Okul Üzümü Kamu Spotu
Ormanlarımız Risk Altında
Brucella Kamu Spotu (1)
Hayvansal Gübrelerin Depolanması ve Uygun Koşullarda Araziye Uygulanması
Nitrat Kirliliği
Samsun En Yüksek En Düşük
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
Samsun Valiliği
E-Türkiye
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ekmeğini İsraf Etme
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Tarım TV
''