İdari ve Mali İşler Koordinatörü

​​​​

KİŞİSEL BİLGİLER
Adı SoyadıBirol ERCAN
ÜnvanZiraat Yüksek Mühendisi
Telefon(0332) 3551290-117
E-mailbirol.ercan@tarim.gov.tr
Doğum Tarihi - Yeri26.06.1978-Ankara
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı 
Yüksek Lisans
Üniversite AdıSelçuk Üniversitesi
Akademik Birim/ Mezuniyet YılıFen Bilimleri Enstitü-2006
Lisans
Üniversite AdıSelçuk Üniversitesi
Akademik Birim/ Mezuniyet YılıZiraat Fakültesi-2002
GÖREV YERLERİ
TarihÜnvanKurum
1996-2000Veteriner Sağlık Teknikeri
Kars İl Tarım Müdürlüğü
​2000-2002Veteriner Sağlık Teknikeri​Aksaray Sarıyahşi İlçe Tarım Müdürlüğü
​2002-...​MühendisBahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
YAYINLARI
YAYINLAR

1. Sade B., S. Soylu, Ç. Palta, Ö. Alaoğlu, S.  Öztemiz, B. Ercan,  A. Güneş, İ. Topal,  Ş. Aksoyak  2007. Hibrit mısırda (Zea mays L.) tane verimi ile Zyginidia sohrab Zachvatkin (Hemiptera: Cicadellidae) ergin birey sayısı ve bazı verim öğelerinin korelasyonu ve path analizi, Bitkisel Araştırma Dergisi, S 2007 1:1-7.

 

2. Kaya Y.,, İ. Kara, M. Akçura, S. Taner, S. Çeri, R. Ayrancı, E. Özer, A. Güneş, İ. Topal, B. Ercan, R. Z. Arısoy, R. Ülker, G. Özcan, M. Tezel, H. Koç, 2009. Serin iklim tahıllarında ilkbahar erken gelişiminin düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığıyla tahmin edilmesi, Bitkisel Araştırma Dergisi, S 2009 2:5-11.

3. Kaya Y., İ. Kara,   H. Koç, A. Güneş,  M. Akçura, S. Taner, S. Çeri, R. Ayrancı, E. Özer, B. Ercan, İ. Topal, (2009). Kuru Ekmeklik Buğday (T. aestivum L.) Bölge Verim Denemelerinin GGÇ-BİPLOT Analizi İle Değerlendirilmesi. 19-22 Ekim 2009, Hatay, VII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı,S 819-823.

 

4. Ercan, B., H. Koç, R. Ülker, R. Keleş, İ. Topal, İ. Kara 2011.Bazı Yazlık Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Pas Hastalığına (Puccinia carthami Corda) Tepkilerinin Belirlenmesi.  28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildiriler Kitabı, S79.

 

5. Topal, İ., B.,Ercan, F. Özdemir, İ. Kara, ve H. Koç, 2011. Konya Ekolojisinde İleri Kademe Sulu Ekmeklik Buğday Materyallerinin Suni İnokulasyon Koşulları Altında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi, 12-15 Eylül 2011, Tarla Bitkileri Kongresi/Bursa .

 

6. Koç H., R. Ülker, a. Güneş, G. Gümüşçü, B. Ercan, İ. Topal, İ. Kara, F. Özdemir, R. Keleş, H. Bayrak, 2012. Bazı Yerel Haşhaş Genotiplerinin Tohum ve Kapsül Verimi Açısından Değerlendirilmesi,Tıbbi Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildirileri,Sayfa:255,Eylül 2012,Tokat.

 

7. Topal İ., A. Güneş, H. Koç, R. Acar, i. Kara, B. Ercan, N. Gummadow, 2012. Konya Koşullarında Farklı Ekim Sıklıklarının Karabuğdayda(Fagopyrum esculentum M.) Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi, Tıbbi Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildirileri,Sayfa:10,Eylül 2012,Tokat.

8. Düşünceli F., L. Çetin, S. Albustan, Z. Mert, K. Akan, N. Bolat, A. F. Yıldırım, R. Ünsal, B. Ercan, M. B. Erkan, İ. Özseven, N. Dinçer, H. Kılıç, H. Bayramoğlu, İ. Öztürk, T. Akar, S. Yazar, i. Sayım, O. Büyük, A. İlkhan, Ü. Küçüközdemir, 2007, Buğday ve Arpada Bazı Önemli Hastalıklarının Kontrolü İçin Ülkesel Dayanıklılık Islahı Çalışmaları. 27-29 Ağustos 2007, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Sayfa 336, ISPARTA.

9. Mert Z., K. Akan, L. Çetin, F. Düşünceli, A. Yorgancılar, R. Unsal, B. Ercan, İ. Özseven, L. Demir, N. Dinçer, H. Kılıç, H. O. Bayramoğlu, A. Tülek, D. Gülen, A.İlkhan 2009.  Buğday ve Arpanın Ülkemizde Görülen Bazı Önemli Hastalıklarına Karşı 2008 Yılı Entegre Dayanıklılık Islahı Çalışmaları. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay 844-853.

10. Aydoğdu M., S. Aydoğan, B. Ercan, A. Güneş, 2005. Konya ilinin değişik yörelerinden alınan buğday numunelerinin sürme spor yüklerinin tespiti ve kullanılan tohumluğun niteliği Bitkisel Araştırma Dergisi (2005) 2: 15–18

 

11. Alaoğlu Ö., B. Ercan, B. Sade, S. Soylu, S. Öztemiz, Ç. Palta, a. Güneş, H. Fidan, M. Uysal, M. Tezel, 2007. Zyginidia sohrab Zachvatkin (Hemiptera: Cicadellidae)'ın mısır (Zea mays L) bitkisinde popülasyon gelişimi ile yoğunluğunun verim ve verim öğeleri üzerine etkileri. Bitkisel Araştırma Dergisi (2007) 1-1:7

12.Akan K., Z. Mert, L. Çetin, A. Yorgancılar, R. Unsal,B. Ercan, M.E. Bayram, İ. Özseven, H. Ay, H. Kılıç, H. O. Bayramoğlu, H. Hekimhan, A. Tülek, D. Gülen, 2011. Buğday ve Arpanın Ülkemizde Görülen Bazı Önemli Hastalıklarına Karşı 2009 Yılı Entegre Dayanıklılık Islahı Çalışmaları Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi 27-30 Nisan 2011 Eskişehir Cilt 3, 2145-2150.

 

13. Ercan B., M. Uysal, 2007. Konya İlinde Önemli Bir Mısır Zararlısı Zyginidia sohrab Zachvatkin (Homoptera:Cicadellidae) ve Populasyon Gelişimi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi 27-29 Ağustos 2007 Isparta 55. sf.

 

14. İ., Topal, B. Ercan, M. Türköz, F. Özdemir, i. Kara, H. Koç, 2011. Bazı Makarnalık Buğday Hatlarının Suni inokulasyon Koşulları Altında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Hastalığına karşı Tepkilerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Sayfa 77,28-30 Haziran 2011,Kahramanmaraş.

15. Koç H., R. Keleş, R. Ülker, G. Gümüşçü, B. Ercan, A. G. Akçacık, A. Güneş, E. Özer, 2011. Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Verim, Verim Öğeleri ve Kalite Özellikleri ile Bu Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Bitkisel Araştırma Dergisi,2010(2) . Konya.

 

16.Koç,H., R. Ülker, A. Güneş, G. Gümüşçü, B. Ercan, İ. Topal İ. Kara, F. Özdemir, R. Keleş, H. Bayrak, 2012. Bazı Yerel Haşhaş Genotiplerinin Tohum ve Kapsül Verimi Açısından Değerlendirilmesi,Tıbbi Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildirileri,Sayfa:255,Eylül 2012,Tokat.

 

17. Düşünceli F., K. Akan, Z. Mert, L. Çetin, S. Yazar, T. Akar, N. Bolat, R. Ünsal, B. Ercan, İ. Özseven, L. Demir, N. Dinçer, H. Kılıç, H. Bayramoğlu, İ. Öztürk, A. Tülek, Ü. Küçüközdemir, A. İlkhan, H. Hekimhan, A. F. Yıldırım, 2009.An overview of the network for important cereal diseases management research in Turkey between 2003-2007. 12th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference October 13-16, 2009 Antalya Turkey, Abstract book, p. 97

18. Mert Z., K, Akan, L. Çetin, S. Yazar, F. Düşünceli, N. Bolat, İ. Öztürk, B. Ercan, H.Bayramoğlu, D. Gülen, R. Wanyera, D. Singh, 2009.  Global Initiatives For Management of UG99 Stem Rust Race and Reactions of Some Winter Wheat Genotypes to UG99 in 2008 Year. 12th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conf.  October 13 -16, 2009 Antalya-Turkey (Oral Presentation) p.17

19. Ercan, B., I. Topal, I. Kara, E. Ozer, A. Gunes, F. Ozdemir, and H. Koc, 2011. Determination of Reactions of Bread Wheat Breeding Materials for Dry Areas to Stripe Rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Disease under the Konya Echological Conditions. International Wheat Stripe Rust Symposium, 18-20 April 2011, ICARDA-SYRIA.

 

20. Özer E., H. Koç, S. Taner, S. Çeri, M. Türköz, A.G. Akçacık, F. Özdemir, İ. Kara, Ercan B. and Y. Kaya 2011. Rye in Turkey. More attention to Rye Conference. Taru-Estonia (6-8 October 2011).

 

21. Mert, Z., Cetin, L., Akan, K., Özseven, İ., Demir, L., Tülek, A., Öztürk, İ., Ay, H., Kılıç, H., Bayramoglu, H.O., Yorgancılar, A., Ünsal, R., Ercan, B., Güven, D., İlkhan, A. 2010. Occurrence of Wheat Rusts in Turkey During the 2009 Growing Season. BGRI (Borlaug Global Rust Initiative) Technical Workshop, May 30-31 St. Petersburg, Russia. p. 16.

 

22. Mert Z., Çetin L., Akan K., Demir L., Tülek A., Ay H., Tekdal S., ġermet C., Yorgancılar A., Ünsal R., Ercan B., Küçüközdemir Ü., Ilkhan A. and Paksoy A. H. 2011. Occurrence of wheat rusts in Turkey during the 2010 growing Season. BGRI (Borlaug Global Rust Initiative) 2011 Technical Workshop, 10-13 June 2011 St. Paul Minnesota USA Abstract book page: 160

 

23. Mert, Z, K. Akan, L. Çetin, N. Bolat, T. Akar, A. Yorgancılar, B. Ercan, R. Ünsal, A. Tülek, Ġ. Özseven, H. O. Bayramoğlu, Ü. Küçüközdemir, H. Ay, N. Dinçer, A. Ġlkhan0, S. Yazar,2011, Impacts of Wheat Stripe Rust in Turkey: Breeding and Control Strategies, International Wheat Stripe Rust Symposium 18-21 April 2011. Syria.

 

24. Taş M. N.,  F. Özdemir, B. Ercan, İ. Topal, M. Türköz ve İ. Kara, 2013. Bazı Durum Buğday Genotiplerinin Önemli Bir Kök Çürüklüğü Etmeni Olan Fusarium culmorum'a Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi, 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya. (Baskıda)

 

25. Topal İ., B. Ercan, F. Özdemir, M.N. Taş, M. Türköz, İ. Kara, E. Yakışır, A. Güneş ve H. Koç, 2013. Makarnalık Buğday Genotiplerinin Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) ve Kara Pas (Puccinia graminis f. sp. tritici) Hastalıklarına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi, 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya. (Baskıda)

 

26. Ercan B., İ. Topal, F. Özdemir, M. N. Taş, İ. Kara, S. Taner, M. Türköz, H. Koç, A. Güneş ve E. Yakışır, 2013. İleri Kademe Ekmeklik Buğday Islah Materyallerinin Konya İli Ekolojik Koşullarında Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) ve Kara pas (Puccinia graminis f. sp. tritici) Hastalıklarına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi, 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya. (Baskıda)


27. Taş M. N., B. Ercan, F. Özdemir ve  İ. Topal, 2013. Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) ve Kara Pas (Puccinia graminis f. sp. tritici) Hastalıklarına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi, Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, sf.88, Konya.

 

 1. Topal İ., B. Ercan, F. Özdemir ve M. N. Taş, 2013. Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Kök Çürüklüğü Etmeni Fusarium culmorum'a Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi, Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, sf.84, Konya.

 

 1. Ercan B., İ. Topal, F. Özdemir ve M. N. Taş, 2013. Sulu Koşullara Uygun Makarnalık Buğday Islah Materyallerinin Konya Şartlarında Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) ve Kara Pas (Puccinia graminis f. sp. tritici) Hastalıklarına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi, Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, sf.89, Konya.

 

 1. Ercan B., M. Uysal ve B. Sade, 2013. Orta Anadolu İçin Yaygın Bir Mısır Zararlısı Zyginidia sohrab zac. ve Konya İlindeki Populasyon Gelişimi, Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, sf.87, Konya.

 

31.  Güneş A., Mülayim M., Topal İ., Ercan B., Koç H., Akçacık A.G., Ülker R., Bayrak H., Özcan G., Gummadov N. 2013. Farklı Ekim Sıklıklarında Arpa Ve Tritikalenin Yeşil Ot Verimi Ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.

 1. Koç,H., Ülker,R., Gümüşçü,G., Güneş,A., Ercan,B., Gündüz O., Göçmen,A.  Konya Koşullarında Kışa Dayanıklılık Yönünden Seçilmiş Bazı Aspir Hatlarının Tohum Verimi ve Yağ Oranı Yönünden Değerlendirilmesi, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi,10-13 Eylül 2013, Konya
 2. İmriz G., Özdemir F., Topal İ., Ercan B., Taş M.N., Yakışır E., Okur O., 2014. Bitkisel Üretimde Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteriler (PGPR) in Rolü ve Etki Mekanizmaları. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi

34. Özdemir F., G. İmriz, B. Ercan, İ. Topal, M.N. Taş, 2014. Türkiye 'de görülen önemli buğday hastalıkları, Tarım Gündem Dergisi, s. 54-60.

35. Topal İ., Ercan B., Özdemir F., Taş M.N., İmriz G., Ayrancı R., 2014. Farklı Arpa Genotiplerinin Arpa Çizgi Yaprak Lekesi Hastalığı (Drechslera graminea (Rab.) Shoem.) 'na Karşı Reaksiyonları ve Potansiyel Dayanıklılık Kaynakları. IMAC (Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi), 22-25 Eylül, 2014, Abstract Book, syf. 125. Diyarbakır-Turkiye

 1. Ercan B., Özdemir F., İmriz G., Topal İ., Taş M.N., 2015. İleri kademe ekmeklik buğday ıslah materyallerinin Konya ili ekolojik koşullarında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) hastalığına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi, 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi Kitabı, syf. 567, 28-30 Nisan 2015.

 

 1. İmriz G., Özdemir F., Taş M.N., Ercan B., Topal İ., Karaca M.S., 2015. Bitkilerde fungal ve bakteriyel hastalıklara karşı dayanıklılık genleri ve sinyal iletimi, Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi, 2015, cilt:13, sayı:1, syf: 12-27.

 

 

 1. İmriz G., Özdemir F., Taş M.N., Başer E., Topal  İ., Ercan B., Karaca M.S., 2015. In vitro inhibitory effect of some plant extracts against Fusarium culmorum (W.G. Smith) causal agent of foot and root rot disease on wheat, 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 30 Sep.-3 Oct., 2015, Konya.

 

 1. İmriz G., Taş M.N., Ercan B., Özdemir F., Topal İ., 2015. Determination studies on the reactions of some genotypes for dry land against Stripe Rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici), VI International Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 Oct., 2015, Bosna and Herzegovina.

 

 

 1. Ercan B., Topal İ., Özdemir F., İmriz G., Taş M.N., Karaca M.S., 2015. Determination of the Reactions of Advance Bread Wheat Breeding Materials Agaisnt to Stripe Rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) in Konya Ecological Conditions, VI International Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 Oct., 2015, Jahorina, Bosna and Herzegovina.

 

 

 

 1. Topal İ., Ercan B., Ülke G., Özdemir F., Taş M.N., Karac M.S., 2015. The Reactions of Durum Wheat Genotypes Against Stripe Rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Disease, VI International Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 Oct., 2015, Jahorina, Bosna and Herzegovina.

 

 

 1. Taş M.N., Uysal M., Çağıran O., Şahbaz A., Topal İ., Özdemir F., Ercan B., Ülke G., 2015. Determination of the Aphid Species fed on Wheat and Their Population Distribution in the District of İçeri Çumra (Konya), VI International Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 Oct., 2015, Jahorina, Bosna and Herzegovina. 

 

 1. Küçükçongar M., Ercan B., 2015. Türkiye'de Tohumculuk Sektörü, Tarımsal Araştırmalarından Bakış, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Anakara.

 

 

 1. Karaca M.S., Taş M.N., Ercan B., İmriz G., Özdemir F., Topal İ., 2015. The Studies on the Determination of Advanced Durum Wheat Breeding Materials Against Stripe Rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) in Konya Ecological Conditions, VI International Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 Oct., 2015, Jahorina, Bosna and Herzegovina.

 

 1. Küçükçongar M., Ercan B., 2016. Türkiye'de Tohumculuk Sektörü, Tarımsal Araştırmalardan Bakış, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitü Müdürlüğü Yayınları, yayın No: 260, ISBN: 978-605-9175-31-9, Ankara

 

 1. İmriz G., Özdemir F., Taş M.N., Başer E., Topal İ., Ercan B., Karaca M.S., 2016. In vitro Inhibitory Effect of Some Plant Extracts against Fusarium culmorum (W.G. Smith) Causal Agent of Foot and Root Rot Disease on Wheat, Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 5 (1):1-6, 2016

 

 1. Karaca M.S., Yavuz Aslanoğlu E., Özdemir F., İmriz G., Ercan B., Topal İ., Taş M.N., 2016. Buğday bitkisinde toprak kökenli zararlı ve patojenlerin popülasyon değişimi, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Bildiri Özetleri Kitabı, Konya, Türkiye.

''