Tanıtım

​Fındık Araştırma İstasyonu Ziraat Nezareti' ne (Bakanlığına) bağlı olarak Karadeniz Bölgesinde fındık üretimini geliştirmek ve sorunlarına çözüm yolları bulmak amacıyla 1936 yılında Giresun’da 152 dekar arazi üzerinde “Fındık İstasyonu” adı altında kurulmuştur.

Kuruluş yıllarında Giresun ili ile sınırlı olan hizmet alanı 1952 yılından itibaren“Bölge Fındık İstasyonu” adı altında tüm fındık üretim bölgesi olarak genişletilmiştir.


1955 yılında bünyesinde Tavukçuluk ünitesinin de alarak “Bahçe Kültürleri ve Küçük Evcil Hayvanlar İstasyonu” adını almıştır.

 

1963 yılından itibaren arazi varlığı, laboratuar imkanları ve teknik eleman kadrosu genişletilerek projeye dayalı araştırma çalışmaları yapabilir duruma gelmiştir.1981 yılına kadar “Fındık Araştırma ve Ziraat Meslek Okulu” adı altında çalışmalarını sürdürmüştür. Ziraat Okulunun kapatılması ile Müessesenin adı“Fındık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü” olarak yeniden değiştirilmiştir.


1982 yılında ise bünyesine yaprak ve toprak analiz laboratuarı dahil edilmiş ve o günden bu yana bölge üreticilerine gübre tavsiyelerinde bulunmaktadır.

1987 yılında Bakanlığımızda yapılan reorganizasyon çalışmaları sonunda, Bakanlığa doğrudan bağlı konu Araştırma Enstitüsü olarak “Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü” adını almıştır.

  ​

2011 yılında yayınlanan 639 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ismi "Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü" olarak değişmiştir.2015 yılında ise "Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü​" ismini almış olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü' ne bağlı olarak çalışmalarına bu isim altında devam etmektedir.


Kurumumuz Bölgede 400.000 dolaylarındaki çiftçi ailesinin tek geçim kaynağı olan ve yaklaşık 540.000 hektar arazi üzerinde üretimi yapılan fındığın sorunlarına çözüm getirmek amacıyla kalkınma planlarımızdaki amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda disipliner bazda belirlenen öncelikler çerçevesinde araştırma çalışmaları yapmaktadır.

Islah, Yetiştirme Tekniği ve Teknolojileri, Bitki Sağlığı, Tarım Ekonomisi, Gıda Teknolojileri, Toprak-Su Kaynakları Şubelerinde görevli 17 Ziraat Mühendisi ve 2 Gıda Mühendisi  ile araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Fındık için ülkesel bazda veri toplama ve değerlendirme, temel ve stratejik araştırmalar yapma, gen kaynaklarını toplama ve muhafaza etmek, laboratuar olanakları ölçüsünde üretici ve diğer kuruluşlara hizmet sunmak, literatür temin etmek, araştırma sonuçlarına dayalı olarak eğitim ve yayım yapmakla görevlidir.

Enstitümüz, ülkemizde fındık konusunda araştırma yapan tek konu kuruluşu olması nedeniyle görev alanına; fındığın ekonomik anlamda üretiminin yapıldığı Karadeniz Bölgesindeki Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin (Eski Fındık Üretim Bölgesi) ile Samsun, Sinop, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Gümüşhane (Yeni Fındık Üretim Bölgesi) illeri girmektedir.

''