Bitki Sağlığı

Bitki Sağlığı Araştırmaları (Devam Eden Projeler)
​​Sıra No Proje İsmi Proje Süresi Uygulama Yeri Proje Li​​deri
1Tokat İli Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi2014-2016Tokat Yalçın KAYA, Bülent BAŞARAN, Atila ALTINTAŞ, Dr. Duran KILIÇ, Sezai GÖKALP,Dr. İ. Kürşat ÖZYURT,Erhan ÖZER,Prof. Dr. İzzet KADIOĞLU
2Tokat İli Dane Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium L.)'nın Meydana Getirdiği Ürün Kayıpları ve Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi2014-2016Tokat Bülent BAŞARAN, Yalçın KAYA, Dr. Duran KILIÇ, Atila ALTINTAŞ, Sezai GÖKALP, Oğuzhan AYDIN, Erhan ÖZER,Prof. Dr. İzzet KADIOĞLU
3Tokat ili Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Bifora radiansBieb. (Kokar Ot) Popülasyonların ALS İnhibitörü Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması"(Alt Proje) 2015-2018Tokat Bülent BAŞARAN, Yalçın KAYA, Prof. Dr. İzzet KADIOĞLU
4Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Dilkanatan Otu (Galium aparine L.)'nun ALS Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması2016-2019  Yalçın KAYA, Bülent BAŞARAN, Dr. Duran KILIÇ, Hüseyin TOPAL, Prof. Dr. İzzet KADIOĞLU
5Tokat İli Örtü Altı Tarım Alanlarında Pestisit Uygulamalarından Kaynaklı Ağır Metal Konsantrasyonun Belirlenmesi 2016-2018Tokat Dr. Esma SÖYLEMEZ YEŞİLÇİMEN, Dr. Selma ÖZTEKİN, Yalçın KAYA, Dr. Gülçin ALTINTAŞ
''