19.2.2018 / Gösterim Sayısı : 864

İLAN (İlgililerin Dikkatine)

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde hükümleri kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçmek isteyen taşeron çalışanlarının başvuruları incelenmiş olup; İnceleme neticesinde şartları taşıyan ve başvuruları kabul edilenler aşağıda listelenmiştir.

  1. Sabiha ŞENEL 
  2. Fatma BAYAZİT 
  3. Filiz ÇİNE 
  4. Tuğçe TURAN
  5. Şengül ÇİNE
  6. Dilek TÜLEK
Başvurulara ilişkin itiraz edilmemesi ya da itirazlar üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşir. Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler Müdürlüğümüzün internet sayfasında ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ hükmü taşıyacak olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


''