Misyonumuz

​Misyonumuz

1- Fındık için ülkesel bazda veri toplama ve değerlendirme,

2- Fındık konusunda temel ve stratejik araştırmalar yapma,

3- Gen kaynaklarını toplama ve muhafaza etmek,

4- Laboratuar olanakları ölçüsünde üretici ve diğer kuruluşlara ürün, toprak ve yaprak analizleri hizmet sunmak,

5- Literatür temin etmek, araştırma sonuçlarına dayalı olarak eğitim ve yayım yapmak,

6- Başta fındık olmak üzere üreticilere üretim materyali sağlamaktır.

''