Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri Araştırmaları​ (Devam Eden Projeler)
Sıra No Proje İsmi Proje Süresi Uygulama Yeri Proje Li​​deri
1Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Temin Edilen Tatlı Rezene ve Çörekotu Hat ve Popülasyonlarının İncelenerek Ümitvar Hatların Belirlenmesi2012-2016Tokat

Dr. Başak ÖZYILMAZ

Prof. Dr. Güngör YILMAZ Rahime KARATAŞ, Orçun ÇINAR

2Maltlık Arpalarda Diallel F1 Melez Döllerinde Agronomik ve Bazı Fiziksel Malt Kalite Karakterlerinin Belirlenmesi2013-2016Tokat Rahime KARATAŞ, Danışman: Prof. Dr. Nejdet KANDEMİR
3Farklı Dikim Normlarının Lippia citriodora (Limon otu)'nın Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi2015-2017

Tokat

Erbaa

Samsun

Dr. Başak ÖZYILMAZ,Rahime KARATAŞ,Özge KOYUTÜRK, Kaya ASTAN
4Karabuğday (Fagopyrum esculuntum Moench)'ın Tokat Şartlarında Farklı Ekim Zamanları ve Sıklıklarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi2016-2017Tokat Rahime KARATAŞ, Dr. Başak ÖZYILMAZ, Özge KOYUTÜRK, Levent YAZICI, Sezai GÖKALP
5Tokat Koşullarında Stevia rebaudiana Bertoni Bitkisinin Kültüre Alınması ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma2016-2020Tokat Dr. Başak ÖZYILMAZ, Özge KOYUTÜRK, Rahime KARATAŞ
6Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Haşhaş Islah Projesi2016-2020Tokat Levent YAZİCİ, Dr. Başak ÖZYILMAZ, Sezai GÖKALP, Prof. Dr. Neşet ARSLAN (Danışman), Prof. Dr. Güngör YILMAZ (Danışman)
7Bazı Yerli Çerezlik Ayçiçeği Genotiplerin Karakterizasyonu2016-2017Tokat Levent YAZİCİ, Sezai GÖKALP, Rahime KARATAŞ, Özge KOYUTÜRK,, Halil Dede AKYOL, Mustafa ACAR, Dr. Gülhan ATAGÜN, Prof. Dr. Güngör YILMAZ (Danışman)
8Tokat ve Sivas Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafesi ve Tohumluk Miktarlarının Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.)'nda Ot Verimi, Tohum Vetimi ve Ot Kalitesi Üzerine Etkileri2016-2018

Tokat

Sivas

Sezai GÖKALP, Tahsin TAŞYÜREK, Hüseyin TOPAL, Levent YAZICI, Ö. Faruk NOYAN, Özge KOYUTÜRK, Rahime KARATAŞ, Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ(Danışman)
''