Araştırma Projeleri

No​​Devam Eden Projeler
1İstanbul Ormanlarındaki Sarmaşık Türlerinin Belirlenmesi ve Adi Orman Sarmaşığının (Hedera helix L.) Mücadelesinin Araştırılması (2016 - 2018)
2İstanbul'un Doğal Geofitlerinin Yayılış Alanlarının Belirlenmesi ve Korunması İçin Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi (2016 - 2019)
3Türkiye Göl Soğanı (Leucojum aestivum L.) Popülasyonlarının Karakterizasyonu,  Verim ve Tıbbi Özellikleri Yönünden Üstün Klonların Geliştirilmesi (2016 - 2020)
4İstanbul ve Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Tavşan Kirazı (Ruscus hypoglossum L.) Türünün Kültüre Alınması, Çoğaltılması ve Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması​ (2016 - 2018)
''