Görev Alanları ve Görevler

Bölgesel Görev Alanı: Ülkenin arıcılık yapılan tüm alanları

Görev Konuları: Arıcılık ve arı ürünleri;

·  Arıcılık araştırmaları için ihtiyaç duyulan ülkesel düzeyde veri toplamak ve değerlendirmek,

·  Yöresel arı gen kaynakları ile ilgili araştırmalar yapmak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

·  Yöresel ve ürüne özgü ballarla ilgili nektar kaynakları ve kapasiteleri hakkında çalışmalar yapmak,

·  Laboratuar altyapı imkanlarını arıcılık sektörüne cevap verecek şekilde geliştirmek, bu faaliyetleri diğer kuruluşlarla koordineli biçimde yürütmek,

·  Arıcılıkta verimliliği arttıracak ıslah, yetiştirme ve üretim teknikleri ile alet ve ekipmanlar üzerine çalışmalar yapmak,

·  Arı ürünlerinin beslenme ve gıda takviyesi olarak kullanım alanlarını artırıcı çalışmalar yapmak,

·  Apiterapi konusunda çalışmalar yapmak,

·  Arı hastalık ve zararları konularında çalışmalar yapmak ve çözümler geliştirmek,

·  İklim değişikliğinin arıcılık üzerinde meydana getireceği muhtemel değişimleri belirlemek ve uygun adaptasyon önerileri geliştirmek,

·  Arıcılık ile ilgili gelişmeleri izlemek, gözlem yapmak, rapor hazırlamak ve karar vericilere muhtemel krizleri önleyici önlemleri öngören ayrıntılı raporlar sunmak,

''