Tarihçe

Enstitü'nün kurulmasında ilk önemli adım, 1914 yılında Konya Valisi Haydar Bey tarafından atılmıştır. O zamana kadar otlak olarak kullanılan geniş arazi üzerinde Numune Çi​ftlik adında bir çiftlik kurdu. Çiftliğin başına Todori isimli mühendisi getirdi. 1916 yılına kadar ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilen çiftlik arazisine Konuklar Devlet Üretme Çiftliği'nden 3 baş Arap aygırı, 25 baş yerli kısrak, iki boğa ve 30 baş da boz ırk inek getirildi. Her geçen yıl muntazam gelişmeler kaydedilen çiftlikte, 1921 yılında Ziraat Okulu açıldı ve müteakip yıllarda besi ve kesim mahalleri ilave edildi.

Ülkenin içinde bulunduğu durum ve krizler dolayısıyla 1932 yılında, gerekli yatırım ve yeniliklerden mahrum kalan çiftlik sıkıntılı yıllar geçirdi. Çiftlik, 23 Haziran 1934 yılında Tarım Bakanlığı tarafından Konya Özel İdaresi'nden satın alınarak, bir "hara" statüsüne kazandırılması amacıyla gerekli düzenlemeleri başlatıldı. Bu tarih Konya Harasının kuruluşu olarak kabul edilmektedir.

Konya Harasının ilk önemli çalışması Aygır Deposu projesidir. II. Meşrutiyet'ten sonra açılan haralardan biri olarak dikkati çeken harada, safkan Arap aygırı olarak Fatih (Irak Kralı Faysal'ın Atatürk'e armağanı), Seklavi VI. (Sultan suyu yetiştirmesi), Hamdani-i Simri 937, Berk (Çifteler yetiştirmesi), Küheylân-ı Mahsus, Hidilli, Heban (Çifteler yetiştirmesi), Ferhan (Karacabey yetiştirmesi),  Bögio (Macaristan'dan satın alma) gibi birçok değerli damızlık bulundurulmuştur.

Harada 1948 yılı kayıtlarına göre; yerli karasığır, akkaraman ırkı koyunlar ve farklı ırklardan atlar bulunuyordu. At  mevcudu, safkan arap, yarımkan arap, Nonius ve yarımkan İngilizden  oluşuyordu. Hara bünyesindeki tarım arazilerinde kışlık olarak arpa, yulaf, buğday, çavdar, bakla; yazlık olarak ise yonca, hayvan pancarı, mısır fasulye, nohut, ayçiçeği gibi bitkiler ekiliyordu.  Hara işletme birimleri, günün ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmesi amacıyla,    yeni ve modern traktör, pulluk, tırmık, mibzer, orak, biçer-döğer, harman, çayır, ot balya, çapa makineleri gibi araç ve gereçlerle donatılmıştı. Çalışma alanları, fiziki altyapı ihtiyaçları, personel sayısı ve makine parkı her yıl giderek artırılmış ve genişletilmiştir.  Bütün bu gelişmelerin yanı sıra, Türkiye ve dünyanın belli başlı haralarında gerçekleştirilen çalışmalar, ortaya konulan yenilikler, yakından ve dikkatlice takip edilerek, bunlara Konya'da da yer verilmesine özen gösterilmiştir.

1957 yılından itibaren görülen lüzum üzerine haranın Atçılık Şubesi kaldırılarak, elde bulunan damızlıklar, aygır deposunda toplanıldı. 1987 yılına itibariyle işletme arazisi üzerinde ikinci bir enstitü kuruldu. Bu tarihten itibaren, hayvancılık faaliyetleri Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü adıyla devam etti. Kışlık hububat geliştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla ise Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi faaliyetine başladı. Bu iki enstitü, 10.06.2002 tarihinde Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü adı altında birleştirilmiş olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bulunan önemli Bölgesel Araştırma Kuruluşlarından biri olarak çalışmalarına devam etmektedir.​
''