17.7.2017 / Gösterim Sayısı : 929

Türkiye Meyve Fidancılığı Alt Sektör Analizi” isimli projenin sonuç raporu yayınlanmıştır.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenerek Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2015-2017 yılları arasında yürütülen "Türkiye Meyve Fidancılığı Alt Sektör Analizi" isimli proje tamamlanarak sonuç raporu hazırlanmıştır.

Projede Stratejik Eylem Planı'nın hazırlanması amacıyla düzenlenen Odak Grup Toplantısı ve Çalıştaya katılım sağlayarak, katkı veren, değerli görüşlerini bizlerle paylaşan kamu, üniversite, özel sektör ve STK temsilcilerine teşekkür eder, proje sonuçlarının, meyve fidancılığı alanında faaliyet gösteren tüm paydaşlara ve Türk Tarımına faydalı olmasını dileriz. İlgili rapora http://arastirma.tarim.gov.tr/marem/Menu/15/Sonuclanan-Projeler web adresinden ulaşılabilir.


''