Islah ve Biyoteknoloji Bölümü

Görevleri:

Veri tabanı oluşturma çalışmaları, Genetik Araştırmalar, Moleküler-Genetik Araştırmalar, Arı Islahı (Seleksiyon ve Melezleme Çalışmaları), Damızlık Ana Arı Üretimi, Gen Kaynaklarının Korunması, Suni Tohumlama, Biyoteknoloji, Morfometrik,  Soy Kütüğü oluşturma konularında araştırma projelerini planlamak ve yürütmek. Suni tohumlama ünitesini geliştirmek ve çalışmalar yapmak; ana arı kalitesini belirleyen karakterleri tespit etmek ve bu konuda her türlü çalışmaları yapmak. Ana arı yetiştirme ve işletme denetimleri.

Arı gen kaynaklarının toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi ile ilgili projeleri hazırlamak/ hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, ıslah çalışmaları sonucu elde edilen damızlıkların muhafazasını sağlamak.

Teknoloji kullanımında yeni modellerin ve teknolojilerin geliştirilmesini ve adaptasyonunu sağlamak, sektör toplantıları yapmak.

İlgili Laboratuarların yetkilendirme, akreditasyon ve diğer standardizasyon çalışmalarını yapmak. Laboratuar malzemelerinin kalibrasyonunu ve metodların validasyonunun yapılmasını sağlamak.

''