Gıda Kalite ve Teknoloji

KALİTE ve TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

BÖLÜMÜN AMACI 

Kalite ve Teknoloji Bölümünde Enstitünün çalıştığı ıslah materyallerinin kalite özellikleri belirlenerek Islah programlarına kalite yönüyle seleksiyon yapılmasını sağlamaktadır. Ekmeklik ,Makarnalık Buğday,Arpa,Tritikale,Yulaf,Soya, Aspir,Karabuğday,Ayçiçeği,Mısır,Fasulye,Nohut Bitkilerinde kalite araştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca Yetiştirme tekniklerinin kaliteye etkisini belirlemek için muhtelif projeler yürütülmektedir.

Hububat, Yemeklik tane baklagiller ve Endüstri bitkileri ile araştırma yürüten ıslah kuruluşlarına,Üniversitelere,  Özel sektöre, IWWIP programının bazı materyallerin ıslah kapsamı dahilinde kalite analizleri  yapılmaktadır.

BÖLÜMÜN GÖ​​REVLERİ 

1.Kaliteli çeşit geliştirilmesine katkı sağlanması

2.Islahı yapılan bitkilerin kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi

3.Kullanım amacına uygun çeşitlerin ıslah edilmesi

4.Islah edilen çeşitlerin kalite yönüyle sınıflandırılması yapılmaktadır.

5.Kalite ve teknoloji konusundaki birikimlerin teorik ve uygulamalı olarak gerek ulusal gerekse uluslar arası katılımcılara aktarılması

6.Islah materyalinin hasat sonrası analizlerinin hızlı ve güvenilir metotlarla yapılarak ekimden önce  kalite yönüyle seleksiyon yapılması  sağlanmaktadır

BÖLÜMÜN PROJELERİ​​​

SIRAPROJE ADI
​1 Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
​2Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
​3Yulaf Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
​4Arpa Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
​5Tritikale Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
​6​​​Bisküvilik Kalitesi Yüksek Buğday Genotiplerinin Geliştirilmesi ve Yerel Populasyonların Bisküvilik Kalitesi Bakımından Taranması(TUBİTAK)''