Bitkisel Araştırmalar Teknik Koordinatörü

​​

KİŞİSEL BİLGİLER
Adı SoyadıGazi ÖZCAN
Ünvan​Bitkisel Araştırmalar Teknik Koordinatörü
Telefon(0332) 355 12 90
E-mailgazi.ozcan@tarim.gov.tr
​Doğum Tarihi - Yeri19.05.1976-KONYA
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite AdıSelçuk Üniversitesi
Akademik Birim/ Mezuniyet YılıFen Bilimler Enstitüsü-2010
Lisans
Üniversite AdıSelçuk Üniversitesi
Akademik Birim/ Mezuniyet YılıZiraat Fakültesi-2002
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / DerecesiKPDSÜDSTOEFLIELTS
İngilizce45

 ​
GÖREV YERLERİ
TarihÜnvanKurum
1993-1997Veteriner Sağlık TeknisyeniSiirt Pervani İlçe Tarım İl Müdürlüğü
1997-2003Veteriner Sağlık TeknisyeniÇankırı Bayramören  İlçe Tarım İl Müdürlüğü
2003-2004Veteriner Sağlık TeknisyeniKonya Güneysınır İlçe Tarım İl Müdürlüğü
2004-2006Ziraat MühendisiNiğde Ulukışla İlçe Tarım İl Müdürlüğü
​2006​Ziraat Yüksek Mühendisi​​Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-Ates S, Ozcan G, Cicek H,  Kırbas M, Keles G, Isık S. 2016. Effect of stocking rate on pasture and sheep production in winter and spring lambing systems. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 40: 476-489
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1-Tezel, M., Özcan, G., Aksoyak, Ş., Işık, Ş. 2012. Konya Şartlarına Uygun Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 47-50, 2012.ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr
2-Işık, Ş., Aydoğan, S., Güneş, A., Özcan, G., Tezel, M., Aksoyak, Ş., Aktaş, A.H. Mülayim, M., Tamkoç, A., Acar, R., Tarı, A.F., Ateş, S. 2012. Determination of Effects of Irrigation Levels on Quality in Artificial Pasture TABAD (Research Journal of Agricultural Sciences)-5(2):148-150
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1-Işık, Ş., Ateş, S., Tamkoç, A., Güneş, A., Aksoyak, Ş., Aydoğan, S., Özcan G., Tezel, M., Tarı, A.F. 2011. Farklı Sulama Seviyelerinin Konya Şartlarında Mera Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkisi Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, 27-30 Nisan,2011 Eskişehir.
2-Tezel, M., Özcan, G., Arıcı, R. A., Soylu, S., Aksoyak, Ş., Atakul, Ş. 2014. Konya, Sakarya Ve Diyarbakır Şartlarında Bazı Kendilenmiş Mısır Hatlarının Yoklama Melezi Yoluyla Tane Verimi ve Hasatta Tane Nemi Potansiyelleri Yönünden Değerlendirilmesi. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 Eylül 2014 Diyarbakır.
3-Özcan, G., Ateş, S., Işık, Ş., Kırbaş, Aydoğan, S., Aktaş, A.H., Güneş, A. 2014. Yapay Mera Koşullarındaki Otlatma Yoğunluğunun Koyun ve Kuzu Performansına Etkileri. Uluslararası Katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi. 16-18 Ekim 2014 KONYA.
4-Ozcan, G., Ozdemir, F., Tezel, M., Keles, R., Aydogan S., Soylu, S., Tari, A.F. 2014. Evaluatıon Of Early Maturıng Maıze Lınes For Drought Tolerance. 12th Asian Maize Conference 30.10-01.11.2014 Bangkok-THAİLAND.
5- Ozcan, G., Ates, S., Cicek, H., Isik, S. and Loss, S.P. 2015. Dry matter production, botanical composition and water use efficiency of simple and multispecies pasture mixtures (Oral presentation). 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE) September 30 – October 3, 2015, Selcuk University Campus, Konya, Turkey.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1-Işık, Ş., Mülayim, M., Tamkoç, A., Acar, R., Güneş, A., Yıldırım, T., Aksoyak, Ş., Aydoğan, S.,  Aktaş, A.H., Tarı, A.F., Özcan, G., Tezel, M., Köse, M., Gür, K. ve Topal, İ.  2009. Konya Şartlarında Oluşturulacak Yapay Meralarda Farklı Sulama Seviyelerindeki Mera Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009. Hatay, (Basımda).
2-Özcan, G., Soylu, S. 2011. Araştırmaların Işığı Altında Mısır Üretiminde Bitki-Su İlişkileri. 9.Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011 Bursa.
3-Tezel, M., Özcan, G., Soylu, S., Aksoyak, Ş., Işık, Ş., Güneş, A. 2011. Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah Proğramında Geliştirilen Kendilenmiş Mısır Hatlarının Tane Verimi ve Hasatta Tane Nemi Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi. 9.Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011 Bursa. Sy:418-423.

4-Işık, Ş., Ateş, S., Aksoyak, Ş., Tamkoç, A., Güneş, A., Aydoğan, S., Özcan, G., Tezel M., Köse  M.,(2011) Konya İlinde Uygulanan Farklı Sulama Seviyelerindeki Yapay Mera Karışımının Verimi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkileri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Çayır Mera ve Yem Bitkileri S 418-423. 2011 Bursa.

5-Özcan, G., Tezel, M., Güneş, A., Işık, Ş., Aksoyak, Ş., Sade, B. 2013. Yeni Geliştirilen Bazı Mısır Genotiplerinin Konya Şartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
6-Özcan, G., Ateş, S., Işık, Ş., Kırbaş, M., Güneş, A., Aktaş, A.H. 2013. Basit Ve Çoklu Karışımlardan Oluşan Yapay Meraların Verim Ve Botanik Kompozisyonları. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
7-Işık, Ş., Mülayim, M., Tamkoç, A., Özcan, G., Çınar, M., Ünal, B., Çağlıyan, M., Orhan, B., Beker, İ., Özdemir, B., Mutlu, A. 2013. 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında Konya, Aksaray Ve Karaman İllerinde Yürütülen Mera Islahı Ve Amenajman Projeleri İle İlgili Değerlendirme. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
8-Tezel, M., Aksoyak, Ş., Özcan, G., Soylu, S. 2013. Bazı Kendilenmiş Mısır Hatlarının Dane Verimi Ve Hasatta Dane Nemi Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
9-Özcan, G. ve Soylu, S. 2015. Mısır Çeşitlerinde Kısıtlı Su Uygulamalarının Önemli Morfolojik Özellikler Üzerine Etkileri (Poster Bildiri).11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale.
Diğer Yayınlar

1-Özdemir, F., Özcan, G., Okur, O., Gültekin, İ. 2014. Tarımsal Kuraklık Yaklaşımları. Türk Tarım Dergisi Ocak-Şubat 2014, Sayı:215, Sayfa No: 18-25.

2-Özcan, G. 2015. Fiğ Tarımı ve Önemi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi. Sy: 59-61. Ağustos 2015. (Basım tarihi: 18.09.2015)

GÖREV ALDIĞI PROJELER

​​

1.Projenin Adı: Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
Başlama - Bitiş Tarihi:01.01.2013-31.12.2017
Destekleyen Kuruluş:TAGEM
Projedeki Görevi:Araştırmacı

2.Projenin Adı: Ülkesel Mısır Hatlarının Kuraklığa Toleranslarının Belirlenmesi
Başlama - Bitiş Tarihi:01.01.2012-31.12.2015
Destekleyen Kuruluş:TAGEM
Projedeki Görevi:Yürütücü

3.Projenin Adı: Basit ve çoklu karışımlardan oluşan yapay meraların ilkbaharda üç farklı otlatma yoğunluğu altında verimleri ve otlatma yoğunluğunun koyunların performansına olan etkisi
Başlama - Bitiş Tarihi:01.01.2011-31.12.2013
Destekleyen Kuruluş:TAGEM
Projedeki Görevi:Yürütücü

4.Projenin Adı: Yerel Fiğ Populasyonlarından Çeşit Geliştirme Çalışmaları
Başlama - Bitiş Tarihi:01.01.2012-31.12.2016
Destekleyen Kuruluş:TAGEM
Projedeki Görevi:Araştırmacı

5.Projenin Adı: Orta Anadolu Şartlarına Uygun Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Başlama - Bitiş Tarihi:01.01.2015-31.12.2019
Destekleyen Kuruluş:​TAGEM
Projedeki Görevi:Araştırmacı

6.Projenin Adı: Yapay Merada Otlatma ile Meraya ilaveten Konsantre Yem Verilmesinin Dağlıç ve Akkaraman Irkı Erkek Kuzuların Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Et Kalitesi ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisi
Başlama - Bitiş Tarihi:01.01.2015-31.12.2018
Destekleyen Kuruluş:TAGEM
Projedeki Görevi:Araştırmacı
7.Projenin Adı: Farklı Besleme Sistemlerinde Besiye Alınan Orta Anadolu Merinosu ve Akkaraman Kuzuların Besi Performansı, Et Kalitesi ve Besleme Sistemlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi
Başlama - Bitiş Tarihi:01.04.2015-31.12.2016
Destekleyen Kuruluş:TÜBİTAK
Projedeki Görevi:Araştırmacı

8.Projenin Adı: Mirror trials of “Forage options for smallholder livestock in water–scarce environments of Afghanistan” Projec
Başlama - Bitiş Tarihi:01.01.2014-31.12.2016
Destekleyen Kuruluş:ICARDA
Projedeki Görevi:Araştırmacı
9.Projenin Adı: Orta Güney Anadolu Bölgesi Kıraç Alanlarda Yetişen Çokyıllık Buğdaygil Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
Başlama - Bitiş Tarihi:01.01.2012-31.12.2016
Destekleyen Kuruluş:TAGEM
Projedeki Görevi:Araştırmacı
10.Projenin Adı: Tarımsal Üretimde Pestisit Kullanımının Kontrol Altına Alınması
Başlama - Bitiş Tarihi:01.01.2011-31.12.2011
Destekleyen Kuruluş:AB
Projedeki Görevi:Araştırmacı

11.Projenin Adı: Konya Şartlarında Oluşturulacak Yapay Meralarda Farklı Sulama Seviyelerinde Mera Verimi, Bitki Kompozisyonu ve Hayvan Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Başlama - Bitiş Tarihi:01.03.2007-01.03.2011
Destekleyen Kuruluş:TAGEM
Projedeki Görevi:Araştırmacı

12.Projenin Adı: Yetiştirici Şartlarında Suni Mera ve Entansif Beslenen Kuzuların Besi ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması
Başlama - Bitiş Tarihi:01.01.2011-31.12.2013
Destekleyen Kuruluş:TAGEM
Projedeki Görevi:Araştırmacı

13.Projenin Adı: Bazı Mısır Çeşitlerinin Kuraklığa Toleranslarının Belirlenmesi
Başlama - Bitiş Tarihi:2015-2016
Destekleyen Kuruluş:Özel Sektör
Projedeki Görevi:Yürütücü
14.Projenin Adı: Fiğ Islah Araştırmaları
Başlama - Bitiş Tarihi:2017-2021
Destekleyen Kuruluş:TAGEM
Projedeki Görevi:Yürütücü
15.Projenin Adı: Baklagil Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
Başlama - Bitiş Tarihi:2017-2021
Destekleyen Kuruluş:TAGEM
Projedeki Görevi:Yürütücü

''