Ekonomi İstatistik ve Yayım

EKONOMİ-İSTATİSTİK VE YAYIM BÖLÜMÜ

BÖLÜMÜN AMACI 

Multi disipliner bir yaklaşımla Sosyo-ekonomik araştırmalar yürütmek, araştırma ve politikalara yön verecek bilgi ve veri sağlayan, sosyo-ekonomik problemlere yönelik çözüm önerileri getiren bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürmektir.


    BÖLÜMÜN GÖREVLERİ 

  1. Öncelikli olarak Enstitünün görev alanına giren konularda sosyo-ekonomik araştırma faaliyetlerini yürütmek,
  2. Kırsal alandaki üreticilerin üretim ve gelirlerini artırarak genel yaşam koşullarını iyileştirmek ve Tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla;
  3. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kırsal ve tarımsal ekonomilere yönelik, çevre ekonomisi, tarımsal pazarlama, tarımsal işletmecilik, tarımsal yayım, örgütlenme, tarım politikaları, kırsal sosyoloji ve benzeri konularda proje hazırlamak ve yürütmek,
  4. Tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma, kontrol ve destekleme politikalarının etkinliğine yönelik araştırmalar yapmak,
  5. Kuruluşumuz bünyesinde gerçekleştirilen AR-GE faaliyetlerinin etki değerleme çalışmalarını yapmak,
  6. Eğitim ve bilimsel toplantıların organizasyonu (kongre, sempozyum, panel v.b.), araştırma sonuçlarının kullanıcılara ulaştırılması, yayın ve yayım çalışmalarını yürütmek,
  7. Yeni geliştirilen çeşit ve teknolojilerin kullanıcılara aktarılması ve araştırma-yayım-üretici koordinasyonunu sağlamak amacıyla Bölge Bilgi Alışveriş toplantılarını düzenlemek,
  8. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak ve yurtiçi yurtdışı kaynaklı projeler geliştirmek ve yürütmek ve
  9. Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmektir.​


BÖLÜMÜN PROJELERİ

SIRAPROJE ADI ​​KURUM
​1Orta Anadolu ve Batı Geçit Bölgelerinde Buğday Üretiminde Kullanılan Teknolojilerin Belirlenmesi TAGEM Proje No: TAGEM TA 04 03 007 Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​2Türkiye'de Süne Mücadelesinde Başarıyı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi, Tagem Proje No: BS-04 01-05-171 Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​3Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi İzleme Ve Değerlendirme Çalışması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
​4Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi İzleme ve Değerlendirme Çalışması  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
​5Impact Assesment of Wheat Varieties Producing in Turkey  IWWIP 
​6Orta Anadolu ve Batı Geçit Bölgesinde Buğday Çeşitleri İzleme Projesi  Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​7Wheat Landraces inventory in Turkey 

GTHB-FAO-ICARDA-CIMMYT 

​8Konya İlinde Kırsal Alanda Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi ve Uygun Stratejilerinin Modellemesi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​9Tarım İşletmelerinin Küçülmesini Önleyici Düzenlemeler Hakkında Çiftçi Görüşlerinin Belirlenmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
​10

Farklı Koyun Irklarının Sütten Kesilmiş Kuzularının yapay meradaki Büyüme Performanslarının Belirlenmesi TAGEM/HAYSUD/12/07/01/04/04

​Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​11Türkiye’de Ayçiçeği (Yağlık) Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​12Orta Anadolu Bölgesinde Ayçiçeği (Yağlık) Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​13Türkiye'de Dane Mısır Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​14Orta Anadolu Bölgesinde Dane Mısır Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​15Türkiye'de Soya Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​16Karadeniz Bölgesinde Soya Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​17Türkiye'de Pamuk Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​18Türkiye'de Çeltik Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​19KOP Bölgesinde Tarımsal Yayım ve Eğitim İhtiyaç AnaliziKalkınma Bakanlığı
​20Türkiye'de Yemeklik Dane Baklagil Üretiminin Mevcut Durumu Sorunları ve Tüketim Yapısının Belirlenmesi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​21Konya ili Taşkent İlçesinde Kiraz Üretimi Sorunları ve Çözüm ÖnerileriBaşbakanlık Tanıtım Fonu-Kültür Bakanlığı
​22KOP Bölgesinde Kuraklık Ve İklim Değişikliği Algısı Ve Kuraklığın Sosyo-Ekonomik Etkisi Kalkınma Bakanlığı
​23Konya ilinde Uzaktan Algılama İle Buğday Veriminin BelirlenmesiTarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
​24Türkiye'de Geliştirilmiş Buğday Çeşitlerinin Yaygınlığının , Tohum Talep ve Arzının BelirlenmesiICARDA
​25Improving food security by enhancing wheat production and its resilience to climate change through maintaining the diversity of currently grown landracesFAO
​26Hububatın Kalbinde Çiftçi Buluşmaları Eğitim Yayım Daire Başkanlığı Projeleri
​27Çiftçiye ve Toprağa Dost Bir Yöntem : Doğrudan EkimEğitim Yayım Daire Başkanlığı Projeleri


  

''