Toprak ve Su Kaynakları

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları (Devam Eden Projeler)​
Sıra No Proje İsmi Proje Süresi Uygulama Yeri Proje Li​​deri
1Tokat-Kazova'da Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinde, Sürdürülebilir ve Geleneksel Toprak Yönetimi Uygulamalarının Verim ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi2000-2050Tokat

Ömer Faruk NOYAN

Sezai GÖKALP, Atila ALTINTAŞ

Oğuzhan AYDIN,Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Mualla AYDIN,

Dr. Esma SÖYLEMEZ YEŞİLÇİMEN

2Tokat, Amasya ve Çorum İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması2013-2015

Tokat

Amasya

Çorum

Dr. Nurhan MUTLU

Dr. Selma ÖZTEKİN, Dr. Duran KILIÇ, Yalçın KAYA, Hüseyin TOPAL, Bülent BAŞARAN,Erhan ÖZER, Dr. Esma SÖYLEMEZ,Prof. Dr. Hikmet GÜNAL

 Uzman Alper MUTLU

3Tokat Kazova Yöresinde Damla Sulama Sistemlerinin Performansının Değerlendirilmesi" 2015-2016Tokat

Oğuzhan AYDIN

Dr. İ. Kürşat ÖZYURT

Dr. Gülçin ALTINTAŞ

Murat BAL, Burhan AKKURT

4Yüzeyaltı Ve Yüzeyüstü Damla Sulama Yönteminin M9 Klonal Anacı Üzerine Aşılı "Early Red One" Bodur Elmada Gelişme, Verim Ve Kaliteye Etkisi 2016-2020Tokat

Oğuzhan AYDIN

Dr. İ. Kürşat ÖZYURT

Ö.Faruk NOYAN, Atila ALTINTAŞ

Murat BAL, Fatih SARI

5Koruyucu Toprak İşleme Yöntemlerinin Rüzgar Erozyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması2016-2020Sivas-Ulaş

Özlem AKAR

Hilal BEKTAŞ

Ali KOÇ

Doç. Dr. İrfan OĞUZ

''