Devam Eden Projeler          I. Islah ve Genetik

 1. Doğu Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları (Alt Proje Fındık Genetik Kaynakları Projesi)
 2. Doğu Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları (Alt Proje Karayemiş (Prunus laurocerasus L.) Genetik Kaynakları Projesi)
 3. Tombul Fındık Klon Seleksiyonu II
 4. Ordu İlinde Çakıldak Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu
 5. Fındıkta Soğuğa Dayanıklılık Çalışmaları                                           

          II. Yetiştirme Teknikleri

 1. Corylus colurna L. Anacı Üzerine Aşılı Tombul ve Palaz Fındık Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
 2. Melezleme ve seleksiyon yoluyla ıslah edilen bazı fındık çeşitlerinin farklı ekolojilerdeki performanslarının belirlenmesi
 3. Fındıkta Sertifikalı Fidana Geçiş Projesi
 4. Bazı Fındık Çeşitlerinde Aminoetoksivinilglisinin (AVG) Uygulamasının Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
 5. Farklı Hasat Zamanlarına Bağlı Olarak Fındıkta Meyve Kalitesindeki ve Fitokimyasal İçeriğindeki Değişimlerin Belirlenmesi
 6. Fındıkta Verim Ve Kaliteyi Arttırma Projesi
 7. Dokap Bölgesinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon Ve Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (Giresun ili yürütücülüğü)
 8. Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Nemli Bölgelerde Performanslarının Belirlenmesi

        III.Bitki Sağlığı

 1. Bazı Bitkisel Ekstraların Ricania sp'ye Karşı Mücadelede Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
   

        IV.Gıda Teknolojileri

 1. Fındık Cipsinin Endüstriyel Kalitesinin Geliştirilmesi ve Raf Ömrünün Belirlenmesi
 2. Fındıkta Makineli Kurutma Sisteminin Uygulanabilirliği ve Bu Sistemin Kalite Üzerine Etkilerinin Araştırılması     

          V.Dokap Tarafından Desteklenmekte Olan Projeler

 1. Bitkisel Üretim ve Bitki Hast.Araş.Kap.Dest.Prj. (Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alt Yapı Geliştirme Projesi) 

        VI.Türkiye  Tanıtım Grubu, Karadeniz İhracatçı Birlikleri Tarafından Desteklenmekte Olan Projeler

 1. Fındık Araştırma Enstitüsü Doku Kültürü Laboratuvarı Altyapısının Kurulması

 

 

''