Analizler

Sıra No
SULAMA/İÇME SUYU ANALİZLERİ
BİRİM FİYAT (TL)
​1pH                                                                                           21,00
2EC21,00
3Sodyum (Na)25,50
4Potasyum (K)25,50
5Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)39,00
6Kalsiyum (Ca)25,50
7Magnezyum (Mg)25,50
8Karbonat (CO3)25,50
9Bikarbonat (HCO3)25,50
10Klorür (Cl)25,50
11Sülfat (SO4)45,00
12Nitrat  45,00
13Nitrit40,50
14Amonyum40,50
15Bor (B) 33,50
16Tortu (105 0C de kurutularak)18,50
17Koku, Görünüş ve Renk18,50
18Organik Madde (Permanganat İndeksi)39,00
19Fe, Cu, Zn, Mn  (ilave her element için 25 TL)92,00
20Cr, Cd, Co, Pb, Mo  (ilave her element için 25 TL)132,00
21 Standart Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4)137,50
22 Su Kalitesi /İçme Suyu (pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4, Amonyak, Nitrat, Nitrit, Organik Madde, Sertlik) 298,00
TOPRAĞI​N TUZLULUK VE ALKALİLİK ANALİZLERİ
23pH (Toprak ekstraktında)                                                                                             30,00
24Saturasyon30,00
25EC (Toprak ekstraktında)      30,00
26Nem30,00
27Jips Gereksinimi54,00
28Jips54,00
29Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR)92,00
30Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP)233,00
Çözünebilir Katyon ve Anyonlar
31Kalsiyum (Ca)51,00
32Magnezyum (Mg)54,00
33Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)38,00
34Sodyum (Na)51,00
35Potasyum (K)51,00
36Karbonat (CO3)51,00
37Bikarbonat (HCO3)51,00
38Klorür (Cl)51,00
39Sülfat (SO4)53,00
40Nitrat (NO3)78,00
41Bor (B)84,00
Değişebilir Katyonlar
42Sodyum (Na, %)91,00
43Potasyum (K, %)84,00
44Kalsiyum (Ca, %)68,00
45Magnezyum (Mg, %)67,00
46Kalsiyum + Magnezyum (Ca + Mg, %)70,00
47Katyon Değişim Kapasitesi 91,00
48 Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi (15 Analiz; Bünye, pH , EC, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, B, KDK, Değişebilir Na, Jips)        493,00
49 Bünye (Saturasyon)30,00
50 EC(Tuzluluk)                                                                                                            30,00
51 pH 30,00
52 Kireç 27,50
53 Yarayışlı Fosfor (P2O5)51,00
54 Yarayışlı Potasyum (K2O)51,00
55 Yarayışlı Kalsiyum (Ca)51,00
56 Yarayışlı Magnezyum (Mg)54,00
57 Amonyum Azotu (NH4-N)67,00
58 Nitrat Azotu (NO3-N)74,50
59 Toplam Azot                    102,00
60 Organik Madde50,00
61 Aktif Kireç 74,50
62 Kireç Gereksinimi54,00
63 Alınabilir Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn)
( ilave her element için 25TL)
92,00
64 Toplam Ağır metal analizi  (ilave her element için 25 Tl)109,00
65 Ağır metal okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte)68,00
66 Alınabilir Bor (B)84,00
67 Standart Toprak Verimlilik  Analizi   Paket 1 (Bünye, Tuz,  pH,  Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde)67,00
68 Standart Toprak Verimlilik  Analizi Paket 2 (Bünye, Tuz,  pH,  Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde)97,00
69 Toprak Verimlilik Analizi Paket 3 (Bünye, Tuz,  pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) 156,00
70 Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 (Bünye, Tuz,  pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) 179,00
TOPRAĞIN FİZİKSEL ANALİZLERİ
71Bünye (Bouyocus veya Day Metodu)54,00
72Tarla Kapasitesi54,00
73Solma Noktası54,00
74Su Geçirgenliği  (İnfiltrasyon)40,50
75Nem30,00
76Özgül Ağırlık39,00
77Hacim Ağırlığı (Parafin ile)39,00
78Hacim Ağırlığı (Bozulmamışta)39,00
79Toplam Gözenek Hacmi39,00
80Islak Eleme İle Agregat Stabilitesi75,00
81Strüktür Stabilite İndeksi64,50
82Kuru Agregat Analizi42,50
83 Standart Toprak Fizik Analizi  (Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı)168,00
84Kil Tipi Analizi (Dört pik)272,00
85Kil Tipi Okuması (Okumaya hazırlanmış örnekte her pik için)37,00
86
Ağır Metal Okuması+Kil Okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte)
129,00
87
İnce Kum Tayini (Elek Metodu)
33,00
​88
Süspanse Sediment Analizi​​30,00
89​
Sediment Kapıcı ile Rüzgar Erozyonu Ölçüm Testi​1.031,00​
​90
Rotary Eleğinde Mekanik Stabilite Analizi​81,50​
BİTKİ-YAPRAK ANALİZLERİ

91
Toplam Azot (Kjeldahl)            99,00
92
Toplam Azot (Dumas)            78,00
93
Toplam Kükürt (S) (Elemental Analiz)121,00
94
Klor Tayini49,50
95
Bitki Özsuyu Tayini18,50
96
Standart Yaprak Analizi: Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu  (İlave her element için 25 TL)       10,50

GENEL HÜKÜMLER

1-Akredite Analizlerden %10 ilave ücret alınır.
2-Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü faaliyeti olup da bu listede yer almayan birim fiyatlar için Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır.
3-İl/İlçe Müdürlüklerine ait Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Labaratuvarlarında bu listedeki fiyatlar uygulanır.

''