Bölümler

Bitki Sağlığı Bölümü

​Enstitünün çalışma alanına giren bitki türlerinde;

 • Bitki hastalıklarının teşhisi ve mücadelesi,
 • Zararlıların teşhisi ve mücadelesi,
 • Biyolojik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • Tohum patolojisi-teknolojisi konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bölümdeki insektaryumlarda, turunçgillerin en yaygın zararlısı turunçgil unlubiti'nin doğal düşmanı olarak kullanılmak üzere her yıl 2-2,5 milyon adet predatör (avcı böcek) Cryptolaemus montrouzieri ve 1-1,5 milyon adet parazitoit böcek Leptomastix dactylopii üretilmektedir. Bu faydalı böceklerin üretimi ile Muğla- Hatay illeri arasında yer alan turunçgil alanlarında biyolojik mücadelenin yaygınlaşmasına katkı sağlanmaktadır.

Sonuçlanmış Araştırma Projeleri

Gıda Teknolojisi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü

 • Bitki türlerinde ve gıdalarda besin içeriklerinin belirlenmesi,
 • Yeni ürün geliştirilmesi,
 • Ürünlerin uygun paketleme ve depolama teknolojilerinin tespiti,
 • Gıda ürünlerinin mikrobiyolojik ve kimyasal stabilitelerinin belirlenmesi,
 • Ürün kalite parametrelerinin tespiti,
 • Gıda güvenliği
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan toplanması, teşhisi, kültüre alınması, adaptasyonu ve ıslahı
 • Genetik kaynakların toplanması ve muhafaza altına alınması,
 • Tıbbi ve aromatik bitki türlerinde yetiştirme tekniklerinin belirlenmesi,
 • Hızlı çoğaltım tekniklerinin geliştirilmesi ve nitelikli üretim materyali (fidan, fide) yetiştiriciliği ile ilgili araştırma çalışmaları

 Enstitünün pilot gıda üretim tesisinde, geleneksel turunçgil kabuk reçelleri (turunç, bergamut ve altıntop reçelleri), patlıcan, karpuz kabuğu, incir, bal kabağı, hurma, domates ve kamkat reçelleri ile turunç marmelatı, portakal suyu konsantresi, bergamut tozu ve esansı, nar suyu ve ekşisi, nar tane kurusu ve çekirdek tozu ve tıbbi ve aromatik bitki çayları, yağları vb. ürünleri üretilmektedir.

Sonuçlanmış Araştırma Projeleri

Devam Eden Araştırma Projeleri

Meyvecilik Bölümü

​Turunçgiller (portakal, limon, mandarin, altıntop, kamkat vb.), diğer subtropik meyveler (nar, avokado, yenidünya, pikan cevizi, muz) ve Batı Akdeniz sahil kuşağına uyum sağlayabilecek diğer meyve türlerinde;

 • Islah ve çeşit geliştirme,
 • Yetiştirme teknikleri,
 • Hasat sonrası fizyolojisi ve depolama,
 • Genetik kaynakların toplanması ve muhafazası,
 • Turunçgillerde arındırma ve indeksleme konularında uygulamalı ve temel araştırmalar yapılmaktadır.

 Meyvecilik Bölümünde yıllık 300-350 bin adet virüsten ari aşıgözü üretimi yapılmaktadır. Ayrıca bölümün doku kültürü laboratuvarında turunçgillerde virüs ve virüs benzeri hastalıkların in-vitro'da sürgün ucu aşılama tekniği ile arındırma işlemleri yapılmaktadır.

Günümüze kadar yürütülen turunçgil ve subtropik bitkiler ıslah çalışmaları sonucunda; 81 adet çeşit (10 portakal, 6 limon, 15 mandarin, 5 altıntop, 1 kamkat, 1 bergamut, 16 nar, 7 avokado, 5 yenidünya, 3 pikan cevizi, 2 trabzonhurması, 1 zeytin, 3 turunçgil anacı, 4 avokado anacı, 1 yenidünya anacı, 1 pikan anacı) geliştirilerek Enstitü adına tescil edilmiştir

Sonuçlanmış Araştırma Projeleri

Devam Eden Araştırma Projeleri

Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümü

​Başta domates, biber, patlıcan, kavun, hıyar ve taze fasulye olmak üzere örtüaltı yetiştiriciliğine uygun sebze türlerinde;

 • Islah (nitelikli hat ve yarı yol materyali geliştirme, standart ve hibrit çeşit geliştirme, biyotik ve abiyotik stres koşullarına karşı dayanıklılık ıslahı, anaç ıslahı)
 • Yetiştirme teknikleri,
 • Gen kaynaklarının toplanması ve muhafazası,
 • Sera teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

  Bu zamana kadar yürütülen sebze ıslahı programları sonucunda; 6 domates, 8 biber, 5 hıyar, 8 kavun, 3 patlıcan ve 1 fasulye çeşidi olmak üzere toplam 31 sebze çeşidi geliştirilerek tescil ettirilmiştir.

  Süs bitkileri biriminde açık alan ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun kesme çiçek türleri (karanfil, gypsophila, gül, gerbera, kasımpatı, solidago vb), iç ve dış mekan bitkileri ve soğanlı doğal çiçek türleri ile öncelikle Batı Akdeniz bölgesi olmak üzere tüm Türkiye genelinde bulunan endemik süs bitkisi türlerinde;

 • Islah
 • Yetiştirme teknikleri
 • Genetik kaynakların toplanması ve korunması konularında araştırmalar yürütülmektedir.

Sonuçlanmı Araştırma Projeleri

Devam Eden Araştırma Projeleri

Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarımsal Araştırma Mastır Planında (2016-2020) belirtilen; Tarımsal Üretim Yönetimi,  Kırsal Kalkınma, Tarımsal Piyasalar ve Tüketim Araştırmaları programları çerçevesinde:

Tarım sektöründe yer alan işletmelerin sosyo-ekonomik yönden incelenmesi, kırsal kalkınma, tarımsal örgütlenme, pazarlama ve tüketim alanlarında araştırma projeleri yürütmek, 
Tarım politikası araçlarının etkinliğini değerlendirmeye yönelik saha araştırmaları yapmak,
Multidisipliner veya entegre tarımsal araştırma projelerinde ekonomi disiplini olarak projelere katılmak,
Bakanlığımızın ve Enstitümüzün ihtiyaç duyduğu konu ve alanlarda güdümlü ve/veya ülkesel araştırma projeleri yürütmek. 

Sonuçlanmı Araştırma Projeleri
Devam Eden Araştırma Projeleri

Tarla Bitkileri Bölümü

​Tarla Bitkileri Bölümü'nde sıcak iklim tahılları (mısır, sorgum vd.), serin iklim tahılları (buğday), endüstri bitkileri (soya, susam, yerfıstığı, pamuk vd.), çayır-mera ve yem bitkileri ile bölgede bulunan veya uyum sağlayabilecek diğer tarla bitkileri türlerinde;

 • Islah (nitelikli hat geliştirme, satandart ve hibrit çeşit geliştirme, biyotik ve abiyotik stres koşullarına karşı dayanıklılık ıslahı)
 • Yetiştirme teknikleri,
 • Gen kaynaklarının toplanması ve muhafazası,
 • Tarımsal mekanizasyon konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

 Ayrıca bölümde, kamu ve özel sektör deneme ve kontrolleri, özel sektör talepleri doğrultusunda ıslah çalışması amaçlı işbirliği, geliştirilen çeşitlere ait elit ve orijinal kademede tohumlukların üretimi, çeşit tescil denemeleri ve eğitim faaliyetleri de yapılmaktadır.

Bölümde yürütülen ıslah programları sonucunda; 16 adet mısır çeşidi (mısır koçan kurduna dayanıklı 4, silajlık 3, cin 3, beyaz dane 2, sarı dane 3, şeker mısır 1 adet) ve 15 adet mısır saf hattı, 6 adet yerfıstığı, 5 adet soya, 9 adet sorgum (dane 4, silajlık 5 adet), 6 adet susam ve 1 adet pamuk çeşidi geliştirilerek tescil ettirilmiştir.

Sonuçlanmış Araştırma Projeleri

Devam Eden Araştırma Projeleri


Toprak ve Su Kaynakları Bölümü

​Toprak verimliliği ve bitki besleme biriminde;

 • Bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bitkinin beslenme durumuna etkileri,
 • Organik atıkların değerlendirilmesi ve çevreye olan etkileri,
 • Uygun gübreleme teknikleri,
 • Toprak bitki su organik materyal ve gübre analizleri yapmak,
 • Topraksız kültür teknikleri konularında araştırma ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

  Su yönetimi biriminde;

 • Su yönetimi, suyun etkin ve verimli kullanımı,
 • İklim değişikliklerinin su kaynakları ve bitkisel üretim üzerine etkileri,
 • Uygun su stresi düzeyleri,
 • Tarımsal sulamada kullanılan suların kalitesi ve su kirliliği konularında araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

Sonuçlanmış Araştırma Projeleri

Devam Eden Araştırma Projeleri

Üretme ve İşletme Bölümü

Meyve ve fidan üretimleri Üretme ve İşletme Bölümü'nde yapılmaktadır. BATEM; yeni çeşitlerle kurulan bahçelerde sektörde öncü olmakta ve virüsten ari fidan üretiminde ise lider durumdadır.Üretme ve İşletme Bölümü'nün çalışmaları 3 ayrı lokasyonda bulunmaktadır. Meyve üretimlerimiz yaklaşık 850 dekar arazide (bahçe, fidanlık, koleksiyon, genetik kaynağı, üretim ve damızlık parselleri) ve fidan üretimlerimiz 6.700 m2 sera (plastik ve cam sera) ve 2.800 m2 dış ortama alıştırma alanda devam etmektedir.Ayrıca, diğer resmi kuruluşlarla yapılan protokoller neticesinde bakımını ve üretimini üstlendiğimiz işletmelerde bulunmaktadır.

Üretme ve İşletme Bölümü'nün çalışmaları 3 ayrı lokasyonda (Antalya Merkez, Aksu Merkez ve Kocayatak) yapılmaktadır.

''