Misyonumuz

Bölgenin tarımsal özelliklerine ve önceliklerine uygun ürün gruplarında ülke düzeyinde proje merkezi olma görevini de yürütecek biçimde tarımsal araştırmalar yürütmek.

Bölgeler arası ortak konularda hazırlanacak araştırma projelerinde uygulayıcı ya da koordinatör olarak görev almak.Bölgede mevcut diğer kamu-özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversitelerle işbirliğini geliştirmek.

Bölgede belli ekonomik öncelikleri olan ürün ya da ürün gruplarında üretimi sınırlayan sorunları belirlemek ve bunlara çözüm getirecek araştırmaları planlamak, programlamak, projelendirmek ve uygulamak.

Bölge içerisinde araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını hızlandırmak amacıyla üretici koşullarındaki araştırma hizmetlerini programlamak ve yürütmek, il müdürlüklerince yürütülecek demonstrasyon programlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi konularında yardımcı olmak.

Araştırma sonuçlarının hızlı ve etkili biçimde uygulamaya aktarılmasına yönelik olarak yürütülen çiftçi koşullarında deneme çalışmaları yürütmek ve bilgi alış veriş toplantıları düzenlemek.


''