Bitki Sağlığı

   Program AdıProje Adı
Destekleyen Kurum/Kuruluş
​​​​​​​​ ​ ​

 Zararlı Organizma​​​​ların Tespi​ti Tanısı ve Yönetimi​
​Turunçgillerde Sorun Olan Bazı Virüs Ve Viroid Hastalık Etmenlerinin ​​Multipleks RT-PCR İle Tanılanması
TAGEM
Antalya İli Bağ Alanların​da Fito​plazma Hastalıkları Ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM
Antalya ve Muğla İ​llerinde Nar Ağaçların Kök ve Kökboğazı çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora Türleri İle Bazı Nar Çeşitlerinin Hastalığa karşı Duyarlılıklarının BelirlenmesiTAGEM
Antalya İlinde Nar Ağaçlarında Görülen Bakteriyel Etmenlerin Tespiti Ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi
TAGEM
Batı Akdeniz Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı Ve Yabancı Otların Belirle​nmesi Ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
TAGEM
Antalya İli Enginar Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Hastalık Ve Zararlıların Belirlenmesi Ve Mücadele Olanaklarının AraştırılmasıTAGEM
Avrupa Ormanlarının Ve Toplumunun İstilacı Patojenlere Tepkisi (RESIPATH)
​​​​AB ERANET BIODIVERSA TAGEM
Antalya İlinde Farklı Konu​​​​​​kçu​larda  Xylella Fastidiosanetmeni İle Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yöntemine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi​​
TAGEM
Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Görülen Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea) İzolatlarının Fungisitlere Karşı Direnç Durumunun Ve Genetik Farklılıklarının ​TÜBİTAK - COST​​

Toksi​​koloji Ekotoksikoloji ve Kalıntı

Bitkisel Ür​etimde​ Fauna ve Flora ​

Contribution Of Olive History For The  Management Of Soil-borne Parasites in The Mediterranean BasinAB ARIMNET
 Mutant Yerli Mandarin, Antalya Yerli Yuvarlak Limon Bireyleri ile Bazı Limon ve Mandarin Çeşitlerinde Genetik Farklılıkların SSCP, SSR ve ISSR Markırlarıyla BelirlenmesiTUBİTAK
Entegre Mücadele​​Antalya ili Nar Bahçelerinde B​ulunan Bitki Paraziti Nematod Türlerine Kar​şı Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi​TAGEM
Mantar Üre​timinde Yeşil Küf (Trichoderma spp.) Hastalığına Karşı Alternatif  Mücadele Yollarının Araştırılması​TAGEM
Biyolojik Mücadele
Biyoteknik Mücadele​

​Bitki Koruma ürünleri  ve Uygulama Teknikleri​
​Developing A Pool Of Novel And Eco-efficient Applications Of Zeolite For The Agriculture Sect​orUN (F​P7, Collaborative small research Project)​​
''