Staj Eğitimleri

​​​Önemli Bilgiler

 • Stajlar Haziran-Eylül sürecinde yapılabilecektir
 • Lütfen başvuru dilekçenizde staj yapmak istediğiniz tarihi belirtiniz
 • Belirtilen staj tarihlerine göre kabuller yapılacağından daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayabilecektir
 • Öğrencilerin staj başvurusuna ait sonuçlar (olumlu ya da olumsuz) resmi yazı ile okuluna gönderilecektir
 • Lütfen başvurunuzun sonucunu okulunuzdan takip ediniz
 • Öğrencinin Sigortası Dekanlık veya Okul Müdürlüğü tarafından yapılmak zorundadır
 • Öğrencinin stajının daha verimli olması adına, Staj Amiri öğrenciyi, okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere Enstitünün her bölümünde görevlendirebilir
 • Bu yıl misafirhane talepleri karşılanmayacaktır.

Stajı Kabul Edilen Öğrencilerden İstenilen Belgeler:

 1. Stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından yapılan "SGK sigortalı işe giriş bildirgesi" formu
 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı " İşyeri Staj Sözleşmesi" ( Üniversite tarafından onaylı olmak zorundadır)
 3. Okul tarafından verilen "Staj Değerlendirme Formu"
 4. Öğrencinin Öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı
 5. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı
 6. 1 Adet vesikalık fotoğraf


Örnek Dokümanlar

 1. Staj Başvuru Formu

 2. İşyeri Staj ​Sözleşmesi​​ 

Staj Uygulama Takvimi​

Takvim Dönemi

Faaliyet Konusu

18.12.2017-05.01.2018

2018 Yılı Stajyer Kontenjan Branş tablolarının doldurularak Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi

02.01.2018 - 30.04.2018 (mesai bitimine kadar)

Staj başvurularının alınması

02.05.2018 - 11.05.2018

1-)Staj başvurularının ilgili birimde oluşturulan Staj Yürütme Komisyonunca değerlendirilmesi.

 

2-)Değerlendirme sonucunda staja kabul edilen öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlara ilgili birimlerce bildirilmesi ve Bakanlık Staj Yönergesinde belirtilen gerekli iş ve işlemlerin yapılması.


02.07.2018 – 30.07.20182019 yılı için tahmin edilen stajyer sayısı ve bütçesinin, EK-2 tablosuna uygun şekilde işlenerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.
24.09.2018-08.10.2018

2018 yılı staj uygulamaları gerçekleşmeleri tablosu (EK-3) ve 2018 eğitim dönemi stajyerlerine ilişkin bilgiler tablosunun (EK-1) uygun şekilde işlenilerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.

*Şubat ayında staj yapacak öğrenciler için başvuruların alınması, değerlendirmesi ve sözleşme imzalanması Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır.

''