Hayvancılık Araştırma Projeleri

Akkaraman ve Orta Anadolu Merinosu Kuzularında Sütten Kesim Dönemindeki Bazı Vücut Ölçülerinin Erken Seleksiyon Kriteri Olarak Kullanma İmkanının AraştırılmasıTAGEM01.01.2015-31.12.2017
İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Kuzu Üretimi ile Üretici Gelirinin Artırılması KOP İDARESİ01.10.2017-30.09.2019
Akkaraman ve Dağlıç Koyunlarının Bergamasca Koçları ile Çİftleştirilmesinden Elde Edilen Genotiplerin Bazı Verim Özelliklerinin BelirlenmesiTÜBİTAK01.08.2018 - 31.07.2021
Güney Karaman Koyun Irkında Çiftleşme, Doğum, Ana ve Kuzu Davranışlarının BelirlenmesiTAGEM01.01.2016-31.12.2018
Farklı besleme sistemlerinde besiye alınan Orta Anadolu Merinosu ve Akkaraman kuzuların besi performansı, et kalitesi ve besleme sistemlerinin etkinliğinin belirlenmesiTÜBİTAK (1001) 214O60815.04.2015-15.01.2017
Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Kapsamında Afyonkarahisar ve Konya’da bulunan Dağlıç Koyunlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Irk Özelliklerinin Tanımlanması TAGEM01.01.2014-31.12.2017
Senkronize Uygulanmış Koyun Irklarında Çiftleşme, Doğum, Ana ve Kuzu Davranışlarının BelirlenmesiTAGEM01.05.2014-31.12.2017
Enstitü Şartlarında Yetiştirilen Hasmer ve Hasak Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik özelliklerinin AraştırılmasıTAGEM01.01.2016-31.12.2020
Ana ve Baba Hattı Olarak Bafra, Pırlak, Hasak ve Hasmer Koyun Irklarının Kuzu Eti Üretimine Uygunluğunun BelirlenmesiTUBİTAK15.04.2019-31.12.2021
Ülkesel merinos geliştirme projesi (Orta Anadolu merinosu geliştirme alt projesi) 5 yıllık sonuç raporuTAGEM01.03.2013-01.01.2018
Hayvan Genetik Kaynaklarının yerinde Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Honamlı Keçisi TAGEM2006-2018
Sığırlarda Embriyo Transferi ile Test Edilmeye Aday Boğa Elde Edilmesi Altyapı ProjesiKALKINMA BAKANLIĞI2017-2021
Koyunlarda Östrus Siklusunda ve Gebeliğin Erken Döneminde Uterustan Elde Edilen Ultrason Görüntülerinin İşlenmesi TAGEM2014-2017
Süneyle Biyolojik Mücadele, Yaban Hayatının Geliştirilmesi Biyolojik Çeşitlilik ve Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Temelinde Keklik Üretimi ve AR-GE faaliyetlerinin Yürütülmesi ProjesiTAGEM, KORGEM, DKMPGM01.01.2014-31.12.2020
Halk Elinde Erkişehir Pırlak Koyunu ıslahı projesiTAGEM01.01.2016-31.12.2020
Kınalı Kekliklerde yumurta ağırlığının kuluçka sonuçları ve embriyonik ölümler üzerine etkisi projesiTAGEM, Selçuk Üniv. BAP Projesi01.04.2017-31.12.2017
Konya Akkaraman 1TAGEM 
Konya Akkaraman 2TAGEM 
Konya Akkaraman 3TAGEM 
Aksaray Akkaraman 1TAGEM 
Aksaray Akkaraman 2TAGEM 
Karaman Akkaraman 1TAGEM 
Karaman Akkaraman 2TAGEM 
Karaman Orta Anadolu Merinosu 1TAGEM 
Karaman Orta Anadolu Merinosu 2TAGEM 
Mersin İvesi 1TAGEM 
Mersin İvesi 2TAGEM 
Eskişehir Pırlak TAGEM 
Konya Kıl Keçisi TAGEM 
Mersin Kıl Keçisi 1TAGEM 
Mersin Kıl Keçisi 2TAGEM 
Konya İli Yetiştirici Koşullarında Kıl, Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Melezi Keçilerinin Bazı Verim ÖzellikleriTAGEM2015-2017
Yetiştirici Elindeki Yüksek Süt Verimli Kıl Keçilerinin Yarı Entansif Koşullarda Süt Üretim Potansiyellerinin BelirlenmesiTÜBİTAK (1003)01.05.2018-01.05.2021

''