık FaunasıUlusal-Kovada Gölü'nün Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı. Eğirdir. (Sözlü Sunum) 42171
22Yeğen, V., Sarı, H.M. (2015).Eğirdir Gölü (Isparta/TÜRİYE)'ndeki Endemik Balık Türlerinin Alansal ve Mevsimsel Dağılımı.Ulusal-6. Ekoloji Sempozyumu, , Sinop (Sözlü Sunum) 6 – 9 Mayıs 2015
23Bulut, C., Savaşer, S., Akçimen, U., Çınar, Ş., Erbatur, İ., (2015).Beyşehir Gölü Su Kalitesinin Trofik Durum İndeksiyle Belirlenmesi.2. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, , Eğirdir, Isparta Ulusal- (Sözlü Sunum). 20-22 Mayıs 2015
24Bulut, C., Akçimen U., Erbatur İ. (2015).İznik Gölü ve Bağlantılı Derelerde As ve Cu Düzeylerinin Araştırılması2. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, , Eğirdir, Isparta Ulusal- (Sözlü Sunum) 20-22 Mayıs 2015
25Bulut, C., Kubilay, A., (2015).Eğirdir Gölü Su ve Sediment Örneklerinde Hg, Pb, Cd, As, Ni, Cu ve Cr Düzeylerinin Araştırılması,Ulusal-Ekoloji-2015 Sempozyumu, Sinop 6-9 Mayıs 2015
26Dölcü, B., Yener, O., Bulut, C., Akçimen U. (2015).Ağlasun Göleti'nde (Burdur-Türkiye) Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Görülen Lernaea cyprinacea İnfestasyonu.Ulusal-II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı), Eğirdir-Isparta 20-22 Mayıs 2015
27Bulut, C., Kubilay, A., Pak, F., Aktaş, Ö., Uçgun, K., Akçimen U., Çınar, Ş., (2015).Eğirdir Gölü Sudak Balıklarının (Sander lucioperca, Linnaeus 1758) Solungaç, Kas ve Karaciğer Dokularındaki Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Karşılaştırılması.Ulusal-II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Eğirdir-Isparta 20-22 Mayıs 2015
28Bulut C., Akçimen, U., Yener, O., (2015).Eğirdir Gölü'nün Mikrobiyojik Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi,Ulusal II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Eğirdir-Isparta 20-22 Mayıs 2015
29Bulut, C., Kubilay, A., Sert Zayıf, S., Akçimen U., Ceylan M., (2015).Eğirdir Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus) Örneklerinde Lizozim Aktivitesi, Kortizol ve Serum Glukoz Düzeylerinin AraştırılmasıUlusal II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Eğirdir-Isparta 20-22 Mayıs 2015
30Bulut, C., Akçimen, U. (2015).Karanfilliçay Deresi'nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinden Kaynaklanan Azot-Fosfor Yükünün TahminiUlusal II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Eğirdir-Isparta 20-22 Mayıs 2015
31Bulut, C., Kubilay A., (2015).Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Carlson Trofik Seviye İndeksiyle Belirlenmesi,Ulusal- IV. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Kahramanmaraş 01-04 Eylül 2015
32Bulut, C., Kubilay A. (2015).Eğirdir Gölü Gümüş Balıklarında (Atherina boyeri, Risso 1810) Bazı Ağır Metal Düzeylerinin AraştırılmasıUlusal- IV. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Kahramanmaraş 01-04 Eylül 2015
33Bulut, C., Akçimen U., (2015).Akpınar Deresi'nde (Denizli) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinden Kaynaklanan Tahmini Azot-Fosfor YüküUlusal- IV. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Kahramanmaraş 01-04 Eylül 2015
34Bulut, C., Kubilay, A. (2015).Eğirdir Gölü Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio, Bloch 1782) Solungaç, Karaciğer ve Kas Doku Örneklerinde Bazı Ağır Metal Parametrelerinin AraştırılmasıXII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla. 14-17 Eylül 2015
35Bulut, C., Akçimen U., Uysal, K., Savaşer, S. (2015).Aksu (Köprüçay) Çayı Üzerine Kurulu (Isparta) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) İşletmelerinden Kaynaklanan Azot-Fosfor Yükünün TahminiXII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla. 14-17 Eylül 2015
36Babar Yoldaş, B., (2015).Tarımsal Alanlarda Kullanılan Pestisitlerin Su ve Su Ürünlerine Olan Etkilerinin Araştırılması . II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu Eğirdir 20-22 Mayıs 2015

 YUKARI