14.10.2015 / Gösterim Sayısı : 4825

ARIM BALIM PETEĞİM PROJESİ

#2015 ipa

Proje Otoritesi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yardımın Nihai Yararlanıcısı: Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Yardımın Nihai Yararlanıcısının Yetkili Temsilcisi: Ordu Valiliği (SRER)

 

Proje Paydaşaları: Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ordu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize Arı Yetiştiricileri Birlikleri.

Bütçe:    9.990.199 € 

Genel Hedefi: Arıcılık sektörünün rekabet gücünü arttırmaktır.

Projenin Amacı: Arıcılık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet edilebilirliğini artırmaktır.

​Özel Amacı: Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün, sektörün ihtiyaç duyacağı yeni üretim modelleri, analiz metodları, ürün çeşitlendirilmeleri ve verimlilik arttırma konularında araştırma kapasitesini geliştirmesi ve sektöre yeni ufuklar açacak bilim insanları yetiştirmek amaçlanmıştır.

Rekabetçi Sektörler​ Programı tanıtım filmi 

https://www.youtube.com/watch?v=mUbB14_MCcA​  ve https://youtu.be/h-nvoKdWy2E​ adresindedir.

Projenin​ Kısa Özeti

Dünyada 7.060.973 adet koloni sayısı ile üçüncü ve 102.486 ton bal üretimi ile ikinci  sırada bulunduğumuz önemli bir sektörün, üretim çeşitliliğini arttırmak, üretilen arı ürünlerine "marka" değeri kazanmasını sağlamak amacıyla ülkemiz arıcılığında örnek bir proje olan "Arım Balım Peteğim" isimli proje 16 Ocak 2009 da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunuldu. 30 Temmuz 2009 tarihinde 532 adet proje önerisinden seçilen 47 proje arasında yer aldı. 23 Kasım 2010 tarihinde Merkezi Brüksel'de olan AB Delegasyonu tarafından da onaylanan 6 projeden birisi oldu. 12 Ocak 2011 tarihinde de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Operasyonel Anlaşma imzalandı.

Projenin; Yapım İşleri (İnşaat), Tedarik (Laboratuvar cihazları, paketleme tesisi makine-ekipmanları), Teknik Destek ve Kontrolörlük (Müşavirlik) olmak üzere 4 bileşenden oluşmaktadır.

Bu proje ile bölgede arı ürünlerinin kalite ve standardının yükseltilerek ulusal ve uluslararası marka değeri olan yeni işletmelerin tesis edilmesini; arı ürünlerinin tüm analizlerini gerçekleştirecek akredite bir laboratuar kurulmasını, arı ürünlerinin çeşitlendirilmesini, tüketim talebine uygun çeşitli paketlemelerin yapılabilmesini, KOBİ'lerin eğitilmesi, inovatif farklı ürünler geliştirecek altyapının kurulması hedeflenmektedir. Böylece bölgemizde sektörü temsil eden/edecek olan tüm KOBİ'lerin, müstahsillerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini artırarak yeni istihdamlar sağlamak ve inovatif projeler hazırlanarak bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı öngörmektedir.

Proje, bir KOBİ ve istihdam projesi olup özellikle proje içerisinde yer alan  Ordu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize illerinde arıcılık ürünleri üzerine faaliyet sürdüren işletmeler için ortak üretim, işleme ve analiz merkezi oluştularak yeni istihdam sağlamak ve rekabet edilebilirliğini arttırmasını sağlamaktır.

     

Proje Kapsamında Yapılacak Birimler:

1-Test ve Analiz Laboratuarı: Uluslararası akreditasyona sahip olacak olan bu laboratuvarda bal, balmumu, polen, arı sütü ve propolisin analizleri gerçekleştirilecektir. 

2-İşleme ve Paketleme Tesisi: Toplam alanı yaklaşık 4000 m2'dir. İki ayrı binadan oluşmaktadır. Hammum ve temel petek işleme ünitesi ile bal, polen, arı sütü ve propolis işleme ünitelerini içermektedir.

3-Pazarlama ve Tanıtım Birimi: KOBİ'lerin ve dolayısıyla üreticilerin ulusal ve uluslararası pazara erişim olanaklarını artıracak eğitim ve farkındalık artırma çalışmalarını yaparak "marka" ürünlerin oluşması gerçekleştirilecektir.

4-Danışma ve Temas Noktaları: Donanımı proje tarafından sağlanacak ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 6 ilde Arı Yetiştiricileri Birliği bünyesinde kurulacak birimdir. Bu birim yerelde  eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları gerçekleştirecektir.

5- Arı Ürünleri Değerlendirme Birimi: İşleme-Paketleme Tesisi ve Pazarlama Tanıtım Birimi faaliyetleri için öngörülmektedir.

6- Kalite Geliştirme ve Belgelendirme Merkezi: Arı ürünlerine kalite, işlem ve farklı özelliklerine uygun standartlara göre belgelendirme yapılacaktır. Proje kapsamında kurulacak test/analiz ve işleme/paketleme kapasitesi ile hedef illerde bu altyapıya kolayca erişimleri sağlanacak olup, "Kalite Belgesi" verilecek olması işletmelerin öncelikle iç, uzun vadede ise dış piyasalara erişim kabiliyetlerini artıracaktır.

Böylece KOBİ'lerin gelişmiş bir teknik ve teknolojik altyapıdan faydalanmalarına katkıda bulunacaktır.

 

Proje İle Gerçekleştirilecek Faaliyetler:

  • Ordu'da Uluslararası akreditasyona sahip test ve analiz laboratuarı
  • Arı Ürünleri Değerlendirme Birimi
  • İşleme ve Paketleme Tesisi
  • 6 ilde "Danışma ve Temas Noktaları"
  • Ar-Ge Birimi
  • Ordu ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, arıcılık sektöründe Uluslararası merkez durumuna gelecek

    Enstitü araştırma ve çalışmaların somut çalışmalarını ve çarpan etkilerinin değer bulacağı bir altyapı kurulacaktır.
Proje ile ilgili fotoğraf sergisi broşürü için tıklayınız.
''